Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Niemiecki obóz przejściowy w Zamościu (UWZ-Lager Zamosc) w latach 1942-1944

2017/25/B/HS3/01085

Słowa kluczowe:

obóz przejściowy Zamość wysiedlenia "Dzieci Zamojszczyzny" Generalny Plan Wschodni okupacja niemiecka

Deskryptory:

 • HS3_1: Historia epok dawnych (starożytna, średniowieczna, wczesnonowożytna), historia nowożytna i najnowsza (XIX-XX w.)

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Nauk Humanistycznych

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Beata Kozaczyńska 

Liczba wykonawców projektu: 1

Konkurs: OPUS 13 - ogłoszony 2017-03-15

Przyznana kwota: 132 300 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2018-01-26

Zakończenie projektu: 2024-07-25

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 • Publikacje książkowe (6)
 1. Postawy mieszkańców dystryktu warszawskiego ratujących polskie dzieci – byłych więźniów obozu przejściowego w Zamościu w latach 1942–1943 IF: 70
  Autorzy:
  Beata Kozaczyńska
  Czasopismo:
  "Zeszyty Naukowe UJ. Prace Historyczne" (rok: 2021, tom: nr 148 (2), strony: 397-410), Wydawca: Uniwersytet Jagielloński
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.4467/20844069PH.21.029.13866 - link do publikacji
 2. The value of bread in the German transit camps in Zamość in the light of memories, testimonies and accounts of oral histories of the former prisoners – Polish people displaced from Zamość region (1942-1943) IF: 20
  Autorzy:
  Beata Kozaczyńska
  Czasopismo:
  "Wschodni Rocznik Humanistyczny" (rok: 2019, tom: T. XVI, strony: 203-214), Wydawca: Towarzystwo Nauki i Kultury "Libra"
  Status:
  Opublikowana
 3. Wartość chleba w obozie przejściowym w Zamościu w świetle wspomnień, zeznań i relacji historii mówionej byłych więźniów – Polaków wysiedlonych z Zamojszczyzny (1942-1943) IF: 9
  Autorzy:
  B. Kozaczyńska
  Czasopismo:
  Doctrina. Studia społeczno-polityczne (rok: 2018, tom: 15, strony: brak), Wydawca: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
  Status:
  Złożona
 1. The Reaction of the Underground Press to the Displacement of Polish Children from the Zamość Region to Siedlce in 1943
  Autorzy:
  Beata Kozaczyńska
  Konferencja:
  "Oblicza Wojny. Miasto i wojna" (rok: 2020, ), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  Data:
  konferencja 26-27 listopada 2020 r.
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 1. WhenThere Were NoMore TearsLeft to Cry: The Tragic Fate of the Polish Children Displaced from the Zamość Region in 1942-1943
  Autorzy:
  Beata Kozaczyńska
  Książka:
  Crime Without Punishment The Extermination and Suffering of Polish Children During the German Occupation, 1939–1945 (rok: 2020, tom: -, strony: 99-113), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
  Status:
  Opublikowana
 2. Artur Schütz – komendant obozu przejściowego w Zamościu (UWZ-Lager Zamosc) – w pamięci byłych więźniów
  Autorzy:
  Beata Kozaczyńska
  Książka:
  "Jak rodzi się zło. Sprawcy, wykonawcy, pomocnicy" (rok: 2018, tom: 2018, strony: 135-144), Wydawca: Fundacja na Rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu i Biblioteka Galeria Książki w Oświęcimiu
  Status:
  Opublikowana
 3. Obraz kobiety matki w obozie przejściowym w Zamościu (1942-1943)
  Autorzy:
  Beata Kozaczyńska
  Książka:
  Historia kobiet czy historie kobiet? Seria: "Kobiet historie odzyskane" (rok: 2019, tom: -, strony: 29-38), Wydawca: Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział we Wrocławiu
  Status:
  Opublikowana
 4. Wojenne losy dzieci-więźniów obozu przejściowego w Zamościu (UWZ-Lager Zamosc), wywiezionych na roboty przymusowe w III Rzeszy w latach 1942-1943 (wybrane aspekty)
  Autorzy:
  Beata Kozaczyńska
  Książka:
  brak (rok: 2019, tom: brak, strony: brak), Wydawca: IPN O/ Szczecin
  Status:
  Złożona
 5. Niemieckie zbrodnie na polskich dzieciach wysiedlonych z Zamojszczyzny w latach 1942-1943
  Autorzy:
  Beata Kozaczyńska
  Książka:
  Świadek wieku ludobójstwa. Rafał Lemkin i konwencja z 1948 r. (tytuł roboczy) (rok: 2020, tom: -, strony: -), Wydawca: Instytut Pileckiego w Warszawie
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 6. Życie codzienne więźniów obozu przejściowego w Zamościu (UWZ-Lager Zamosc) w latach 1942-1943 (wybrane aspekty)
  Autorzy:
  Beata Kozaczyńska
  Książka:
  "Warmińsko-Mazurskie Studia z Historii Najnowszej" (rok: 2020, tom: IV, strony: ), Wydawca: Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Delegatura w Olsztynie
  Status:
  Przyjęta do publikacji