Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

MEG-A: Pierwsi budowniczowie megalitów w północnym Lewancie. Interdyscyplinarne badania krajobrazu archeologicznego w Akkarze (Liban, IV-III tysiąclecie p.n.e.)

2020/39/I/HS3/02993

Słowa kluczowe:

architektura megalityczna Lewant północny Liban społeczności osiadłe i mobilne dawne środowisko naturalne chalkolit - wczesny brąz

Deskryptory:

  • HS3_8: Archeologia (w tym: archeologia Grecji i Rzymu; archeologia Egiptu i Nubii, archeologia Bliskiego Wschodu, archeologia Nowego Świata, archeologia pradziejowa, archeologia protohistoryczna, archeologia wczesnośredniowieczna, archeologia średniowieczna i no

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa

Jednostka realizująca:

Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Zuzanna Wygnańska 

Liczba wykonawców projektu: 8

Konkurs: OPUS LAP 20 - ogłoszony 2020-09-15

Przyznana kwota: 1 843 778 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2021-12-15

Zakończenie projektu: 2025-12-14

Planowany czas trwania projektu: 48 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.