Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 4318 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Opracowanie warstwy pośredniej w laminacie metalowo-włóknistym w aspekcie odporności na korozję galwaniczną

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. Barbara Surowska

  Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny, Wydział Mechaniczny

 2. Optymalizacja efektu rozdrobnienia ziaren do zakresu nano w stopach Mg-Li o zmiennej strukturze krystalicznej metodą int...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Jan Dutkiewicz

  Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN

 3. Metoda identyfikacji gęstości strumienia ciepła na powierzchni ciała stałego w warunkach szybkozmiennego pola temperatur...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Jan Taler

  Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Mechaniczny, Wydział Mechaniczny

 4. Geometrycznie nieliniowe zagadnienia dynamiki belek o nieciągłej strukturze periodycznej

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Jarosław Jędrysiak

  Politechnika Łódzka, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

 5. Wieloskalowe, fraktalne modele chemo-higro-termo-mechaniczne do analizy i prognozowania trwałości kompozytów cementowych...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Dariusz Gawin

  Politechnika Łódzka, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

 6. Funkcjonalne warstwy z czarnych szkieł na bazie silseskwioksanów drabinkowych

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Maciej Sitarz

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

 7. Zwiększenie odporności na kruche pękanie kompozytów termoplastycznych - hybrydyzacja i selektywna modyfikacja interfazy ...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Andrzej Błędzki

  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

 8. Badanie kinetyki przemiany fazowej układów chitozanowych wrażliwych na wzrost temperatury.

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. Zofia Modrzejewska

  Politechnika Łódzka, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

 9. Nowe, funkcjonalne komponenty wytwarzane na bazie surowców odnawialnych do materiałów ściernych

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski

  Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej

 10. Optymalizacja struktur elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych w kontekście zwiększenia niezawodności zasilania

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Zbigniew Galias

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

 11. Synteza i charakteryzacja warstw azotku miedzi otrzymywanych metodami plazmowej inżynierii powierzchni

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Katarzyna Nowakowska-Langier

  Narodowe Centrum Badań Jądrowych

 12. Rozdział jonów pierwiastków krytycznych w jednorodnym i niejednorodnym polu magnetycznym

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. Piotr Żabiński

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Metali Nieżelaznych, Wydział Metali Nieżelaznych

 13. Analiza numeryczna niestateczności izotropowego materiału termoplastycznego przy dużych deformacjach

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Jerzy Pamin

  Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii Lądowej, Wydział Inżynierii Lądowej

 14. Badania modelowe strumienia piaskowo-powietrznego prowadzące do doskonalenia teoretycznych podstaw symulacji procesu wst...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Rafał Dańko

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Odlewnictwa, Wydział Odlewnictwa

 15. Badanie kruchych i ciągliwych mechanizmów zniszczenia w stopach metali

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Andrzej Neimitz

  Politechnika Świętokrzyska, Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn, Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn

 16. Własne metody numeryczne i pomiarowe w diagnostyce zjawisk przepływowych

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Sławomir Dykas

  Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

 17. Tworzenie warstwowej struktury periodycznej w wyniku reakcji w stanie stałym w układach Mg/SiO2, Zn/Co2Si oraz Zn/Ni3Si...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. Joanna Wojewoda-Budka

  Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN

 18. Nowe nurty w architekturze przezroczystych fasad - eksperymenty formalne, innowacje technologiczne

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST8

  Kierownik: 0 Marcin Brzezicki

  Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury, Wydział Architektury

 19. Zastosowanie systemów opartych o wiedzę do kontrolowania niepewności w optymalizacji procesów przetwórstwa metali

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Łukasz Rauch

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

 20. Dyfuzja reakcyjna w stopach wieloskładnikowych - zasada ekstremum dla projektowania nowych materiałów

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. Bartłomiej Wierzba

  Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa, Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

 21. Badania nowych fotochromowych materiałów dla fotoniki uporządkowanych poprzez struktury ciekłokrystaliczne i polimerowe...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Stanisław Bartkiewicz

  Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny, Wydział Chemiczny

 22. Opracowanie biomimetycznych, samo- naprawialnych struktur wielowarstwowych na termoplastyczne materiały polimerowe

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Łukasz Major

  Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN

 23. Zaawansowane materiały dla systemów magazynowania wodoru na bazie nowych super-lekkich stopów litu

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. Volodymyr Pavlyuk

  Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

 24. Wpływ mikrostruktury i składu chemicznego na właściwości fizyko-chemiczne, elektrochemiczne i termodynamiczne stopów typ...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. Mieczysław Jurczyk

  Politechnika Poznańska, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania

 25. Opracowanie nowej zintegrowanej metody wyznaczania charakterystyk technologicznej plastyczności materiałów porowatych dl...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Łukasz Madej

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

 26. Badania wpływu właściwości membran i warunków procesu na mechanizm destrukcji membran w procesie destylacji membranowej...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Marek Gryta

  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

 27. Rozwój numerycznych metod modelowania oraz oceny perfuzji nerek z użyciem obrazowania rezonansu magnetycznego.

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST7

  Kierownik: dr inż. Artur Klepaczko

  Politechnika Łódzka, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

 28. Zaawansowane metody obrazowania do modelowania procesów starzenia oraz określenia zmian zachodzących u pacjentów z jaskr...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. inż. Daoud Iskander

  Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki

 29. iCell: przetwarzania informacji w organizmach żywych. Rola struktury przestrzennej i hierarchii skal w sterowaniu proces...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST6

  Kierownik: dr hab. Dariusz Plewczyński

  Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

 30. Hybrydowa metoda modelowania i optymalizacji procesów polimeryzacji

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Ryszard Szymański

  Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk

 31. Synteza substratów fluorogenicznych, inhibitorów i sond molekularnych specyficznych dla ludzkiej neutrofilnej proteinazy...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Adam Lesner

  Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii, Wydział Chemii

 32. Kompleksy rodu i platyny z cieczami jonowymi jako ligandami - nowe katalizatory procesów hydrosililowania

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Hieronim Maciejewski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

 33. Mechanizm procesów ładowania/wyładowania na granicy faz elektroda/elektrolit w superkondensatorach

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST4

  Kierownik: prof. François Béguin

  Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej

 34. Diagnostyka oparta na pomiarach oporu hydrodynamicznego: Opis ruchu kropli w mikrokanałach jako kierunek rozwoju szybkic...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST4

  Kierownik: dr Sławomir Jakieła

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Technologii Drewna, Wydział Technologii Drewna

 35. Strategie uczenia klasyfikatorów chemicznych opartych o procesy reakcja-dyfuzja.

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST4

  Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Górecki

  Instytut Chemii Fizycznej PAN

 36. Analityczne, kinetyczne i toksykologiczne badania procesów rozkładu wybranych związków perfluorowanych pod wpływem promi...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST4

  Kierownik: prof. dr hab. Marek Trojanowicz

  Instytut Chemii i Techniki Jądrowej

 37. W poszukiwaniu fizycznych i chemicznych czynników kontrolujących przewodnictwo protonowe w materiałach o budowie jonowej...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST3

  Kierownik: dr Żaneta Wojnarowska

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

 38. Indukowana ciśnieniem separacja składowych kinetycznej i termodynamicznej jako nowa metoda badań nad procesem krystaliza...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST3

  Kierownik: prof. dr hab. Marian Paluch

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

 39. Oddziaływania silne z małą liczbą aktywnych stopni swobody w ramach chromodynamiki kwantowej

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST2

  Kierownik: prof. dr hab. Antoni Szczurek

  Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN

 40. Stan początkowy i ewolucja gorącej materii w zderzeniach proton-proton i proton-jądro na LHC

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST2

  Kierownik: dr Adam Bzdak

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

 41. Północny Labrador - odkrywanie procesów wczesnej Ziemi

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST10

  Kierownik: dr hab. Monika Kusiak

  Instytut Nauk Geologicznych PAN

 42. Regulacja polimerazy III RNA w makrofagach

  Konkurs: SONATA 9 , panel: NZ1

  Kierownik: dr Damian Graczyk

  Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk

 43. Modelowanie procesów produkcji promieniowania gamma wysokich energii w źródłach kosmicznych w świetle najnowszych obserw...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST9

  Kierownik: prof. dr hab. Włodzimierz Bednarek

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

 44. Migracje Afrykanów do Europy - motywy, wyobrażenia i strategie na podstawie badań w Gambii i Gwinei Bissau

  Konkurs: SONATA 9 , panel: HS3

  Kierownik: dr Magdalena Brzezińska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 45. Korelacja genetyczna ropa - gaz ziemny i procesy wtórne w utworach kredowo-dolnomioceńskich Karpat polskich i ukraińskic...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST10

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Maciej Kotarba

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

 46. Problemy ekstremalne w teorii hipergrafów

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Ruciński

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Matematyki i Informatyki, Wydział Matematyki i Informatyki

 47. Kwestia miejska u progu nowoczesności. Dyskusja o przyszłości miast w Królestwie Polskim 1905-1914

  Konkurs: SONATA 8 , panel: HS3

  Kierownik: dr Kamil Śmiechowski

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny

 48. Problem zgłaszalności kobiet na badania cytologiczne w Polsce. Próba analizy socjomedycznej

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Włodzimierz Piątkowski

  Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu

 49. Profil metabolomiczny i antyoksydacyjny fermentowanych mąk gryczanych oraz biopodatność fitozwiązków w modelu produktów ...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ9

  Kierownik: prof. dr hab. Henryk Zieliński

  Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN

 50. Związane z procesem starzenia zmiany w kluczowych dla witalności systemach u nowo odkrytej sub-kasty robotnic Apis melli...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Aneta Strachecka

  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt