Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 154 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Rachunki funkcyjne i ich zastosowania

  Konkurs: SONATA 8 , panel: ST1

  Kierownik: dr inż. Błażej Wróbel

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki, Wydział Matematyki i Informatyki

 2. Metoda obrazów Lorda Kelvina w teorii półgrup oraz funkcji kosinusowych

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: ST1

  Kierownik: mgr Adam Gregosiewicz

  Politechnika Lubelska, Wydział Elektrotechniki i Informatyki, Wydział Elektrotechniki i Informatyki

 3. Kompakty Banacha-Mazura

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: ST1

  Kierownik: mgr Tomasz Kobos

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki, Wydział Matematyki i Informatyki

 4. Zwartość w przestrzeniach funkcyjnych i jej znaczenie dla analizy własności operatorów różniczkowych

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Leszek Skrzypczak

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Matematyki i Informatyki

 5. Hamiltoniany i pola kwantowe

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Jan Dereziński

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, Wydział Fizyki

 6. Analiza funkcjonalna białka SsBBX24 zawierającego domeny wiążące cynk w cyklu okołodobowym podczas rozwoju i w odpowiedz...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ9

  Kierownik: prof. dr hab. Tadeusz Rorat

  Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk

 7. Analiza funkcjonalna oksygenaz karotenoidów i ich udziału w odpowiedzi lnu na infekcję Fusarium

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Anna Kulma

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii, Wydział Biotechnologii

 8. Funkcjonalna analiza białek Nudix, nieznanych czynników wirulencji, adaptacji i oporności na antybiotyki Pseudomonas aer...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ6

  Kierownik: prof. dr hab. Grażyna Jagura-Burdzy

  Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

 9. Identyfikacja i analiza funkcjonalna czynników wydzielanych przez progenitory oligodendrocytów w odpowiedzi na uszkodzen...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Joanna Sypecka

  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN

 10. Funkcjonalna analiza transporterów z rodziny SLC35A - specyficzność substratowa i zdolność do interakcji z innymi białka...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ3

  Kierownik: prof. dr hab. Mariusz Olczak

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii, Wydział Biotechnologii

 11. Demolowanie a rewitalizacja - analiza przekształceń przestrzennych i funkcjonalnych miast w różnych kontekstach społeczn...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Sylwia Kaczmarek

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych

 12. Geometryczna, probabilistyczna i analityczna teoria topologicznych grup kwantowych i jej powiązania z algebrami operator...

  Konkurs: SONATA BIS 4 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. Adam Skalski

  Instytut Matematyczny PAN

 13. Analiza operatorów nielokalnych

  Konkurs: HARMONIA 6 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Bogdan

  Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki

 14. Identyfikacja miRNA zaangażowanych w patogenezę klasycznego chłoniaka Hodgkina przy pomocy zintegrowanej analizy ekspres...

  Konkurs: HARMONIA 6 , panel: NZ2

  Kierownik: dr hab. Maciej Giefing

  Instytut Genetyki Człowieka PAN

 15. Funkcjonalna analiza HSPB8 w organizmach modelowych (Danio rerio i Drosophila melanogaster) ze szczególnym uwzględnienie...

  Konkurs: SONATA 7 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Magda Dubińska-Magiera

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych

 16. Współczynniki homologii cyklicznych i geometria nieprzemienna C*-algebr i operatorów Diraca

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Piotr Hajac

  INSTYTUT MATEMATYCZNY PAN

 17. Topologiczne grupy kwantowe i kwantowe rodziny odwzorowań

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. Piotr Sołtan

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 18. Podstawowe zagadnienia teorii informacji kwantowej oraz dyskryminacji stanów i operacji kwantowych

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Łuczak

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Matematyki i Informatyki

 19. Aspekty ilościowe równań ewolucyjnych: podejście operatorowe

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Yuriy Tomilov

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Matematyki i Informatyki

 20. Identyfikacja i analiza funkcjonalna genów GSK3 jęczmienia – kluczowych komponentów szlaku sygnałowego brassinosteroidów...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ9

  Kierownik: prof. dr hab. Wacław Orczyk

  Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

 21. Identyfikacja i analiza funkcjonalna zdarzeń metabolicznych zależnych od tlenku azotu u Phytophthora infestans (Mont.) d...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Magdalena Arasimowicz-Jelonek

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 22. Izometrycznie uniwersalne struktury w przestrzeniach Banacha

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: ST1

  Kierownik: mgr Joanna Garbulińska-Węgrzyn

  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

 23. Analiza funkcjonalna wybranych cząsteczek tRF w Arabidopsis thaliana

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: NZ2

  Kierownik: mgr Patrycja Plewka

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 24. Wyciszanie i analiza funkcjonalna genu CDK1 w płaskonabłonkowym raku krtani

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: NZ2

  Kierownik: mgr Kinga Bednarek

  Instytut Genetyki Człowieka PAN

 25. Stres oksydacyjny w indukcji somatycznej embriogenezy w kulturze in vitro Arabidopsis - identyfikacja i analiza funkcjon...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: NZ1

  Kierownik: mgr Karolina Kudełko

  Uniwersytet Śląski, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 26. Wielowymiarowe nierówności wielomianowe poprzez teorię pluripotencjału, geometrię subanalityczną i algebry Banacha

  Konkurs: OPUS 6 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. Mirosław Baran

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki

 27. Operatory w przestrzeniach Hilberta - teoria i zastosowania

  Konkurs: OPUS 6 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Jan Stochel

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki

 28. Metody teorii mnogości w topologii i teorii przestrzeni Banacha.

  Konkurs: OPUS 6 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Grzegorz Plebanek

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

 29. Identyfikacja i analiza funkcjonalna genów kodujących potencjalne czynniki biorące udział w retroaktywnych sygnałach z c...

  Konkurs: OPUS 6 , panel: NZ3

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Stanisław Karpiński

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

 30. "From junk to treasure" - funkcjonalna ewolucja retrogenów

  Konkurs: OPUS 6 , panel: NZ2

  Kierownik: dr hab. Izabela Makałowska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 31. Analiza funkcjonalna białek związanych z nabywaniem i ustępowaniem głębokiego spoczynku fizjologicznego nasion.

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. Tomasz Pawłowski

  Instytut Dendrologii PAN

 32. Funkcje analityczne zmiennej rzeczywistej i operatory różniczkowe

  Konkurs: MAESTRO 5 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Leszek Skrzypczak

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Matematyki i Informatyki

 33. Kinazy związane ze ścianą komórkową w pszenicy i jęczmieniu - nowa grupa genów zaangażowana w odporność na patogeny...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ9

  Kierownik: prof. dr hab. Wacław Orczyk

  Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

 34. Zagadnienia spektralne w algebrach Banacha.

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: ST1

  Kierownik: mgr Przemysław Ohrysko

  Instytut Matematyczny PAN

 35. Analiza konstrukcji i struktur związanych z badaniem układów C*-dynamicznych

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Anatolij Antonevich

  Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Matematyki i Informatyki

 36. Algebra operatorów gładkich

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: ST1

  Kierownik: dr Tomasz Ciaś

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Matematyki i Informatyki

 37. Analiza funkcjonalna genu LEAFY COTYLEDON2 podczas somatycznej embriogenezy w kulturze in vitro Arabidopsis thaliana

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: NZ2

  Kierownik: mgr Barbara Wójcikowska

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 38. Lorentzowskie Działanie Spektralne

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: ST1

  Kierownik: dr Michał Eckstein

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki

 39. Nieliniowe równania ewolucji z dyfuzją Lévy'ego.

  Konkurs: SONATA 4 , panel: ST1

  Kierownik: dr Dominika Pilarczyk

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

 40. Operatory kompozycji na przestrzeni funkcji gładkich

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: ST1

  Kierownik: dr Adam Przestacki

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Matematyki i Informatyki

 41. Topologiczne własności przestrzeni funkcji ciągłych

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: ST1

  Kierownik: dr Mikołaj Krupski

  Instytut Matematyczny PAN

 42. Zaburzenia schroedingerowskie jąder całkowych

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: ST1

  Kierownik: dr Sebastian Sydor

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

 43. Wybrane zagadnienia matematycznej analizy gazu oddziałujących bozonów

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: ST1

  Kierownik: mgr Marcin Napiórkowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 44. Analiza funkcjonalna nowo odkrytego genu z klasy mikroRNA deregulowanego w raku brodawkowatym tarczycy

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Monika Kolanowska

  Warszawski Uniwersytet Medyczny, I Wydział Lekarski

 45. Analiza funkcjonalna genu RARB w raku wątrobowokomórkowym oraz określenie roli genów z klasy mikroRNA w regulacji jego e...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Agnieszka Czajka

  Warszawski Uniwersytet Medyczny, I Wydział Lekarski

 46. Analiza strukturalna i funkcjonalna roślinnego kompleksu egzosomu - udział białek AtDIS3, AtRRP6L i AtMTR4 w enzymatyczn...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: NZ2

  Kierownik: mgr inż. Paweł Sikorski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 47. Analiza funkcjonalna wybranych genów poliwalentnego bakteriofaga gronkowcowego, w kontekście interakcji fag-bakteria w r...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: NZ2

  Kierownik: mgr Aleksandra Głowacka

  Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk

 48. Analiza funkcjonalna genów regulatorowych Streptococcus anginosus

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: NZ2

  Kierownik: mgr Katarzyna Obszańska

  Narodowy Instytut Leków

 49. Przestrzenie funkcyjne, geometria przestrzeni Banacha i zastosowania

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Henryk Hudzik

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Matematyki i Informatyki

 50. Asymptotyka macierzy losowych, macierzowo wolna niezależność i układy operatorów

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Romuald Lenczewski

  Politechnika Wrocławska, Wydział Matematyki