Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 14 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Kontynuacja albańsko-polskich badań archeologicznych w stolicy Ilirii - Szkodrze i na jej antycznym zapleczu gospodarczy...

  Konkurs: HARMONIA 6 , panel: HS3

  Kierownik: prof. dr hab. Piotr Dyczek

  Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej

 2. Wolność badań a wyłączność patentowa (wyjątek badawczy)

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Agnieszka Sztoldman

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji

 3. Rozpoznanie czynników ekologicznych determinujących występowanie szkód powodowanych przez niedźwiedzie brunatne (Ursus a...

  Konkurs: HARMONIA 4 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Nuria Selva Fernandez

  Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

 4. Regulacja odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez produkt niebezpieczny w prawie Unii Europejskiej i w prawach kraj...

  Konkurs: HARMONIA 4 , panel: HS5

  Kierownik: prof. dr hab. Piotr Machnikowski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

 5. Kryzys państwa. Od ujęcia tradycyjnego do współczesnego na przykładzie Katalonii i Szkocji

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Robert Wiszniowski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych

 6. Kompensacja szkody niemajątkowej w kontraktowym reżimie odpowiedzialności odszkodowawczej

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Katarzyna Kryla-Cudna

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji

 7. Podstawy adaptacyjnej absorpcji udaru (AIA - Adaptive Impact Absorption) oraz studium wykonalności jej zastosowania do r...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. Jan Holnicki-Szulc

  Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

 8. Naprawienie szkody wynikłej z naruszenia praw człowieka - analiza porównawcza krajowych systemów prawnych.

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS5

  Kierownik: prof. dr hab. Ewa Bagińska

  Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji

 9. Minimalizacja strat niezamierzonych w działaniach bojowych lotnictwa

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS5

  Kierownik: mgr inż. Maciej Sławiński

  Akademia Obrony Narodowej, Wydział Zarządzania i Dowodzenia

 10. Modelowanie ryzyka składki i ryzyka rezerw w systemie Wypłacalność II

  Konkurs: OPUS 16 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Łukasz Delong

  Kolegium Analiz Ekonomicznych, Kolegium Analiz Ekonomicznych

 11. Albańsko-polskie badania archeologiczne w stolicy Ilirii - Szkodrze

  Konkurs: HARMONIA 1 , panel: HS3

  Kierownik: prof. dr hab. Piotr Dyczek

  Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej

 12. Opracowanie modelu przemieszczeń poziomych wywołanych podziemną eksploatacją górniczą z uwzględnieniem ich wpływu na obi...

  Konkurs: SONATA 1 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Krzysztof Tajduś

  Instytut Mechaniki Górotworu PAN

 13. Czy pożywienie ma znaczenie? Dostępność zasobów jako podłoże czasowej zmienności w występowaniu szód wyrządzanych przez ...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Carlos Bautista Leon

  Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

 14. Szkoda antymonopolowa: jej zakres i metody szacowania. Harmonizacja tylko pozorna?

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Konrad Kohutek

  Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych