Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 14 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Pieniądz we wczesnobizantyńskiej literaturze hagiograficznej

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Ireneusz Adam Milewski

  Uniwersytet Gdański, Wydział Historyczny

 2. Dwór królowej Marii Leszczyńskiej - ludzie, pieniądze i wpływy

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS3

  Kierownik: dr Katarzyna Kuras

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 3. Symboliczna natura pieniędzy i kontrola. Badania nad pieniędzmi jako zasobem psychologicznym używanym w samoregulacji....

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS6

  Kierownik: dr Agata Dorota Gąsiorowska

  Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu

 4. Pieniądz a dobrobyt w procesie integracji monetarnej - koncepcje teoretyczne oraz społeczna percepcja braku neutralności...

  Konkurs: SONATA 5 , panel: HS4

  Kierownik: dr Julia Włodarczyk

  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Ekonomii

 5. Pieniądz Republiki Rzymskiej w Europie Środkowej

  Konkurs: SONATA 5 , panel: HS3

  Kierownik: dr Arkadiusz Dymowski

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 6. Elektroniczne środki płatnicze bez emitenta

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Witold Michał Srokosz

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

 7. Praktyki posługiwania się pieniędzmi w bliskich relacjach w młodych gospodarstwach domowych

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS6

  Kierownik: dr Marta Małgorzata Olcoń-Kubicka

  Instytut Filozofii i Socjologii PAN

 8. Ekonomia i literatura. Związki między logiką ekonomii a literacką mimesis.

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Michał Krzysztof Sowiński

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki

 9. Dominacja fiskalna czy walka o stabilność pieniądza? Banki centralne stosujące strategię bezpośredniego celu inflacyjneg...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS4

  Kierownik: dr Joanna Mackiewicz-Łyziak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 10. Zagadnienie fałszu pieniądza na gruncie polskiej ustawy karnej i w ujęciu prawnoporównawczym.

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Maciej Sławomir Błotnicki

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Prawa i Administracji

 11. Podaż pieniądza, kredyt a zmiany cen nieruchomości z perspektywy analizy falkowej

  Konkurs: SONATA 13 , panel: HS4

  Kierownik: dr Maciej Ryczkowski

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

 12. Rola transferów socjalnych w budżetach gospodarstw domowych beneficjentów pomocy społecznej

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Mateusz Robert Trochymiak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 13. Odpowiedzialność karna za czynności zmierzające do legalizacji wartości majątkowych pochodzących z czynów zabronionych...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Bartosz Jacek Kwiatkowski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 14. Pieniądze i etyka. Konsekwencje zorientowania umysłu na wartości rynkowe wskutek kontaktu z pieniędzmi dla przestrzegani...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Tomasz Wojciech Zaleśkiewicz

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie, Filia we Wrocławiu