Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Od centrum aktywnego do reaktora: projektowanie aktywności katalizatorów z tlenków metali dla nośników strukturalnych o wysokich parametrach transportu masy i ciepła

2013/09/B/ST8/00171

Słowa kluczowe:

układ sprzężonych mikroskopów AFM/Raman katalizatory z tlenków metali soektroskopia operando reaktory strukturalne metody obliczeniowe DFT

Deskryptory:

 • ST4_3: Metody spektroskopowe i spektrometryczne
 • ST5_3: Modyfikacja powierzchni materiałów
 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Joanna Łojewska 

Liczba wykonawców projektu: 10

Konkurs: OPUS 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 809 200 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-03-17

Zakończenie projektu: 2017-09-16

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Serwer do obliczeń kwantowo-chemicznych. Za kwotę 30 000 PLN
 2. Wyposażenie mikroskopu ramanowskiego. Za kwotę 85 000 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (7)
 1. Structure effects on activity of plasma deposited cobalt oxide catalysts for VOC combustion IF: 2,365
  Autorzy:
  P. J. Jodłowski1*, R. J. Jędrzejczyk2, D. Chlebda3, J. Tyczkowski4, J. Kryca5, A. Kołodziej5,6, J. Łojewska3
  Czasopismo:
  Topics in Catalysis (rok: 2017, tom: 60, strony: 318-325), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11244-016-0618-7 - link do publikacji
 2. Characterisation of well-adhered ZrO2 layers produced on structured reactors using the sonochemical sol–gel method IF: 3,387
  Autorzy:
  Przemysław J. Jodłowski, Damian K. Chlebda, Roman J. Jędrzejczyk, Anna Dziedzicka, Łukasz Kuterasiński, Maciej Sitarz
  Czasopismo:
  Applied Surface Science (rok: 2018, tom: 427, Part A, strony: 563-574), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.apsusc.2017.08.057 - link do publikacji
 3. In situ spectroscopic studies of methane catalytic combustion over Co, Ce, and Pd mixed oxides deposited on a steel surface IF: 6,844
  Autorzy:
  P.J. Jodłowski, R.J. Jędrzejczyk, D. Chlebda, M. Gierada, J. Łojewska
  Czasopismo:
  Journal of Catalysis (rok: 2017, tom: 350, strony: 44938), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jcat.2017.03.022 - link do publikacji
 4. Cu SSZ-13 zeolite catalyst on metallic foam support for SCR of NOx with ammonia: catalyst layering and characterisation of active sites IF: 4,03
  Autorzy:
  J. Krycaa,b, A. P.J. Jodłowskic, M. Iwaniszynb, B. Gila, M. Sitarzd, A. Kołodziejb,e, T. Łojewskaf, J. Łojewskaa*
  Czasopismo:
  Catalysis Today (rok: 2016, ), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.cattod.2015.12.018 - link do publikacji
 5. Structured foam reactor with CuSSZ-13 catalyst for SCR of NOx with ammonia. Kinetic and mass transport results IF: 2,365
  Autorzy:
  J. Krycaa, M. Iwaniszyna, P. J. Jodłowskib, D. Chlebdac, R. Pędrysd, A. Wróbeld, T. Łojewskaf, A. Kołodzieja,e, J. Łojewskac
  Czasopismo:
  Topics in Catalysis (rok: 2016, tom: 59, strony: 887-894), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11244-016-0564-4 - link do publikacji
 6. In situ and operando spectroscopic studies of sonically aided catalysts for biogas exhaust abatement IF: 1,835
  Autorzy:
  Przemyslaw J Jodlowski; Damian Chlebda; Ewelina Piwowarczyk; Magdalena Chrzan; Roman J Jędrzejczyk; Maciej Sitarz; Adam Węgrzynowicz; Andrzej Kołodziej; Joanna Łojewska
  Czasopismo:
  Journal of Molecular Structure (rok: 2016, tom: 1126, strony: 132-140), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.molstruc.2016.02.039 - link do publikacji
 7. New method of determination of intrinsic kinetic and mass transport parameters from typical catalyst activity tests: Problem of mass transfer resistance and diffusional limitation of reaction rate IF: 2,75
  Autorzy:
  P.J. Jodłowski, R.J. Jedrzejczyk, A. Gancarczyk, J. Łojewska, A. Kołodziej
  Czasopismo:
  Chemical Engineering Science (rok: 2017, tom: 162, strony: 322-331), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ces.2017.01.024 - link do publikacji