Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 557 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Mechanizmy udziału proteazy MMP-3 w plastyczności synaptycznej: wpływ wzajemnego oddziaływania proteaz MMP-3 oraz MMP-9 ...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ4

  Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Władysław Mozrzymas

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych

 2. Rola cytokiny IL-6 wydzielanej przez mezenchymalne komórki zrębu (MSC) w powstawaniu nowych naczyń krwionośnych

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ4

  Kierownik: prof. dr hab. Stanisław Szala

  Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach

 3. Jądra motoryczne wzgórza jako potencjalny punkt uchwytu terapeutycznego działania adenozyny w tremorze parkinsonowskim i...

  Konkurs: OPUS 6 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Jadwiga Wardas

  Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk

 4. Biozgodność hemodializy - indywidualna reakcja pacjenta

  Konkurs: OPUS 6 , panel: NZ4

  Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Antoni Bręborowicz

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Lekarski II

 5. Rytm theta w obszarze tylnego podwzgórza u szczura: postnatalny rozwój aktywności komórkowej i polowej (badania in vitro...

  Konkurs: OPUS 6 , panel: NZ4

  Kierownik: prof. dr hab. Jan Konopacki

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 6. Rola fazowej aktywności katecholamin w przyśrodkowej korze czołowej w poszukiwaniu kokainy

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Wojciech Barnaba Solecki

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

 7. Ocena asymetrycznych cech zmienności przewodzenia sygnału elektrycznego przez przedsionki, węzeł przedsionkowo-komorowy ...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: NZ4

  Kierownik: lek. Bartosz Żuchowski

  Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

 8. Rola CCL7 w rozwoju raka jelita grubego

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Ewa Kurzejamska

  Warszawski Uniwersytet Medyczny, I Wydział Lekarski

 9. W poszukiwaniu nowych strategii terapeutycznych udaru niedokrwiennego mózgu. Określenie działania neuroprotekcyjnego zwi...

  Konkurs: SONATA 11 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Bartosz Sebastian Pomierny

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum

 10. Wpływ stresu socjalnego w okresie adolescencji na rozwój objawów psychozomimetycznych i mechanizmy epigenetyczne w neuro...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Marzena Małgorzata Maćkowiak

  Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk

 11. Badania biologicznej aktywności wybranych kwasów aminometylidenobisfosfonowych

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Anna Nasulewicz-Goldeman

  Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk

 12. Wpływ struktury chemicznej pochodnych kumaryn na ich efekty ośrodkowe ocenianie w badaniach behawioralnych i biochemiczn...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Barbara Budzyńska

  Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej

 13. Znaczenie kompleksów monocytarno-płytkowych i mikrocząstek pochodzenia płytkowego w patofizjologii, leczeniu i przebiegu...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. n. med. Maria Ewa Łukasik

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Lekarski I

 14. Rola melanizacji komórek w regulacji biologii czerniaka: implikacje kliniczne w chorobie w 3 i 4 stopniu zaawansowania

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Anna Aneta Brożyna

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

 15. Rdzeń nerki w kontroli wydalania płynów i ciśnienia tętniczego: próby obniżania ciśnienia za pomocą długotrwałego doświa...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Bożena Bądzyńska

  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN

 16. Rytm theta w jądrze niepewnym szczura - neuronalny mechanizm powstawania

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Tomasz Jakub Błasiak

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 17. Rola neuropeptydów allatoregulujących w wybranych procesach fizjologicznych, w różnych stadiach ontogenezy pająka Parast...

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Marta Katarzyna Sawadro-Wieczorek

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 18. Badanie zmian poziomu ekspresji wybranych mikroRNA w różnych obszarach mózgu szczurów epileptycznych.

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr inż. Anna Maria Bot

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 19. Siarkowodór w protekcji błony śluzowej żołądka przed uszkodzeniami wywołanymi przez czynniki wrzodotwórcze w modelach ek...

  Konkurs: ETIUDA 3 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Marcin Magierowski

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum

 20. Rola białka CD44 produkowanego przez astrocyty w regulacji nieprawidłowej strukturalnej plastyczności synaptycznej wywoł...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Joanna Małgorzata Dzwonek

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 21. Mapowanie pozytywnych i negatywnych wspomnień w mózgu

  Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Monika Maria Pawłowska

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 22. Współdziałanie receptora witaminy D (VDR) z receptorami kwasu retinowego (RAR) w procesie hematopoezy.

  Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ4

  Kierownik: prof. dr hab. Ewa Teresa Marcinkowska

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii

 23. Spektroskopia Rezonansu Magnetycznego w Badaniu Zmian Koncentracji Metabolitow Mozgu w Wyniku Diety Bakteryjnej.

  Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ4

  Kierownik: prof. Grzegorz Jan Stanisz

  Uniwersytet Medyczny w Lublinie, II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym

 24. Rola niekonwencjonalnej miozyny VI w mięśniu sercowym i jej udział w rozwoju kardiomiopatii

  Konkurs: SONATA 9 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Emilia Wojtera

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 25. Wpływ neuropeptydów allatostatynowych (Grybi-AST B1, Trica-AST B5 oraz Trica AST C) na regulację procesów fizjologicznyc...

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Jan Jakub Lubawy

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 26. Rola systemu biogenezy microRNA w podatności i oporności na stres w zwierzęcym modelu depresji.

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Dariusz Marek Żurawek

  Instytut Farmakologii PAN

 27. Rola miRNA w różnicowaniu komórek ludzkich białaczek i chłoniaków pod wpływem kalcytriolu i jego analogu PRI-2191

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Justyna Joanna Trynda

  Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN

 28. Wpływ zastosowania komórek dendrytycznych kotransdukowanych lentiwirusowym nośnikiem genów IL-12 i IL-18 na aktywację od...

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr inż. Jagoda Izabela Kicielińska

  Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN

 29. Wpływ zmian metabolizmu lipidów na funkcję mięśni szkieletowych, serca oraz proces neurodegeneracyjny w eksperymentalnym...

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Marta Urszula Toczek

  Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Lekarski

 30. Plastyczność interneuronów somatostatynowych i parwalbuminowych zachodząca pod wpływem uczenia się: mechanizmy i znaczen...

  Konkurs: SONATA BIS 5 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Joanna Urban-Ciećko

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 31. Oddziaływanie białek PXT1-BAG6 w kontroli jakości plemników.

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Paweł Grzmil

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 32. Lokalizacja komórkowych korelatów pamięci

  Konkurs: SONATA 10 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Anna Elżbieta Suska

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 33. Desaturaza stearoilo-CoA 1 jako regulator biogenezy i magazynowania kropli lipidowych w indukowanej kwasami tłuszczowymi...

  Konkurs: SONATA 10 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Justyna Janikiewicz

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 34. Wpływ speksyny na profil hormonalny i metaboliczny w mysim i szczurzym modelu cukrzycy typu 2

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Paweł Antoni Kołodziejski

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach

 35. Innowacyjna metoda trójwymiarowego badania rozwoju zarodków skorupiaków (słodkowodna krewetka Neocaridina heteropoda) z ...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Lidia Elżbieta Sonakowska

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 36. W poszukiwaniu źródeł aktywności poznawczej mózgu

  Konkurs: SYMFONIA 4 , panel: NZ4

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Andrzej Stanisław Cichocki

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 37. Analiza roli lamin i topoizomerazy II w epigenetycznej regulacji wyłączania transkrypcji genów indukowanej szokiem termi...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. prof Ryszard Rzepecki

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii

 38. Molekularne mechanizmy wzmożonej aktywności prozakrzepowej płytek krwi w stwardnieniu rozsianym

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Joanna Saluk

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 39. Ocena aktywności przeciwpadaczkowej kumaryn z wykorzystaniem modelu Zebrafish

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Ewelina Kozioł

  Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej

 40. Wpływ interakcji układów apelinergicznego i wazopresynergicznego na ośrodkową regulację układu sercowo-naczyniowego....

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ4

  Kierownik: lek. Olena Wojno

  Warszawski Uniwersytet Medyczny, I Wydział Lekarski

 41. Percepcja temperatur otoczenia przez karaczana amerykańskiego - rola receptorów TRP

  Konkurs: SONATA 12 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Justyna Maliszewska

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 42. Pax7 jako "przełącznik" regulujący wczesne i zaawansowane etapy miogenicznego różnicowania ESC in vivo

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Anita Magdalena Helińska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 43. Wpływ treningu ruchowego i elektrycznej stymulacji nerwu piszczelowego na organizację sieci perineuronalnych wokół alfa-...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr inż. Kamil Łukasz Grycz

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 44. Rola adropiny w regulacji funkcji fizjologicznej kory nadnerczy szczura

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Marcin Michał Ruciński

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Lekarski II

 45. Regulacja komunikacji jukstakrynowej w nabłonku plemnikotwórczym gryzoni w okresie dojrzewania płciowego i dorosłości: r...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Anna Zofia Hejmej

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 46. Zegar biologiczny a równowaga pokarmowa. Kompleksowe badanie wpływu sygnałów sytości na struktury układu okołodobowego w...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ4

  Kierownik: prof. dr hab. Marian Henryk Lewandowski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 47. Neuronalne i behawioralne korelaty rytmu theta generowanego w obszarze tylnego podwzgórza - badania in vivo oraz in vitr...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Tomasz Kowalczyk

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 48. Czteroczęściowa synapsa hamująca - rola macierzy zewnątrzkomórkowej, białek adhezyjnych oraz astrocytów w plastyczności ...

  Konkurs: SONATA 13 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Grzegorz Tadeusz Wiera

  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski

 49. Opracowanie nowatorskiej eksperymentalnej terapii genowej w leczeniu jaskry - rola białek wiążących RNA

  Konkurs: SONATA 13 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Adrian Smędowski

  Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Lekarski w Katowicach

 50. Ryba w stresie - dermalny system odpowiedzi na stres - jak to działa?

  Konkurs: OPUS 14 , panel: NZ4

  Kierownik: prof. dr hab. Ewa Zofia Kulczykowska

  Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk