Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 968 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Specyfika rozwojowa dziejów Polski i Europy Środkowej. Analiza historyczna debat o wyjątkowości narodowej i regionalnej...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS3

  Kierownik: prof. dr hab. Maciej Janowski

  Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN

 2. Sumaryzacja Metryki Koronnej 140

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Krzysztof Chłapowski

  Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

 3. Rola działaczy i organizacji sportowych w budowaniu palestyńskiej państwowości

  Konkurs: FUGA 4 , panel: HS3

  Kierownik: dr Dorota Woroniecka-Krzyżanowska

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych

 4. O farsach i trefnisiach. Humor i śmiech w przedhiszpańskiej i kolonialnej kulturze Indian Nahua w perspektywie antropolo...

  Konkurs: SONATA 11 , panel: HS3

  Kierownik: dr Agnieszka Brylak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Neofilologii

 5. Osadnictwo paleolityczne doliny Wodącej i doliny Udorki (Wyżyna Częstochowska) na tle uwarunkowań paleośrodowiskowych...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS3

  Kierownik: dr Magdalena Sudoł

  UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU

 6. Rękopiśmienna mapa topograficzna Królestwa Galicji i Lodomerii (tzw. mapa Miega) z lat 1775-1783 - odczytanie i tłumacze...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS3

  Kierownik: prof. dr hab. Zdzisław Budzyński

  Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Socjologiczno-Historyczny

 7. Międzynarodowe Trybunały Karne w perspektywie porównawczej

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS3

  Kierownik: prof. dr hab. Klaus Bachmann

  Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

 8. Agora oraz infrastruktura i aktywność gospodarcza Pafos, stolicy hellenistycznego i rzymskiego Cypru na podstawie badań ...

  Konkurs: MAESTRO 6 , panel: HS3

  Kierownik: prof. dr hab. Ewdoksia Papuci-Władyka

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 9. Prahistoria szamanizmu syberyjskiego w świetle analizy sztuki naskalnej: symbolika i dynamika tradycji

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS3

  Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Rozwadowski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Historyczny

 10. In medio castrorum. Statuaryczno-epigraficzny pejzaż centralnej części rzymskiego obozu w Novae

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS3

  Kierownik: prof. dr hab. Tadeusz Sarnowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 11. Obozowiska łowieckie kultury protoneolitycznej w Tanowie na Pomorzu Zachodnim

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Tadeusz Galiński

  Instytut Archeologii i Etnologii PAN

 12. Krajobraz wczesnośredniowiecznego osadnictwa Prus. Ekologia kompleksu osadniczego w Poganowie, stan. IV.

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Mariusz Wyczółkowski

  Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego

 13. Materiały do Kodeksu dyplomatycznego Małopolski, t.V: dokumenty z lat 1451-1506

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Waldemar Bukowski

  POLSKA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI

 14. Granica wschodnia cywilizacji zachodniej w średniowieczu

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Zbigniew Dalewski

  Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN

 15. Hades. Obraz zaświatów w kulturze greckiej epoki archaicznej i klasycznej

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Karolina Sekita

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 16. Sensacyjny skarb monet z Risan (Czarnogóra). Badania "lat ciemnych" w Ilirii

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Renata Ciołek

  Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej

 17. Obieg monetarny w Mezji i Illirii. Casus znalezisk z Novae (Bułgaria) oraz Risan (Czarnogóra)

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Renata Ciołek

  Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej

 18. Lokalne konteksty korzystania z serwisów społecznościowych. Studium porównawcze.

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS3

  Kierownik: dr Piotr Cichocki

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 19. W przestrzeni palimpsestu. Sztuka naskalna w archeologicznych krajobrazach oazy Dachla.

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS3

  Kierownik: dr Paweł Polkowski

  MUZEUM ARCHEOLOGICZNE w POZNANIU

 20. Antyczne źródła pisane do najdawniejszych dziejów ziem Polski

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Tomasz Płóciennik

  Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej

 21. Historia osadnicza irackiego Kurdystanu 2

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Rafał Koliński

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny

 22. Kontynuacja albańsko-polskich badań archeologicznych w stolicy Ilirii - Szkodrze i na jej antycznym zapleczu gospodarczy...

  Konkurs: HARMONIA 6 , panel: HS3

  Kierownik: prof. dr hab. Piotr Dyczek

  Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej

 23. Zespół tzw. Kościoła Północno-zachodniego w Hippos (Sussita), Palaestina Secunda: analiza i synteza danych archeologiczn...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS3

  Kierownik: dr Mariusz Burdajewicz

  Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych, Polska Akademia Nauk

 24. Polska w geopolitycznym obrazie świata kształtowanym przez prasę amerykańską XVIII. wieku

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Irmina Wawrzyczek

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Humanistyczny, Wydział Humanistyczny

 25. Konstrukcja prawna "rzeczowych" umocnień wierzytelności w prawie papirusów

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS3

  Kierownik: prof. dr hab. Jose Alonso-Rodriguez

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 26. Trojan Catalogue (Hom. Il. 2.816-877) and the Peoples of Western Anatolia in the Late Bronze and Early Iron Age. A Study...

  Konkurs: POLONEZ 1 , panel: HS3

  Kierownik: dr Rostislav Oreshko

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Orientalistyczny

 27. The Arabian Mission i jej działalność w Zatoce Perskiej w latach 1889-1972. Zagadnienia komunikacji międzykulturowej, ko...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS3

  Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Zdanowski

  Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN

 28. Supremacja polityczna Habsburgów a proces kształtowania się elit galicyjskich w XIX wieku

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Łukasz Sroka

  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Humanistyczny

 29. Wpływ czynników środowiskowych na dzieje osadnictwa na stanowisku Tell el-Retaba

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Sławomir Rzepka

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 30. "Rewolucja międzypaździernikowa". Rok 1957 w Polsce.

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS3

  Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Kochanowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny, Uniwersytet Warszawski Wydział Historyczny

 31. Rola i znaczenie wpływów egipskich na rozwój społeczno-polityczny Południowego Lewantu w okresie Wczesnego Brązu I

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS3

  Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Ciałowicz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 32. Sport na polskiej prowincji (1944 - 1989): znaczenia i tożsamości. Studium z antropologii historycznej.

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Marta Kurkowska-Budzan

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 33. Sanktuaria górskie na Krecie w epoce brązu

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS3

  Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Nowicki

  Instytut Archeologii i Etnologii PAN

 34. Osadnictwo na Krecie i wyspach Dodekanezu w okresie kryzysu (ok. 1250-1200 przed Chr.), załamania (ok. 1200-1100 przed C...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS3

  Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Nowicki

  Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

 35. Zabawki dziecięce na ziemiach polskich do końca XIX wieku

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS3

  Kierownik: prof. dr hab. Dorota Żołądź-Strzelczyk

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych

 36. Uwarunkowania środowiskowe rozwoju średniowiecznego ośrodka grodowego w Rozprzy w Polsce Środkowej w świetle badań multi...

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Piotr Kittel

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych

 37. Ruchy przebudzenia religijnego w XIX-wiecznej Skandynawii : luteranizm ludowy i jego znaczenie w procesie modernizacji

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Grażyna Szelągowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 38. Geografia historyczna Kościoła w Polsce. Atlas historyczny metropolii przemyskiej (archidiecezja przemyska, diecezja rze...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS3

  Kierownik: prof. dr hab. Henryk Gapski

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Humanistycznych

 39. Strategie zasiedlenia obszarów wyżynnych Polski przez łowców i zbieraczy późnego paleolitu na na przykładzie kompleksu s...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Andrzej Wiśniewski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 40. Autopercepcja kobiet uchodźczyń w Polsce w kontekście stereotypów i tradycyjnych ról płciowych oraz ich wpływ na tożsamo...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Katarzyna Kość-Ryżko

  Instytut Archeologii i Etnologii PAN

 41. Gospodarcza rola armii rzymskiej w prowincji Mezja Dolna (Moesia Inferior)

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS3

  Kierownik: dr Michał Duch

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Instytut Kultury Europejskiej

 42. Polacy - jeńcy z armii austro-węgierskiej w niewoli 1914-1919.

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Michał Janik

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 43. Lwowski ośrodek edtyrstwa źródeł średniowiecznych i wczesnonowożytnych w latach 1864 - 1939

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Maria Dutkowska

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI

 44. Człowiek a wahania klimatyczne: .Strategie adaptacyjne późnych społeczności prekolumbijskich na terenie Lomas de Lachay ...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Piotr Kalicki

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 45. Mniejszości seksualne w Polsce jako przedmiot i podmiot dyskursu

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Katarzyna Chlewińska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Historyczny

 46. Bizancjum i Arabowie. Spotkanie cywilizacji VI - VIII w.

  Konkurs: HARMONIA 2 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Teresa Wolińska

  Uniwersytet Łódzki, Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana, Ceraneum

 47. Historia środowiskowa Krakowa

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS3

  Kierownik: dr Adam Izdebski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny, Wydział Historyczny

 48. Przestrzeń przedindustrialna Wielkopolski w XIX wieku

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS3

  Kierownik: dr Dariusz Lorek

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 49. Opracowanie edycji ksiąg kamlarskich Głównego Miasta Gdańska z drugiej połowy XIV-XV wieku

  Konkurs: SONATA 3 , panel: HS3

  Kierownik: dr Marcin Grulkowski

  Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

 50. Sceny ofiarne w Kaplicach Kultu Królewskiego Świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari (Egipt)

  Konkurs: SONATA 3 , panel: HS3

  Kierownik: dr Anastasiia Stupko-Lubczyńska

  Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN