Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 748 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Samospalenia w wyobraźni społecznej - Ryszard Siwiec, Jan Palach, Akce Pochodeň 2003.

  Konkurs: SONATA 1 , panel: HS3

  Kierownik: dr Robert Sebastian Kulmiński

  Uniwersytet Warszawski

 2. Zamieszkiwanie kamienicy czynszowej Warszawy (1870-1914)

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Aleksander Wiktor Łupienko

  Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN

 3. Edycja źródeł dyplomatycznych do panowania Stanisława Augusta

  Konkurs: SONATA 2 , panel: HS3

  Kierownik: dr Adam Danilczyk

  Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN

 4. Powiniwactwa mimo woli: Święte Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego i Rzeczpospolita Obojga Narodów w niemieckiej i po...

  Konkurs: SONATA 6 , panel: HS3

  Kierownik: dr Adam Maciej Kożuchowski

  Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN

 5. Obozowiska łowieckie kultury protoneolitycznej w Tanowie na Pomorzu Zachodnim

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Tadeusz Galiński

  Instytut Archeologii i Etnologii PAN

 6. Konstrukcja prawna rzeczowych umocnień wierzytelności w prawie papirusów

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS3

  Kierownik: prof. Jose Luis Alonso-Rodriguez

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 7. Rozwój rolnictwa i paleodiety w epoce neolitu i brązu na podstawie badań izotopów stabilnych azotu i węgla w szczątkach ...

  Konkurs: HARMONIA 5 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Aldona Mueller-Bieniek

  Instytut Botaniki im. Władysława Szafera PAN

 8. Prahistoria szamanizmu syberyjskiego w świetle analizy sztuki naskalnej: symbolika i dynamika tradycji

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Andrzej Rozwadowski

  Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny

 9. Ceramika naczyniowa jako świadectwo kontaktów kulturowych w strefie pogranicza bałtycko-pontyjskiego we wczesnej epoce ż...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS3

  Kierownik: dr Marcin Ignaczak

  Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny

 10. Zdrowie w opiniach dzieci - ujęcie childhood studies

  Konkurs: OPUS 8 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Magdalena Radkowska-Walkowicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 11. Dwa XVIII-wieczne diariusze wileńskiego kościoła pw. św. Janów - edycja źródłowa i opracowanie

  Konkurs: SONATA 7 , panel: HS3

  Kierownik: dr Bernadetta Manyś

  Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny

 12. Historia pojęć społeczno-politycznych w Polsce XVIII-XX wieku

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS3

  Kierownik: prof. Maciej Janowski

  Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN

 13. Albańsko-polskie badania archeologiczne w stolicy Ilirii - Szkodrze

  Konkurs: HARMONIA 1 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Piotr Karol Dyczek

  Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej

 14. Novae. Obóz legionowy i miasto późnoantyczne - kontynuacja badań. Baraki I kohorty legionu VIII Augusta i Legionu I Ital...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS3

  Kierownik: prof. Piotr Karol Dyczek

  Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej

 15. Kontynuacja albańsko-polskich badań archeologicznych w stolicy Ilirii - Szkodrze i na jej antycznym zapleczu gospodarczy...

  Konkurs: HARMONIA 6 , panel: HS3

  Kierownik: prof. Piotr Karol Dyczek

  Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej

 16. Rewolucjia 1905 roku w guberni grodzieńskiej. Oblicze ideowe i wymiar praktyczny

  Konkurs: FUGA 4 , panel: HS3

  Kierownik: dr Aliaksandr Laneuski

  Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN

 17. Produkcja włókiennicza w Grecji epoki brązu - badania porównawcze egejskich techniki tkackich.

  Konkurs: FUGA 4 , panel: HS3

  Kierownik: dr Agata Maria Ulanowska

  Instytut Archeologii i Etnologii PAN

 18. Studia nad ceramiką z grobowców nomarchów z Asjut (Egipt).

  Konkurs: HARMONIA 1 , panel: HS3

  Kierownik: dr Teodozja Izabela Rzeuska

  Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN

 19. Najstarsza faza kultury ceramiki wstęgowej rytej w Małopolsce (5600/5500-5300 BC) - geneza, datowanie, osadnictwo, gospo...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: HS3

  Kierownik: dr Agnieszka Matylda Czekaj-Zastawny

  Instytut Archeologii i Etnologii PAN

 20. Najmniej znany spośród najbardziej interesujących - obrządek pogrzebowy kultury strzyżowskiej

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Anna Hyrchała

  Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Humanistyczny

 21. Brzyno, stanowisko 12. Cmentarzysko z okresów młodszego przedrzymskiego, rzymskiego i wędrówek ludów na Wysoczyźnie Żarn...

  Konkurs: SONATA BIS 5 , panel: HS3

  Kierownik: dr Anna Strobin

  Uniwersytet Gdański, Wydział Historyczny

 22. Imagines Maiestatis: Monety barbarzyńskie, elity władzy i narodziny Europy

  Konkurs: BEETHOVEN 1 , panel: HS3

  Kierownik: prof. Aleksander Bursche

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 23. Odsłony codzienności - duchowieństwo rzymskokatolickie w Królestwie Polskim w latach 1864-1914

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Krzysztof Lewalski

  Uniwersytet Gdański, Wydział Historyczny

 24. Teorie antropologiczne wobec życia religijno-społecznego wyznawców prawosławia w społecznościach lokalnych Europy wschod...

  Konkurs: SONATA 2 , panel: HS3

  Kierownik: dr Magdalena Lubańska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 25. Historia osadnicza irackiego Kurdystanu (równina Bardarash - Aqra)

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Rafał Jan Koliński

  Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

 26. Początek wczesnego średniowiecza w Prusach w świetle badań nad zanikiem grupy olsztyńskiej.

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Andrzej Piotr Grzegorczyk

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny

 27. Życie i działalność rabina Szymona Dankowicza (1834-1910)

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Alicja Maślak-Maciejewska

  Uniwersytet Jagielloński

 28. Dlaczego oni nie chcą dla mnie pracować? Praca i wzorce konsumpcji jako czynniki kształtujące relacje między mieszkańcam...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS3

  Kierownik: dr Amanda Anna Krzyworzeka

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 29. Ewolucja form polityczno-ustrojowych na Sycylii w latach 405-304 p.n.e. Między demokratyczną polis a monarchią terytoria...

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Andrzej Bogdan Dudziński

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 30. Wojskowość tatarska w epoce nowożytnej

  Konkurs: FUGA 3 , panel: HS3

  Kierownik: dr Andrzej - Gliwa

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 31. Idumea i Idumejczycy w okresie perskim, hellenistycznym i wczesnorzymskim: orientalny etnos na skrzyżowaniu kultur semic...

  Konkurs: SONATA 8 , panel: HS3

  Kierownik: dr Michał Wiktor Marciak

  Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Socjologiczno-Historyczny

 32. Historia osadnicza irackiego Kurdystanu 2

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Rafał Jan Koliński

  Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny

 33. Datowanie pierwszych prywatnych siedzib obronnych w średniowiecznej Polsce.

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Anna Helena Marciniak-Kajzer

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny

 34. Bukivna. Elitarna nekropola kultury komarowskiej nad Dniestrem.

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Przemysław Marek Makarowicz

  Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny

 35. Sprawa taterników: śledztwo w sprawie współpracowników paryskiej Kultury i ich proces (1968-1970). Aspekty polityczne, p...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS3

  Kierownik: dr Bartosz Wojciech Kaliski

  Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN

 36. Rzymski dom w greckim mieście Akrai (Sycylia)

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS3

  Kierownik: dr Roksana Anna Chowaniec

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 37. Rekonstrukcja procesu powstawania środkowoazjatyckich osad typu miejskiego w okresie wczesnomuzułmańskim.

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Monika Dorota Różańska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 38. Sztuka naskalna jako element krajobrazu kulturowego Oazy Dachla

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Paweł Lech Polkowski

  Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny

 39. Wczesnośredniowieczne osadnictwo grodowe w części dorzecza środkowej Odry do połowy XI wieku w studiach archeologicznych...

  Konkurs: FUGA 4 , panel: HS3

  Kierownik: dr Bartłomiej Jerzy Gruszka

  Instytut Archeologii i Etnologii PAN

 40. Początki Polski w pamięci historycznej późnego średniowiecza na ziemiach polskich

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS3

  Kierownik: dr Piotr Jan Węcowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 41. Antyczne źródła pisane do najdawniejszych dziejów ziem Polski

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS3

  Kierownik: prof. zw. dr hab. Jerzy Kolendo

  Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej

 42. Tubylcze społeczności i ich współczesne przeobrażenia. WSPÓLNOTA-PRZYWÓDCY-WŁADZA LOKALNA na przykładzie grupy Tzotzil w...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Marcin Jacek Kozłowski

  Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny

 43. Dom gdański i jego mieszkańcy od późnego średniowiecza do połowy XIX w.

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS3

  Kierownik: prof. Edmund Kizik

  Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN

 44. Swoi czy obcy? Pochówki w grobach komorowych na ziemiach polskich w okresie wczesnego średniowiecza.

  Konkurs: FUGA 2 , panel: HS3

  Kierownik: dr Dariusz Błaszczyk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 45. Edycja krytyczna Kroniki halicko-wołyńskiej wraz z komentarzami oraz tłumaczeniem.

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Dariusz Dąbrowski

  Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN

 46. Schematyzmy zakonów męskich w granicach dawnej Rzeczypospolitej 1718-1918

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Edyta Justyna Chomentowska

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Humanistycznych

 47. Twierdza Kraków i jej wpływ na życie oraz rozwój miasta w latach 1846 - 1918

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Marcin Jakub Mikulski

  Fundacja Aktywnej Ochrony Zabytków Techniki i Dziedzictwa Kulturowego JANUS

 48. Kazania o świętej Jadwidze Śląskiej w rękopisach śląskich późnego średniowiecza

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Ewelina Monika Kaczor

  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Humanistyczny

 49. Królowa Rycheza i wdowieństwo władczyń we wcześniejszym średniowieczu

  Konkurs: FUGA 1 , panel: HS3

  Kierownik: dr Grzegorz Leszek Pac

  Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny

 50. Religijność rodzin ateńskich w starożytności

  Konkurs: FUGA 1 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Przemysław Łukasz Siekierka

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

Polityka cookies

Partnerzy