Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Rozwiń kryteria wyszukiwania

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie


Słowa kluczowe

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 632 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Kartagińska obecność na Sycylii w latach 480-301 p.n.e. w świetle Biblioteki Historycznej Diodora Sycylijskiejgo

  Konkurs: ETIUDA 2, panel: HS3, Projekt zakończony

  Kierownik: mgr Andrzej Bogdan Dudziński

  Uniwersytet Jagielloński; Wydział Historyczny

 2. Młyny wodne w dorzeczu dolnej Wisły od początku XVIII do początku XXI wieku

  Konkurs: SONATA 2, panel: HS3, Projekt w realizacji

  Kierownik: dr Dariusz Brykała

  Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN

 3. Między Aliantami a Osią. Polityka zagraniczna Portugalii w okresie drugiej wojny światowej

  Konkurs: SONATA 6, panel: HS3, Projekt w realizacji

  Kierownik: dr Bartosz Zenon Kaczorowski

  Uniwersytet Łódzki; Wydział Filozoficzno-Historyczny

 4. Mieszkańcy, kultura i środowisko przyrodnicze Górnych Łużyc na przykładzie badań mikroregionu osadniczego Tormersdorf-To...

  Konkurs: SONATA BIS 3, panel: HS3, Projekt w realizacji

  Kierownik: dr Jacek Krzysztof Szczurowski

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu; Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

 5. Wojownik w świecie obrazów. Analiza rzemiosła wojennego i symboliki postaci wojownika w malarstwie wazowym Grecji epoki ...

  Konkurs: PRELUDIUM 6, panel: HS3, Projekt zakończony

  Kierownik: mgr Wawrzyniec Paweł Miścicki

  Uniwersytet Jagielloński; Wydział Historyczny

 6. Mennictwo księcia polskiego Bolesława III Krzywoustego

  Konkurs: PRELUDIUM 7, panel: HS3, Projekt w realizacji

  Kierownik: mgr Grzegorz Śnieżko

  Instytut Archeologii i Etnologii PAN

 7. Megality w Nabta Playa, południowa Pustynia Zachodnia w Egipcie

  Konkurs: OPUS 7, panel: HS3, Projekt w realizacji

  Kierownik: prof. dr hab. Romuald Włodzimierz Schild

  Instytut Archeologii i Etnologii PAN

 8. Medycyna tybetańska w kontekście biomedycznego i "tybetańskiego" dyskursu naukowego w Indiach. Perspektywa antropologicz...

  Konkurs: PRELUDIUM 5, panel: HS3, Projekt w realizacji

  Kierownik: mgr Karolina Szmigielska

  Uniwersytet Warszawski; Wydział Historyczny

 9. Średniowieczne pieczęcie kanoników katedralnych metropolii gnieźnieńskiej

  Konkurs: ETIUDA 3, panel: HS3, Projekt zakończony

  Kierownik: mgr Ewa Maria Kozaczkiewicz

  Uniwersytet Jagielloński; Wydział Historyczny

 10. Marmora Asiatica. Ku archeopetrologii w Polsce

  Konkurs: SONATA BIS 2, panel: HS3, Projekt w realizacji

  Kierownik: dr Dagmara Wielgosz-Rondolino

  Uniwersytet Warszawski; Wydział Historyczny

 11. Lasy przodków. Badania nad przeszłymi krajobrazami okolic Polanowa z wykorzystaniem nieinwazyjnych metod prospekcji arch...

  Konkurs: PRELUDIUM 4, panel: HS3, Projekt w realizacji

  Kierownik: mgr Łukasz Banaszek

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Historyczny

 12. Kultura materialna Pucka w późnym średniowieczu. Archeologiczny portret małego miasta na południowym wybrzeżu Bałtyku....

  Konkurs: SONATA 5, panel: HS3, Projekt w realizacji

  Kierownik: dr Michał Jakub Starski

  Uniwersytet Warszawski; Wydział Historyczny

 13. Kult herosów greckich na Cyprze w okresie rzymskim

  Konkurs: PRELUDIUM 4, panel: HS3, Projekt w realizacji

  Kierownik: mgr Agnieszka Joanna Ochał-Czarnowicz

  Uniwersytet Jagielloński; Wydział Historyczny

 14. Księgi konsystorza kaliskiego z lat 1504-1534

  Konkurs: PRELUDIUM 7, panel: HS3, Projekt w realizacji

  Kierownik: mgr Arkadiusz Borek

  Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN

 15. Krytyczne wydanie tekstu łacińskiego z XII wiecznego kodeksu "Perykopy Ewangeliczne" Archiwum Diecezji Płockiej

  Konkurs: OPUS 7, panel: HS3, Projekt w realizacji

  Kierownik: ks. dr hab. Leszek Misiarczyk

  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; Wydział Nauk Historycznych i Społecznych

 16. Kreowanie tożsamości regionalnej oraz lokalnej na Ziemiach Zachodnich i Północnych (ze szczególnym uwzględnieniem Żuław ...

  Konkurs: PRELUDIUM 6, panel: HS3, Projekt w realizacji

  Kierownik: mgr Aleksandra Paprot

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Historyczny

 17. Krajobraz osadnictwa pradziejowego doliny rzeki Anthemoundas (Centralna Macedonia, Grecja) w świetle danych archeologicz...

  Konkurs: PRELUDIUM 5, panel: HS3, Projekt w realizacji

  Kierownik: mgr Jakub Adam Niebieszczański

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Historyczny

 18. Kościół katolicki w Polsce wobec tematyki żydowskiej po II wojnie światowej (1945-1989)

  Konkurs: OPUS 5, panel: HS3, Projekt w realizacji

  Kierownik: dr hab. Bożena Maria Szaynok

  Uniwersytet Wrocławski; Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 19. Kontynuacja albańsko-polskich badań archeologicznych w stolicy Ilirii - Szkodrze i na jej antycznym zapleczu gospodarczy...

  Konkurs: HARMONIA 6, panel: HS3, Projekt w realizacji

  Kierownik: prof. dr hab. Piotr Karol Dyczek

  Uniwersytet Warszawski; Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej

 20. Ikonografia bóstw panteonu kuszańskiego w świetle źródeł archeologicznych.

  Konkurs: ETIUDA 2, panel: HS3, Projekt zakończony

  Kierownik: mgr Emilia Michalina Smagur

  Uniwersytet Jagielloński; Wydział Historyczny

 21. Konstruowanie tożsamości etnicznej wśród młodych kurdyjskich migrantów w Stambule

  Konkurs: PRELUDIUM 5, panel: HS3, Projekt w realizacji

  Kierownik: mgr Karol Paweł Kaczorowski

  Uniwersytet Jagielloński; Wydział Filozoficzny

 22. Konstrukcja prawna "rzeczowych" umocnień wierzytelności w prawie papirusów

  Konkurs: OPUS 3, panel: HS3, Projekt w realizacji

  Kierownik: prof. dr hab. Jose Luis Alonso-Rodriguez

  Uniwersytet Warszawski; Wydział Historyczny

 23. KONSTANTYNOPOL-KUCUKCEKMECE - PORT DOCELOWY NA SZLAKU OD WAREGÓW DO GREKÓW, OŚRODEK BIZANTYNIZACJI RUSÓW

  Konkurs: SONATA BIS 4, panel: HS3, Projekt w realizacji

  Kierownik: dr Błażej Michał Stanisławski

  Instytut Archeologii i Etnologii PAN

 24. Konflikt, napięcie, współpraca. Studium interakcji pomiędzy Elektrownią Opole a społecznością gminy Dobrzeń Wielki...

  Konkurs: OPUS 6, panel: HS3, Projekt w realizacji

  Kierownik: dr hab. Petr Josef Skalnik

  Uniwersytet Wrocławski; Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 25. Kleszewo - największa nekropola kultur przeworskiej i wielbarskiej na Mazowszu i Podlasiu. Opracowanie monograficzne cme...

  Konkurs: PRELUDIUM 5, panel: HS3, Projekt w realizacji

  Kierownik: mgr Marcin Przemysław Woźniak

  Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy

 26. Izates i Helena z Adiabene. Orientalni królowie i królowe pomiędzy rodzimą tradycją a judaizmem.

  Konkurs: PRELUDIUM 1, panel: HS3, Projekt zakończony

  Kierownik: mgr Michał Wiktor Marciak

  Uniwersytet Jagielloński

 27. Kara, pamięć i polityka: rozliczenia z przeszłością od czasów II wojny światowej

  Konkurs: HARMONIA 5, panel: HS3, Projekt w realizacji

  Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Paczkowski

  Instytut Studiów Politycznych PAN

 28. Instytucje i placówki opieki społecznej dla Żydów w gettach Generalnego Gubernatorstwa w latach 1939-1944

  Konkurs: PRELUDIUM 7, panel: HS3, Projekt w realizacji

  Kierownik: mgr Aleksandra Bańkowska

  Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN

 29. Importy prowincjonalnorzymskie w Polsce środkowej.

  Konkurs: FUGA 3, panel: HS3, Projekt w realizacji

  Kierownik: dr Ireneusz Jakubczyk

  Uniwersytet Warszawski; Wydział Historyczny

 30. Imigranci w Baskijskim Regionie Autonomicznym - "obcy" czy "nowi Baskowie"?

  Konkurs: SONATA 5, panel: HS3, Projekt w realizacji

  Kierownik: dr Katarzyna Maria Mirgos

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Instytut Kultury Europejskiej

 31. Ideologiczne aspekty rzymskiej inżynierii wojskowej

  Konkurs: PRELUDIUM 5, panel: HS3, Projekt w realizacji

  Kierownik: mgr Anna Zawadzka

  Uniwersytet Warszawski; Wydział Historyczny

 32. Historyczno-archeologiczne rozpoznanie zaplecza rakarskiego w śląskim mieście wczesnonowożytnym.

  Konkurs: SONATA 6, panel: HS3, Projekt w realizacji

  Kierownik: dr Paweł Mateusz Duma

  Uniwersytet Wrocławski; Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 33. Historia osadnicza irackiego Kurdystanu 2

  Konkurs: OPUS 7, panel: HS3, Projekt w realizacji

  Kierownik: dr hab. Rafał Jan Koliński

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Historyczny

 34. Historia molekularna i paleogenetyczne związki między populacjami Polski i Litwy - analiza kopalnego DNA od neolitu

  Konkurs: HARMONIA 4, panel: HS3, Projekt w realizacji

  Kierownik: dr hab. Henryk Włodzimierz Witas

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi; Wydział Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego

 35. Historia Herulów

  Konkurs: OPUS 5, panel: HS3, Projekt w realizacji

  Kierownik: prof. UAM, dr hab. Jan Teofil Prostko-Prostyński

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Historyczny

 36. Handel morski Gdańska na przełomie XV i XVI stulecia

  Konkurs: SONATA 7, panel: HS3, Projekt w realizacji

  Kierownik: dr Cezary Grzegorz Kardasz

  Towarzystwo Naukowe w Toruniu

 37. Grupa samborzecko - opatowska kultury amfor kulistych

  Konkurs: FUGA 3, panel: HS3, Projekt w realizacji

  Kierownik: dr Barbara Jadwiga Witkowska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Historyczny

 38. Grecka Kymisala. Antyczna "polis" na wyspie Rodos

  Konkurs: OPUS 6, panel: HS3, Projekt w realizacji

  Kierownik: prof. dr hab. Mariusz Kazimierz Mielczarek

  Instytut Archeologii i Etnologii PAN

 39. Gospodarcza rola armii rzymskiej w prowincji Mezja Dolna (Moesia Inferior)

  Konkurs: PRELUDIUM 2, panel: HS3, Projekt w realizacji

  Kierownik: mgr Michał Łukasz Duch

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza; Instytut Kultury Europejskiej

 40. Geografia historyczna Kościoła w Polsce. Atlas historyczny metropolii przemyskiej (archidiecezja przemyska, diecezja rze...

  Konkurs: OPUS 5, panel: HS3, Projekt w realizacji

  Kierownik: dr hab. Henryk Antoni Gapski

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; Wydział Nauk Humanistycznych

 41. Gebel Ramlah. Najstarsze cmentarzyska neolityczne na Pustynii Zachodniej w Egipcie

  Konkurs: OPUS 3, panel: HS3, Projekt w realizacji

  Kierownik: dr hab. Jacek Kabaciński

  Instytut Archeologii i Etnologii PAN

 42. Francuski obraz ludów zamieszkujących Prowincje Iliryjskie

  Konkurs: SONATA 7, panel: HS3, Projekt w realizacji

  Kierownik: dr Wojciech Sajkowski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Historyczny

 43. Fortece Ukrainy. Badania nad systemem grodzisk z wczesnego okresu epoki żelaza na obszarze Podola

  Konkurs: OPUS 4, panel: HS3, Projekt w realizacji

  Kierownik: dr Marcin Ignaczak

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Historyczny

 44. Filozofki na Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 1897-1967. Myśl i biografia.

  Konkurs: PRELUDIUM 4, panel: HS3, Projekt w realizacji

  Kierownik: mgr Ewa Maria Chudoba

  Uniwersytet Jagielloński; Wydział Filozoficzny

 45. Estetyka a tożsamość regionalna. Studium przypadku Polskiego Spisza

  Konkurs: OPUS 5, panel: HS3, Projekt w realizacji

  Kierownik: dr hab. Janusz Barański

  Uniwersytet Jagielloński; Wydział Historyczny

 46. Ekumena ludności kultury trzcinieckiej w Polsce południowo-wschodniej. Studium osadniczo-kulturowe

  Konkurs: PRELUDIUM 6, panel: HS3, Projekt w realizacji

  Kierownik: mgr Joanna Julia Adamik

  Uniwersytet Rzeszowski; Wydział Socjologiczno-Historyczny

 47. Egipski bazar. Studium sieci handlowych w Egipcie od I w. p.n.e. do VII w. n.e.

  Konkurs: SONATA 6, panel: HS3, Projekt w realizacji

  Kierownik: dr Dorota Hanna Dzierzbicka

  Uniwersytet Warszawski; Wydział Historyczny

 48. Edycja źródeł dyplomatycznych do panowania Stanisława Augusta

  Konkurs: SONATA 2, panel: HS3, Projekt w realizacji

  Kierownik: dr Adam Danilczyk

  Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN

 49. Edycja krytyczna "Kroniki halicko-wołyńskiej" wraz z komentarzami oraz tłumaczeniem.

  Konkurs: OPUS 4, panel: HS3, Projekt w realizacji

  Kierownik: dr hab. Dariusz Dąbrowski

  Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN

 50. Dziedziczenie, sieć kontaktów społecznych czy lokalna adaptacja? Społeczności epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w zach...

  Konkurs: OPUS 6, panel: HS3, Projekt w realizacji

  Kierownik: prof. dr hab. Jan Chochorowski

  Uniwersytet Jagielloński; Wydział Historyczny