Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Kwestia godności kobiecej i jej przesłanki w traktacie "O ślachetności a zacności płci niewieściej" (1575) Macieja Wirzbięty. Studium przekładu

2014/13/B/HS2/00469

Słowa kluczowe:

renesans przekład renesansowy kobiety godność kobieca querelle des femmes reformacja godność człowieka

Deskryptory:

 • HS2_1: Historia literatury (w tym: starożytnej, nowożytnej, współczesnej; narodowej, światowej) oraz krytyka i interpretacja literacka
 • HS2_2: Teoria literatury, historia myśli literaturoznawczej, metody i orientacje badań literacko-kulturowych, antropologia literatury, komparatystyka i translatologia literacko-kulturowa
 • HS1_1: Historia filozofii (starożytnej, średniowiecznej, nowożytnej i współczesnej) i historia idei

Panel:

HS2 - Kultura i twórczość kulturowa: literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Marta Wojtkowska-Maksymik 

Liczba wykonawców projektu: 1

Konkurs: OPUS 7 - ogłoszony 2014-03-17

Przyznana kwota: 60 730 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-01-26

Zakończenie projektu: 2017-02-25

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Skaner ręczny. Za kwotę 256 PLN
 2. Tablet iPad mini 16 GB (WiFi+3G). Za kwotę 1 750 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (2)
 • Publikacje książkowe (2)
 1. Aristotle for women. On the Polish translation of "Problemata Aristotelis" ("Omnes homines") (1535)
  Autorzy:
  Marta Wojtkowska-Maksymik
  Czasopismo:
  "Philosophical Readings" (rok: 2020, tom: XII (2), strony: 341-350), Wydawca: Universita Ca' Foscari, Venice
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.5281/zenodo.3865622 - link do publikacji
 2. Wykorzystanie symboliki tetragramu w "O ślachetności a zacności płci niewieściej" (1575) Macieja Wirzbięty
  Autorzy:
  Marta Wojtkowska-Maksymik
  Czasopismo:
  "Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo" (rok: 2016, tom: 6 (9), strony: 283-295), Wydawca: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
  Status:
  Opublikowana
 1. "O ślachetności a zacności płci niewieściej" (1575) Macieja Wirzbiety wobec nowożytnej tradycji declamatio
  Autorzy:
  Marta Wojtkowska-Maksymik
  Konferencja:
  Gatunki nieklasyczne - teoria i praktyka (rok: 2015, ), Wydawca: Instytut Badań Literackich
  Data:
  konferencja 25-26.09
  Status:
  Złożona
 2. Medycyna w służbie kobiecej godności (na podstawie "De nobilitate et praecellentia foeminei sexus" Heinricha Corneliusa Agrippy)
  Autorzy:
  Marta Wojtkowska-Maksymik
  Konferencja:
  Kobiety Europy epok dawnych - źródła i perspektywy (rok: 2015, ), Wydawca: Instytut Romanistyki UW
  Data:
  konferencja 24-25.10
  Status:
  Opublikowana
 1. n/d
  Autorzy:
  Marta Wojtkowska-Maksymik
  Książka:
  Źródła i sposób ujęcia kwestii kobiecej godności w "O ślachetności a zacności płci niewieściej" Macieja Wirzbięty (rok: 2017, tom: n/d, strony: 429, il. 12 (całkowita liczba stron: 450)), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa
  Status:
  Opublikowana
 2. Can Piety be Learned? "Elementary institutio Latini sermonis et pietatis Christianae" (1575) by Maciej Wirzbięta
  Autorzy:
  Marta Wojtkowska-Maksymik
  Książka:
  Beyond Devotion. Religious and Literary Communities in the 16th and 17th Century Polish-Lithuanian Commonwealth. Texts and Contexts, ed. Ł. Cybulski, K. Rutkovska ("Refo 500. Academic Studies") (rok: 2021, tom: n/d, strony: n/d), Wydawca: Vandenhoeck&Ruprecht
  Status:
  Przyjęta do publikacji