Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 4072 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Wpływ katastroficznych odlesień na ekosystem jezior i torfowisk Borów Tucholskich

  Konkurs: OPUS 9 , panel: ST10

  Kierownik: dr Michał Mirosław Słowiński

  Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN

 2. Możliwości zastosowania zintegrowanych metod geofizycznych do lokalizacji poziomów antropogenicznych w glebach terenów w...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: ST10

  Kierownik: dr hab. Tadeusz Magiera

  Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN

 3. Badanie zawartości i rozkładu pierwiastków ziem rzadkich (REE) w wodach mineralnych i termalnych Polski.

  Konkurs: OPUS 9 , panel: ST10

  Kierownik: dr Adam Porowski

  INSTYTUT NAUK GEOLOGICZNYCH PAN

 4. Problem synchroniczności pożarów i susz w gradiencie kontynentalizmu w Polsce północnej w ostatnich 4000 lat: wysokorozd...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: ST10

  Kierownik: dr hab. Mariusz Grzegorz Lamentowicz

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 5. Dynamika proteomu korzeni pomidora podczas ataku mątwika ziemniaczanego.

  Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. inż. Marcin Krzysztof Filipecki

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

 6. Wpływ niekonwencjonalnych metod obróbki wstępnej na kinetykę procesu hybrydowego odwadniania oraz zmiany właściwości fiz...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ9

  Kierownik: dr inż. Magdalena Zielińska

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Technicznych

 7. Pamięć długotrwała materiału werbalnego nacechowanego emocjonalnie. Badania behawioralne oraz z zastosowaniem metody fun...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS6

  Kierownik: prof. dr hab. Anna Maria Grabowska

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 8. Synbiotyki otrzymane na bazie kiełków roślin strączkowych - badania bezpieczeństwa, jakości odżywczej i prozdrowotnej w ...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Michał Świeca

  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii

 9. Proteomiczna charakterystyka mechanizmów dojrzewania nasienia, aktywacji ruchu plemników oraz triploidyzacji pstrąga tęc...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Joanna Jadwiga Nynca

  Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN

 10. Molekularne aspekty działania związków o aktywności hormonalnej na proces folikulogenezy w neonatalnym jajniku świni...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ9

  Kierownik: prof. dr hab. Maria Anna Słomczyńska

  Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 11. Badanie indukowanych przez reaktywne formy tlenu i azotu procesów agregacji GAPDH i innych białek biorących udział w cho...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ1

  Kierownik: prof. dr hab. czł. koresp. PAN Grzegorz Bartosz

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Biofizyki Molekularnej

 12. Poszukiwanie nowych związków o aktywności przeciwzapalnej z rodzimych gatunków roślin należących do rodziny Oleaceae z u...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Anna Karolina Kiss

  Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

 13. Proces dojrzewania organizmu, farmakogenetyka oraz metabolomika jako czynniki determinujące profil farmakokinetyczny i f...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. Paweł Wiczling

  Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

 14. Współdziałanie receptora witaminy D (VDR) z receptorami kwasu retinowego (RAR) w procesie hematopoezy.

  Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ4

  Kierownik: prof. dr hab. Ewa Teresa Marcinkowska

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii

 15. Wgląd w mechanizm odpowiedzi komórek raka jajnika na działanie nukleozydów adeninowych modyfikowanych klasterami metalok...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Katarzyna Bednarska

  Instytut Biologii Medycznej PAN

 16. Modyfikacja procesu starzenia się komórek in vitro przez inhibitory nieenzymatycznych modyfikacji białek

  Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ3

  Kierownik: prof. dr hab. czł. koresp. PAN Grzegorz Bartosz

  Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Biologiczno-Rolniczy

 17. "Dynamiczna Synapsa" - rola cząsteczek adhezji komórkowej w procesie dojrzewania i stabilizacji kolców dendrytycznych

  Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Jakub Mateusz Włodarczyk

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 18. Synteza i zastosowanie nowych katalizatorów zawierających cynk i żelazo do asymetrycznej redukcji prochiralnych ketonów...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Jacek Jan Młynarski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

 19. Regulacja mitochondrialnych kanałów potasowych przez gazowe przekaźniki informacji: NO, CO oraz H2S.

  Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ1

  Kierownik: prof. dr hab. Adam Michał Szewczyk

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 20. Uwarunkowania molekularne przekształcenia nabłonkowo-mezenchymalnego w komórkach nowotworowych.

  Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ1

  Kierownik: prof. dr Adolfo Rivero Muller

  Uniwersytet Medyczny w Lublinie, II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym

 21. Strukturalne badania białek kluczowych dla oddziaływań pomiędzy kleszczem, ssakiem i patogenem.

  Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ1

  Kierownik: prof. dr hab. czł. koresp. PAN Mariusz Jaskólski

  Instytut Chemii Bioorganicznej PAN

 22. Molekularne mechanizmy utraty szlaku metabolicznego na przykładzie gatunków blisko spokrewnionych z rośliną modelową Cap...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ1

  Kierownik: dr hab. Paweł Bednarek

  Instytut Chemii Bioorganicznej PAN

 23. Regulacja posttranslacyjnej modyfikacji ludzkiej polimerazy iota.

  Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ1

  Kierownik: dr Justyna Mcintyre

  Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

 24. Nie-katalityczne domeny DRM2, metylotransferazy DNA kierowanej przez RNA

  Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ1

  Kierownik: dr Humberto Fernandes

  Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

 25. Udział polimerazy delta DNA w replikacji nici wiodacej w komórkach Saccharomyces cerevisiae

  Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ1

  Kierownik: prof. dr hab. Iwona Jadwiga Fijałkowska

  Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

 26. Ścieżki przemian konformacyjnych i molekularne mechanizmy agregacji amyloidogennego fragmentu H insuliny

  Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ1

  Kierownik: dr hab. Wojciech Dzwolak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 27. Wgląd w biochemię, strukturę, ewolucję i biologię bakteryjnych serpin na przykładzie miropiny z ludzkiego patogenu Tanne...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ1

  Kierownik: mgr Mirosław Książek

  Uniwersytet Jagielloński, Małopolskie Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

 28. Mechanizm wprowadzania mostków disiarczkowych do białek Campylobacter jejuni

  Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ1

  Kierownik: prof. dr hab. Elżbieta Katarzyna Jagusztyn-Krynicka

  Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Warszawski Wydział Biologii

 29. Wpływ wzbogacenia środowiska fizycznego na rozwój zachowania. Analiza efektów oddziaływań środowiskowych w relacji do za...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS6

  Kierownik: prof. dr hab. Wojciech Pisula

  Instytut Psychologii PAN

 30. Dynamika reakcji afektywnych w warunkowaniu ewaluatywnym

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS6

  Kierownik: dr Robert Balas

  Instytut Psychologii PAN

 31. Dynamika bezdomności kobiet w Polsce

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS6

  Kierownik: dr Magdalena Mostowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

 32. Wpływ starzenia się do podejmowanie decyzji i dokonywanie sądów: Identyfikacja ograniczeń związanych z wiekiem oraz mech...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS6

  Kierownik: prof. dr hab. Grzegorz Sędek

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Wydział Psychologii

 33. Wpływ treningu funkcji poznawczych na podatność na złudzenia wzrokowe

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS6

  Kierownik: prof nadz. dr hab. Hanna Krystyna Bednarek

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Wydział Psychologii

 34. Jak zwiększyć sprawność umysłu seniora: trening poznawczy czy ćwiczenia fizyczne

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS6

  Kierownik: prof. dr hab. Elżbieta Szeląg

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 35. Socjologiczna teoria znaczenia: pole władzy i nauki społeczne w procesach semiozy

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Tomasz Paweł Zarycki

  Uniwersytet Warszawski, Instytut Studiów Społecznych im. prof. Roberta B. Zajonca

 36. Ucieleśnione Ja: cielesny mechanizm integracji struktury Ja

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS6

  Kierownik: dr Hubert Suszek

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 37. Mechanizmy wzrokowej pamięci roboczej

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS6

  Kierownik: dr Adam Wiktor Chuderski

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Wydział Filozoficzny

 38. Rozwój kategorii piękna, zdrowia i stereotypów płci w okresie średniego dzieciństwa - międzypokoleniowa transmisja wzorc...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Małgorzata Lipowska

  Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych

 39. Zmiany przestrzennego orientowania uwagi u osób z przewlekłą niewydolnością nerek: badania behawioralne z wykorzystaniem...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Michał Harciarek

  Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych

 40. Wpływ kierunku tłumaczenia na proces przekładu EDiT

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS6

  Kierownik: dr Bogusława Maria Whyatt

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Anglistyki

 41. Wpływ heurystyk na działalność orzeczniczą sądów w ujęciu behawioralnej ekonomicznej analizy prawa.

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Mariusz Jerzy Golecki

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji

 42. Renacjonalizacja procesów integracyjnych w zakresie swobód rynku wewnętrznego Unii Europejskiej

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Robert Grzeszczak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji

 43. Ocena wartości i kosztów dzieci z perspektywy cyklu życia

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS4

  Kierownik: dr Monika Mynarska

  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

 44. Modelowanie karier równoległych: zawodowej i rodzinnej z wykorzystaniem podejścia bayesowskiego

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS4

  Kierownik: dr Wioletta Anna Grzenda

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych

 45. Badania porównawcze proteomów kolejnych stadiów rozwojowych (onkosfera, cysticerkoid, dorosłe) modelowego gatunku tasiem...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ6

  Kierownik: dr hab. Daniel Młocicki

  Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PAN

 46. Redefinicja problemu skali oraz problemu agregacji w ramach zagadnienia Modifiable Areal Unit Problem

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS4

  Kierownik: dr Michał Pietrzak

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

 47. Symulacyjne modelowanie popytu na świadczenia zdrowotne

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS4

  Kierownik: dr inż. Bożena Mielczarek

  POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wydział Informatyki i Zarządzania

 48. Święto władzy. Ceremonie publiczne w wielkich miastach Prus Królewskich w XVI-XVIII wieku. Studium z kształtowania się n...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS3

  Kierownik: prof. dr hab. Edmund Kizik

  Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN

 49. Procesy adaptacji społeczności kultury graweckiej do zmieniających się warunków środowiskowych na obszarze Europy Środko...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Piotr Kazimierz Wojtal

  Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN

 50. Społeczno-kulturowe wymiary chorób rzadkich na przykładzie niedoboru LCHAD. Studium porównawcze Polski i Finlandii

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS3

  Kierownik: dr Małgorzata Rajtar

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny