Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 911 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Album senatorów epoki Sewerów (193-235 r.n.e.)

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. prof. US Danuta Okoń

  Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny

 2. Ceramika naczyniowa jako świadectwo kontaktów kulturowych w strefie pogranicza bałtycko-pontyjskiego we wczesnej epoce ż...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS3

  Kierownik: dr Marcin Ignaczak

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Historyczny

 3. Duchowieństwo diecezji chełmińskiej w czasach krzyżackich (do 1466 roku). Studium prozopograficzne.

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS3

  Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Radzimiński

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Historycznych

 4. Wyspa w Żółtym na przełomie I i II tysiąclecia - wielofunkcyjne centrum społeczno-kulturowe na Pomorzu Zachodnim

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS3

  Kierownik: prof. dr hab. Wojciech Chudziak

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Historycznych

 5. Pieniądz we wczesnobizantyńskiej literaturze hagiograficznej

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Ireneusz Adam Milewski

  Uniwersytet Gdański, Wydział Historyczny

 6. Historia Rwandy

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Klaus Bachmann

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

 7. Historia pojęć społeczno-politycznych w Polsce XVIII-XX wieku

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS3

  Kierownik: prof. dr hab. Maciej Janowski

  Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

 8. Estetyka a tożsamość regionalna. Studium przypadku Polskiego Spisza

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Janusz Barański

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 9. Szesnastowieczne księgi celne Korony

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS3

  Kierownik: dr Szymon Kazusek

  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Humanistyczny

 10. "Homo ludens" w mieście średniowiecznym - archeologiczne świadectwa zabawy

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Paulina Romanowicz

  Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny

 11. Grecka kultura arystokratyczna (VIII-V w. p.n.e.) – style życia i systemy wartości

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Marek Węcowski

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 12. Wspólnoty wyobrażone. Konstruowanie tożsamości grupowych w średniowiecznej Europie.

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Andrzej Pleszczyński

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

 13. Inżynieria społeczna. Projekty kształtowania państw narodowych i ich obraz w historiografii i pamięci historycznej:_x000...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS3

  Kierownik: prof. dr hab. Piotr Włodzimierz Madajczyk

  Instytut Studiów Politycznych PAN

 14. Między historią a literaturą. Wizerunek kobiety w rosyjskiej prozie radzieckiej lat 20. i 30. XX w.

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Natalia Karolina Pietkiewicz

  Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN

 15. Wiedza lokalna o roślinach i narracje o naturze na Podolu wschodnim (Ukraina) - analiza w kontekście dyskursów państwowy...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Iwona Urszula Kołodziejska-Degórska

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 16. Sztuka naskalna jako element krajobrazu kulturowego Oazy Dachla

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Paweł Lech Polkowski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny

 17. Osiedle cywilne przy rzymskim obozie legionowym w Novae (Mezja Dolna) i jego losy w okresie późnego antyku

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS3

  Kierownik: dr Agnieszka Ewa Tomas

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 18. EPIGONI I PREKURSORZY - STRATEGIE ADAPTACYJNE SPOŁECZNOŚCI AFRYKI SUBSAHARYJSKIEJ W PÓ NYM PLEJSTOCENIE I WCZESNYM HOLOC...

  Konkurs: SONATA BIS 5 , panel: HS3

  Kierownik: dr Marta Osypińska

  Instytut Archeologii i Etnologii PAN

 19. AFRYKA-EUROPA-AZJA: znaczenie międzykontynentalnego handlu w okresie rzymskim dla historii zwierząt hodowlanych. Nowe da...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS3

  Kierownik: dr Marta Osypińska

  Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

 20. Życie łowców-zbieraczy. Działania człowieka w świetle świadectw archeologicznych i palaeośrodowiskowych z okresu późnego...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS3

  Kierownik: dr Iwona Sobkowiak-Tabaka

  Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

 21. Akta synodów prowincjonalnych Jednoty Litewskiej 1638 - 1655. Przygotowanie edycji źródła

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS3

  Kierownik: dr Marzena Liedke

  Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Historyczno-Socjologiczny

 22. Opracowanie kurhanu "rodzinnego" z cmentarzyska w Czerwonym Dworze koło Gołdapi, jako próba wypracowania chronologii sku...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS3

  Kierownik: dr Paweł Marek Szymański

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 23. Wpływ czynników środowiskowych na dzieje osadnictwa na stanowisku Tell el-Retaba

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS3

  Kierownik: dr Sławomir Roman Rzepka

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 24. Między konfliktem a koegzystencją. Natal i Zululand w latach 1836-1848

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Michał Filip Leśniewski

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 25. Pakt Trzech. Studium z dziejów niemieckiej "polityki sojuszy" 1939-1941/42.

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Stanisław Żerko

  Instytut Zachodni - Instytut Naukowo-Badawczy im. Zygmunta Wojciechowskiego

 26. Trzy gatunki człowieka w Środkowym i Górnym Paleolicie w Azji Centralnej- perspektywa archeologiczna

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab.prof. UW Karol Mieczysław Szymczak

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 27. Rzymski dom w greckim mieście Akrai (Sycylia)

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS3

  Kierownik: dr Roksana Anna Chowaniec

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 28. Dwór, wieś i plebania w przestrzeni społecznej zachodniej Małopolski w latach 1772-1815

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Krzysztof Andrzej Ślusarek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 29. Najstarsza faza kultury ceramiki wstęgowej rytej w Małopolsce (5600/5500-5300 BC) - geneza, datowanie, osadnictwo, gospo...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: HS3

  Kierownik: dr Agnieszka Matylda Czekaj-Zastawny

  Instytut Archeologii i Etnologii PAN

 30. Fundamenty neolitycznej Europy: początki zróżnicowania wczesnego neolitu na kultury z ceramiką malowaną i kultury "impre...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS3

  Kierownik: dr Małgorzata Kaczanowska

  POLSKA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI

 31. Wkład polskiej emigracji politycznej w rozwój idei pokojowej integracji Europy (1940-1989)

  Konkurs: HARMONIA 4 , panel: HS3

  Kierownik: prof. dr hab. Józef Łaptos

  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Humanistyczny

 32. Na tropie zaginionych odkryć - archeologia w prasie regionalnej byłej prowincji Grenzmark - Posen-Westpreussen

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS3

  Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Jan Kokowski

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Humanistyczny

 33. Gospodarcza rola armii rzymskiej w prowincji Mezja Dolna (Moesia Inferior)

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Michał Łukasz Duch

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Instytut Kultury Europejskiej

 34. Polacy - jeńcy z armii austro-węgierskiej w niewoli 1914-1919.

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Michał Mieszko Janik

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 35. Władza królewska i sakrament Eucharystii. Studium z dziejów syntezy religii i polityki w ottońsko-salickiej kulturze pol...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Paweł Figurski

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 36. Zapinki z wczesnego okresu wpływów rzymskich (fibule grup II-IV wg klasyfikacji Oscara Almgrena) na obszarze kultury Dol...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Agata Maria Chilińska-Drapella

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 37. Pomoc w slumsach Afryki - lokalne i zachodnie strategie działań w Kiberze i Korogocho (antropologiczne studium przypadku...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Magdalena Katarzyna Chułek

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Historyczny

 38. Przetwórstwo, dystrybucja i cyrkulacja krzemieni turońskich prowincji świętokrzyskiej wśród najstarszych społeczności ne...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Marcin Michał Szeliga

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Humanistyczny

 39. W poszukiwaniu straconego potencjału miejskiej rewolucji. Nierówności, chaos i entuzjazm w Warszawie po 1989 roku.

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Joanna Kusiak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 40. Zróżnicowanie górnojurajskich krzemieni "czekoladowych" ze środkowej Polski z punktu widzenia możliwości identyfikacji w...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Dagmara Henryka Werra

  Instytut Archeologii i Etnologii PAN

 41. Cmentarz Salvatora - pierwsza nekropolia wrocławskich protestantów.

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS3

  Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Wachowski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 42. Analiza morfologiczna struktur miejskich w ujęciu kulturowym - społeczności żydowskie w wybranych miejscowościach wojewó...

  Konkurs: SONATA 2 , panel: HS3

  Kierownik: dr inż. Małgorzata Bronisława Hanzl

  Politechnika Łódzka, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

 43. Młyny wodne w dorzeczu dolnej Wisły od początku XVIII do początku XXI wieku

  Konkurs: SONATA 2 , panel: HS3

  Kierownik: dr Dariusz Brykała

  Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN

 44. Mieszczanie pod bronią. Militarny wymiar funkcjonowania miasta zachodnioeuropejskiego w strefie bałtyckiej w późnym śred...

  Konkurs: SONATA 2 , panel: HS3

  Kierownik: dr Krzysztof Kwiatkowski

  Towarzystwo Naukowe w Toruniu

 45. Bizancjum i Arabowie. Spotkanie cywilizacji VI - VIII w.

  Konkurs: HARMONIA 2 , panel: HS3

  Kierownik: prof. nadzw. dr hab. Teresa Wolińska

  Uniwersytet Łódzki, Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana, Ceraneum

 46. Królowa Rycheza i wdowieństwo władczyń we wcześniejszym średniowieczu

  Konkurs: FUGA 1 , panel: HS3

  Kierownik: dr Grzegorz Leszek Pac

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Historyczny

 47. Brama Morawska - komunikacyjny węzeł środkowej Europy w epoce miedzi. Kontakty kulturowe eneolitycznych społeczności Gór...

  Konkurs: FUGA 1 , panel: HS3

  Kierownik: dr Tomasz Jacek Chmielewski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 48. Kształtowanie się pogranicza i relacji zachodniobałtyjsko-słowiańskich u progu wczesnego średniowiecza

  Konkurs: FUGA 1 , panel: HS3

  Kierownik: dr Mirosław Adrian Rudnicki

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny

 49. Państwo zakonu krzyżackiego w Prusach. Gospodarka i kultura

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS3

  Kierownik: prof. dr hab. Sławomir Jóźwiak

  Towarzystwo Naukowe w Toruniu

 50. Filozofki na Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 1897-1967. Myśl i biografia.

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Ewa Maria Chudoba

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Wydział Filozoficzny