Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 12 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Genetyczne i psychospołeczne uwarunkowania orientacji seksualnej u mężczyzn wraz z jej poznawczymi i neuronalnymi korela...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Wojciech Dragan

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 2. Negatywne zdarzenia życiowe a epigenetyczne i neuronalne korelaty wolicjonalnych aspektów regulowania emocji.

  Konkurs: SONATA BIS 4 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Wojciech Dragan

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 3. Zaangażowanie, emocje pozytywne i negatywne a skuteczność polityki historycznej

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS5

  Kierownik: dr Patryk Wawrzyński

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych

 4. Związek między podążaniem przez niemowlę za wzrokiem drugiej osoby a mimiczną ekspresją emocji.

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: HS6

  Kierownik: Alicja Niedźwiecka

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 5. Motywacyjny dymensjonalny model afektu a sekwencje emocji negatywnych i pozytywnych - analizy z wykorzystaniem zjawiska ...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS6

  Kierownik: dr Łukasz Kaczmarek

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych

 6. Wpływ negatywnego afektu na zachowania żywieniowe: weryfikacja dwóch potencjalnych ścieżek w warunkach laboratoryjnych i...

  Konkurs: HARMONIA 10 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Anna Brytek-Matera

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie, Wydział Zamiejscowy w Katowicach

 7. Społeczne przekazywanie emocji w zbliżonych do naturalnych warunkach systemu Eco-HAB

  Konkurs: OPUS 14 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Ewelina Knapska

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 8. Negatywne zdarzenia życiowe a regulacja emocji: zróżnicowanie psychologiczne i neurobiologiczne.

  Konkurs: ETIUDA 5 , panel: HS6

  Kierownik: Andrzej Sokołowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 9. Wrażliwość na negatywne informacje zwrotne jako kognitiywny biomarker depresji w modelu zwierzęcym

  Konkurs: OPUS 12 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Rafał Ryguła

  Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk

 10. Mimikra emocji w kontekście społecznym. Znaczenie mimicznego sprzężenia zwrotnego i naśladownictwa emocji negatywnych dl...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS6

  Kierownik: dr Michał Olszanowski

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Wydział Psychologii

 11. Asymetria pozytywno-negatywna w preferencjach. Zastosowanie ram interpretacyjnych i kontrastowego modelu podobieństwa w ...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: HS6

  Kierownik: Magdalena Jabłońska

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Wydział Psychologii

 12. Sposoby myślenia o czasie a radzenie sobie z negatywnym nastrojem w zależności od poziomu ekstrawersji

  Konkurs: SONATA 10 , panel: HS6

  Kierownik: dr Aneta Przepiórka

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Społecznych