Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 26 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Nowe nurty w architekturze przezroczystych fasad - eksperymenty formalne, innowacje technologiczne

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST8

  Kierownik: 0 Marcin Brzezicki

  Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury, Wydział Architektury

 2. Partycypacyjny paradygmat planowania przestrzennego - identyfikacja stanu oraz budowa modelu partycypacji w planowaniu p...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Jacek Kotus

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 3. Obszary podmiejskie jako kluczowe wyzwanie w zintegrowanym zarządzaniu zasobami wodnymi na terenach zurbanizowanych

  Konkurs: SONATA 5 , panel: HS4

  Kierownik: dr Karol Mrozik

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska

 4. Model obliczeniowy trajektorii 2D i 3D oparty na uogólnieniu problemu Zermelo w nawigacyjnych Systemach Informacji Przes...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: ST10

  Kierownik: mgr Piotr Kopacz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki

 5. Geometryczno - wytrzymałościowa analiza historycznych połączeń ciesielskich

  Konkurs: OPUS 9 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Izabela Lubowiecka

  Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

 6. Modelowanie dynamicznych zjawisk przestrzennych, łączące reprezentację statyczno-przestrzenną z dynamiczno-temporalnym k...

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS4

  Kierownik: mgr inż. Jaromar Łukowicz

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

 7. Gospodarowanie przestrzenią morską

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Jacek Zaucha

  Instytut Rozwoju

 8. Analiza przestrzenna percepcji jakości życia mieszkańców miast w kontekście rozmieszczenia zieleni miejskiej

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Michał Czepkiewicz

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 9. Komunikacja społeczna w planowaniu przestrzennym. Próba przedefiniowania roli urbanisty w procesie podejmowania decyzji ...

  Konkurs: SONATA 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr inż. Łukasz Damurski

  Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury

 10. Badanie eksperymentalne udziału społecznego w podejmowaniu decyzji planistycznych z wykorzystaniem internetowego systemu...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS4

  Kierownik: prof. dr Piotr Jankowski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 11. Starzejące się społeczeństwa europejskie XXI wieku w koncepcjach odnowy miejskiej

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr inż. Agnieszka Labus

  Politechnika Śląska, Wydział Architektury

 12. Zastosowanie cyfrowych modeli przestrzennych w ochronie i kształtowaniu krajobrazu.

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS2

  Kierownik: mgr inż. Jacek Konopacki

  Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Architektury

 13. Identyfikacja i ocena sił napędowych zmian krajobrazów i usług krajobrazowych w kontekście planowania przestrzennego gmi...

  Konkurs: SONATA 14 , panel: HS4

  Kierownik: dr inż. Piotr Krajewski

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

 14. Funkcjonalność otulin wybranych parków narodowych w Polsce w kontekście przemian krajobrazu i planowanego zagospodarowan...

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Michał Jakiel

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Geografii i Geologii, Wydział Geografii i Geologii

 15. Zaangażowanie mieszkańców w regulację mikroklimatu i jego wpływ na komfort termiczny i zużycie energii w domach niskoene...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS6

  Kierownik: dr inż. Magdalena Baborska-Narożny

  Wydział Architektury, Wydział Architektury

 16. Postwzrost (degrowth): operacjonalizacja w kontekście miasta - w poszukiwaniu alternatywnych strategii rozwoju

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Jakub Kronenberg

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

 17. Zintegrowane zarządzanie rozwojem przestrzennym obszarów metropolitalnych w krajach postsocjalistycznych Europy.

  Konkurs: SONATA 12 , panel: HS5

  Kierownik: dr Łukasz Mikuła

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 18. Wpisywanie cmentarzy w istniejące układy urbanistyczne i ruralistyczne w Polsce w aspekcie ładu przestrzennego na tle ws...

  Konkurs: SONATA 12 , panel: HS4

  Kierownik: dr inż. Anna Długozima

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

 19. Znaczenie usług ekosystemowych świadczonych przez drzewa w planowaniu i zarządzaniu terenami miejskimi.

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Zbigniew Szkop

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 20. Wykorzystanie bazującej na GIS analizy wielokryterialnej jako wsparcia procesu podejmowania decyzji w planowaniu przestr...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr Karol Mrozik

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska

 21. Innovative Extremely Modular Systems for temporary and permanent deployable structures and habitats: development, modeli...

  Konkurs: POLONEZ 2 , panel: ST8

  Kierownik: dr Maciej Zawidzki

  Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk

 22. Energetyczne parametry pola dźwiękowego w stanie ustalonym i przejściowym do obiektywnej oceny akustyki przestrzeni zamk...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Mirosław Meissner

  Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk

 23. Modelowanie i optymalizacja elastycznych sieci światłowodowych ze zwielokrotnianiem przestrzennym (SDM)

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. inż. Mirosław Klinkowski

  Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy

 24. Analiza pracy statycznej połączeń ciesielskich w drewnianych obiektach zabytkowych

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Anna Karolak

  Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego

 25. Administracyjnoprawne problemy planowania i zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich Rzeczpospolitej Polskiej

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Tomasz Bąkowski

  Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Prawa i Administracji

 26. Kultura planowania przestrzennego w małych i średnich miastach

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS4

  Kierownik: dr Alexander Tölle

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Collegium Polonicum w Słubicach, Collegium Polonicum w Słubicach