Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Szczegółowa analiza potencjalnych regulatorów transkrypcji z proteomu Pseudomonas aeruginosa zależnych od ParA/ParB z wykorzystaniem narzędzi biologii systemów.

2015/18/E/NZ2/00675

Słowa kluczowe:

regulator transkrypcji regulacja ekspresji genów sieć regulacyjna regulon ParA/ParB Pseudomonas aeruginosa biologia systemów

Deskryptory:

  • NZ2_1: Genetyka molekularna
  • NZ2_2: Genomika, transkryptomika i epigenomika
  • NZ2_9: Biologia systemowa

Panel:

NZ2 - Genetyka, genomika: Genetyka molekularna, genomika, proteomika, bioinformatyka, biologia systemowa, epidemiologia molekularna

Jednostka realizująca:

Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Aneta Bartosik 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: SONATA BIS 5 - ogłoszony 2015-06-15

Przyznana kwota: 1 518 680 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-04-20

Zakończenie projektu: 2022-04-19

Planowany czas trwania projektu: 60 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Zakupiona aparatura

  1. Komputery z oprogramowaniem. Za kwotę 15 000 PLN
  2. Wielodetekcyjny czytnik płytek 6-384-dołkowych umożliwiający pomiar absorbancji, fluorescencji i luminescencji wraz z oprogramowaniem. Dodatkowo kompatybilna płytka do pomiaru mikroilości DNA lub RNA przy 260 nm.. Za kwotę 120 000 PLN
  3. Zamrażarka do ultra niskich temperatur (-80oC). Za kwotę 50 000 PLN