Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 72 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Protokoły z paryskiego procesu przeciwko zakonowi templariuszy (1309-1311) - edycja krytyczna

  Konkurs: SONATA 8 , panel: HS3

  Kierownik: dr Magdalena Satora

  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Prawa i Administracji

 2. Dwa XVIII-wieczne diariusze wileńskiego kościoła pw. św. Janów - edycja źródłowa i opracowanie

  Konkurs: SONATA 7 , panel: HS3

  Kierownik: dr Bernadetta Manyś

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny

 3. Cyfrowa edycja kaliskich ksiąg ziemskich i grodzkich z przełomu XV i XVI wieku.

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Tomasz Związek

  Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN

 4. Księgi konsystorza kaliskiego z lat 1504-1534

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Arkadiusz Borek

  Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN

 5. Elektroniczna edycja ksiąg sądowych powiatu kaliskiego z lat 1587-1593.

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Michał Gochna

  Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN

 6. Proces beginek świdnickich w 1332 roku: edycja łacińsko-polska protokołów inkwizycyjnych Jana ze Schwenkenfeldu

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Paweł Kras

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Humanistycznych

 7. Dokumenty pokoju brzeskiego z 31 XII 1435 r. między Polską, Litwą a Zakonem Krzyżackim - edycja krytyczna

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Adam Szweda

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Historycznych

 8. Dynamika wariantu - status tekstologiczny wierszy Czesława Miłosza i jego konsekwencje interpretacyjne

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Paweł Bem

  Instytut Badań Literackich PAN

 9. Dwa nieopublikowane zwoje papirusowe z kolekcji w Giessen (P.Giss. inv. 59 i P.Giss. inv. 216): Rekonstrukcja i edycja w...

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Marcin Kotyl

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologiczny

 10. Edycja antologii filozoficznej Biernata z Lublina z rękopisu nr 1717 Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Włodzimierz Olszaniec

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 11. Bizantyńska epistolografia widziana przez pryzmat niepublikowanych listów z wiedeńskiej kolekcji papirusów (IV-VIII w.) ...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Konstantinos Balamosev

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 12. Krytyczna edycja okultystycznych pism Szihab ad-Dina as-Suhrawardiego

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Łukasz Piątak

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Neofilologii

 13. Bornio da Sala o obowiązkach władcy. Edycja krytyczna traktatu politycznego "De regimine principis" w języku wernakularn...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Sandra Strugała

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filologiczny

 14. Przygotowanie edycji krytycznej Waltera Burley'a "Expositio super 'De caelo et mundo' Aristotelis".

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS1

  Kierownik: mgr Piotr Glenszczyk

  Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 15. Edycja krytyczna dzieł wszystkich Brunona z Kwerfurtu

  Konkurs: FUGA 2 , panel: HS3

  Kierownik: dr Miłosz Sosnowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 16. Północnowłoska wersja "Chirurgii" Lanfranca z Mediolanu jako przykład dydaktycznej literatury naukowej (edycja krytyczna...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Roman Sosnowski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filologiczny

 17. Starożytne manuskrypty Odysei

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Andrzej Mirończuk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział "Artes Liberales"

 18. Edycja krytyczna traktatu "Roma instaurata" Flavia Bionda

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Weronika Sygowska-Pietrzyk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 19. Żydowska literatura piękna w polskim repertuarze wydawniczym XX w. (edycje książkowe przekładów z języków hebrajskiego i...

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Monika Jaremków

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologiczny

 20. Opracowanie edycji ksiąg kamlarskich Głównego Miasta Gdańska z drugiej połowy XIV-XV wieku

  Konkurs: SONATA 3 , panel: HS3

  Kierownik: dr Marcin Grulkowski

  Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

 21. Przygotowanie opatrzonej wstępem oraz komentarzem historycznym bilingwicznej (w dwóch wersjach: grecko-angielskiej oraz ...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Rafał Kosiński

  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Humanistyczny

 22. Najstarszy znany przekład ksiąg Starego Testamentu na język Karaimów polskich. Edycja krytyczna rękopisu Tory z 1720 r....

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS2

  Kierownik: dr Michał Németh

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filologiczny

 23. Lwowski ośrodek edtyrstwa źródeł średniowiecznych i wczesnonowożytnych w latach 1864 - 1939

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Maria Dutkowska

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI

 24. Opracowanie i druk naukowej edycji pieśni z serii polskich drukowanych katechizmów ok. 1560-1600

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Jakub Kubieniec

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 25. Edycja źródeł dyplomatycznych do panowania Stanisława Augusta

  Konkurs: SONATA 2 , panel: HS3

  Kierownik: dr Adam Danilczyk

  Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN

 26. Przygotowanie edycji krytycznej przypisywanego Benedyktowi Hessemu komentarza do Kategorii zachowanego w rękopisie BJ 19...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Hanna Wojtczak

  TOWARZYSTWO NAUKOWE KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II

 27. Edycja krytyczna "O rymotwórstwie i rymotwórcach" Ignacego Krasickiego

  Konkurs: SONATA 2 , panel: HS2

  Kierownik: dr Ewa Zielaskowska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

 28. Publicystyka społeczna (t. II) i Listy zebrane (t. XI) Elizy Orzeszkowej. Edycja krytyczna

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS2

  Kierownik: dr Iwona Wiśniewska

  Instytut Badań Literackich PAN

 29. Edycja krytyczna "Kroniki halicko-wołyńskiej" wraz z komentarzami oraz tłumaczeniem.

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Dariusz Dąbrowski

  Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN

 30. Ofiara krwawa w Grecji starożytnej w świetle danych filologicznych

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Krzysztof Bielawski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filologiczny

 31. Dom Bernarda Bellotta: świadectwo kariery i kultury XVIII-wiecznego malarza dworskiego. Wraz z edycją inwentarza domu Be...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS2

  Kierownik: dr Ewa Manikowska

  Instytut Sztuki PAN

 32. Edycja listów Magdaleny z Czapskich do Hieronima Floriana Radziwiłła

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Iwona Maciejewska

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Humanistyczny

 33. Edycja kryminalnych ksiąg sądowych miasta Krakowa z lat 1589-1690, APKr., rękopisy nr 865, 866, 867

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS5

  Kierownik: prof. dr hab. Wacław Uruszczak

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

 34. Akta synodów prowincjonalnych Jednoty Litewskiej 1638 - 1655. Przygotowanie edycji źródła

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS3

  Kierownik: dr Marzena Liedke

  Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Historyczno-Socjologiczny

 35. Piąty tom Collected Works of Bronisław Piłsudski (CWBP-5): Materials for the Study of the Nivhgu Language and Folklore -...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS2

  Kierownik: prof. dr hab. Alfred Majewicz

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Neofilologii

 36. Edycja księgi kryminalnej miasta Dobczyc (1699-1737), APKr. dep. 67

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS5

  Kierownik: dr Maciej Mikuła

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

 37. Edycja spuścizny literackiej biskupa płockiego Erazma Ciołka

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS2

  Kierownik: dr Ałła Brzozowska

  Polskie Towarzystwo Filologiczne

 38. Najstarszy zachowany manuskrypt buddyjskiego tekstu sanskryckiego pt. Mahawastu - edycja dyplomatyczna wraz z komentarze...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Katarzyna Marciniak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Orientalistyczny

 39. Przygotowanie edycji krytycznej trzeciej części (qu.11-15) komentarza Marsyliusza z Inghen do trzeciej księgi "Sentencji...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS1

  Kierownik: mgr Romuald Żurek

  Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 40. Edycja krytyczna "Quaestiones In >>Metaphysicen<< Aristotelis" Jana Burydana (VII księga).

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS1

  Kierownik: mgr Monika Mansfeld

  Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 41. Przygotowanie edycji krytycznej Jana Burydana "Quaestiones super >>Parva naturalia<< Aristotelis".

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS1

  Kierownik: mgr Maciej Stanek

  TOWARZYSTWO NAUKOWE KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II

 42. Analiza różnic profili transkryptomicznych oraz alternatywnych ścieżek regulacji transkrypcji w części gruczołowej przys...

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: NZ2

  Kierownik: mgr Karol Makowczenko

  Wydział Biologii i Biotechnologii, Wydział Biologii i Biotechnologii

 43. Legendy o św. Katarzynie ze Sieny w literaturze francuskiej schyłku średniowiecza - edycja krytyczna tekstów i studium f...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Piotr Tylus

  POLSKA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI

 44. Henryk Bitterfeld z Brzegu i reforma obserwancka Zakonu Braci Kaznodziejów. Edycja krytyczna i opracowanie traktatu "De ...

  Konkurs: OPUS 16 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Anna Zajchowska-Bołtromiuk

  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Nauk Humanistycznych, Wydział Nauk Humanistycznych

 45. Medycyna bez lekarzy. Edycja krytyczna domowego poradnika medycznego z czternastowiecznego Kairu, z wprowadzeniem, tłuma...

  Konkurs: OPUS 16 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Anna Lewicka

  Wydział Orientalistyczny, Wydział Orientalistyczny

 46. Opracowanie naukowe i wydanie krytyczne z rękopisów łacińskich komentarza Ryszarda Kilvingtona do "Fizyki" Arystotelesa...

  Konkurs: OPUS 16 , panel: HS1

  Kierownik: prof. dr hab. Elżbieta Jung

  Centrum Filozofii Przyrody, Centrum Filozofii Przyrody

 47. Badanie mechanizmów naprawy dwuniciowych pęknięć DNA w regionach mikrosatelitarnych z wykorzystaniem systemu CRISPR/Cas9...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: NZ1

  Kierownik: dr hab. Marta Olejniczak

  Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

 48. Edycja źródłowa XV-wiecznych zapisów sądowych powiatu hrubieszowskiego w ziemi chełmskiej

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS3

  Kierownik: dr Małgorzata Kołacz-Chmiel

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Humanistyczny, Wydział Humanistyczny

 49. Przygotowanie, realizacja i upowszechnianie wyników badania "Europejski Sondaż Społeczny", szósta edycja

  Konkurs: HARMONIA 1 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Paweł Sztabiński

  Instytut Filozofii i Socjologii PAN

 50. Przygotowanie edycji krytycznej komentarza Jana z Janduno do "De substantia orbis" Awerroesa

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS1

  Kierownik: mgr Łukasz Tomanek

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych, Wydział Nauk Społecznych