Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 557 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Ocena biozgodności dializy otrzewnowej - mezotelium otrzewnowe- śródbłonek tętniczy

  Konkurs: OPUS 14 , panel: NZ4

  Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Antoni Bręborowicz

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Lekarski II

 2. Społeczne przekazywanie emocji w zbliżonych do naturalnych warunkach systemu Eco-HAB

  Konkurs: OPUS 14 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Ewelina Anna Knapska

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 3. Rola procesu brązowienia adipocytów białej tkanki tłuszczowej w rozwoju kacheksji nowotworowej na przykładzie raka żołąd...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Marek Jerzy Sierżęga

  Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum, Collegium Medicum

 4. Określenie strukturalnych i funkcjonalnych zmian w cytoszkielecie płytek krwi jako potencjalnych czynników wzmożonej akt...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Angela Dominika Dziedzic

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 5. Epigenetyczna regulacja procesu lipolizy w kardiomiocytach w hipoksji i normoksji - rola desaturazy stearoilo-CoA

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Adam Jan Olichwier

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 6. Rola metaloproteinaz w kształtowaniu długotrwałej plastyczności synaptycznej oraz pobudliwości sieci neuronalnej w obsza...

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Patrycja Izabela Brzdąk

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych

 7. Rola ścieżki sygnałowej z udziałem kinazy sfingozyny/sfingozyno-1-fosforanu w mózgach myszy z cukrzycą typu II oraz po d...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr inż. Przemysław Leonard Wencel

  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk