Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 722 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Tematyka polska w europejskiej twórczości muzycznej w okresie od I rozbioru do odzyskania niepodległości (1772-1918)

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS2

  Kierownik: prof. dr hab. Ryszard Daniel Golianek

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Historyczny

 2. Akcja uliczna - studia nad procesami wzajemnego przenoszenia elementów sfery sztuki i sfery publicznej

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS2

  Kierownik: przew. kwal. II Artur Ryszard Tajber

  Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Wydział Rzeźby

 3. System koniugacyjny gwary kurpiowskiej

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS2

  Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Jan Rubach

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Neofilologii

 4. Kategoria traumy a przemiany teoretycznej myśli europejskiej XX wieku.

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Andrzej Leder

  INSTYTUT FILOZOFII I SOCJOLOGII PAN

 5. Polskie pisarstwo kobiet w wieku XX: kontynuacje i zwroty

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS2

  Kierownik: prof. dr hab. Ewa Anna Kraskowska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

 6. Mechanizm zniszczeń obrazów panelowych z uwzględnieniem struktury przyrostów rocznych drewna i rzeczywistych fluktuacji ...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS2

  Kierownik: prof. dr hab. Roman Tadeusz Kozłowski

  Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN

 7. Zagadki matematyczne jako rozrywka elit renesansowych we Florencji. Edycja i studium językowe traktatu Giuochi mathemati...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Roman Sosnowski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filologiczny

 8. Grafika europejska a polskie malarstwo religijne doby późnego baroku

  Konkurs: SONATA 1 , panel: HS2

  Kierownik: dr Zbigniew Adam Michalczyk

  Instytut Sztuki PAN

 9. Kontakt języków i konflikt kultur. Zdobywanie kompetencji językowych i tworzenie się tożsamości kulturowej na przykładzi...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS2

  Kierownik: dr Nicole Dołowy-Rybińska

  Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk

 10. "Księga Judyty" w oratoriach włoskich epoki baroku (1621-ok.1750)

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS2

  Kierownik: dr Anna Maria Ryszka-Komarnicka

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 11. Płeć i naród. Kultura społecznej zmiany w Polsce po 1989 roku

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Agnieszka Katarzyna Mrozik

  INSTYTUT BADAŃ LITERACKICH PAN

 12. Julia Dickstein-Wieleżyńska (1881-1943). Monografia dokumentacyjna

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Mariola Dorota Wilczak

  Instytut Badań Literackich PAN

 13. Polska eseistyka o malarstwie i fotografii od drugiej połowy XX wieku jako projekt estetyczny i epistemologiczny

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Dobrawa Lisak-Gębala

  Uniwersytet Wrocławski

 14. Opracowanie naukowe i wydanie antologii poezji dwujęzycznych pisarzy polsko-litewskich z lat 1795-1830

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS2

  Kierownik: dr Paweł Bukowiec

  Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Polonistyki

 15. Nagisa Ōshima i japońska nowa fala

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS2

  Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Loska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

 16. Wielokulturowa Europa - etnooobrazy współczesnego kina

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS2

  Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Loska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

 17. Katalog rękopisów i starodruków karaimskich

  Konkurs: SONATA 2 , panel: HS2

  Kierownik: dr Michał Robert Németh

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Wydział Filologiczny

 18. Najstarszy znany przekład ksiąg Starego Testamentu na język Karaimów polskich. Edycja krytyczna rękopisu Tory z 1720 r....

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS2

  Kierownik: dr Michał Robert Németh

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filologiczny, Wydział Filologiczny

 19. Polska literatura emigracyjna w Wielkiej Brytanii i Irlandii po roku 2004

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS2

  Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Jarniewicz

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny

 20. El componente ideológico en la literatura fantástica / Element ideologiczny w literaturze fantastycznej

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS2

  Kierownik: dr Alfons Gregori i Gomis

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Neofilologii

 21. Corpus Paulinum w Biblii brzeskiej jako świadectwo XVI-wiecznej kultury retorycznej i humanizmu biblijnego

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Piotr Baran

  Akademia Techniczno-Humanistyczna, Wydział Humanistyczno-Społeczny

 22. Zebranie i opracowanie krytyczne dorobku translatorskiego Edwarda Stachury z rękopisów, maszynopisów oraz druków rozpros...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Artur Truszkowski

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 23. Edycja krytyczna "O rymotwórstwie i rymotwórcach" Ignacego Krasickiego

  Konkurs: SONATA 2 , panel: HS2

  Kierownik: dr Ewa Zielaskowska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

 24. Etniczność, deformacje i płeć - kategoria cielesności w prozie Stanisława Lema

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS2

  Kierownik: doktor Agnieszka Gajewska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

 25. Historia Intelektualna Dwunastowiecznego Bizancjum - Przejęcie i Przekształcenie Literatury Antycznej

  Konkurs: SONATA BIS 3 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Przemysław Tadeusz Marciniak

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Filologiczny

 26. Polska rozmowa urzędowa. Konwersacyjno-dyskursywna analiza komunikacji "urzędnik-klient" i charakterystyka gatunku

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Mariusz Rutkowski

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Humanistyczny

 27. Praktyki językowe jako praktyki kulturowe w ujęciu antropologii słowa

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Grzegorz Mariusz Godlewski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 28. Blok Wschodni noir? Wyobrażenia 'Europy Wschodniej' w skandynawskiej prozie, filmie i sztukach wizualnych lat 1980-2010

  Konkurs: SONATA 2 , panel: HS2

  Kierownik: dr Anna Mrozewicz

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

 29. "Pionierki z kamerą": kobiety w kinie i w fotografii w Galicji 1896-1945

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Małgorzata Radkiewicz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

 30. Teorie przyrodoznawcze we współczesnej humanistyce: darwinowskie paradygmaty oraz mit Darwina w publikacjach popularnona...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Dominika Dorota Oramus

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Neofilologii

 31. Konstruowanie pamięci kulturowej. Zbrodnia katyńska, powstanie warszawskie, stan wojenny w polskiej kulturze po 1989 rok...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Maria Aleksandra Kobielska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki

 32. Krytyczny wymiar sztuki nowych mediów

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS2

  Kierownik: dr Maciej Ożóg

  UNIWERSYTET ŁÓDZKI, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego

 33. Grecka teoria i praktyka retoryczna w okresie Cesarstwa Rzymskiego (II-V w.). Przekład i opracowanie dzieł retorycznych ...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS2

  Kierownik: prof. dr hab. Henryk Antoni Podbielski

  Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 34. Nowy paradygmat? Obraz stosunków polsko-żydowskich w wybranych tekstach kultury po 2000 roku

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS2

  Kierownik: dr Tomasz Hubert Żukowski

  Instytut Badań Literackich PAN

 35. Prasa żydowska na Lubelszczyźnie

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS2

  Kierownik: dr Adam Kopciowski

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Humanistyczny

 36. Reminiscencje kultu "kozła ofiarnego" w greckiej tradycji epickiej. Studium komparatystyczne.

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS2

  Kierownik: dr Karol Zieliński

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologiczny

 37. Piętnastowieczne przekłady Nowego Testamentu - elektroniczna konkordancja staropolska. Internetowa baza danych.

  Konkurs: SONATA 2 , panel: HS2

  Kierownik: dr Mariusz Leńczuk

  Instytut Języka Polskiego PAN

 38. Socrealizm od środka. Architektura wnętrz reprezentacyjnych w Polsce, 1949-1956.

  Konkurs: SONATA 2 , panel: HS2

  Kierownik: dr Aleksandra Sumorok

  Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, Wydział Sztuk Wizualnych

 39. Międzynarodowe i polskie teorie gender i queer oraz ich wpływ na polską literaturę XX i XXI wieku w kontekście literatur...

  Konkurs: FUGA 1 , panel: HS2

  Kierownik: dr Piotr Sobolczyk

  INSTYTUT BADAŃ LITERACKICH PAN

 40. Polskie tzw. partykuły spajające związane z procesem wnioskowania a ich bułgarskie odpowiedniki. Porównawcze studium sem...

  Konkurs: FUGA 1 , panel: HS2

  Kierownik: dr Anna Katarzyna Kisiel

  Instytut Slawistyki PAN

 41. Twórczość filmowa Tiana Zhuangzhuanga

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS2

  Kierownik: prof. dr hab. Alicja Helman

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

 42. "Francuski wiek" i obrazy rokoka w świetle nowoczesnej krytyki i sztuki. Wizje, rewizje, interpretacje.

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS2

  Kierownik: dr Agnieszka Rosales Rodriguez

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 43. Głos zemsty. Mścicielki w dramacie angielskim doby renesansu.

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Anna Kowalcze-Pawlik

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filologiczny

 44. Monografia twórczości Jana Henryka Rosena (1891–1982) wraz z katalogiem dzieł

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS2

  Kierownik: dr Joanna Wolańska

  Collegium Artium

 45. Literatura nowoczesna i prawo autorskie

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Maciej Krzysztof Jakubowiak

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki

 46. Przestrzenie widzialności. Wizualne konstrukcje tożsamości w Polsce po 1989 roku.

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Magda Szcześniak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 47. Potoczne reprodukty języka polskiego. Analiza formalna, semantyczna i pragmatyczna na materiale rubryki "Przekroju" "Hec...

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS2

  Kierownik: dr Ewa Barbara Kozioł-Chrzanowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 48. Analiza i opis procesów fonostylistycznych w dialekcie Lancashire na podstawie korpusu PAC

  Konkurs: SONATA 3 , panel: HS2

  Kierownik: dr Małgorzata Kul

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Anglistyki

 49. Łacina w X wieku w świetle "Kroniki Benedykta ze św. Andrzeja"

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS2

  Kierownik: dr Beata Spieralska

  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Nauk Humanistycznych

 50. Teoria architektury w Polsce w XIX i na początku XX wieku

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS2

  Kierownik: dr Urszula Iwona Bęczkowska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny