Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 485 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Anizotropia magnetyczna ferroelektrycznie odkształconych półprzewodnikowych warstw Ge1-xMnxTe: teoria i eksperyment

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST3

  Kierownik: dr hab. Andrzej Łusakowski

  INSTYTUT FIZYKI PAN

 2. Zastosowanie prostych modeli spinowych w marketingu społecznym i komercyjnym.

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST3

  Kierownik: dr hab. Katarzyna Sznajd-Weron

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Fizyki i Astronomii

 3. Badania dyfrakcyjne i analiza strukturalna dekagonalnych kwazikryształów z rodziny Al-Cu-Me (Me=Co, Rh, Ir)

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST3

  Kierownik: mgr inż. Paweł Krzysztof Kuczera

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

 4. Od naprężonych stopów do supersieci - własności elektronowe i optyczne azotkowych struktur kwantowych

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST3

  Kierownik: dr hab. Izabela Anna Gorczyca

  Instytut Wysokich Ciśnień PAN

 5. Wpływ niejednorodności materiałowych na diagram fazowy nadprzewodników żelazowych

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST3

  Kierownik: prof. dr hab. Marta Zofia Cieplak

  INSTYTUT FIZYKI PAN

 6. Dynamika i splątanie w kwantowych zjawiskach krytycznych

  Konkurs: OPUS 5 , panel: ST3

  Kierownik: prof. dr hab. Jacek Dziarmaga

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 7. Strukturalne modele dynamiczne dużych i złożonych układów biomolekularnych

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST3

  Kierownik: prof. dr hab. Marek Cieplak

  INSTYTUT FIZYKI PAN

 8. Budowa atomowa nanokryształów CdSe zastosowanych jako kropki kwantowe i jej wpływ na własności optyczne

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST3

  Kierownik: prof. dr hab. Bogdan Fryderyk Pałosz

  Instytut Wysokich Ciśnień PAN

 9. Efekty topologiczne w zaawansowanych strukturach niskowymiarowych

  Konkurs: MAESTRO 6 , panel: ST3

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Arkadiusz Kazimierz Wójs

  Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki

 10. Badanie mossbauerowskie nadprzewodników żelazowych i niecentrosymetrycznych

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST3

  Kierownik: dr hab. Vinh Hung Tran

  Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk

 11. Azotek galu domieszkowany berylem - w kierunku nowej generacji konwerterów optycznych.

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST3

  Kierownik: dr Henryk Teisseyre

  INSTYTUT FIZYKI PAN

 12. Badania fazy nematycznej nadprzewodników żelazowych

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST3

  Kierownik: dr inż. Marcin Matusiak

  Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN

 13. Dynamika molekularna odmian polimorficznych wybranych substancji czynnych farmakologicznie

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST3

  Kierownik: prof. dr hab. Jan Wojciech Wąsicki

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Fizyki

 14. Nowe stany kwantowe w polarytonowych płynach światła

  Konkurs: SONATA BIS 6 , panel: ST3

  Kierownik: dr Michał Matuszewski

  Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk

 15. Uwięzienie elektrostatyczne oraz manipulacja stanami spinowo-dolinowymi nośników w kropkach kwantowych definiowanych w n...

  Konkurs: OPUS 6 , panel: ST3

  Kierownik: dr hab. inż. Bartłomiej Szafran

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

 16. Badania wpływu domieszek rezonansowych i konwencjonalnych na własności termoelektryczne z uwzględnieniem efektów relatyw...

  Konkurs: MAESTRO 1 , panel: ST3

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Janusz Stefan Toboła

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

 17. Oligo-atomowe supersieci metal-tlenek jako nowe materiały o dostrajalnych właściwościach elektrycznych i magnetycznych...

  Konkurs: MAESTRO 1 , panel: ST3

  Kierownik: prof. dr hab. Józef Emanuel Korecki

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

 18. Emiter pojedynczych fotonów operujący przy długości fali 1.55 mikrometra wykorzystujący architekturę półprzewodnikowych ...

  Konkurs: HARMONIA 6 , panel: ST3

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Jan Misiewicz

  Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki

 19. STRUKTURA ELEKTRONOWA CZYSTYCH I PASYWOWANYCH POWIERZCHNI (001) InAs I InSb

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST3

  Kierownik: dr hab. Jacek Jarosław Kołodziej

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 20. Symulacje komputerowe zależnego od spinu transportu elektronowego w półprzewodnikowych drutach kwantowych

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST3

  Kierownik: prof. dr hab. Janusz Andrzej Adamowski

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

 21. Oddziaływanie ultrakrótkich impulsów miękkiego promieniowania rentgenowskiego z nanowarstwami.

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST3

  Kierownik: dr Ryszard Henryk Sobierajski

  INSTYTUT FIZYKI PAN

 22. Wybrane właściwości nowych związków i heterostruktur półprzewodnikowych przeznaczonych do zastosowań w bateriach słonecz...

  Konkurs: HARMONIA 5 , panel: ST3

  Kierownik: dr hab. inż. Robert Henryk Kudrawiec

  Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki

 23. Bezkontaktowe badania efektów kwantowych elektronów w grafenie

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST3

  Kierownik: dr Aneta Drabińska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 24. Teoretyczne badanie dynamiki spinowej solitonów elektronowych i dziurowych w nanourządzeniach półprzewodnikowych mającyc...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST3

  Kierownik: mgr inż. Paweł Zbigniew Szumniak

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

 25. Magnetyczna spektroskopia i spektro-mikroskopia niskowymiarowych struktur magnetycznych

  Konkurs: SONATA 2 , panel: ST3

  Kierownik: dr Iwona Kowalik

  Instytut Fizyki, Polska Akademia Nauk

 26. Modelowanie właściwości spektroskopowych próbników wysokiego ciśnienia do badań HMF-EMR

  Konkurs: HARMONIA 2 , panel: ST3

  Kierownik: prof. dr hab. Czesław Zygmunt Rudowicz

  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

 27. Nowe fazy kwantowe z uporządkowaniem złożonym lub nieporządkiem oraz przejścia fazowe w układach silnie skorelowanych el...

  Konkurs: MAESTRO 2 , panel: ST3

  Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Michał Oleś

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 28. Fundamentalne Własności Układów Silnie Skorelowanych: Niekonwencjonalne Nadprzewodnictwo, Kwantowe Zachowanie Krytyczne ...

  Konkurs: MAESTRO 2 , panel: ST3

  Kierownik: prof. dr hab. Józef Spałek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 29. Spektroskopowe badania oddziaływania wymiennego pomiędzy elektronem z powłoki p i pojedynczym jonem manganu w kropkach k...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: ST3

  Kierownik: mgr Tomasz Marek Smoleński

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 30. Wpływ kierunku frontu krystalizacji na mechanizmy tworzenia się magnezowych centrów domieszkowych w monokryształach azot...

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: ST3

  Kierownik: mgr Bogdan Sadovyi

  Instytut Wysokich Ciśnień PAN

 31. Protonowa relaksacja jądrowa w roztworach superparamagnetycznych nanocząstek

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: ST3

  Kierownik: mgr Agnieszka Korpała

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 32. Wpływ uporządkowania struktury na transport jonów i elektronów w układach tlenków zawierających tlenek bizmutu

  Konkurs: SONATA BIS 1 , panel: ST3

  Kierownik: dr inż. Wojciech Wróbel

  Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki

 33. Teoria elektronowych, magnetycznych i optycznych właściwości półprzewodnikowych struktur nanoskopowych z wypadkowym pole...

  Konkurs: HARMONIA 3 , panel: ST3

  Kierownik: dr hab. Vitalii Dugaev

  Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej

 34. Magnetyzm i nadprzewodnictwo w wybranych układach intermetalicznych.

  Konkurs: SONATA BIS 2 , panel: ST3

  Kierownik: dr hab. inż. Tomasz Klimczuk

  Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

 35. Przepływy reaktywne w ośrodkach porowatych

  Konkurs: SONATA BIS 2 , panel: ST3

  Kierownik: dr hab. Piotr Aleksander Szymczak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 36. Nierównowagowe procesy w nadciekłych układach fermionów

  Konkurs: MAESTRO 4 , panel: ST3

  Kierownik: prof. dr hab. Piotr Magierski

  Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki

 37. Własności cieplne materiałów nanokompozytowych na bazie prostych kryształów van der Waalsa

  Konkurs: HARMONIA 4 , panel: ST3

  Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Seweryn Jeżowski

  Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN

 38. Badanie konfiguracyjnej i przestrzennej zmienności charakterystyk magnetycznych w cienkich warstwach rozcieńczonego ferr...

  Konkurs: HARMONIA 4 , panel: ST3

  Kierownik: prof. zw. dr hab. Henryk Puszkarski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Fizyki

 39. Elektro-optyczne właściwości półprzewodników grupy II-VI rozrzedzonych tlenem

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: ST3

  Kierownik: mgr inż. Monika Wełna

  Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki

 40. Kompleksy wieloekscytonowe w półprzewodnikowych kropkach kwantowych

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: ST3

  Kierownik: mgr Maciej Roman Molas

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 41. Nierównowagowa dynamika skorelowanych układów kwantowych

  Konkurs: OPUS 5 , panel: ST3

  Kierownik: prof. dr hab. Marcin Mierzejewski

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

 42. Heterogenna dynamika w cieczach przechłodzonych

  Konkurs: OPUS 5 , panel: ST3

  Kierownik: prof. dr hab. Adam Patkowski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Fizyki

 43. Dynamika magnetyzacji w mikrodrutach amorficznych

  Konkurs: HARMONIA 8 , panel: ST3

  Kierownik: dr hab. Andrzej Stupakiewicz

  Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Fizyki

 44. Badanie właściwości domieszek akceptorowych grupy V i ich wzajemnego wpływu na siebie w heterostrukturach Zn(Mg)O/GaN...

  Konkurs: SONATA 5 , panel: ST3

  Kierownik: dr Ewa Przeździecka

  INSTYTUT FIZYKI PAN

 45. Wpływ ruchliwości cząsteczek i oddziaływań międzycząsteczkowych na strukturę i stabilność fazy amorficznej

  Konkurs: SONATA 5 , panel: ST3

  Kierownik: dr Patryk Mieczysław Włodarczyk

  Instytut Metali Nieżelaznych

 46. Efekty absorpcji i wtórnej fluorescencji w polichromatycznej holografii rentgenowskiej

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: ST3

  Kierownik: mgr Dawid Tadeusz Dul

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 47. Badania metodą funkcjonału gęstości struktury oraz dyfuzji tlenu w materiałach typu delta-Bi2O3

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: ST3

  Kierownik: mgr inż. Marcin Kryński

  Politechnika Warszawska, POlitechnika Warszawska

 48. Fizyka dwuwymiarowych struktur półprzewodnikowych w silnych polach magnetycznych

  Konkurs: HARMONIA 5 , panel: ST3

  Kierownik: dr hab. Adam Babiński

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 49. Własności strukturalne i mechaniczne metali - od prostych struktur do złożonych stopów metali na przykładzie kwazikryszt...

  Konkurs: OPUS 6 , panel: ST3

  Kierownik: prof. dr hab. Janusz Wolny

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

 50. Badanie fizycznych mechanizmów zarodkowania, wzrsotu i agregacji węglanu apatytu i struwitu w kontekście powstawania inf...

  Konkurs: OPUS 6 , panel: ST3

  Kierownik: dr hab. inż. Jolanta Prywer

  Politechnika Łódzka, Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej