Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 5 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Czarne obiekty we wczesnym Wszechświecie

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST2

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Marek Rogatko

  Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

 2. Osobliwe rozwiązania równań chemotaksji oraz nielepkiej hydro- i aerodynamiki.

  Konkurs: SONATA 5 , panel: ST1

  Kierownik: dr Tomasz Cieślak

  Instytut Matematyczny PAN

 3. Czarne obiekty i pola materii w teoriach unifikacyjnych.

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST2

  Kierownik: dr hab. inż. Marek Rogatko

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

 4. Układy hiperboliczne w fizyce i biologii

  Konkurs: HARMONIA 7 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Piotr Gwiazda

  Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

 5. Nieliniowe równanie dyfuzji anomalnej. Istnienie, jednoznaczność, asymptotyka oraz metody numeryczne

  Konkurs: SONATA 9 , panel: ST1

  Kierownik: dr inż. Łukasz Płociniczak

  Politechnika Wrocławska, Wydział Matematyki, Wydział Matematyki