Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 3 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Przyczyny bankructwa przedsiębiorstw w wybranych branżach przemysłu spożywczego

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr Katarzyna Boratyńska

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw

 2. Współzależność między nierównościami ekonomicznymi a sektorem bankowym w równowadze ogólnej z heterogenicznymi agentami...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Mateusz Szetela

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych

 3. Jakość i zakres informacji w kontekście prognozowania prawdopodobieństwa bankructwa przedsiębiorstwa

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Tomasz Berent

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Gospodarki Światowej