Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Światło na rzadziej uczęszczanych ścieżkach - optyka trójwymiarowych struktur fotonicznych.

2012/05/E/ST3/03281

Słowa kluczowe:

struktury fotoniczne asymetryczna transmisja polaryzacja sonda SNOM

Deskryptory:

 • ST2_8: Optyka i optyka kwantowa
 • ST3_12: Nanofizyka: nanoelekronika, nanofotonika, nanomagnetyzm

Panel:

ST3 - Fizyka fazy skondensowanej: struktura, własności elektronowe, płyny, nano-nauka

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Piotr Wasylczyk 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: SONATA BIS 1 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 930 320 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-02-15

Zakończenie projektu: 2017-02-14

Planowany czas trwania projektu: 48 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Mikroskop ze spektrometrem fourierowskim (FTIR) do pomiarów transmisji w bliskiej podczerwieni (2-6 um). Za kwotę 350 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (8)
 1. Highly asymmetric near infrared light transmission in an all-dielectric grating-on-mirror photonic structure IF: 3,546
  Autorzy:
  Łukasz Zinkiewicz, Jakub Haberko, and Piotr Wasylczyk
  Czasopismo:
  Optics Express (rok: 2015, tom: 23, strony: 4206-4211), Wydawca: Optical Society of America
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1364/OE.23.004206 - link do publikacji
 2. Microstructured gradient-index antireflective coating fabricated on a fiber tip with direct laser writing IF: 3,546
  Autorzy:
  Maciej Kowalczyk, Jakub Haberko, Piotr Wasylczyk
  Czasopismo:
  Optics Express (rok: 2014, tom: 22, strony: 12545-12550), Wydawca: Optical Society of America
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1364/OE.22.012545 - link do publikacji
 3. Reflecting metallic metasurfaces designed with stochastic optimization as waveplates for manipulating light polarization IF: 1,887
  Autorzy:
  J. Haberko, P. Wasylczyk
  Czasopismo:
  Optics Communications (rok: 2018, tom: 410, strony: 740-743), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.optcom.2017.11.044 - link do publikacji
 4. Polarization-dependent diffraction in all-dielectric, twisted-band structures IF: 3,302
  Autorzy:
  Tomasz M. Kardaś, Anna Jagodnicka and Piotr Wasylczyk
  Czasopismo:
  Applied Physics Letters (rok: 2015, tom: 107, strony: 211110-1-4), Wydawca: American Institute of Physics
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1063/1.4936599 - link do publikacji
 5. Light polarization management via reflection from arrays of sub-wavelength metallic twisted bands IF: 1,782
  Autorzy:
  M. Nawrot, J. Haberko, Ł. Zinkiewicz, P. Wasylczyk
  Czasopismo:
  Applied Physics B (rok: 2017, tom: 123, strony: 285-291), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s00340-017-6864-y - link do publikacji
 6. Transmission phase gratings fabricated with direct laser writing as color filters in the visible IF: 3,546
  Autorzy:
  M. Nawrot, Ł. Zinkiewicz, B. Włodarczyk, P. Wasylczyk
  Czasopismo:
  Optics Express (rok: 2013, tom: 21, strony: 31919-31924), Wydawca: Optical Society of America
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1364/OE.21.031919 - link do publikacji
 7. Light-Driven Soft Robot Mimics Caterpillar Locomotion in Natural Scale IF: 5,188
  Autorzy:
  M. Rogóż, H. Zeng, C. Xuan, D. Wiersma, P. Wasylczyk
  Czasopismo:
  Advanced Optical Materials (rok: 2016, tom: 4, strony: 1689-1694), Wydawca: WILEY-VCH Verlag
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/adom.201600503 - link do publikacji
 8. Polarization-independent asymmetric light transmission in all-dielectric photonic structures IF: 2,023
  Autorzy:
  Ł. Zinkiewicz, M. Nawrot, J. Haberko, P.Wasylczyk
  Czasopismo:
  Optical Materials (rok: 2017, tom: 73, strony: 484-488), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.optmat.2017.08.046 - link do publikacji