Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 35 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. W jaki sposób wielkość populacji i dostępność zapylaczy moduluje system rozrodu i strukturę genetyczną roślin? Przypadek...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Marcin Zych

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 2. Badania jąder atomowych i procesów jądrowych w niedostępnych dotychczas obszarach spinu, izospinu i energii wzbudzenia z...

  Konkurs: HARMONIA 6 , panel: ST2

  Kierownik: dr hab. Bogdan Antoni Fornal

  Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN

 3. Dostępność potencjałowa regionu a jego potencjał rozwojowy w "zjednoczonej" Europie - zasięg przestrzenny, długość podró...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS4

  Kierownik: dr Piotr Rosik

  Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN

 4. Nowa metoda diagnozowania turbulencji atmosferycznej na podstawie powszechnie dostępnych danych samolotowych

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: ST10

  Kierownik: mgr Jacek Maksymilian Kopeć

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 5. Udział polimerów zewnątrzkomórkowych (EPS) w strukturze granul tlenowych w zależności od dostępności organicznych związk...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr Paulina Rusanowska

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk o Środowisku

 6. Biologicznie dostępny fosfor jako potencjalne źródło zasilania wewnętrznego w jeziorach zmienionych antropogenicznie...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST10

  Kierownik: dr inż. Renata Brzozowska

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa

 7. Zastosowanie GIS w badaniach dostępności przestrzennej usług - koncepcje, metody, implikacje

  Konkurs: SONATA 5 , panel: HS4

  Kierownik: dr Marcin Stępniak

  Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN

 8. Natura dostępności reprezentacji poznawczych w pamięci roboczej

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Jarosław Orzechowski

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Wydział Filozoficzny

 9. Badania struktury jąder atomowych w niedostępnych dotąd obszarach mapy nuklidów z zastosowaniem wiązek radioaktywnych or...

  Konkurs: HARMONIA 4 , panel: ST2

  Kierownik: dr hab. Bogdan Antoni Fornal

  Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN

 10. Transport a wykluczenie społeczne - metodologia badań, pomiar i analiza zależności

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS4

  Kierownik: dr Bartłomiej Gorlewski

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Zarządzania i Finansów

 11. Multimodalna dostępność transportem publicznym na poziomie gminnym w Polsce

  Konkurs: SONATA BIS 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr Piotr Rosik

  Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN

 12. Program oceny diagnostyki, leczenia i kosztów u chorych z niewydolnością serca, w losowo wybranych jednostkach lecznictw...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Tomasz Kazimierz Grodzicki

  Uniwersytet Jagielloński- Collegium Medicum, Collegium Medicum

 13. Wpływ dostępnej przestrzeni reakcyjnej na aktywność pojedynczych cząsteczek enzymów zamkniętych w strukturach typu lipos...

  Konkurs: SONATA 2 , panel: ST4

  Kierownik: dr Hubert Marek Piwoński

  INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ PAN

 14. Chemoselektywna synteza trudnodostępnych imin i kationów iminiowych z pasywnych amidów oraz ich użyteczne transformacje ...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Paweł Jakub Czerwiński

  Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk

 15. Strategie mobilności oraz postawy i zachowania społeczne mieszkańców pozametropolitalnych obszarów wiejskich o słabej do...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Łukasz Fiedeń

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Geografii i Geologii

 16. Względność i efektywność zmiany dostępności potencjałowej a koszty budowy nowoczesnych systemów infrastruktury transport...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS4

  Kierownik: dr Piotr Rosik

  Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk

 17. Zmiany teoretycznej dostępności transportowej i obciążenia sieci drogowej na skutek wystąpienia powodzi na terytorium Po...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS4

  Kierownik: dr Szymon Adam Wiśniewski

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych

 18. Wiązanie halogenowe w układach białko-ligand. Badania termodynamiczne i strukturalne dla racjonalnie wybranych kompleksó...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST4

  Kierownik: prof. dr hab. Jarosław Poznański

  Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

 19. Mechanizmy autoregulacyjne w naturalnych lasach mieszanych - znaczenie dostępności nasion i dostępności bezpiecznych nis...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. inż. Jarosław Grzegorz Paluch

  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Leśny

 20. Rozszyfrowanie "kodu nukleosomalnego" zminay dostępności chromatyny w komórkach nowotworu mózgu w odpowiedzi na terapię ...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: NZ2

  Kierownik: dr Jakub Karol Mieczkowski

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 21. Czy pożywienie ma znaczenie? Dostępność zasobów jako podłoże czasowej zmienności w występowaniu szód wyrządzanych przez ...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Carlos Leopoldo Bautista Leon

  Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

 22. Wpływ dostępności pokarmu na sukces reprodukcyjny ptaków w gradiencie urbanizacji

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Michela Corsini

  Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

 23. Znaczenie komponentów dostępności transportowej w Szczecinie ze szczególnym uwzględnieniem transportu zbiorowego w latac...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Sławomir Goliszek

  Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk

 24. Weryfikacja założeń wspierających hipotezę bogactwa reprezentacji wzrokowej. Wpływ uwagi na właściwości wzrokowej reprez...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Zuzanna Skóra

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Wydział Filozoficzny

 25. Anioł w domu, mrówka w fabryce. Alternatywny modele emancypacyjne dostępne dla robotnic fabrycznych Królestwa Polskiego ...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Alicja Aleksandra Urbanik-Kopeć

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 26. Funkcjonowanie arktycznego bentosu - odpowiedź na związane z ociepleniem klimatu zmiany w adwekcji ciepłych mas wodnych ...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: NZ8

  Kierownik: dr hab. prof. nadzw. IO PAN Maria Anna Włodarska-Kowalczuk

  Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

 27. Model udostępniania treści w Internecie osobom z niepełnosprawnościami zgodnie z obowiązującym prawem krajowym i międzyn...

  Konkurs: SONATA BIS 6 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Przemysław Polański

  Fundacja Rozwoju Edukacji Elektronicznej

 28. Dostępność transportu publicznego a ceny okolicznych nieruchomości: analiza I linii Metra Warszawskiego

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Marcin Torzewski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania

 29. Wpływ lokalnych systemów transportowych na przebieg i charakter procesów urbanizacyjnych w aglomeracjach miejskich w Pol...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Jędrzej Jan Gadziński

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 30. Wszechstronne i kompleksowe badania rozdzielonych układów zaćmieniowych w ramach projektu CREME wraz z przygotowaniem ba...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST9

  Kierownik: dr Krzysztof Grzegorz Hełminiak

  Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk

 31. Konstrukcja zaawansowanych katalizatorów o kontrolowanej porowatości i zwiększonej dostępności centrów aktywnych w oparc...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Barbara Krystyna Gil-Knap

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

 32. Hi-Ox: Podróż do rdzenia atomu - przełamywanie barier dostępnych stopni utlenienia atomów metali.

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST4

  Kierownik: dr inż. Paweł Szarek

  Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

 33. Sprzężenia zwrotne między mobilnością i dostępnością - uwarunkowania teoretyczne (autorski model NeST box) a rzeczywisto...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS4

  Kierownik: dr Piotr Rosik

  Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk

 34. Nowa generacja fungicydów o zminimalizowanym występowaniu w pyłku kwiatowym i obniżonej dostępności dla pszczół

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr Rafał Kukawka

  Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznański Park Naukowo-Technologiczny

 35. Rola infrastruktury transportu publicznego w kształtowaniu struktur przestrzennych i zachowań komunikacyjnych na obszara...

  Konkurs: SONATA 9 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Jędrzej Jan Gadziński

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych