Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 289 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Pojęcie intencji na gruncie współczesnej analitycznej filozofii działania

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: HS1

  Kierownik: mgr Marta Zaręba

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 2. Kazania de tempore i de sanctis Mikołaja z Błonia. Zarys monografii

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Lidia Grzybowska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki

 3. Afekty w literaturze i sztuce modernizmu

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Agnieszka Dauksza

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki

 4. Dynamika wariantu - status tekstologiczny wierszy Czesława Miłosza i jego konsekwencje interpretacyjne

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Paweł Maria Bem

  Instytut Badań Literackich PAN

 5. Teksty i działania. Europa Środkowa jako projekt w polskich i czeskich dyskusjach lat 70. i 80. XX wieku

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Weronika Maria Parfianowicz-Vertun

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 6. Bezdzietność i rodzicielstwo par a ich status społeczno-ekonomiczny w wybranych krajach europejskich - analiza bayesowsk...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Beata Osiewalska

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania

 7. Zróżnicowanie produkcji mleka w makroregionach Unii Europejskiej. Wnioski dla Polski

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Marta Joanna Śmigla

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii

 8. Ewolucja systemu nadzoru korporacyjnego w Rosji

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Monika Fiedorczuk

  Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Ekonomii i Zarządzania

 9. Wolność badań a wyłączność patentowa (wyjątek badawczy)

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Agnieszka Anna Sztoldman

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji

 10. Zwalczanie cyberprzestępczości w świetle prawa Unii Europejskiej przy wykorzystaniu koncepcji systemu hybrydowego z kluc...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Anna - Kańciak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji

 11. Opodatkowanie transgranicznych spadków i darowizn

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Jan Karol Szczepański

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji

 12. Handlowe aspekty własności intelektualnej a wspólna polityka handlowa. Problem kompetencji wyłącznych UE w odniesieniu d...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Anna Weronika Wilińska-Zelek

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji

 13. Biomedykalizacja nadpobudliwości. Socjologiczne studium przypadku wyłaniania się jednostki chorobowej jako faktu społecz...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: HS6

  Kierownik: dr Michał Piotr Wróblewski

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Humanistyczny

 14. Rozszerzenie modelu konsumenckiej asocjacji i dysocjacji - rola lęku, potrzeby wyjątkowości i zagrożenia tożsamości indy...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Dariusz Drążkowski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych

 15. Neuronalne korelaty poprawy funkcjonowania poznawczego u osób grających w gry komputerowe: rola mikrostruktury włókien i...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Natalia Kowalczyk

  Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, Wydział Psychologii

 16. Stres oksydacyjny w indukcji somatycznej embriogenezy w kulturze in vitro Arabidopsis - identyfikacja i analiza funkcjon...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: NZ1

  Kierownik: mgr Karolina Beata Kudełko

  UNIWERSYTET ŚLĄSKI, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 17. Nowe mechanizmy reprogramowania komórkowego: wpływ aktywacji TLR3 i RIG-1 oraz odpowiedzi zapalnej na różne rodzaje wekt...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: NZ1

  Kierownik: mgr Jacek Grzegorz Stępniewski

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 18. Mutacje de novo w poszukiwaniiu nowych loci powiązanych z chorobami kardiologicznymi

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: NZ2

  Kierownik: mgr inż. Maria Joanna Franaszczyk

  Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego

 19. Regulacja receptora dla witaminy D przez retinoidy

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: NZ3

  Kierownik: mgr Aleksandra Ludwika Marchwicka

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii

 20. Wpływ falcarinolu na kinetykę prądów GABAergicznych w modelu rekombinowanych receptorów GABAA.

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: NZ3

  Kierownik: mgr Marta Magdalena Czyżewska

  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski

 21. mikro-RNA związane z przerostem i włóknieniem mięśnia sercowego w molekularnych mechanizmach odpowiedzi lewej komory ser...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: NZ5

  Kierownik: lek. Ewa Maria Szczerba

  Instytut Matki i Dziecka

 22. Ocena właściwości prooksydacyjnych, proapoptotycznych i genotoksycznych glifosatu, jego metabolitów i produkcyjnych zani...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Marta Natalia Kwiatkowska

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 23. Ocena obecności patogenów w historycznych populacjach Polski

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Magda Lewandowska

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego

 24. Wpływ farmakokinetyki dwóch nowych hepato-selekytwnych NO-donorów V-PYRRO/NO i V-PROLI/NO na ich aktywność biologiczną w...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Kamil Krzysztof Kuś

  Uniwersytet Jagielloński, Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków (JCET)

 25. Rola białka EMMPRIN w modelu wylewu podpajęczynówkowego u szczura oraz w mechanizmach neuroprotekcyjnego działania minoc...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Daria Irena Gendosz

  Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Lekarski w Katowicach

 26. Bioróżnorodność i relacje w obrębie układu pasożyt-żywiciel prostigmatycznych roztoczy (Acari: Pterygosomatidae), perman...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Monika Ewa Fajfer

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 27. Udział chloroplastów i mitochondriów w odpowiedzi ogórka siewnego (Cucumis sativus) na infekcję Pseudomonas syringae pv ...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr Tomasz Kopczewski

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 28. Zastosowanie preparatów probiotycznych w dietach żółwi wodno-lądowych jako czynników modulujących endogenną mikroflorę j...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr inż. Mateusz Karol Rawski

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

 29. Polimorfizm genu kodującego czynnik transkrypcyjny SREBP1 u bydła mlecznego - potencjalny wpływ na kompozycję kwasów tłu...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr inż. Witold Stanisław Proskura

  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt

 30. Mechanizmy powstawania piromorfitów w obecności cerusytu

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: ST10

  Kierownik: mgr inż. Monika Kwaśniak-Kominek

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

 31. Zasoby węgla organicznego w glebach Sudetów - zróżnicowanie przestrzenne i prognozowane zmiany

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: ST10

  Kierownik: mgr inż. Oskar Bojko

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

 32. Zbiory rekurencyjne dla spacerów losowych zdefiniowanych przez miary z niskimi momentami.

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: ST1

  Kierownik: mgr Wojciech Cygan

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

 33. Rozwój technik wykorzystujących trójwymiarową reprezentację nukleonowych stopni swobody do obliczeń kilku-nukleonowych s...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: ST2

  Kierownik: mgr Kacper Wojciech Topolnicki

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 34. Badanie anomalii ściśliwości kryształów molekularnych w warunkach wysokiego ciśnienia przy zastosowaniu metod dyfrakcyjn...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: ST3

  Kierownik: mgr Jędrzej Stanisław Marciniak

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

 35. Badanie i optymalizacja transportu nośników w grafenie

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: ST3

  Kierownik: mgr inż. Tymoteusz Kacper Ciuk

  Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych

 36. Badanie oddziaływań cząsteczka-sorbent SPME w aspekcie szybkiej optymalizacji metody do analizy leków i metabolitów meto...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: ST4

  Kierownik: dr Krzysztof Goryński

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

 37. Wzmocnienie światła w domieszkowanych materiałach pochodzenia biologicznego

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: ST4

  Kierownik: mgr inż. Konrad Maksymilian Cyprych

  Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny

 38. MALDI-TOF MS w identyfikacji mikroorganizmów oraz określenie wpływu antybiotyków na ich metabolizm.

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: ST4

  Kierownik: Mgr Paweł Piotr Pomastowski

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Chemii

 39. Wykorzystanie makrocykli tworzonych przez podstawiony kwas tritiocyjanurowy jako matryc dla samoorganizacji łańcuchów pe...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Marta Anna Cal

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

 40. Nowe kopolimery szczepione poli(gamma-kwasu glutaminowego) zawierające oligomery polihydroksyalkanianów jako łańcuchy bo...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Iwona Maria Kwiecień

  Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN

 41. Charakterystyka biokatalizatorów immobilizowanych w półprzewodnikowych warstwach wytworzonych z wybranych układów hetero...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Agnieszka Urszula Jędrychowska

  Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny

 42. Heterojądrowe ośmiordzeniowe klastery

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Monika Krawczyk

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

 43. Kaliksareny jako nanocząstki magazynujące ksenobiotyki: charakterystyka strukturalna, badanie oddziaływań gość-gospodarz...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Barbara Leśniewska

  INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ PAN

 44. Optymalizacja struktury inhibitora parakaspazy MALT1

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Paulina Maria Kasperkiewicz

  Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny

 45. Bipolarne pochodne s-tetrazyny jako perspektywiczne materiały dla (opto)elektroniki

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Sandra Maria Pluczyk

  Politechnika Śląska, Wydział Chemiczny

 46. Optymalizacja syntezy i właściwości spektroskopowych nanowymiarowych krystalitów CaF2 i/lub MgF2 domieszkowanych jonami ...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Małgorzata Maria Misiak

  Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o.

 47. Metody minimalizacji zaburzeń w algorytmach i protokołach opartych na błądzeniu kwantowym

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: ST6

  Kierownik: mgr Przemysław Wiesław Sadowski

  Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN

 48. Badania nad elektroformowaniem kompozytowych struktur włóknistych zbudowanych z nanowłókien polimerowych modyfikowanych ...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: ST8

  Kierownik: mgr Anna Magdalena Magiera

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

 49. Numeryczna i eksperymentalna analiza przeciwprądowego, dwu fazowego przepływu typu (gaz-ciecz) w kolumnie z wypełnieniem...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Paweł Karol Niegodajew

  Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki

 50. Chrześcijaństwo nowoczesności czy "katolicyzm margarynowy"? Spór o modernizm katolicki w Polsce 1894-1918

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: HS1

  Kierownik: mgr Michał Rogalski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii