Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 41 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Dostęp do wielojęzycznych informacji i opinii

  Konkurs: UNISONO , panel: ST7

  Kierownik: dr inż. Mikołaj Igor Leszczuk

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

 2. Identyfikacja krytycznych szlaków metabolicznych centralnego układu nerwowego w patofizjologii uzależnienia od opioidów....

  Konkurs: OPUS 4 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Piotr Suder

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

 3. Konsensus w systemach dynamicznych niecałkowitego rzędu oraz w systemach na skalach czasowych

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. Agnieszka Barbara Malinowska

  Politechnika Białostocka, Wydział Informatyki

 4. Zdrowie w opiniach dzieci - ujęcie childhood studies

  Konkurs: OPUS 8 , panel: HS3

  Kierownik: dr Magdalena Radkowska-Walkowicz

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 5. Wpływ chimery peptydowej PK20 (opioid-neurotensyna) na proces zapalny w mysim modelu nadwrażliwości kontaktowej i astmy ...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. Katarzyna Kaczyńska

  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN

 6. Aktywnosc ukladu opioidowego w patogenezie i terapii chorob zapalnych przewodu pokarmowego u myszy o wysokiej i niskiej ...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Jakub Jerzy Fichna

  Uniwersytet Medyczny w Lodzi, Wydział Lekarski

 7. Rola endogennego układu opioidowego w patogenezie i leczeniu nieswoistych chorób zapalnych przewodu pokarmowego oraz w c...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Marta Sobczak

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski

 8. Fentanylowe opioidowe dopalacze: od molekularnego modelowania do badań in vitro

  Konkurs: OPUS 6 , panel: ST4

  Kierownik: prof. dr hab. Joanna Sadlej

  Narodowy Instytut Leków

 9. Ekonomiczne konsekwencje kształtowania się opinii i podejmowania decyzji przez konsumentów: Modelowanie agentowe dyfuzji...

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Rafał Weron

  POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wydział Informatyki i Zarządzania

 10. Synteza i badanie właściwości farmakologicznych cyklicznych analogów peptydów opioidowych zawierających fluorowane amino...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Justyna Piekielna

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski

 11. Neuronalne mechanizmy patologii procesów motywacyjnych

  Konkurs: SONATA BIS 2 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Jan Manuel Rodriguez Parkitna

  Instytut Farmakologii PAN

 12. Aktywacja mechanizmów probólowych w endogennych systemach opioidowych jako ważny element rozwoju bólu neuropatycznego - ...

  Konkurs: MAESTRO 3 , panel: NZ4

  Kierownik: prof. dr hab. Barbara Elżbieta Przewłocka

  Instytut Farmakologii PAN

 13. Automatyczne rozpoznawanie przedmiotów i wyrażeń opinii w tekstach w języku polskim

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: ST6

  Kierownik: mgr inż. Aleksander Marek Wawer

  Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk

 14. Zbadanie znaczenia szlaków wewnątrzkomórkowych w działaniu opioidów w komórkach mikrogleju in vitro.

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: NZ3

  Kierownik: mgr inż. Katarzyna Popiołek-Barczyk

  Instytut Farmakologii PAN

 15. Klasyczna refleksja polityczna w polskiej opinii publicznej

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS5

  Kierownik: prof. dr hab. Zbigniew Włodzimierz Rau

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji

 16. Badanie zależności struktura-aktywność bifunkcjonalnych peptydów, agonistów receptorów opioidowych i antagonistów recept...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Jolanta Dyniewicz

  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN

 17. Synteza analogów deltorfiny I i dermorfiny modyfikowanych alfa-alkilo-beta-azydo(amino)alaninami w pozycji 2 lub 3.

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Anika Marta Lasota

  POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny,

 18. Badanie neuroprotekcyjnego potencjału oraz mechanizmu działania hybryd peptydowych opioid-neurotensyna w modelu ekscytot...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr inż. Patrycja Magdalena Kleczkowska

  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN

 19. Wspólnota arabska w Polsce. Polska polityka migracyjna w opinii arabskich imigrantów.

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Mustafa Switat

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji

 20. Komunikacja sieciowa i wpływ nowych mediów. W poszukiwaniu nowej teorii mediów.

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS6

  Kierownik: dr Dominik Maria Batorski

  Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego

 21. Receptory opioidowe w zwojach podstawy mózgu jako cel terapii uzależnienia od alkoholu.

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Jan Manuel Rodriguez Parkitna

  Instytut Farmakologii PAN

 22. Rola receptorów opioidowych w doświadczalnym nadciśnieniu tętniczym. Zbadanie hipotensyjnego działania bifaliny (opioid ...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ4

  Kierownik: prof. dr hab. Janusz Bogumił Sadowski

  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN

 23. Poszukiwanie nowych punktów uchwytu dla skutecznej terapii bólu neuropatycznego w oparciu o zbadanie i modulację neuroim...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Joanna Gabriela Mika

  Instytut Farmakologii PAN

 24. Badanie procesów wiązania ligandów oraz aktywacji receptorów GPCR formylowych, opioidowych i kanabinoidowych

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ1

  Kierownik: prof. dr hab. Sławomir Hubert Filipek

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 25. Korelacje pomiędzy eksperymentalnymi i teoretycznymi parametrami NMR w uporządkowanych/nieuporządkowanych kryształach mo...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST4

  Kierownik: mgr Tomasz Pawlak

  Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN

 26. Rola endogennych peptydów opioidowych w lokalnej regulacji wydzielania prolaktyny z przedniego płata przysadki u cyklicz...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr inż. Kinga Tworus

  UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE, Wydział Biologii

 27. Nowe strategie w farmakoterapii bólu neuropatycznego oparte na modulacji funkcji receptorów chemokinowych CCR2 oraz CCR5...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Klaudia Kwiatkowski

  Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk

 28. Badania biologiczne oraz modelowanie matematyczne w celu opisania i przewidywania nowych procesów kontrolujących rozwój,...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: NZ9

  Kierownik: prof. dr hab. Dariusz Jan Skarżyński

  Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk

 29. Analgezja i hyperalgezja opioidowa w bólu neuropatycznym - mechanizmy i cele dla nowych leków

  Konkurs: OPUS 15 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Barbara Elżbieta Przewłocka

  Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk

 30. MOLEKULARNE DETERMINANTY PROPAGACJI SYGNALU W RECEPTORACH DELTA I MU OPIOIDOWYCH - W POSZUKIWANIU ANALGETYKOW O MNIEJSZE...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ2

  Kierownik: mgr inż. Tomasz Maciej Stepniewski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 31. Analiza ekspresji genów i białek receptorów opioidowych OPRM1/MOR i OPRK1/KOR oraz neurobiologicznego markera zakończeń ...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Piotr Kazimierz Kupczyk

  Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN

 32. Ekonomiczne, polityczne i społeczne makro determinanty zainteresowania opinii publicznej tematyką inwigilacji w internec...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Anna Helena Turner

  Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

 33. Zbadanie mechanizmu mTOR-zależnej regulacji ZBP1 i CLIP-170 oraz opisanie jej znaczenia w rozwoju drzewa dendrytycznego

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ3

  Kierownik: mgr inż. Anna Sara Urbańska

  Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

 34. Określenie mechanizmów i potencjalnych punktów uchwytu dla terapii bólu neuropatycznego poprzez zbadanie interakcji farm...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Anna Piotrowska-Murzyn

  Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk

 35. Stosunki rosyjsko-chińskie 1991-2011

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Michał Tomasz Lubina

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 36. Rola endogennego układu opioidowego w zachowaniach prospołecznych

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Jan Manuel Rodriguez Parkitna

  Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk

 37. Poszukiwanie nowych punktów uchwytu dla skutecznej terapii bólu neuropatycznego i nasilania działania leków opioidowych ...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Joanna Gabriela Mika

  Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk

 38. Modelowanie agentowe dynamiki opinii w oparciu o psychologiczne modele wpływu społecznego.

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Katarzyna Sznajd-Weron

  Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki

 39. Opiniowanie sądowo-psychologiczne w sprawach nieletnich i w sprawach z zakresu władzy rodzicielskiej

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Danuta Rode

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Wydział Zamiejscowy w Katowicach

 40. Wpływ mediów na postawy polityczne

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS5

  Kierownik: dr Michał Karol Wenzel

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

 41. Racjonalne projektowanie i badanie właściwości farmakologicznych chimerycznych analogów peptydów opioidowych aktywującyc...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Anna Ewa Janecka

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski