Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Nowe układy typu rdzeń / otoczka na bazie TiO2: Synteza, charakterystyka i ich zastosowanie jako fotokatalizatorów do usuwania zanieczyszczeń organicznych

2016/21/B/ST8/02733

Słowa kluczowe:

kompozyt z TiO2 fotokataliza degradacja zanieczyszczeń organicznych

Deskryptory:

 • ST8_1: Inżynieria chemiczna, chemia techniczna, inżynieria środowiska, inżynieria sanitarna, inżynieria procesowa
 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

woj. zachodniopomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Ryszard Kaleńczuk 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS 11 - ogłoszony 2016-03-15

Przyznana kwota: 831 500 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2017-02-10

Zakończenie projektu: 2020-09-09

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Zakupiona aparatura

 1. Zestaw komputerowy z zintegrowanym oprogramowaniem do sterowania ukladem Ramanowskim. Za kwotę 7 000 PLN
 2. Oprogramowanie Wire 4.3 do badań ramanowskich. Za kwotę 30 000 PLN
 3. Waga analityczna. Za kwotę 9 300 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (6)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (12)
 1. Core/Shell Structure of Mesoporous Carbon Spheres and g-C3N4 for Acid Red 18 Decolorization IF: 3,444
  Autorzy:
  Martyna Baca, Małgorzata Aleksandrzak, Ewa Mijowska, Ryszard J. Kaleńczuk and Beata Zielińska
  Czasopismo:
  Catalysts (rok: 2019, tom: 9, strony: 1007), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/catal9121007 - link do publikacji
 2. Mesoporous carbon/graphitic carbon nitride spheres for photocatalytic H2 evolution under solar light irradiation IF: 4,939
  Autorzy:
  M. Baca, M. Dworczak, M. Aleksandrzak, E. Mijowska, R.J. Kalenczuk, B. Zielinska
  Czasopismo:
  International Journal of Hydrogen Energy (rok: 2020, tom: 45, strony: 8618-8628), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ijhydene.2020.01.105 - link do publikacji
 3. Physicochemical and photocatalytic characterization of mesoporous carbon/ titanium dioxide spheres IF: 2,29
  Autorzy:
  M. Baca, K. Wenelska, E. Mijowska, R. Kaleńczuk, B. Zielińska
  Czasopismo:
  Diamond & Related Materials (rok: 2020, tom: 101, strony: 107551), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.diamond.2019.107551 - link do publikacji
 4. Surface properties tuning of exfoliated graphitic carbon nitride for multiple photocatalytic performance IF: 4,608
  Autorzy:
  M. Baca, P. Rychtowski, R. Wróbel, E. Mijowska, R.J. Kaleńczuk, B. Zielińska
  Czasopismo:
  Solar Energy (rok: 2020, tom: 207, strony: 528-538), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.solener.2020.07.006 - link do publikacji
 5. A Comparison of Hydrogen Storage in Pt, Pd andPt/Pd Alloys Loaded Disordered Mesoporous Hollow Carbon Spheres IF: 3,504
  Autorzy:
  Martyna Baca, Krzysztof Cendrowski, Wojciech Kukułka, Grzegorz Bazarko, Dariusz Moszyński, Beata Michalkiewicz, Ryszard J. Kaleńczuk, Beata Zielińska
  Czasopismo:
  Nanomaterials (rok: 2018, tom: 8, strony: 639-652), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/nano8090639 - link do publikacji
 6. Graphitic carbon nitride and titanium dioxide modified with 1D and 2D carbon structures for photocatalysis IF: 7,411
  Autorzy:
  Beata Zielińska, Martyna Baca, Krzysztof Cendrowski,Wojciech Kukułka, Ewa Mijowska, Ryszard Kaleńczuk
  Czasopismo:
  ChemSusChem: chemistry & sustainability, energy & materials (rok: 2019, tom: 12, strony: 612 – 620), Wydawca: Wiley-VCH
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/cssc.201801642 - link do publikacji
 1. Composite photocatalysts based on g-C3N4 for visible light driven photocatalytic processes
  Autorzy:
  Ryszard Kaleńczuk, Marcel Dworczak, Martyna Baca, Beata Zielińska
  Konferencja:
  3rd International Caparica Christmas Conference on Translational Chemistry (rok: 2019, ), Wydawca: Proteomass Scientific Society
  Data:
  konferencja 2-5.12.2019
  Status:
  Opublikowana
 2. Graphitic carbon nitride/ordered mesoporous carbon hybrids as new catalysts for wastewater photocatalysis
  Autorzy:
  M. Baca, R. J. Kaleńczuk, B. Zielińska
  Konferencja:
  IV Krajowa Konferencja "Grafen i inne materiały 2D" (rok: 2018, ), Wydawca: Katedra Fizykochemii Nanomateriałów ZUT w Szczecinie
  Data:
  konferencja 24-26.09.19
  Status:
  Opublikowana
 3. Hybrid nanostructures based on graphitic carbon nitride and mesoporous carbon for enhanced photocatalysis
  Autorzy:
  B. Zielińska, M. Dworczak, M. Baca, R. Kaleńczuk
  Konferencja:
  Advanced Materials and Technologies, AMT2019, 9-12. 06.2019, Bukowina Tetrzanska (rok: 2019, ), Wydawca: Akademia Górniczo-Hutnicza - AGH
  Data:
  konferencja 43625
  Status:
  Opublikowana
 4. Nanostruktury dwuwymiarowe: synteza, charakterystyka i potencjał aplikacyjny
  Autorzy:
  Beata Zielińska, Karolina Wenelska, Xuecheng Chen, Ewa Mijowska, Ryszard Kaleńczuk
  Konferencja:
  61 Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego (rok: 2018, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 17.21.09.2018 r.
  Status:
  Opublikowana
 5. Właściwości grafitowego azotku węgla i jego nanokompozytów
  Autorzy:
  R. Kaleńczuk, M. Dworczak, M. Baca, B. Zielińska
  Konferencja:
  IX Krajowa Konferencja Nanotechnologii NANO 2019 (rok: 2019, ), Wydawca: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
  Data:
  konferencja 43647
  Status:
  Opublikowana
 6. Synthesis, characterization and photocatalytic activity of spherical TiO2/g-C3N4/carbon core/shell nanocomposites
  Autorzy:
  Martyna Baca, Agata Biegańska, Beata Zielińska, Ryszard J. Kaleńczuk
  Konferencja:
  International Conference on Catalysis and Surface Chemistry 50-te Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne (rok: 2018, ), Wydawca: IKiFP PAN
  Data:
  konferencja 18-23.03.2018 r.
  Status:
  Opublikowana
 7. Badania nad syntezą i charakterystyką właściwości fizykochemicznych i fotokatalitycznych grafitowego azotku węgla oraz jego kompozytów z TiO2
  Autorzy:
  Joanna Komar, Wojciech Kukułka, Ewa Mijowska, Beata Zielińska, Ryszard J. Kaleńczuk
  Konferencja:
  XLIX Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne (rok: 2017, ), Wydawca: IKiFP PAN
  Data:
  konferencja 15-17.03.2017 r.
  Status:
  Opublikowana
 8. Influence of lateral size and thickness of graphitic carbon nitride on photocatalytic performance under visible light
  Autorzy:
  M. Baca, B. zielińska, R. Kaleńczuk
  Konferencja:
  LI Polish Annual Conference on Catalysis (rok: 2019, ), Wydawca: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. J. Habera PAN
  Data:
  konferencja 43544
  Status:
  Opublikowana
 9. Mezoporowate sfery krzemionkowe (M@SiO2) - Otrzymywanie, właściwości i zastosowanie
  Autorzy:
  Martyna Baca, Ryszard J. Kaleńczuk, Beata Zielińska
  Konferencja:
  VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo - Techniczna Diagnostyka Materiałów Polimerowych (rok: 2018, ), Wydawca: VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo - Techniczna Diagnostyka Materiałów Polimerowych
  Data:
  konferencja 21-27.01.2018 r.
  Status:
  Opublikowana
 10. Synteza, charakterystyka oraz fotokatalityczna aktywność nanokompozytów g-C3N4/TiO2
  Autorzy:
  J. Komar, M. Baca, R. J. Kaleńczuk, B. Zielińska
  Konferencja:
  III Krajowa Konferencja "Grafen i inne materiały 2D" (rok: 2017, ), Wydawca: Katedra Fizykochemii Nanomateriałów ZUT w Szczecinie
  Data:
  konferencja 6-8.09.2017 r.
  Status:
  Opublikowana
 11. Graphitic carbon nitride as high efficeint photocatalyt for dye decompozition in water
  Autorzy:
  R. Kaleńczuk, M. Dworczak, M. Baca, B. Zielińska
  Konferencja:
  Joint Conference on Advanced Materials and Technologies (rok: 2019, ), Wydawca: TASK PUBLISHING
  Data:
  konferencja 43708
  Status:
  Opublikowana
 12. Titanium dioxide based cataysts: synthesis, characterization and potential applications
  Autorzy:
  M. Baca, A. Biegańska, B. Zielińska, R. Kaleńczuk
  Konferencja:
  LI Polish Annual Conference on Catalysis (rok: 2019, ), Wydawca: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. J. Habera PAN
  Data:
  konferencja 43544
  Status:
  Opublikowana