Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 25 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Synteza enancjomerycznie czystych 5a-karbacukrów oraz ich pochodnych na drodze stereoselektywnej reakcji tworzenia wiąza...

  Konkurs: SONATA 9 , panel: ST5

  Kierownik: dr Szymon Buda

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

 2. Nowe podejście do syntezy optycznie czystych polihydroksylowych pochodnych dekaliny i hydrindanu

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Michał Malik

  Instytut Chemii Organicznej PAN

 3. Projektowanie i badania właściwości katalitycznych nowych ciekłych kompleksów metali

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Karolina Matuszek

  Politechnika Śląska, Wydział Chemiczny

 4. Synteza i badania strukturalne modyfikowanych porfirynoidów

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Justyna Śniechowska

  Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk

 5. Własności elektro-optyczne defektów w warstwach ZnO otrzymanych metodą LT ALD

  Konkurs: OPUS 6 , panel: ST7

  Kierownik: prof. dr hab. Marek Godlewski

  Instytut Fizyki PAN

 6. Lekcja od natury: estry kwasu pirogronowego w syntezie asymetrycznej

  Konkurs: MAESTRO 5 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Jacek Młynarski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

 7. Badanie struktury i własności nowoopracowanych porowatych materiałów biomimetycznych wytwarzanych metodą selektywnego sp...

  Konkurs: HARMONIA 4 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Leszek Dobrzański

  Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny

 8. Funkcjonalizacja powierzchni mezoporowatej krzemionki na drodze depozycji struktur polimerowych zawierających grupy amin...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Piotr Kuśtrowski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

 9. Mitochondrialna dehydrogenaza aldehydowa (ALDH2) jako punkt uchwytu dla nowych leków przeciwmiażdżycowych

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Aneta Stachowicz

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum, Wydział Lekarski

 10. Nanostruktury tlenkowe do zastosowań w elektronice, optoelektronice i fotowoltaice.

  Konkurs: MAESTRO 3 , panel: ST7

  Kierownik: prof. dr hab. Marek Godlewski

  Instytut Fizyki PAN

 11. Badania chiralnych cieczy jonowych oraz układów katalitycznych na bazie chiralnych cieczy jonowych i katalizatorów metal...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. inż. Ewa Janus

  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

 12. Nowe podejście do syntezy fosfonowych analogów lignanów. Totalna synteza kwasu fosfonoturiferowego.

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST5

  Kierownik: dr inż. Marek Koprowski

  Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN

 13. Biomimetyczne organokatalizatory: zastosowanie chiralnych amin pierwszorzędowych w syntezie asymetrycznej

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Jacek Młynarski

  Instytut Chemii Organicznej PAN

 14. Nowa rola drożdżowego WASP (Las17) w jąderku: możliwe implikacje dla etiologii zespołu Wiskotta-Aldricha

  Konkurs: PRELUDIUM 17 , panel: NZ3

  Kierownik: mgr Justyna Antoniuk-Majchrzak

  Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk

 15. Zastosowanie stereoselektywnej tandemowej reakcji seleno-Michaela/aldolowej w syntezie optycznie czystych cyklicznych al...

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Piotr Banachowicz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

 16. Nanometryczna funkcjonalizacja powierzchni biomateriałów metalowych stosowanych w układzie kostnym

  Konkurs: OPUS 15 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Marcin Basiaga

  Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Biomedycznej

 17. Cynk zamiast metali szlachetnych: enancjoselektywne reakcje redukcji i tworzenia wiązań węgiel-węgiel z zastosowaniem ko...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Jacek Młynarski

  Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk

 18. Nowe nanokompozyty oparty na nanostrukturach krzem/tlenek metalu (TiO2, ZnO) dla wydajnej produkcji wodoru poprzez fotoe...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: ST3

  Kierownik: mgr Mykola Pavlenko

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Centrum Nanobiomedyczne

 19. Wpływ zasolenia na dualną strukturę mykoryzową olszy czarnej

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Dominika Thiem

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 20. 3-Alkoksyimidazolylideny (NOHC): Nowa klasa karbenów nukleofilowych. Synteza, badania strukturalne, badania nad reaktywn...

  Konkurs: BEETHOVEN 2 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Grzegorz Mlostoń

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii

 21. Wytwarzanie powłok na bazie faz MAX i MXene metodą atomowego osadzania warstw.

  Konkurs: UNISONO , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. inż. Łukasz Kołodziejczyk

  Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny

 22. Cykloaddycja Dielsa-Aldera pod wysokim ciśnieniem: nowe reakcje, nowe zastosowania.

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Stanisław Krompiec

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

 23. Enancjioselektywna reakcja Dielsa-Aldera glioksalanów: poszukiwanie nowych katalizatorów i zastosowanie w syntezie pocho...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Matylda Stefaniak

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

 24. Badanie stereoselektywności reakcji Mukaiyamy 2-trimetylosiloksyfuranu z chiralnymi aldehydami w roztworach wodnych.

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Anna Adamkiewicz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

 25. Katalizatory heterogeniczne na bazie nanostruktur węglowych w modelowych procesach chemicznych

  Konkurs: OPUS 9 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Anna Chrobok

  Politechnika Śląska, Wydział Chemiczny