Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 128 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Metody fuzji danych ilościowych i jakościowych wykorzystujące optymalizację grafu ograniczeń w problemie jednoczesnej sa...

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: ST7

  Kierownik: Michał Nowicki

  Politechnika Poznańska, Wydział Elektryczny

 2. Wpływ czynników biotycznych i abiotycznych na tempo wzrostu lądowego równonoga Porcellio scaber

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: NZ8

  Kierownik: Terezia Horvathova

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 3. Ocena potencjału biologicznego mikropęcherzyków z hodowli antygenowo zdefiniowanych komórek macierzystych szpiku kostneg...

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: NZ3

  Kierownik: Anna Łabędź-Masłowska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 4. Opracowanie efektywnej dwuwymiarowej elektroforezy kapilarnej i jej potencjalne zastosowanie w metabolomice

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: NZ7

  Kierownik: Wojciech Grochocki

  Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

 5. Bioróżnorodność, a prewalencja patogenów odkleszczowych

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: NZ8

  Kierownik: Krzysztof Dudek

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach

 6. Optymalizacja produkcji, oczyszczanie oraz badanie właściwości biosurfaktantów.

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: NZ1

  Kierownik: Piotr Biniarz

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii

 7. Jądra ciepła dla operatora Bessela

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: ST1

  Kierownik: Kamil Bogus

  Politechnika Wrocławska, Wydział Matematyki

 8. Obróbka surowców kostnych przez ludy łowiecko-zbierackie w późnym glacjale i wczesnym holocenie na Niżu Polskim

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: HS3

  Kierownik: Justyna Orłowska

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Historycznych

 9. Ukrainski Komitet Centralny, 1940-1945. Studium przypadku kolaboracji w okupowanej przez Niemcy Polsce

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: HS3

  Kierownik: Paweł Markiewicz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 10. Środki o skutku równoważnym do ograniczeń ilościowych w przywozie w rozumieniu art. 34 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Eu...

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: HS5

  Kierownik: Miłosz Malaga

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji

 11. Oddziaływanie syntetycznych oligomerów z rybosomowym RNA.

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: NZ2

  Kierownik: Maciej Jasiński

  Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

 12. Niskostratne układy mikrofalowe w technice linii paskowych. Analiza, projektowanie i badania eksperymentalne.

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: ST7

  Kierownik: Jakub Sorocki

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

 13. Sieci współpracy i wymiany w centrach i na peryferiach. Przypadkek polskiej nauki.

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: HS6

  Kierownik: Dominika Czerniawska-Szejda

  Uniwersytet Warszawski, Instytut Studiów Społecznych im. prof. Roberta B. Zajonca

 14. Struktura i właściwości cieplne tlenków A2B2O7 o sieci krystalicznej typu pirochloru

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: ST8

  Kierownik: Michał Stopyra

  Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii

 15. Wynaturzenie - nowożytna zmiana statusu zmysłowości i ciała w reprezentacji pojęciowej i obrazowej. Descartes i Georges ...

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: HS2

  Kierownik: Marta Olesik

  INSTYTUT FILOZOFII I SOCJOLOGII PAN

 16. Semantyczne modelowanie kontekstowych środowisk wzbogaconej rzeczywistości.

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: ST6

  Kierownik: Dariusz Rumiński

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej

 17. Neuronalne mechanizmy pamięci asocjacyjnej oraz długoterminowej materiału werbalnego nacechowanego emocjonalnie - badani...

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: HS6

  Kierownik: Monika Riegel

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 18. Badania nad syntezą i wprowadzaniem w łańcuch oligonukleotydowy cyklicznej pochodnej N6-treonylokarbamoiloadenozyny i je...

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: ST5

  Kierownik: Michał Matuszewski

  Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny

 19. Neuronalne korelaty związanych z wiekiem różnic w procesie rozwiązywania przetargu między eksploracją i eksploatacją śro...

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: HS6

  Kierownik: Tomasz Oleksy

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 20. Rola grzbietowej drogi wzrokowej w czytaniu i jej zaburzenia w dysleksji

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: HS6

  Kierownik: Marianna Boros

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 21. Funkcjonalna charakterystyka błonowych białek z podrodziny SLC35A

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: NZ3

  Kierownik: Paulina Sosicka

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii

 22. Nanoreplikacja strukturalna jako metoda syntezy mezoporowatych katalizatorów węglowych i tlenkowych do utleniającego odw...

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: ST5

  Kierownik: Sebastian Jarczewski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

 23. Holograficzne metody rekonstrukcji trójwymiarowego rozkładu współczynnika załamania o zwiększonej objętości pomiarowej...

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: ST7

  Kierownik: Julianna Kostencka

  Politechnika Warszawska, Wydział Mechatroniki

 24. Migracja i bezpieczeństwo w Unii Europejskiej. Krytyczna analiza dyskursów i narracji bezpieczeństwa.

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: HS5

  Kierownik: Maciej Stępka

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 25. Dynamika wzbudzeń ekscytonowych w kropkach kwantowych z pojedynczymi jonami magnetycznymi

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: ST3

  Kierownik: Tomasz Smoleński

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 26. Elektrofizjologiczne badania ciała kolankowatego bocznego mózgu szczura w warunkach prawidłowych i patologicznych

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: NZ4

  Kierownik: Łukasz Chrobok

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 27. Fotoimmunoterapia nowotworów z nadekspresją receptora HER2 z zastosowaniem wektora opartego na cząsteczce affibody.

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: NZ7

  Kierownik: Justyna Piłat

  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski

 28. Analiza i charakterystyka metylomu jęczmienia (Hordeum vulgare L.) w stresie suszy

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: NZ2

  Kierownik: Karolina Chwiałkowska

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 29. Synteza i badanie wybranych właściwości nowych związków fenyloboronowych

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: ST5

  Kierownik: Alicja Matuszewska

  Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

 30. Afekt w literaturze i teorii modernizmu

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: HS2

  Kierownik: Agnieszka Dauksza

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki

 31. ANALIZA INTERAKCJI MIĘDZY WARUNKAMI ŚRODOWISKOWYMI I ZAKWITAMI FITOPLANKTONU W MORZU BAŁTYCKIM Z UŻYCIEM MODELI NUMERYCZ...

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: ST10

  Kierownik: Agata Cieszyńska

  Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

 32. Detekcja jonów metodą powierzchniowo wzmocnionego rozproszenia ramanowskiego (SERS)

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: ST4

  Kierownik: Piotr Piotrowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 33. Analiza oddziaływań pochodnych sorbitoli z żywicą silanowo-silseskwioksanową na strukturę i właściwości izotaktycznego p...

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: ST8

  Kierownik: Monika Dobrzyńska-Mizera

  Politechnika Poznańska, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania

 34. Strukturalne aspekty oddziaływania ludzkich białek PD-1/PD-L1 oraz niskocząsteczkowe inhibitory tego oddziaływania.

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: NZ1

  Kierownik: Krzysztof Żak

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 35. Od bezrobocia do pracy nisko płatnej. Strategie przetrwania na peryferyjnym rynku pracy.

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: HS6

  Kierownik: Justyna Zielińska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 36. Poprawność motywacyjna badań wyceny warunkowej opartych na preferencjach deklarowanych

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: HS4

  Kierownik: Ewa Zawojska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 37. Płynność finansowa a rentowność szpitali w Polsce

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: HS4

  Kierownik: Bartłomiej Krzeczewski

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

 38. Adaptacyjne podejmowanie decyzji u zwierząt z komórkowo specyficzną inaktywacją receptorów glutaminianu w układzie dopam...

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: NZ4

  Kierownik: Przemysław Cieślak

  Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk

 39. Izocyjanki jako zmiatacze metali przejściowych

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: ST5

  Kierownik: Grzegorz Szczepaniak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 40. Zagadnienie wyobrażenia we wczesnych pismach filozoficznych Jean- Paula Sartre'a.

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: HS1

  Kierownik: Marta Chojnacka

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Humanistyczny

 41. Otrzymywanie i badanie właściwości spektroskopowych związków typu M3(PO4)2 i M5(PO4)3X (gdzie M - Ca2+, Sr2+; X - OH-,Cl...

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: ST5

  Kierownik: Katarzyna Zawisza

  Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk

 42. Relacja pomiędzy strukturą a przewodnością organicznych struktur typu SAM

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: ST3

  Kierownik: Tomasz Żaba

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 43. Pamięć autobiograficzna w służbie Ja - o roli wizualnego odtwarzania zagrażających wydarzeń z pamięci autobiograficznej...

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: HS6

  Kierownik: Marta Marchlewska

  Uniwersytet Warszawski, Instytut Studiów Społecznych im. prof. Roberta B. Zajonca

 44. Znaczenie kinazy sfingozyny 1 oraz sfingozyno-1-fosforanu w doświadczalnym modelu choroby Parkinsona oraz w farmakologic...

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: NZ3

  Kierownik: Joanna Motyl

  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk

 45. Występowanie i charakterystyka fitoplazm na wybranych roslinach rolniczych.

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: NZ9

  Kierownik: Agnieszka Zwolińska

  Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

 46. Czy glikacja białka nie jest wystarczającym czynnikiem indukującym mniejszą wrażliwość płytek krwi na aspirynę? Możliwa ...

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: NZ3

  Kierownik: Hassan Kassassir

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Nauk o Zdrowiu

 47. Identyfikacja produktów termiczno-oksydacyjnej degradacji estrów stigmasterolu

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: NZ9

  Kierownik: Marianna Raczyk

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu

 48. Mechanizmy działania efektu dotyku Midasa u mężczyzn.

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: HS6

  Kierownik: Justyna Świdrak

  Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk

 49. Otrzymywanie, charakterystyka i fotoaktywność modyfikowanych perowskitów

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: ST5

  Kierownik: Beata Bajorowicz

  Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii

 50. Detection, characterization and effects of icebergs in the Amundsen Sea, Antarctica

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: ST10

  Kierownik: Aleksandra Mazur

  Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii