Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 21 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Wpływ systematycznego treningu równowagi na zmiany funkcjonalne CUN w grupie osób po 60 roku życia

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Jadwiga Kubica

  Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Wydział Rehabilitacji Ruchowej, Wydział Rehabilitacji Ruchowej

 2. Badanie przydatności oceny polimorfizmów genów MMP-9 i BDNF oraz ich produktów jako biomarkerów neuroplastyczności u dzi...

  Konkurs: SONATA 7 , panel: NZ5

  Kierownik: dr n med Monika Matusiak

  Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu

 3. Wpływ ligandów receptorów 5-HT7 i NMDA o potencjalnym działaniu przeciwdepresyjnym na aktywność neuronów grzbietowego ją...

  Konkurs: OPUS 6 , panel: NZ4

  Kierownik: prof. dr hab. Grzegorz Hess

  Instytut Farmakologii PAN

 4. Trenować czy grać? Porównanie tradycyjnej formy treningu poznawczego do treningu z użyciem gry video: Rola psychofizjolo...

  Konkurs: SONATA BIS 3 , panel: HS6

  Kierownik: dr Aneta Brzezicka

  Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, Wydział Psychologii

 5. Mechanizmy modyfikacji przekaźnictwa pobudzającego i plastyczności synaptycznej powstających w korze czołowej szczura po...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: NZ4

  Kierownik: prof. dr hab. Grzegorz Hess

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 6. Neurobiologiczne podstawy zachowań związanych z poszukiwaniem wrażeń

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Magdalena Sikora

  Instytut Farmakologii PAN

 7. Molekularny mechanizm okołodobowej plastyczności interneuronów L2 w układzie wzrokowym Drosophila melanogaster

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: NZ3

  Kierownik: mgr Ewelina Kijak

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 8. Badania techniką chemo-genetyki znaczenia interneuronów hamujących zawierających somatostatynę w plastyczności kory mózg...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ4

  Kierownik: prof. dr hab. czł. koresp. PAN Małgorzata Kossut

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 9. Regulacja plastyczności układu nerwowego poprzez alternatywną transkrypcję genów

  Konkurs: SONATA 2 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Michał Korostyński

  Instytut Farmakologii PAN

 10. Rola receptora amin śladowych typu 1 w regulacji zachowań związanych z uzależnieniem od alkoholu oraz w powstawaniu zmia...

  Konkurs: SONATINA 2 , panel: NZ4

  Kierownik: dr inż. Bartosz Frycz

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 11. Rola korowych interneuronów somatostatynowych i ich modulacji cholinergicznej w plastyczności mózgu wywołanej deprywacją...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Grzegorz Dobrzański

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 12. Wpływ perinatalnej ekspozycji na selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny na strukturę i funkcje neuronów grz...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: NZ4

  Kierownik: prof. dr hab. Grzegorz Hess

  Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk

 13. Kompleksowe badanie neuronalnego podłoża trudności w nauce matematyki oraz zmian behawioralnych i neuroplastycznych wywo...

  Konkurs: SONATA BIS 7 , panel: HS6

  Kierownik: dr Małgorzata Gut

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Humanistyczny

 14. Wpływ treningu interwałowego o wysokiej intensywności na mechanizmy neuroplastyczności i zachowania psychomotoryczne u p...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. Jarosław Marusiak

  Filia w Białej Podlaskiej, Wydział Turystyki i Zdrowia, Wydział Fizjoterapii

 15. Międzymodalna neuroplastyczność w ludzkim mózgu

  Konkurs: ETIUDA 5 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Łukasz Bola

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 16. Wpływ leków psychotropowych na transkrypcję alternatywnych wariantów kinazy Dclk1

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: NZ3

  Kierownik: mgr Magdalena Zygmunt

  Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk

 17. Neuronalne korelaty terapii opartej na czasowym przetwarzaniu informacji u osób z afazją.

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS6

  Kierownik: dr Aneta Szymaszek

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 18. Badanie mechanizmu regulacji ekspresji genu Ttyh1

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ3

  Kierownik: mgr Małgorzata Górniak-Walas

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 19. Badanie enzymów syntetyzujących i degradujących polisacharydowe elementy macierzy zewnątrzkomórkowej w mózgu po udarze....

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: NZ3

  Kierownik: mgr Anna Gręda

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 20. Dynamika czasowa w przebiegu zmian połączeń funkcjonalnych indukowanych przez trening poznawczy. Rola różnic indywidualn...

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Karolina Finc

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii, Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii

 21. Jak zwiększyć sprawność umysłu seniora: trening poznawczy czy ćwiczenia fizyczne

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS6

  Kierownik: prof. dr hab. Elżbieta Szeląg

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN