Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 808 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Technologia malarstwa nubijskiego: historia, rodzaje, konserwacja

  Konkurs: SONATA 1 , panel: HS3

  Kierownik: dr Dobrochna Zielińska

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny, Instytut Archeologii

 2. Ceramika naczyniowa jako świadectwo kontaktów kulturowych w strefie pogranicza bałtycko-pontyjskiego we wczesnej epoce ż...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS3

  Kierownik: dr Marcin Ignaczak

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Historyczny

 3. Dom palmyreński i jego mieszkańcy

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS3

  Kierownik: dr Dagmara Wielgosz-Rondolino

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny/Instytut Archeologii

 4. Pokarm dla ciała i ducha. Dietetyka i sztuka kulinarna antyku i wczesnego Bizancjum, II-VII w.

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Maciej Kokoszko

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny

 5. Osadnictwo paleolityczne doliny Wodącej i doliny Udorki (Wyżyna Częstochowska) na tle uwarunkowań paleośrodowiskowych...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Magdalena Dorota Sudoł

  UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU

 6. Prezbiterzy na późnoantycznym Zachodzie

  Konkurs: SONATA BIS 3 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Robert Krzysztof Wiśniewski

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 7. Marmora Asiatica. Ku archeopetrologii w Polsce

  Konkurs: SONATA BIS 2 , panel: HS3

  Kierownik: dr Dagmara Wielgosz-Rondolino

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 8. In medio castrorum. Statuaryczno-epigraficzny pejzaż centralnej części rzymskiego obozu w Novae

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS3

  Kierownik: prof. dr hab. Tadeusz Sarnowski

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 9. Nowe technologie reprodukcyjne - perspektywa childhood studies

  Konkurs: SONATA BIS 2 , panel: HS3

  Kierownik: dr Magdalena Radkowska-Walkowicz

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 10. Międzynarodowe Trybunały Karne w perspektywie porównawczej

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Klaus Bachmann

  Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

 11. Modi memorandi: interdyscyplinarny leksykon terminów pamięci zbiorowej

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Robert Traba

  Polska Akademia Nauk, Zagraniczne Stacje Naukowe PAN

 12. Fortece Ukrainy. Badania nad systemem grodzisk z wczesnego okresu epoki żelaza na obszarze Podola

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS3

  Kierownik: dr Marcin Ignaczak

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny

 13. Supremacja polityczna Habsburgów a proces kształtowania się elit galicyjskich w XIX wieku

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Łukasz Tomasz Sroka

  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Humanistyczny

 14. EPIGONI I PREKURSORZY - STRATEGIE ADAPTACYJNE SPOŁECZNOŚCI AFRYKI SUBSAHARYJSKIEJ W PÓ NYM PLEJSTOCENIE I WCZESNYM HOLOC...

  Konkurs: SONATA BIS 5 , panel: HS3

  Kierownik: dr Marta Osypińska

  Instytut Archeologii i Etnologii PAN

 15. Depesze poselstwa Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie 1919-1926

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS3

  Kierownik: prof. dr hab. Wojciech Franciszek Rojek

  POLSKA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI

 16. Sumaryzacja Metryki Koronnej 138

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Krzysztof Chłapowski

  Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN

 17. Krajobraz kulturowy a środowisko przyrodnicze północno-wschodniej rubieży Śląska we wczesnym średniowieczu. Interdyscypl...

  Konkurs: SONATA 1 , panel: HS3

  Kierownik: dr Justyna Kolenda

  Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

 18. Procesy adaptacji społeczności kultury graweckiej do zmieniających się warunków środowiskowych na obszarze Europy Środko...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Piotr Kazimierz Wojtal

  Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN

 19. Opracowanie inskrypcji greckich i łacińskich z antycznego Rhizon/Risinium

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Piotr Karol Dyczek

  Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej

 20. Rhizon/Risinium: stolica królowej Teuty – kontynuacja prac archeologicznych. Zakończenie badań insuli z "domem Aglaosa" ...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Piotr Karol Dyczek

  Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej

 21. Rhizon/Risinium: stolica króla Ballaiosa i królowej Teuty - kontynuacja badań prospekcyjnych i archeologicznych.

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS3

  Kierownik: prof. dr hab. Piotr Karol Dyczek

  Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej

 22. Osiedle cywilne przy rzymskim obozie legionowym w Novae (Mezja Dolna) i jego losy w okresie późnego antyku

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS3

  Kierownik: dr Agnieszka Ewa Tomas

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 23. Etnografia odbioru przekazu medialnego a wiedza potoczna

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Anna Malewska-Szałygin

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 24. Królestwo Polskie i jego mieszkańcy w świetle rosyjskich wspomnień, pamiętników, relacji i dzienników. Zbiór bibliografi...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS3

  Kierownik: prof. dr hab. Stanisław Andrzej Wiech

  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Humanistyczny

 25. Hades. Obraz zaświatów w kulturze greckiej epoki archaicznej i klasycznej

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Karolina Sekita

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 26. Pruska myśl wojskowa 1815-1857

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Jacek Arkadiusz Jędrysiak

  Uniwersytet Wrocławski

 27. Kreowanie hegemonii poprzez zawłaszczanie znaczeń. Dyskurs władzy w Myanmarze.

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Mariusz Kania

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Historyczny

 28. Etnografia jako doświadczenie osobiste. Generacyjne uwarunkowania przemian metodologii i praktyk badawczych

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Filip Wróblewski

  Uniwersytet Jagielloński

 29. I sekretarze Komitetów Powiatowych Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w województwie lubelskim w latach 1948-1975....

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Rafał Jarosz

  TOWARZYSTWO NAUKOWE KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II

 30. "Homo ludens" w mieście średniowiecznym - archeologiczne świadectwa zabawy

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Paulina Romanowicz

  Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny

 31. Religia we współczesnej Rosji - Kościół Ostatniego Testamentu (Wissarionowcy) jako przykład lokalnego nowego ruchu relig...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Joanna Wiktoria Urbańczyk

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI

 32. Nekrolog klasztoru dominikanów w Brzegu.

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Krzysztof Kaczmarek

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny

 33. Wykazy duchownych wyświęconych przez biskupów gnieźnieńskich w latach 1482-1493.

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Krzysztof Kaczmarek

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny

 34. Zelman Wolfowicz i jego rządy w starostwie drohobyckim w połowie XVIII w.

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Tomasz Andrzej Wiślicz-Iwańczyk

  Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN

 35. Kultura religijna wobec zmian społecznych. Studium porównawcze społeczności lokalnych (Polska-Ukraina)

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS3

  Kierownik: prof. dr hab. Hanna Magdalena Zowczak

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 36. Hellenistyczna zabudowa Tanais - fortyfikacje i przyległy teren miejski. Kontynuacja badań

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS3

  Kierownik: dr Tomasz Daniel Scholl

  Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej

 37. Odsłony codzienności - duchowieństwo rzymskokatolickie w Królestwie Polskim w latach 1864-1914

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Krzysztof Lewalski

  Uniwersytet Gdański, Wydział Historyczny

 38. Radiowęglowe datowanie schyłku III i poczatku II tys. p.n.e. w północnej Mezopotamii

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Rafał Jan Koliński

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny

 39. Historia osadnicza irackiego Kurdystanu 2

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Rafał Jan Koliński

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny

 40. Rada Wychowania Publicznego w Królestwie Polskim w latach 1833-1867. Protokoły posiedzeń.

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS3

  Kierownik: prof. dr hab. Adam Massalski

  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Humanistyczny

 41. Nowa rodzina baskijska? Tradycja, polityka kulturowa i nowe formy życia rodzinnego

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS3

  Kierownik: dr Katarzyna Maria Mirgos

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Kultury Europejskiej

 42. Na tropie zaginionych odkryć - archeologia w prasie regionalnej byłej prowincji Grenzmark - Posen-Westpreussen

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS3

  Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Jan Kokowski

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Humanistyczny

 43. Teorie antropologiczne wobec życia religijno-społecznego wyznawców prawosławia w społecznościach lokalnych Europy wschod...

  Konkurs: SONATA 2 , panel: HS3

  Kierownik: dr Magdalena Lubańska

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 44. Wielozmysłowe imaginaria religijne w wybranych sanktuariach katolickich południowo-wschodniej Polski

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS3

  Kierownik: dr Magdalena Lubańska

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 45. Gospodarcza rola armii rzymskiej w prowincji Mezja Dolna (Moesia Inferior)

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Michał Łukasz Duch

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Instytut Kultury Europejskiej

 46. Polacy - jeńcy z armii austro-węgierskiej w niewoli 1914-1919.

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Michał Mieszko Janik

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 47. Władza królewska i sakrament Eucharystii. Studium z dziejów syntezy religii i polityki w ottońsko-salickiej kulturze pol...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Paweł Figurski

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 48. Od królewskiego faworyta do opozycjonisty. Działalność polityczna i wojskowa Krzysztofa Radziwiłła "Pioruna" (1547-1603)...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Piotr Łabędź

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Historycznych

 49. Od programu pomocowego do embarga strategicznego. Społeczność międzynarodowa wobec dążeń krajów Środkowej i Wschodniej E...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Sławomir Michał Łotysz

  Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN

 50. Przetwórstwo, dystrybucja i cyrkulacja krzemieni turońskich prowincji świętokrzyskiej wśród najstarszych społeczności ne...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Marcin Michał Szeliga

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Humanistyczny