Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 1311 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Magnetyczne półprzewodnikowe nanokryształy tlenkowe - otrzymywanie i badanie własności fizycznych

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST5

  Kierownik: dr Izabela Kudelska

  Instytut Fizyki PAN

 2. Układy elipsoidalnych hydrofilowych cząstek polimerowych na podłożach o kontrolowanych właściwościach.

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Teresa Małgorzata Basińska

  Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk

 3. Nowe optycznie czynne tio i selenokwasy fosfinowe jako chiralne odczynniki solwatujące w spektroskopii NMR , ligandy w k...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Józef Drabowicz

  Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN

 4. Nowe katalizatory metaloorganiczne i/lub organokatalizatory oparte na połączeniach ze stereogenicznym hyperwalentnym lub...

  Konkurs: MAESTRO 3 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Józef Drabowicz

  Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN

 5. Procesy przepływowe w chemii chiralnych i achiralnych związków heteroorganicznych: aspekty syntetyczni i stereochemiczne...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Józef Drabowicz

  Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk

 6. Zastosowanie jonizowalnych eterów koronowych do separcji toksycznych jonów metali za pomocą immoblilizowanych membran

  Konkurs: SONATA 1 , panel: ST5

  Kierownik: dr Jolanta Kozłowska

  Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

 7. Nowa klasa chiralnych cieczy jonowych z podstawnikiem mentolowym - synteza, charakterystyka oraz symulacje komputerowe a...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST5

  Kierownik: dr inż. Borys Szefczyk

  Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny

 8. Nowoczesne materiały polimerowe oraz tlenkowe w kondensatorach elektrochemicznych.

  Konkurs: FUGA 4 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Agnieszka Brzózka

  Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej

 9. Otrzymywanie monokryształów nowych nadprzewodników typu AFe2As2 (A=Ca, Eu) oraz badania ich struktury krystalicznej i wł...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST5

  Kierownik: dr inż. Zbigniew Bukowski

  Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN

 10. Kompleksy niklu z karbenami N-heterocyklicznymi i związki niklacykliczne jako prekursory katalizatorów reakcji tworzenia...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. inż. Piotr Jerzy Buchalski

  Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

 11. Nowe podejście w fotogeneracji tlenu singletowego: nanomateriały oparte na formach węglowych_x000D_

  Konkurs: SONATA 11 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Agata Blacha-Grzechnik

  Politechnika Śląska, Wydział Chemiczny

 12. Stabilność strukturalna i chemiczna nanocząstek mieszanych tlenków Ce1-xLnxO2-y (Ln - lantanowiec) na podłożach tlenkowy...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Leszek Kępiński

  Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN

 13. Synteza organicznych ligandów mezogenicznych do modyfikacji i usieciowania ciekłokrystalicznych nanocząstek złota dla za...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST5

  Kierownik: dr Michał Wójcik

  Uniwersytet Warszawski

 14. Badania nad syntezą i funkcjonalizacją grafenu i kilkuwarstwowego grafenu

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Małgorzata Ewa Aleksandrzak

  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

 15. Materiały budowlane o właściwościach fotokatalitycznych

  Konkurs: SONATA 1 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. inż. Magdalena Janus

  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

 16. Badania nad enancjoselektywną totalną syntezą diterpenoidów pochodzenia grzybowego, (-)- guanakastepenu A i (-)-heptemer...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Wicha

  Instytut Chemii Organicznej Polska Akademia Nauk

 17. Projektowanie i funkcjonalizacja hybrydowych polimerów koordynacyjnych

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Barbara Elżbieta Sieklucka

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

 18. Faktor alfa drożdży S. cerevisiae: tworzenie kompleksów miedziowych i cynkowych i ich aktywność biologiczna

  Konkurs: OPUS 5 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Wojciech Bal

  Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk

 19. Długofalowe niechłodzone detektory podczerwieni z HgCdTe pracujące w warunkach nierównowagowych

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST5

  Kierownik: dr inż. Paweł Madejczyk

  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Wydział Nowych Technologii i Chemii

 20. Wpływ jonów miedzi(II) na strukturę i procesy utleniania modyfikowanych tachykinin - neurokininy A i neuropeptydu gamma....

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST5

  Kierownik: dr Marta Katarzyna Błaszak

  Uniwersytet Wrocławski

 21. Korelacja pomiędzy właściwościami strukturalnymi i transportowymi w materiałach o przewodnictwie tlenowym, protonowym or...

  Konkurs: SONATA BIS 1 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. inż. Konrad Świerczek

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Energetyki i Paliw

 22. Nietypowe przykłady trójskładnikowej reakcji kondensacji amin, fosforynów i ortomrówczanów jako źródło nowych substancji...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Paweł Kazimierz Kafarski

  Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny

 23. Dehydropeptydy jako substraty w syntezie bloków budulcowych użytecznych do otrzymywania artzymów

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Paweł Kazimierz Kafarski

  Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny, Wydział Chemiczny

 24. Nanocząstki o właściwościach luminescencyjnych

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Joanna Reszczyńska

  POLITECHNIKA GDAŃSKA

 25. Otrzymywanie i badanie właściwości fizyczno-chemicznych nowych fotokatalizatorów do wytwarzania węglowodorów alifatyczny...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST5

  Kierownik: dr inż. Aleksandra Alicja Kułagowska

  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 26. Badanie mechanizmów inhibicji kinazy kazeinowej CK2

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Maria Wanda Bretner

  Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny, Wydział Chemiczny

 27. Kataliza sterowana światłem na powierzchni cząstek koloidalnych

  Konkurs: SONATA BIS 4 , panel: ST5

  Kierownik: dr Volodymyr Sashuk

  Instytut Chemii Fizycznej PAN

 28. Synteza i badania fotofizyczne nowych fluoroforów pirenowych

  Konkurs: HARMONIA 2 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Janusz Zakrzewski

  UNIWERSYTET ŁÓDZKI

 29. Kompleksy złota z wybranymi ketonami acetylenowymi: Synteza, badania struktury i właściwości fotofizycznych

  Konkurs: OPUS 6 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Janusz Zakrzewski

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii

 30. Samoorganizacja sfunkcjonalizowanych nanocząstek na granicy międzyfazowej dwóch płynów.

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Katarzyna Winkler

  Instytut Chemii Fizycznej PAN

 31. Organiczny material electroaktywny do budowy ogniw fotowoltaicznych

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Ievgen Obraztsov

  Instytut Chemii Fizycznej PAN

 32. Zbadanie procesów konwersji promieniowania indukowanych impulsami femtosekundowymi w dielektrycznych materiałach tlenkow...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Adam Władysław Strzęp

  Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN

 33. Inteligentne nanocząstki do zastosowań w bio-obrazowaniu i transporcie leków

  Konkurs: SONATA 1 , panel: ST5

  Kierownik: dr Robert Pązik

  Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN

 34. Nanosensory gazu wykonane z pojedyńczych nanodrutów kryształów typu SbSI

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Marian Antoni Nowak

  Politechnika Śląska, Instytut Fizyki - Centrum Naukowo-Dydaktyczne

 35. Technika in-needle- badanie efektywności nowych układów ekstrakcyjnych

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Monika Aneta Pietrzyńska

  Politechnika Poznańska

 36. Hierarchiczne katalizatory zeolitowe typu Y i omega nowej generacji: badania zaawansowanymi metodami IR, NMR oraz modelo...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Ewa Brocławik

  Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN

 37. Otrzymywanie i charakterystyka trójwymiarowych struktur półprzewodnikowych metodami bezmatrycowymi

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Adriana Karolina Zaleska-Medynska

  Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

 38. Zastosowanie nitronów pochodzenia cukrowego jako bloków budulcowych w syntezie karbapenamów i karbapenemów.

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST5

  Kierownik: dr Magdalena Soluch

  INSTYTUT CHEMII ORGANICZNEJ PAN

 39. Opracowanie stereospecyficznych czynników fosforylujących zawierających nukleofilowe grupy katalityczne

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Michał Jerzy Sobkowski

  Instytut Chemii Bioorganicznej PAN

 40. Badanie właściwości fotorefrakcyjnych w hybrydowych układach nanofotonicznych

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Andrzej Miniewicz

  Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny

 41. Optymalizacja morfologii warstw aktywnych polimerowych ogniw słonecznych z wykorzystaniem bibliotek właściwości fizyko-c...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Jakub Jan Rysz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 42. Synteza i właściwości nowych luminescencyjnych związków metalo-organicznych typu MOF na bazie jonów lantanowców i chromu...

  Konkurs: SONATA 9 , panel: ST5

  Kierownik: dr Maciej Wojciech Ptak

  Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN

 43. Ciecze jonowe jako nowoczesne i ekologiczne rozpuszczalniki cukrów

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST5

  Kierownik: dr inż. Kamil Paduszyński

  Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

 44. Nowa metoda funkcjonalizacji sprzężonych dienów i dwupodstawionych etenów

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Piotr Pawluć

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Chemii

 45. Synteza powierzchniowych, samoorganizujących się nanostruktur metalicznych na powierzchniach kryształów półprzewodnikowy...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Franciszek Krok

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 46. Badania procesów wytwarzania i strukturyzowania nowych materiałów hybrydowych.

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. inż. Anna Elżbieta Kowalewska

  CENTRUM BADAŃ MOLEKULARNYCH I MAKROMOLEKULARNYCH PAN

 47. Synteza i badania biologiczne nowych hybrydowych pochodnych takryny i melatoniny jako potencjalnych inhibitorów cholinoe...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST5

  Kierownik: dr Anna Zawadzka

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 48. Struktura elektronowa i rekacje przeniesienia elektronu w wybranych molekularnych prototypach zawierających redox aktywn...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST5

  Kierownik: dr Piotr Paweł Zarzycki

  Instytut Chemii Fizycznej PAN

 49. Kompleksy metalokarbonylowe immobilizowane na nanocząstkach magnetycznych - makrocząsteczki zdolne do uwalniania tlenku ...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Bogna Rudolf

  UNIWERSYTET ŁÓDZKI, Wydział Chemii

 50. Organokatalityczne strategie syntetyczne z udziałem N-heterocyklicznych karbenów - nowe kierunki i zastosowania

  Konkurs: SONATA BIS 6 , panel: ST5

  Kierownik: dr Zbigniew Rafiński

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Chemii