Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 480 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Kontestowana tożsamość: Społeczne funkcjonowanie polskich konwertytek na islam

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne

 2. Logiki sytuacji

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Joanna Golińska-Pilarek

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 3. Symbol, alegoria, metafora. Wpływ alegorezy na kształtowanie się poarystotelesowskich teorii języka figuratywnego

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Mikołaj Domaradzki

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych

 4. Stanisław Lisiecki (1872-1960) - zapomniany znawca Platona i historyk filozofii starożytnej

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Tomasz Mróz

  Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Humanistyczny

 5. Pojmowalność odrębności umysłu i ciała jako problem dla materialistycznej redukcji świadomości

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Karol Polcyn

  Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny

 6. Cechy akustyczne polskich geminat spółgłoskowych

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Arkadiusz Rojczyk

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Filologiczny

 7. Najstarsze przewodniki turystyczne w kontekście rozwoju polskiej historiografii artystycznej do końca XIX wieku

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS3

  Kierownik: dr Dominik Ziarkowski

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania

 8. Rola dostaw drewna z południowego Bałtyku i wicekrólestwa Nowej Hiszpanii w rozwoju morskiego imperium Hiszpanii w XVIII...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS3

  Kierownik: dr Rafał Reichert

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Neofilologii

 9. Akty unii polsko-litewskiej z lat 1499-1501. Dokumenty i studia.

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Lidia Korczak

  Polska Akademia Umiejętności

 10. Koń w Polsce wczesnopiastowskiej i dzielnicowej. Studium interdyscyplinarne

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS3

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Daniel Makowiecki

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Historycznych

 11. Liga Kobiet w ternie. Działalność organizacji i realia jej funkcjonowania na szczeblu regionalnym i lokalnym w rzeczywis...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Małgorzata Dajnowicz

  Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Historyczno-Socjologiczny

 12. Osadnictwo neolityczne wokół paleojeziora w Gebel Ramlah (egipska Pustynia Zachodnia): geneza, chronologia, systemy osad...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Jacek Kabaciński

  Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

 13. Efektywność finansowania środowiskowych dóbr publicznych: analizy wielopoziomowe obszarów wiejskich w Polsce na tle kraj...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Bazyli Czyżewski

  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile, Instytut Ekonomiczny

 14. Strategie marek międzynarodowych stosowane przez przedsiębiorstwa z rynków wschodzących ze względu na efekt kraju pochod...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Marzanna Witek-Hajduk

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Gospodarki Światowej

 15. Instytucje nieformalne, konkurecyjność wyborów i wyniki gospodarcze

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Jan Fałkowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 16. Oczekiwania i niepewność co do przyszłej polityki pieniężnej. Wspomagana komputerowo analiza wypowiedzi banków centralny...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Paweł Baranowski

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

 17. Efektuacyjny model zespołu przedsiębiorczego. Jak działają przedsiębiorcze zespoły odnoszące sukces.

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS4

  Kierownik: dr Beata Krawczyk-Bryłka

  Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii

 18. Optymalny poziom i struktura wydatków publicznych w teorii endogenicznego wzrostu gospodarki otwartej

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Michał Konopczyński

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej

 19. Wpływ dewaluacji fiskalnych na aktywność gospodarczą w krajach UE

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Piotr Ciżkowicz

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych

 20. Wynagrodzenie minimalne w Polsce: konsekwencje dla regionalnych rynków pracy

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS4

  Kierownik: dr Aleksandra Majchrowska

  Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

 21. Problem państw de facto w stosunkach międzynarodowych. Przypadek Sahary Zachodniej

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Robert Kłosowicz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 22. Miejsce i rola uchwał rocznicowych Sejmu i Senatu RP w polskiej polityce pamięci

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS5

  Kierownik: dr Bartłomiej Secler

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

 23. Rola władz lokalnych w chińskiej polityce zagranicznej

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Dominik Mierzejewski

  Uniwersytet Łódzki, Ośrodek Spraw Azjatyckich

 24. Wpływ zmian instytucjonalnych na świadczenia ekosystemów dostarczane lokalnym społecznościom przez drzewa i krzewy.

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Piotr Matczak

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych

 25. Zjawisko wielozadaniowości medialnej: jego determinanty i wpływ na wykonanie zadania

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Agata Błachnio

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Społecznych

 26. Zaawansowane metody selekcji nowych kapsydów wirusów AAV oraz ich wykorzystanie w badaniu molekularnych mechanizmów wewn...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ1

  Kierownik: dr Leszek Lisowski

  Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego

 27. Identyfikacja i adnotacja funkcjonalna taksonomicznie-specyficznych genów bakterii

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ2

  Kierownik: Prof. dr hab. Wojciech Karłowski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 28. Charakterystyka genetyczna populacji kaszubskiej: określenie pochodzenia częstych mutacji patogennych i ocena odrębności...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ2

  Kierownik: dr hab. Beata Lipska-Ziętkiewicz

  Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Lekarski

 29. Rola acylotransferaz acylo-CoA:lizofosfatydyloetanoloamina (LPEAT) w regulacji wzrostu roślin

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ3

  Kierownik: prof. dr hab. Antoni Banaś

  Uniwersytet Gdański, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

 30. Przywrócenie odpowiedzi przeciwnowotworowej w glejakach poprzez blokowanie działania osteopontyny/Spp1 z użyciem peptydó...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Aleksandra Ellert-Miklaszewska

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 31. Regulacja komunikacji jukstakrynowej w nabłonku plemnikotwórczym gryzoni w okresie dojrzewania płciowego i dorosłości: r...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Anna Hejmej

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 32. Rola białek z rodziny ALKBH w rozwoju otyłości i cukrzycy typu 2 na modelu świni

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ4

  Kierownik: prof. dr hab. Elżbieta Grzesiuk

  Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk

 33. Rola interakcji między receptorami purynowymi P1 i biodostępnością tlenku azotu w regulacji wewnątrznerkowego krążenia k...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ5

  Kierownik: dr hab. Leszek Dobrowolski

  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk

 34. Rola zakażeń rhinowirusowych śródbłonka naczyniowego w rozwoju zapalenia i remodelingu dróg oddechowych chorych na astmę...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ5

  Kierownik: dr hab. Maciej Chałubiński

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski, Międzywydziałowa Katedra Immunologii Klinicznej i Mikrobiologii

 35. Mechanizmy odpowiedzialne za choroby serca u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów: badania z wykorzystaniem kard...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Monika Biniecka

  Kardio-Med Silesia Sp. z o.o. w Zabrzu

 36. Wpływ ekspozycji na czynniki związane ze stylem życia matek w czasie ciąży oraz ekspozycji po urodzeniu na rozwój astmy ...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ5

  Kierownik: prof. dr hab. Iwona Stelmach

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski, III Katedra Pediatrii - Katedra Alergologii i Gastroenterologii Dziecięcej

 37. Rola białka SLPI w regulacji przeciwbakteryjnej i przeciwwirusowej odpowiedzi immunologicznej w skórze.

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ6

  Kierownik: prof. dr hab. Joanna Cichy

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 38. Wpływ zanieczyszczenia powietrza na układ oddechowy i obecność uczuleń u dzieci w wieku przedszkolnym z uwzględnieniem z...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. n. med. Włodzimierz Stelmach

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Nauk o Zdrowiu, Katedra Medycyny Społecznej i Zapobiegawczej, Zakład Medycyny Społecznej

 39. Modulacja właściwości elektrofizjologicznych motoneuronów rdzenia kręgowego w następstwie przezrdzeniowej stymulacji prą...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Piotr Krutki

  Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji

 40. Nowe hybrydynowe związki z układem pirolidyno-2,5-dionu lub imidazolidyno-2,4-dionu i ich wpływ na aktywność w ośrodkowy...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Jolanta Obniska

  Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Collegium Medicum, Wydział Farmaceutyczny

 41. Porównanie wpływu 1-metylo-1,2,3,4-tetrahydroizochinoliny (1MeTIQ) i olanzapiny na dysfunkcje kognitywne badany w zwierz...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Agnieszka Wąsik

  Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk

 42. Wpływ podania katynonów, na przykładzie mefedronu w okresie młodzieńczym i na fenotyp dorosłych osobników - przedkliniec...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Jolanta Kotlińska

  Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej

 43. Właściwości przeciwstarzeniowe 4-N-furfurylocytozyny w zróżnicowanych wiekowo komórkach eukariotycznych, drożdżach oraz ...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. Eliza Wyszko

  Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

 44. Badanie wpływu postępującej neurodegeneracji układu noradrenergicznego na funkcjonowanie układu dopaminowego w kontekści...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Grzegorz Kreiner

  Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk

 45. Czynniki środowiskowe a ewolucja komunikacji chemicznej u żółwi - perspektywa filogenetyczna

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Alejandro Ricoma

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii

 46. Badanie wpływu starzenia biowęgli na ich właściwości oraz oddziaływanie z zanieczyszczeniami organicznymi i nieorganiczn...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Anna Siatecka

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Chemii

 47. Małocząsteczkowe metabolity cyjanobakterii Morza Bałtyckiego jako potencjalne inhibitory funkcji mikroRNA

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ9

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Paweł Brzuzan

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk o Środowisku

 48. HyperAgro: Interakcja Hypericum- Agrobacterium jako model pozwalający zrozumieć zjawisko obrony związanej z patogenezą u...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Franklin Gregory

  Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk

 49. Biosynteza związków zapachowych przez pleśnie Galactomyces geotrichum.

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. inż. Małgorzata Majcher

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu

 50. Mechanizm działania pestycydów na czynność szyjki macicy krowy i ocena ich potencjalnie szkodliwego wpływu na sukces roz...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Michał Wróbel

  Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk