Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 128 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Wczesne schematy dezadaptacyjne i cechy temperamentu - indywidualne predyktory objawów pourazowego zaburzenia stresowego...

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: HS6

  Kierownik: Karolina Staniaszek

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 2. Ultraszybkie lasery światłowodowe wykorzystujące materiały niskowymiarowe jako nasycalny absorber

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: ST7

  Kierownik: Jakub Bogusławski

  Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki

 3. An Edition of Unpublished Greek Documentary Papyri from Roman Egypt [Edycja greckich papirusów dokumentarnych z Egiptu r...

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: HS3

  Kierownik: Marcin Kotyl

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologiczny

 4. Rekonstrukcja ścieżek dyfuzji liganda z białka

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: ST3

  Kierownik: Jakub Rydzewski

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 5. Kontrola aktywności izoform kofiliny przez mięśniowe i niemięśniowe izoformy tropomiozyny

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: NZ1

  Kierownik: Zofia Ostrowska

  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Nauk Przyrodniczych

 6. Synteza, charakterystyka i zastosowanie materiałów polimerowych wytworzonych na bazie matryc krzemionkowych.

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: ST5

  Kierownik: Małgorzata Kujawska

  Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny

 7. Horyzontalna zmienność własności optycznych aerozoli w Arktyce Europejskiej

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: ST10

  Kierownik: Paulina Pakszys

  Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

 8. Matematyczne modelowanie reakcji układu sercowo-naczyniowego na zabieg hemodializy

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: ST7

  Kierownik: Leszek Pstraś

  Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk

 9. Budowa chemiczna, struktura fizyczna i zużycie ścierne multiblokowych elastomerów uretanowych

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: ST8

  Kierownik: Małgorzata Nachman

  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

 10. Gwiazdy olbrzymy w układach podwójnych zaćmieniowych jako doskonałe laboratorium astrofizyczne.

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: ST9

  Kierownik: Ksenia Suchomska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 11. Badanie rozciągłej struktury wysokoenergetycznej blazara 1ES 0414+009 w danych H.E.S.S.

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: ST9

  Kierownik: Natalia Żywucka-Hejzner

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 12. Typy lęku i depresji: Różnice i podobieństwa w funkcjonowaniu poznawczym i afektywnym.

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: HS6

  Kierownik: Ewa Domaradzka

  Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk

 13. Analiza i projektowanie układów mikrofalowych o pobudzeniu różnicowym z wykorzystaniem sekcji linii sprzężonych.

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: ST7

  Kierownik: Ilona Piekarz

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

 14. Warunki skutecznego promowania zdrowej diety i aktywności fizycznej: dobre praktyki w interwencjach psychospołecznych i ...

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: HS6

  Kierownik: Karolina Horodyska

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu

 15. Rola białka ADAM17 w rozwoju nowotworów i procesach związanych z nowotworzeniem

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: NZ3

  Kierownik: Barbara Wyroba

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 16. Uzus toponimiczny. Zarys problematyki teoretycznej (na podstawie polskiej toponimii Huculszczyzny)

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: HS2

  Kierownik: Wojciech Włoskowicz

  Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk

 17. Historia literatury polskiej po roku 1989 -- (nowa) perspektywa genologiczna

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: HS2

  Kierownik: Joanna Maj

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologiczny

 18. Mimikra morfologiczna, behawioralna i molekularna u przezierników (Lepidoptera: Sesiidae)

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: NZ8

  Kierownik: Marta Skowron

  Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii

 19. Badania taksonomiczno-biogeograficzne Prescottinae Dressler (Orchidaceae) z Kolumbii

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: NZ8

  Kierownik: Sławomir Nowak

  Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii

 20. Polska myśl teozoficzna a idee światowego Towarzystwa Teozoficznego w latach 1905-1939. Krytyczna analiza wybranych wątk...

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: HS1

  Kierownik: Karolina Hess

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 21. Szybka diagnostyka promieniowania domieszek w plazmie tokamakowej z wykorzystaniem detektora GEM i układów FPGA

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: ST7

  Kierownik: Andrzej Wojeński

  Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

 22. Struktura elektronowa mocno niedopasowanych związków półprzewodnikowych pod kątem zastosowania ich w przyrządach optoele...

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: ST3

  Kierownik: Maciej Polak

  Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki

 23. Return migrants inclusion and employment: the case of return migration from the UK to Poland.

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: HS6

  Kierownik: Mateusz Karolak

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych

 24. Modelowanie i analiza przestrzennej struktury i dynamiki chromatyny w jądrze komórkowym.

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: NZ2

  Kierownik: Przemysław Szałaj

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim

 25. Sądownictwo polubowne w świetle standardów konstytucyjnych

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: HS5

  Kierownik: Aleksandra Orzeł

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji

 26. Badanie wpływu parametrów modeli oddziaływań wielkich energii na rozwój WPA i możliwości pomiarowe eksperymentu JEM-EUSO...

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: ST9

  Kierownik: Zbigniew Plebaniak

  Narodowe Centrum Badań Jądrowych

 27. Aspekty molekularne roli jonów Cu(II) i Zn(II) w neurotoksycznoßci białek AB i PrP

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: ST4

  Kierownik: Mariusz Mital

  Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk

 28. Badania technologii dekompersji gazu ziemnego dla stacji redukcyjnych

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: ST8

  Kierownik: Paweł Bargiel

  Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki