Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 8 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Zastosowanie preparatów probiotycznych w dietach żółwi wodno-lądowych jako czynników modulujących endogenną mikroflorę j...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: NZ9

  Kierownik: Mateusz Rawski

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach

 2. Interakcje pomiędzy mikroflorą przewodu pokarmowego człowieka a składnikami żywności funkcjonalnej o właściwościach anty...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Aleksandra Duda-Chodak

  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Technologii Żywności

 3. Genetyczne podstawy odporności i mikroflora jelitowa u ptaka synurbijnego

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: NZ8

  Kierownik: Maciej Kamiński

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 4. Rola bakterii jelitowych uwalniających witaminę K2-MK7 w procesie karcynogenezy jelita grubego.

  Konkurs: OPUS 16 , panel: NZ6

  Kierownik: prof. Magdalena Strus

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum

 5. Wpływ indukowanego wysiłkiem fizycznym uszkodzenia mięśni, stanu zapalnego i stresu oksydacyjnego na mikroflorę jelitową...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Kinga Humińska-Lisowska

  Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku, Wydział Wychowania Fizycznego

 6. Udział siarkowodoru i metanu, metabolitów bakterii jelitowych, w regulacji ciśnienia tętniczego i rozwoju nadciśnienia t...

  Konkurs: SONATA BIS 6 , panel: NZ5

  Kierownik: prof. Marcin Ufnal

  Warszawski Uniwersytet Medyczny

 7. Interakcje pomiędzy symbiotycznymi bakteriami nicieni entomopatogenicznych i bakteriami tworzącymi naturalną florę jelit...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. Adrian Wiater

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Biologii i Biotechnologii

 8. Udział bakterii jelitowych oraz metyloamin pochodzących od mikroflory jelitowej w regulacji ciśnienia tętniczego i rozwo...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ5

  Kierownik: dr hab. Marcin Ufnal

  Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Lekarsko-Dentystyczny