Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 671 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Biologiczna rola mikropęcherzyków jako nośników sygnałowych w progresji nowotworów złośliwych (rak tarczycy i rak sutka)...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ5

  Kierownik: prof. dr hab. Barbara Czarnocka

  Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

 2. Badanie flory bakteryjnej przewodu pokarmowego u pacjentów z cukrzycą typu 1 i 2 oraz z otyłością olbrzymią lub patologi...

  Konkurs: SONATA 2 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Tomasz Gosiewski

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum, Wydział Lekarski

 3. Profil ekspresji genów w hodowlach ludzkich komórek progenitorowych naskórka i jego wpływ na powodzenie terapii ran u lu...

  Konkurs: SONATA 2 , panel: NZ5

  Kierownik: dr hab. Michał Pikuła

  Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Lekarski

 4. Mikromacierzowe profilowanie genomu i transkryptomu w dziecięcej ostrej białaczce mieloblastycznej w poszukiwaniu genów ...

  Konkurs: SONATA 2 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Joanna Szczepanek

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika

 5. Badanie powiązań polimorfizmów genu TIMP-2 z występowaniem i progresją skoliozy idiopatycznej u dzieci.

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: NZ5

  Kierownik: lek. med. Piotr Harasymczuk

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Lekarski I

 6. Analiza ekspresji genów i białek potencjalnie zaangażowanych w tworzenie przerzutów do węzłów chłonnych w nowotworach kr...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ5

  Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Szyfter

  Instytut Genetyki Człowieka PAN

 7. Rola mięśni gładkich w przebudowie ściany oskrzeli w ciężkiej astmie

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ5

  Kierownik: dr hab. Jerzy Soja

  Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum, Collegium Medicum, Wydział Lekarski

 8. Indukcja apoptozy ludzkich komórek raka jelita grubego in vitro i in vivo przez Tumour Necrosis Factor-Related Apoptosis...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ5

  Kierownik: dr hab. Jarosław Baran

  Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum, Collegium Medicum, Wydział Lekarski

 9. Poszukiwanie nowych biomarkerów przydatnych w różnicowaniu zmian torbielowatych trzustki z użyciem sekwencjonowania DNA ...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Agnieszka Paziewska

  Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

 10. Zastosowanie innowacyjnych metod w poszukiwaniu związku podłoża genetycznego i wykładników dysregulacji immunologicznej ...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Izabela Klich

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, I Katedra Pediatrii, Klinika Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 11. Znaczenie gospodarki żelazowej dla odpowiedzi immunologicznej i remodelingu mięśnia sercowego u chorych z zapaleniem mię...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ5

  Kierownik: prof. dr hab. Ewa Jankowska

  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Nauk o Zdrowiu

 12. Znaczenie integryny alpha-2 beta-1 w regulacji metabolizmu kolagenu w fibroblastach przedsionków serca.

  Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ5

  Kierownik: dr hab. Jacek Drobnik

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Nauk o Zdrowiu

 13. Identyfikacja biomarkerów indywidualnej skuteczności i toksyczności radiochemioterapii u chorych na raka regionu głowy i...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ5

  Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Składowski

  Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach

 14. Poszukiwanie nowych genów zaangażowanych w proces spermatogenezy i niepłodność męską.

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Agnieszka Malcher

  Instytut Genetyki Człowieka PAN

 15. Rola polimorfizmu i ekspresji receptorów z rodziny CD94/NKG2 oraz cząsteczki HLA-E w etiopatogenezie reumatoidalnego zap...

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: NZ5

  Kierownik: mgr Milena Iwaszko

  Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN

 16. Tiofosforanowe analogi nukleotydów pirymidynowych jako wielofunkcyjne ligandy receptorów P2Y6 i P2Y14 w warunkach hiperg...

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: NZ5

  Kierownik: mgr inż. Edyta Węgłowska

  Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

 17. Czynniki środowiskowe jako modyfikatory ekspresji genów biorących udział w patogenezie astmy oskrzelowej.

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: NZ5

  Kierownik: mgr Ewa Pniewska

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego

 18. Badanie wpływu izotiocyjanianów na właściwości cytostatyczne i cytotoksyczne 5-fluorouracylu w komorkach nowotworowych i...

