Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 16 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Polityka wynagradzania kadry menedżerskiej w polskim sektorze bankowym w warunkach kryzysu finansowego.

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr Agnieszka Słomka-Gołębiowska

  Szkoła Główna Handlowa, Kolegium Analiz Ekonomicznych

 2. Lokalne obywatelstwo społeczne w polityce społecznej na przykładzie usług opiekuńczych nad dzieckiem do lat 5

  Konkurs: SONATA 2 , panel: HS5

  Kierownik: dr Maria Theiss

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych

 3. Rozwój sektora usług profesjonalnych - umiędzynarodowienie, usieciowienie i dyfuzja wiedzy

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr Justyna Matysiewicz

  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Zarządzania

 4. Innowacje w sektorze usług a zmiany strukturalne rynku pracy

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr Grażyna Węgrzyn

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki

 5. Ocena stanu zdrowia i jakości życia osób starszych korzystających z usług pomocy społecznej

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Monika Burzyńska

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Nauk o Zdrowiu

 6. Wyzwania prawne innowacyjnych form zarządzania publicznego

  Konkurs: HARMONIA 10 , panel: HS5

  Kierownik: dr Natalia Kohtamäki

  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Prawa i Administracji

 7. Usługi opiekuńcze dla osób starszych świadczone przez cudzoziemców a jakość opieki domowej – perspektywa polityk publicz...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Kamil Matuszczyk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

 8. Instytucja inicjatywy lokalnej jako forma koprodukcji usług publicznych

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Bartosz Wilk

  Wydział Prawa i Administracji, Wydział Prawa i Administracji

 9. Wpływ rozwoju FinTech oraz regulacji prawnych na innowacje na rynku usług płatniczych w Unii Europejskiej: strategie sek...

  Konkurs: SONATA BIS 7 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Michał Polasik

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

 10. Mobilizacja społeczna na rzecz praw kobiet świadczących usługi seksualne w Polsce w kontekście transnarodowym

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Anna Ratecka

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 11. Ryzyko emerytalne w świetle prognozowanych zmian zapotrzebowania na towary i usługi konsumpcyjne seniorów w Polsce

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS5

  Kierownik: dr Kamila Bielawska

  Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania

 12. Technologie informacyjne w polityce publicznej. Krytyczna analiza profilowania bezrobotnych w Polsce

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS5

  Kierownik: dr Karolina Sztandar-Sztanderska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 13. Komunikacja w zarządach firm sektora usług- w kontekście obecności ekspatów oraz zarządzania różnorodnością.

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS4

  Kierownik: dr Anna Olszewska

  Akademia Leona Koźmińskiego

 14. Strategie zarządzania wiedzą i ich determinanty w firmach z sektora wiedzochłonnych usług biznesowych.

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS4

  Kierownik: dr inż. Małgorzata Zięba

  Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii

 15. Koprodukcja usług społecznych na przykładzie polityki edukacji i pomocy społecznej w Polsce po 1989 r.

  Konkurs: SONATA 10 , panel: HS5

  Kierownik: dr Anna Ciepielewska-Kowalik

  Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk

 16. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w sektorze nowoczesnych usług biznesowych

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS4

  Kierownik: dr Artur Klimek

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Nauk Ekonomicznych