Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 736 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Kategoria traumy a przemiany teoretycznej myśli europejskiej XX wieku.

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Andrzej Leder

  Instytut Filozofii i Socjologii PAN

 2. Najstarszy zachowany manuskrypt buddyjskiego tekstu sanskryckiego pt. Mahawastu - edycja dyplomatyczna wraz z komentarze...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Katarzyna Marciniak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Orientalistyczny

 3. Polskie pisarstwo kobiet w wieku XX: kontynuacje i zwroty

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS2

  Kierownik: prof. dr hab. Ewa Anna Kraskowska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

 4. Algorytmy nowej demokratyzacji. Polska sztuka ery cyfrowej.

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS2

  Kierownik: dr Agnieszka Jelewska-Michaś

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

 5. Procesy aktualizacji nazw własnych i pospolitych w obrazie zaburzeń językowych pochodzenia neurologicznego (afazja, dysp...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS2

  Kierownik: dr Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

 6. Polskie dyskursy postzależnościowe w kontekście porównawczym. Tematy i metodologie

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS2

  Kierownik: prof. dr hab. Hanna Małgorzata Gosk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 7. Akustyczna baza danych gwar mazowieckich. Wokalizm

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS2

  Kierownik: dr Justyna Garczyńska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 8. Generatywna analiza wokalizmu w systemie deklinacyjnym gwary kurpiowskiej

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS2

  Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Jan Rubach

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Neofilologii

 9. System koniugacyjny gwary kurpiowskiej

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS2

  Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Jan Rubach

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Neofilologii

 10. Naukowe opracowanie rękopisów i ksylografów tybetańskich kolekcji Pandera A i B przechowywanych w Bibliotece Jagiellońsk...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS2

  Kierownik: dr Thupten Kunga Chashab

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI

 11. Litewsko-polska dwujęzyczność literacka w latach 1795-1918

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS2

  Kierownik: dr Paweł Bukowiec

  Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Polonistyki

 12. Historia wystaw sztuki kobiet w Polsce.

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Agata Jakubowska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Historyczny

 13. Przypomnienie, powtórzenie, tworzenie. Problematyka tradycji i pamięci kulturowej wobec sposobów konstruowania poetyk pa...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Justyna Bohdana Tabaszewska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki

 14. Akcja uliczna - studia nad procesami wzajemnego przenoszenia elementów sfery sztuki i sfery publicznej

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS2

  Kierownik: przew. kwal. II Artur Ryszard Tajber

  Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Wydział Rzeźby, Katedra Intermediów

 15. Slavica a bizantyjskie dziedzictwo. Multimedialny katalog zabytków piśmiennictwa staroobrzędowców zamieszkałych w Polsce...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Zoja Jaroszewicz-Pieresławcew

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Humanistyczny

 16. Mineje jako przykład literatury hymnograficznej oraz narzędzie kształtowania światopoglądu prawosławnych

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Helena Pociechina

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Humanistyczny

 17. Rozpowszechnianie filmów w Polsce w latach 1945-1989: ogólnokrajowe ramy instytucjonalne i lokalne studium przypadku_x00...

  Konkurs: SONATA BIS 6 , panel: HS2

  Kierownik: dr Konrad Maciej Klejsa

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny

 18. Starożytny teatr i dramat w świetle pism scholiastów

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS2

  Kierownik: dr Katarzyna Anna Chiżyńska

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny

 19. Badania nad zastosowaniem preparatu Bookkepper do odkwaszania malarstwa olejnego na papierze

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Anna Nowicka

  Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki

 20. Zapomniana proza amerykańskiego poety Roberta Lowella

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS2

  Kierownik: dr Grzegorz Kość

  Uniwersytet Warszawski, Instytut Ameryk i Europy

 21. Sowietyzacja języka Niemców rosyjskich w latach 20. i 30. XX wieku

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS2

  Kierownik: prof. dr hab. Jolanta Mędelska-Guz

  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Humanistyczny

 22. Męskość militarna w literaturze i kulturze polskiej w kontekście Wielkiej Wojny

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Monika Szczepaniak

  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Humanistyczny

 23. Celownik w języku polskim jako element sprawdzający w teoriach językoznawczych

  Konkurs: BEETHOVEN 1 , panel: HS2

  Kierownik: prof. dr hab. Jacek Ireneusz Witkoś

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Anglistyki

 24. "Claudii Salmasii, eruditorum principis, vita" Filiberta de la Mare. Wydanie krytyczne ze wstępem i komentarzem.

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Antoine Pierre Haaker

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologiczny

 25. Wczesny start językowy: wyraz aspiracji edukacyjnych rodziców czy realizacja polityki różnojęzyczności?

  Konkurs: SONATA 1 , panel: HS2

  Kierownik: dr Joanna Rokita-Jaśkow

  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Filologiczny

 26. Wpływ ogrzewania zabytkowych kościołów na przenoszenie i osadzanie pyłów

  Konkurs: SONATA 1 , panel: HS2

  Kierownik: dr Marcin Stanisław Strojecki

  Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN

 27. Automatyczna analiza fleksyjna tekstów polskich z lat 1830-1918 z uwzględnieniem zmian w odmianie i pisowni

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Magdalena Anna Sykurska-Derwojed

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 28. Listy Świętego Augustyna w perspektywie interdyscyplinarnej

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Przemysław Nehring

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika

 29. Zastosowanie cyfrowych modeli przestrzennych w ochronie i kształtowaniu krajobrazu.

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS2

  Kierownik: mgr inż. Jacek Kajetan Konopacki

  Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Architektury

 30. Badania biodeterioracji obiektów zabytkowych na podstawie analizy lotnych związków organicznych emitowanych przez grzyby...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS2

  Kierownik: dr Tomasz Sawoszczuk

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Towaroznawstwa

 31. Teatr dramatyczny w Lublinie w latach 1944-1989

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS2

  Kierownik: dr Jarosław Cymerman

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Humanistyczny

 32. Barokowi malarze porcelany i szkła w służbie wrocławskich kolekcjonerów pierwszej połowy XVIII wieku

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Monika Anna Żernik

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 33. Analiza językowa i stylistyczna przekładu łacińskiego "In calumniatorem Platonis" kardynała Bessariona

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Maria Jakubowska

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI

 34. Głosy poezji polskiej

  Konkurs: SONATA 7 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Aleksandra Elżbieta Kremer

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 35. Język pamięci: kulturowe i społeczno-polityczne konsekwencje romantycznego projektu pamięci

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS2

  Kierownik: dr Grzegorz Marzec

  Instytut Badań Literackich PAN

 36. Aleksander Wielki i Wschód: historia i tradycja

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS2

  Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Dariusz Nawotka

  POLSKIE TOWARZYSTWO HISTORYCZNE

 37. Literatura polska po 1989 roku w świetle teorii Pierre"a Bourdieu.

  Konkurs: SONATA 1 , panel: HS2

  Kierownik: dr Piotr Marecki

  Fundacja "Korporacja Ha!art"

 38. Rozwój systemów organizacji teatrów w państwach UE

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS2

  Kierownik: dr Karolina Prykowska-Michalak

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny

 39. Inwentarz rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej nr 11863-12360. Archiwum Domowe Pawlikowskich. Cz.3

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS2

  Kierownik: dr Monika Jaglarz

  Uniwersytet Jagielloński, Biblioteka Jagiellońska

 40. Nowy paradygmat? Obraz stosunków polsko-żydowskich w wybranych tekstach kultury po 2000 roku

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS2

  Kierownik: dr Tomasz Hubert Żukowski

  Instytut Badań Literackich PAN

 41. Piąty tom Collected Works of Bronisław Piłsudski (CWBP-5): Materials for the Study of the Nivhgu Language and Folklore -...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS2

  Kierownik: prof. dr hab. Alfred F. Majewicz

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Neofilologii

 42. "Orbis Polonus" Szymona Okolskiego okiem filologa, czyli o związkach literatury i heraldyki

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS2

  Kierownik: dr Magdalena Piskała

  Instytut Badań Literackich PAN

 43. Germanistyka polska. Metody, instytucje, transfer kulturowy.

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS2

  Kierownik: prof. dr hab. Wojciech Kunicki

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologiczny

 44. "Taniec w roli Tersytesa" - satyra bizantyńska od XI do XV wieku wraz z pierwszą współczesną edycją "Bion prasis" Teodor...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Przemysław Tadeusz Marciniak

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Filologiczny

 45. Komentowane tłumaczenie bizantyńskiego korpusu tzw. dialogów pseudolukianowych.

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Przemysław Tadeusz Marciniak

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Filologiczny

 46. Reminiscencje kultu "kozła ofiarnego" w greckiej tradycji epickiej. Studium komparatystyczne.

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS2

  Kierownik: dr Karol Zieliński

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologiczny

 47. Przedmiotowość, czasowość, powszedniość, teatralność. Michael Fried i sztuka po modernizmie

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Krzysztof Pijarski

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 48. "Krainy pamięci, królestwa pisma, imperia druku: wedyjska 'ars memorativa' i tradycyjne systemy wiedzy na przełomie wiek...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Cezary Galewicz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filologiczny

 49. "Francuski wiek" i obrazy rokoka w świetle nowoczesnej krytyki i sztuki. Wizje, rewizje, interpretacje.

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS2

  Kierownik: dr Agnieszka Rosales Rodriguez

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 50. Piętnastowieczne przekłady Nowego Testamentu - elektroniczna konkordancja staropolska. Internetowa baza danych.

  Konkurs: SONATA 2 , panel: HS2

  Kierownik: dr Mariusz Leńczuk

  Instytut Języka Polskiego PAN