Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 383 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Transparentna elektroda emiterowa do aplikacji fotowoltaicznych, wykonana na bazie nanorurek węglowych.

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST7

  Kierownik: dr inż. Maciej Sibiński

  Politechnika Łódzka, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

 2. Wytwarzanie i charakteryzacja podzespołów biernych na potrzeby elektroniki nisko- i wysokotemperaturowej

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST7

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Andrzej Dziedzic

  POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki

 3. Nowe algorytmy warstwy fizycznej i warstwy MAC w systemach transmisji między pojazdami (V2V) oraz między pojazdem a infr...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST7

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Krzysztof Władysław Wesołowski

  Politechnika Poznańska, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji

 4. Opracowanie światłowodowych platform sensorowych wytwarzanych metodami wymiany jonowej i zol-żel do czujników chemicznyc...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. inż. Roman Stanisław Rogoziński

  Politechnika Śląska, Wydział Elektryczny

 5. Mechanizmy komunikacji semiochemicznej u psowatych w kontekście zachowań płciowych: badania z użyciem psa domowego (Cani...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ8

  Kierownik: prof. dr hab. Wojciech Janusz Niżański

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej

 6. Rozpoznawanie indywidualne i podsłuchiwanie interakcji socjalnych u duetującego gatunku ptaka tropikalnego

  Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ8

  Kierownik: prof. dr hab. Tomasz Stanisław Osiejuk

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 7. Szybka nieliniowość fotorefrakcyjna w światłowodach półprzewodnikowych do zastosowań w elementach optoelektroniki zinteg...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. Ewa Maria Weinert-Rączka

  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Elektryczny

 8. Badania oraz modyfikacje laserem CO2 własności nieliniowooptycznych szkieł, ceramik oraz monokryształów chalkogenkowych ...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST7

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Ivan Kityk

  POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA

 9. Metody rozwiązania podstawowych problemów rozpoznawania uszkodzeń w złożonych obiektach dynamicznych.

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST7

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Jan Maciej Kościelny

  POLITECHNIKA WARSZAWSKA

 10. Analiza cyfrowych danych georadarowych przy użyciu komputerowego przetwarzania i rozpoznawania obrazów dla oceny stanu t...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST7

  Kierownik: dr inż. Piotr Paweł Szymczyk

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

 11. Warunki osiągnięcia inwersji obsadzeń i maksymalizacji wzmocnienia światła żółtego i czerwonego w domieszkowanych kryszt...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST7

  Kierownik: prof. dr hab. Witold Ryba-Romanowski

  Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN

 12. Metody automatycznej syntezy szybkich filtrów cyfrowych o stałych współczynnikach wykorzystujących resztowy system liczb...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. inż. Janusz Biernat

  Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki

 13. Rozwój metod dotyczących podstawowych problemów projektowania nieliniowych układów analogowych

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST7

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Michał Andrzej Tadeusiewicz

  Politechnika Łódzka, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

 14. Społeczne uwarunkowania materializmu nastolatków w wieku 13-16 lat.

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Anna Maria Zawadzka

  Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych

 15. Modelowanie i sterowanie w półaktywnych układach zawieszenia pojazdów mechanicznych

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. inż. Jerzy Gabriel Kasprzyk

  Politechnika Śląska, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

 16. Wirtualne sceny muzyczne: pomiędzy rynkiem a kulturą daru

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS6

  Kierownik: dr Patryk Tomasz Gałuszka

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

 17. Kwantowe nanostruktury w zastosowaniu do krzemowych-germanowych cienkowarstwowych i multikrystalicznych ogniw słonecznyc...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. Andrzej Kołodziej

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki

 18. Sterowanie maszyny indukcyjnej dwustronnie zasilanej pracującej w warunkach sieci asymetrycznej.

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST7

  Kierownik: dr inż. Grzegorz Iwański

  Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny

 19. Pomiary amplitudy impulsów dla cyfrowego obrazowania promieniowania X z wykorzystaniem pikselowych układów odczytowych A...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. inż. Paweł Leonard Gryboś

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. St.Staszica w Krakowie, Wydział Elektrotechniki Automatyki Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, Katedra Metrologii i Elektroniki

 20. Wpływ nowoczesnych instrumentów komunikacji marketingowej na efektywność działalności przedsiębiorstw na rynku międzynar...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Małgorzata Katarzyna Bartosik-Purgat

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Gospodarki Międzynarodowej

 21. Polimerowe ciekłokrystaliczne światłowody fotoniczne

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST7

  Kierownik: prof. dr hab. Tomasz Ryszard Woliński

  Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki

 22. Adaptacyjne neuronowe sterowanie napędem elektrycznym z połączeniem sprężystym

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST7

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Teresa Orłowska-Kowalska

  Politechnika Wrocławska, Wydział Elektryczny

 23. Wybrane czynniki kognitywne i afektywne jako wskaźniki poziomu opanowania gramatyki u osób dorosłych uczących się języka...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS2

  Kierownik: prof. dr hab. Mirosław Andrzej Pawlak

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu

 24. Propagacja fal ultradźwiekowych w kościach gąbczastych. Identyfikacja mechanizmów tłumienia i dyspersji fal oraz wpływu ...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST7

  Kierownik: dr inż. Michał Pakuła

  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki

 25. Modelowanie nieliniowości, histerezy i anizotropii w magnetowodach przetworników elektromechanicznych z wirującym polem ...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST7

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Tadeusz Jan Sobczyk

  Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej

 26. Opracowanie i badania algorytmów aktywnego (siłowego) wspomagania operatora przy wykonywaniu stereotypów ruchowych podcz...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. inż. Leszek Robert Podsędkowski

  Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny

 27. Środowisko testowe protokołów sieciowych na bazie systemu OpenFlow

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST7

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Wojciech Kabaciński

  Politechnika Poznańska, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji

 28. Odporne estymatory zmiennych stanu i parametrów układu napędowego z połączeniem sprężystym.

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. inż. Krzysztof Szabat

  Politechnika Wrocławska, Wydział Elektryczny

 29. Jednowymiarowe i dwuwymiarowe układy sterowania optymalnego niecałkowitego rzędu

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. Dariusz Piotr Idczak

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Matematyki i Informatyki

 30. Rekonstruowanie wiedzy i perspektywy poznawczej drugiej osoby w procesie komunikacji.

  Konkurs: ETIUDA 3 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Agnieszka Marta Dębska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 31. Stabilizacja pola optycznego w płaszczyźnie złącza i tłumienie filamentacji przez strukturyzację warstwy p-emitera w dio...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. inż. Andrzej Edward Maląg

  Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych

 32. Interpolacyjne metody przetwarzania czasowo-cyfrowego z kodowaniem wielokrotnym i niezależnymi liniami kodującymi o piko...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST7

  Kierownik: dr inż. Ryszard Szplet

  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Wydział Elektroniki

 33. Transmisja RoF standardu IEEE 802.11 z użyciem optycznych sieci pasywnych wykorzystujących światłowody wielomodowe

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST7

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Jerzy Siuzdak

  Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

 34. Modele programowania całkowitoliczbowego dla łącznej optymalizacji sterowania przepustowością krawędzi, szeregowania tra...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST7

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Michał Paweł Pióro

  Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

 35. Optymalne ślizgowe sterowanie obiektami z opóźnieniem

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST7

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Andrzej Paweł Bartoszewicz

  Politechnika Łódzka, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

 36. Status literatury frankofońskiej we współczesnych strategiach wydawniczych oraz dyskursie metaliterackim we Francji i w ...

  Konkurs: FUGA 4 , panel: HS2

  Kierownik: dr Michał Obszyński

  Uniwersytet Gdański, Wydział Filologiczny

 37. Zastosowanie uogólnionej modulacji CAP do bardzo szybkiej transmisji danych w światłowodach polimerowych o skokowym wspó...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST7

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Jerzy Siuzdak

  Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

 38. Badanie właściwości interpolowanego DFT

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST7

  Kierownik: dr inż. Krzysztof Kazimierz Duda

  Akademia Górniczo-Hutnicza im.Stanisława Staszic w Krakowie, Wydział Elektrotechniki,Automatyki,Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, Katedra Metrologii i Elektroniki

 39. Optymalizacja stochastyczna w zagadnieniach automatycznej regulacji ostrości

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST7

  Kierownik: dr inż. Przemysław Marcin Śliwiński

  Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki

 40. Dane biometryczne w systemach bezpieczeństwa z ograniczonymi zasobami - uwierzytelnianie i ich ochrona.

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: ST6

  Kierownik: mgr inż. Wojciech Mariusz Wodo

  Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki

 41. Teoria i zastosowania procesów powtarzalnych i systemów wielowymiarowych (nD)

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST7

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Krzysztof Marek Gałkowski

  Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji

 42. Określenie drogi komunikacji pomiędzy makrofagami towarzyszącymi nowotworowi a komórkami raka sutka suki.

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: NZ5

  Kierownik: mgr inż. Bartłomiej Taciak

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej

 43. Media wobec idei świeckiego państwa

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: HS5

  Kierownik: dr Damian Guzek

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych

 44. Kaliningradzki palimpsest. Wyobrażenia o przeszłości i tożsamość zbiorowa mieszkańców obwodu kaliningradzkiego

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Monika Ewa Wójcik-Żołądek

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 45. Zmierzenie wpływu wiedzy fonetycznej na postępy w akwizycji wymowy języka angielskiego

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Kacper Łodzikowski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Anglistyki

 46. Słuch muzyczny a akwizycja wymowy języka angielskiego jako języka obcego

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Mateusz Jekiel

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Anglistyki

 47. Polsko-niemiecki bilingwizm dzieci: wiek rozpoczęcia przyswajania języka a sukces długoterminowego rozwoju językowego...

  Konkurs: BEETHOVEN 1 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Aldona Sopata

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Neofilologii

 48. Celownik w języku polskim jako element sprawdzający w teoriach językoznawczych

  Konkurs: BEETHOVEN 1 , panel: HS2

  Kierownik: prof. dr hab. Jacek Ireneusz Witkoś

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Anglistyki

 49. Rozwój języka w interakcji społecznej: wczesny rozwój semantyczny._x000D_

  Konkurs: BEETHOVEN 1 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Prof. UW Joanna Karolina Rączaszek-Leonardi

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 50. Kultura organizacyjna mediów publicznych w ekosystemach cyfrowych: ludzie, wartości i procesy

  Konkurs: SONATA 8 , panel: HS6

  Kierownik: dr Michał Bartosz Głowacki

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych