Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Automatyczna analiza fleksyjna tekstów polskich z lat 1830-1918 z uwzględnieniem zmian w odmianie i pisowni

2012/07/B/HS2/00570

Słowa kluczowe:

analiza morfologiczna fleksja II poł. XIX wieku korpus ortografia zmiana fleksyjna ewolucja języka

Deskryptory:

 • HS2_6: Językoznawstwo ogólne i porównawcze, teoria języka i teoria komunikacji, metody badań lingwistycznych (w tym: socjo-, etno-, psycho- i pragmalingwistyka), lingwistyka komputerowa;
 • HS2_5: Historia języka i dialektologia, badania współczesnego języka i analiza dyskursu, tekstologia i translatologia lingwistyczna

Panel:

HS2 - Kultura i twórczość kulturowa: literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Magdalena Sykurska-Derwojed 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: OPUS 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 385 056 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-07-12

Zakończenie projektu: 2017-05-11

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 • Publikacje książkowe (3)
 1. Dynamika zmian fleksyjnych i ortograficznych w polszczyźnie między reformami 1830-1918
  Autorzy:
  M. Derwojedowa, J. Bilińska, W. Kieraś, M. Kwiecień, R. Wołosz
  Czasopismo:
  Język Polski (rok: 2016, tom: 1, strony: 24-35), Wydawca: Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego
  Status:
  Opublikowana
 2. Korpus polszczyzny XIX wieku – od mikrokorpusu do korpusu średniej wielkości
  Autorzy:
  Magdalena Derwojedowa, Witold Kieraś, Danuta Skowrońska, Robert Wołosz
  Czasopismo:
  Prace Filologiczne (rok: 2014, tom: LXV, strony: 249-254), Wydawca: Wydawnictwo Wydziału Polonistyki UW
  Status:
  Opublikowana
 3. Współczesne narzędzia leksykograficzne a analiza tekstów dawniejszych
  Autorzy:
  Współczesne narzędzia leksykograficzne a analiza tekstów dawniejszychMagdalena Derwojedowa, Witold Kieraś, Danuta Skowrońska, Robert Wołosz
  Czasopismo:
  Polonica (rok: 2014, tom: 34, strony: 157-176), Wydawca: Instytut Języka Polskiego PAN
  Status:
  Opublikowana
 4. Mikrokorpus polszczyzny 1830-1918
  Autorzy:
  Joanna Bilińska, Magdalena Derwojedowa, Monika Kwiecień, Witold Kieraś
  Czasopismo:
  Komunikacja Specjalistyczna/Communication for Special Purposes… (rok: 2016, tom: 42675, strony: 149-161), Wydawca: Wydział Lingwistyki Stosowanej Uniwersytet Warszawski
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 1. A micro corpus of 19 century Polish
  Autorzy:
  J. Bilińska, M. Derwojedowa, M. Kwiecień
  Konferencja:
  Grammar & Corpora (rok: 2017, ), Wydawca: Heidelberg University Publishing
  Data:
  konferencja 9-11.11.2016
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 1. Dynamika zmian ortograficznych w latach 1830-1918. Badanie korpusowe
  Autorzy:
  M. Derwojedowa, J. Bilińska, W. Kieraś, D. Skowrońska, R. Wołosz
  Książka:
  System-Tekst-Człowiek. Studia nad dawnymi i współczesnymi językami słowiańskimi (rok: 2016, tom: -, strony: 15-31), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
  Status:
  Opublikowana
 2. Zasób leksykalny polszczyzny II poł. XIX wieku a możliwość automatycznej analizy morfologicznej tekstów z tego okresu
  Autorzy:
  Magdalena Derwojedowa, Witold Kieraś, Danuta Skowrońska, Robert Wołosz
  Książka:
  Leksyka języków słowiańskich w badaniach synchronicznych i diachronicznych (rok: 2014, tom: -, strony: 183-196), Wydawca: Wydawnictwo UMK
  Status:
  Opublikowana
 3. Automatyczna analiza fleksyjna tekstów polskich z lat 1830-1918 z uwzględnieniem zmian w odmianie i pisowni
  Autorzy:
  Magdalena Derwojedowa Joanna Bilińska Witold Kieraś Monika Kwiecień Robert Wołosz
  Książka:
  Automatyczna analiza fleksyjna tekstów polskich z lat 1830-1918 z uwzględnieniem zmian w odmianie i pisowni , Wydawca: Wydawnictwo Wydziału Polonistyki UW
  Status:
  Złożona