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: NZ5

  Kierownik: mgr Małgorzata Milczarek

  Narodowy Instytut Leków

 19. Wpływ limfocytów B na obraz kliniczny pierwotnego zespołu Sjogrena-ocena immunohistochemiczna, serologiczna i profil cyt...

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: NZ5

  Kierownik: lek. med. Maria Maślińska

  Instytut Reumatologii im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher

 20. Rola ATPazy BRM - podjednostki kompleksu typu SWI/SNF, w kontroli ekspresji genów metabolizmu glukozy FBP1 i PKM w potró...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ5

  Kierownik: prof. dr hab. Janusz Siedlecki

  Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie

 21. Identyfikacja nowych czynników genetycznych i markerów białkowych predysponujących do zachorowania na niedrobnokomórkowe...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ5

  Kierownik: prof. dr hab. Piotr Kuśnierczyk

  Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN

 22. Kompleksowa analiza roli wybranych miRNA w patogenezie pierwotnej marskości żółciowej wątroby.

  Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ5

  Kierownik: prof. dr hab. Małgorzata Milkiewicz

  Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Wydział Nauk o Zdrowiu

 23. Aktywność proangiogenna surowicy pacjentów w wybranych jednostkach chorobowych

  Konkurs: OPUS 4 , panel: NZ5

  Kierownik: prof. dr hab. Janusz Siebert

  Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym

 24. Hartowanie na odległość ludzkiej mięśniówki serca

  Konkurs: OPUS 4 , panel: NZ5

  Kierownik: prof. dr hab. Marek Deja

  Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Lekarski w Katowicach

 25. Wpływ nanocząstek uwalnianych z endoprotez stawów na zdolność płytek krwi do adhezji i agregacji - implikacje dla patoge...

  Konkurs: SONATA 10 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Krzysztof Tomaszewski

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum, Wydział Lekarski, Collegium Medicum, Wydział Lekarski

 26. Identyfikacja mutacji patogennych w grupie pacjentów ze sporadycznie występującą niepełnosprawnością intelektualną z zas...

  Konkurs: HARMONIA 4 , panel: NZ5

  Kierownik: prof. dr hab. Małgorzata Krajewska-Walasek

  Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"

 27. Właściwości skrzepu fibrynowego w ostrej zatorowości płucnej.

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ5

  Kierownik: prof. dr hab. Anetta Undas

  Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum, Collegium Medicum, Wydział Lekarski

 28. Próba wyróżnienia biologicznych czynników determinujących obniżoną wrażliwość na trastuzumab u chorych na raka piersi z ...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Joanna Niemiec

  Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie

 29. Celowana genomika chorób układu sercowo-naczyniowego - wieloczynnikowy model genetyczny predykcji okołozabiegowych i odl...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: NZ5

  Kierownik: prof. dr hab. Marek Sanak

  Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum, Collegium Medicum, Wydział Lekarski

 30. Fotoaktywna formulacja nanoliposomowa jako nowa strategia w terapii fotodynamicznej niestabilnej blaszki miażdżycowej

  Konkurs: OPUS 5 , panel: NZ5

  Kierownik: dr hab. Marta Kopaczyńska

  Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki

 31. Model tkankowy warstwy łącznotkankowej błony śluzowej macicy kobiety: badania toksykologiczne in vitro

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: NZ5

  Kierownik: mgr Chiara Mannelli

  Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN

 32. Wykorzystanie nowych niskocząsteczkowych inhibitorów w zależnym od kinazy PERK szlaku UPR dla leczenia jaskry pierwotnej...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ5

  Kierownik: prof. dr hab. Ireneusz Majsterek

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Międzywydziałowa Katedra Chemii i Biochemii Medycznej

 33. Zespół Pradera-Williego jako neurorozwojowy model badań koncepcji immunologiczno-zapalnej zaburzeń psychotycznych.

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: NZ5

  Kierownik: lek. Maja Krefft

  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego

 34. Molekularny mechanizm zjawiska preeklampsji

  Konkurs: SONATA 6 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Agata Sakowicz

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego

 35. Biologia strukturalna białek MLL (białaczki mieszanych linii komórkowych)

  Konkurs: HARMONIA 6 , panel: NZ5

  Kierownik: prof. dr hab. Matthias Bochtler

  Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

 36. Integralność białek kompleksu ligazy E3 ubikwityny jako biomarker odpowiedzi na leczenie immunomodulujące u chorych na s...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ5

  Kierownik: Prof. dr hab. Ewa Lech-Marańda

  Instytut Hematologii i Transfuzjologii

 37. Identyfikacja podłoża molekularnego Zaburzeń Rozwoju Płci pacjentów z kariotypem 46,XY.

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: NZ5

  Kierownik: lek. Zofia Kolesińska

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Lekarski I

 38. Kompleksowa analiza działania oligonukleotydów jako potencjalnych terapeutyków w chorobach poliglutaminowych

  Konkurs: SONATA 9 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Agnieszka Fiszer

  Instytut Chemii Bioorganicznej PAN

 39. Poszukiwanie markerów progresji choroby u pacjentów z zespołem Wolframa

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ5

  Kierownik: dr n. med. Agnieszka Zmysłowska

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski

 40. Analiza genetycznego mozaicyzmu w zespole Cornelii de Lange

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ5

  Kierownik: dr hab. Bartosz Wasąg

  Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Lekarski, Wydział Lekarski

 41. Analiza struktury subpopulacji komórek prezentujących antygen we krwi obwodowej oraz w lokalnym krążeniu gruczołu tarczo...

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: NZ5

  Kierownik: mgr Przemysław Śliwka

  Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki", Klinika Endokrynologii i Chorób Metabolicznych, Klinika Endokrynologii i Chorób Metabolicznych

 42. Próba zidentyfikowania mechanizmów arytmii w świeżym zawale serca u szczura w zależności od płci i wieku.

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ5

  Kierownik: dr hab. Urszula Mackiewicz

  Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

 43. Identyfikacja i znaczenie mieloidalnych komórek supresyjnych w chłoniakach na modelu psim.

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: NZ5

  Kierownik: lek. wet. Alicja Miśkiewicz

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Wydział Medycyny Weterynaryjnej

 44. Zastosowania okulistyczne pomiarów in vitro za pomocą prototypowego tomografu optycznego OCT

  Konkurs: SONATA BIS 5 , panel: NZ5

  Kierownik: prof. dr hab. Bartłomiej Kałużny

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Wydział Lekarski

 45. Ocena przebudowy dróg oddechowych u chorych na zespół nakładania astma/przewlekła obturacyjna choroba płuc na podstawie ...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ5

  Kierownik: lek. Karolina Górka

  Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum, Collegium Medicum, Wydział Lekarski

 46. Patofizjologiczna rola tlenku trimetyloaminy w niewydolności serca.

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ5

  Kierownik: lek. Adrian Drapała

  Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Lekarsko-Dentystyczny

 47. Profilowanie czynników zapalnych i sfingolipidów u kobiet z preeklampsją.

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ5

  Kierownik: mgr Karol Charkiewicz

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim, Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim

 48. Zmiany w składzie białkowym i własnościach elektrofizjologicznych synapsy glutamatergicznej w mysim modelu ostrej encefa...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ5

  Kierownik: mgr inż. Mariusz Popek

  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk

 49. Poszukiwanie genetycznych determinantów złośliwości zmian pęcherzykowych tarczycy metodą screeningu genomowego

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ5

  Kierownik: lek. Martyna Borowczyk

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Lekarski II

 50. Fenotyp tkanki tłuszczowej okołonaczyniowej a naciek komórek zapalnych. Znaczenie w patofizjologii chorób ukladu sercowo...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ5

  Kierownik: lek. Karol Urbański

  Uniwersytet Jagielloński- Collegium Medicum, Collegium Medicum, Wydział Lekarski, Collegium Medicum, Wydział Lekarski