Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 9 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Poszukiwanie regionów genomowych odpowiedzialnych za obserwowaną rozbieżność w przebiegu mnogiej gruczolakowatości wewną...

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Anna Skalniak

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum, Wydział Lekarski

 2. Schyłek epoki kamienia na wzgórzu Stranska skala w Brnie - produkcja krzemieniarska czy "optymalizacja"?

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Jerzy Kopacz

  Uniwersytet Rzeszowski

 3. Nowe materiały termoelektryczne o strukturze klatkowej; badania podstawowe.

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST3

  Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Ślebarski

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

 4. Transplantowany mech Hylocomium splendens (Hedw.) Schimp. jako bioakumulator metali ciężkich z różnych typów siedlisk na...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Grzegorz Kosior

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych

 5. Analiza cyklu życia biofilmu na elektrodach bioreaktora elektrolitycznego i ocena kluczowych parametrów odpowiedzialnych...

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: NZ1

  Kierownik: mgr inż. Michał Gaworski

  Wydział Biotechnologii, Wydział Biotechnologii

 6. Jak aktywacja szlaku kinaz Mec1/Tel1 (ludzkie ATR/AM) w odpowiedzi na uszkodzenia genomu jądrowego wpływa na stabilność ...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Aneta Kaniak-Golik

  Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk

 7. Magia posthuma - wierzenia w szkodliwą aktywność zmarłych na Śląsku i Morawach w XVI-XVIII wieku

  Konkurs: SONATA 11 , panel: HS3

  Kierownik: dr Daniel Wojtucki

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 8. Kolekcja rycin Jana Ponętowskiego w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Magdalena Herman

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 9. In medio castrorum. Statuaryczno-epigraficzny pejzaż centralnej części rzymskiego obozu w Novae

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS3

  Kierownik: prof. dr hab. Tadeusz Sarnowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny