Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 446 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Czarne obiekty we wczesnym Wszechświecie

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST2

  Kierownik: dr hab. inż. Marek Piotr Rogatko

  Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

 2. Płaszcz litosferyczny Ziemi pod Europą

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST10

  Kierownik: prof. dr hab. Jacek Puziewicz

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

 3. Dlaczego "obcy"? Dlaczego "swój"? Programy i praktyki integrowania Romów we współczesnej Polsce

  Konkurs: OPUS 8 , panel: HS5

  Kierownik: dr Maciej Piotr Witkowski

  Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Wydział Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych, Wydział Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych

 4. Biofizyczny mechanizm synergii integryn i syndekanów w adhezji komórek pęcherza moczowego do elementów strukturalnych ma...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST4

  Kierownik: dr hab. Małgorzata Barbara Lekka

  Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN

 5. Procesy rozpraszania i pół-rozpraszania w silnych polach laserowych

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST2

  Kierownik: dr hab. Katarzyna Krajewska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, Wydział Fizyki

 6. Różnice i granice w procesie tworzenia wielkomiejskich społeczności sąsiedzkich. Studium społeczno-przestrzenne.

  Konkurs: OPUS 8 , panel: HS6

  Kierownik: dr Marta Smagacz-Poziemska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny, Wydział Filozoficzny

 7. Aktywacja proteasomu jako strategia w powstrzymywaniu rozwoju procesów starzeniowych i neurodegeneracyjnych

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. Elżbieta Jankowska

  Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii, Wydział Chemii

 8. Kompresja, logika, języki formalne: nowe podejścia łączące różne dziedziny.

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST6

  Kierownik: dr Artur Jeż

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki, Wydział Matematyki i Informatyki

 9. Rozpoznawanie obiektów w obrazach o słabej jakości z wykorzystaniem połączonych metod klasyfikacji wzorców oraz algorytm...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST6

  Kierownik: dr hab. inż. Bogusław Antoni Cyganek

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

 10. Funkcjonalizowane farmakofory węglowodanowe jako potencjalne leki przeciwgruźlicze - mechanizm działania.

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Jarosław Dziadek

  Instytut Biologii Medycznej PAN

 11. Opracowanie nowej zintegrowanej metody wyznaczania charakterystyk technologicznej plastyczności materiałów porowatych dl...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Łukasz Madej

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

 12. Nieorganiczno-organiczne układy szkieletowe oparte na achiralnych i homochiralnych metaloorganicznych jednostkach budulc...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST5

  Kierownik: dr inż. Iwona Anna Justyniak

  Instytut Chemii Fizycznej PAN

 13. Skalowalne metaheurystyki dla automatycznej syntezy programów

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST6

  Kierownik: dr hab. inż. Krzysztof Krawiec

  Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki, Wydział Informatyki

 14. Nowe, funkcjonalne komponenty wytwarzane na bazie surowców odnawialnych do materiałów ściernych

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski

  Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej

 15. Model migracji pustki w górotworze naruszonym, generującej deformacje nieciągłe na powierzchni terenu

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST10

  Kierownik: dr inż. Agnieszka Malinowska

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

 16. Psychopatologia metapoznania: perspektywa integracyjna w kontekście biologiczno-poznawczych modeli halucynacji, fobii i ...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Remigiusz Szczepanowski

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu

 17. Wpływ starzenia się mezotelium otrzewnowego na sprawność połączeń międzykomórkowych oraz indukcję przejścia epitelialno-...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ3

  Kierownik: dr hab. Krzysztof Stefan Książek

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Lekarski II, Wydział Lekarski II

 18. Szybkość odpowiedzi numerycznych, behawioralnych, fizjologicznych, neurobiologicznych i socjalnych na wzrost temperatury...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ8

  Kierownik: prof. zw. dr hab. czł. rzecz. PAN Zbigniew Maciej Gliwicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii, Wydział Biologii

 19. Rola proteasomalnej degradacji białek w regulacji odpowiedzi roślin na stres niedoboru siarki

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ1

  Kierownik: dr Anna Katarzyna Wawrzyńska

  Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

 20. Spektralne pomiary czasowo-rozdzielcze dla oceny przepływu mózgowego

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST7

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Adam Stefan Liebert

  Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN

 21. Funkcjonalna analiza białek Nudix, nieznanych czynników wirulencji, adaptacji i oporności na antybiotyki Pseudomonas aer...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ6

  Kierownik: prof. dr hab. Grażyna Teresa Jagura-Burdzy

  Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

 22. Korzystne połączenie: rutenowe katalizatory reakcji metatezy olefin zawierające bogate w elektrony ligandy

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Karol Lesław Grela

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii, Wydział Chemii

 23. Indukowana ciśnieniem separacja składowych kinetycznej i termodynamicznej jako nowa metoda badań nad procesem krystaliza...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST3

  Kierownik: prof. dr hab. Marian Wilhelm Paluch

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

 24. Katalizowane palladem karbonylujące sprzęganie jako efektywna metoda syntezy funkcjonalizowanych związków organicznych...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Anna Maria Trzeciak

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

 25. Proteomiczno - metabolomiczna strategia poszukiwania biomarkerów chorób nowotworowych układu płciowego z wykorzystaniem ...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Zenon Józef Kokot

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Farmaceutyczny, Wydział Farmaceutyczny

 26. Metodyka szybkiego oraz dokładnego wyznaczania powierzchni ciała człowieka

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Marek Krawczuk

  Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki, Wydział Elektrotechniki i Automatyki

 27. Badania roli wybranych białek ścieżki sygnałowej Hippo w patogenezie czerniaka

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ5

  Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Mackiewicz

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Lekarski II, Wydział Lekarski II

 28. Rola peptydu MANF w plastyczności neuronalnej i neuroprotekcji

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ3

  Kierownik: prof. dr hab. Elżbieta Małgorzata Pyza

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 29. Achromatyczna interferencja i interferometria w polu dyfrakcyjnym Fresnela struktur okresowych

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST7

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Krzysztof Władysław Patorski

  Politechnika Warszawska, Wydział Mechatroniki, Wydział Mechatroniki

 30. Projekty życiowe, projekty społeczne i solidarność międzypokoleniowa w okresie późnej transformacji systemu. Kontynuacja...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: HS6

  Kierownik: prof. dr hab. Krystyna Szafraniec

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Humanistyczny, Wydział Humanistyczny

 31. Bezpieczne schematy podpisów domenowych i anonimowych poświadczeń dla kart mikroprocesorowych

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST6

  Kierownik: prof. dr hab. Mirosław Henryk Kutyłowski

  Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Wydział Podstawowych Problemów Techniki

 32. "Stary materiał nowymi metodami" - Wykorzystanie najnowszych analiz biologiczno-chemicznych w badaniach mezolitycznych s...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Jacek Stanisław Tomczyk

  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

 33. Szybkie projektowanie kompaktowych struktur mikrofalowych i radiowych

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST7

  Kierownik: prof. dr inż. Sławomir Marcin Kozieł

  Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

 34. Rola ATPazy BRM - podjednostki kompleksu typu SWI/SNF, w kontroli ekspresji genów metabolizmu glukozy FBP1 i PKM w potró...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ5

  Kierownik: prof. dr hab. Janusz Aleksander Siedlecki

  Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie

 35. Topologia chromosomu jako regulator transkrypcji - współdziałanie topoizomeraz i białek wiążących DNA w odpowiedzi bakte...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ2

  Kierownik: dr hab. Dagmara Ewa Jakimowicz

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii, Wydział Biotechnologii

 36. Indukcja apoptozy ludzkich komórek raka jelita grubego in vitro i in vivo przez Tumour Necrosis Factor-Related Apoptosis...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ5

  Kierownik: dr hab. Jarosław Tomasz Baran

  Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum, Collegium Medicum

 37. Ewolucja budowy warżki (labellum) i struktur wydzielniczych u wybranych azjatyckich przedstawicieli rodzaju Bulbophyllum...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ8

  Kierownik: prof. dr hab. Małgorzata Zofia Stpiczyńska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii, Wydział Biologii

 38. Ocena wpływu interakcji między klopidogrelem i statynami o odmiennych właściwościach farmakokinetycznych na efekt terape...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Marta Katarzyna Karaźniewicz-Łada

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Farmaceutyczny, Wydział Farmaceutyczny

 39. Materiały nanostrukturalne jako platforma syntezy i dostarczania substancji leczniczych

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST5

  Kierownik: dr Wiesław Jerzy Roth

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

 40. Rdzeń nerki w kontroli wydalania płynów i ciśnienia tętniczego: próby obniżania ciśnienia za pomocą długotrwałego doświa...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Bożena Bądzyńska

  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN

 41. Wydajne i bezpieczne algorytmy szyfrowania z uwierzytelnianiem - nowe rozwiązania i zaawansowana kryptoanaliza

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST6

  Kierownik: prof. dr Józef Pieprzyk

  Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk

 42. Przełom w zrozumieniu zależnej od rybosomów selektywnej translacji w roślinnych mitochondriach.

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ2

  Kierownik: prof. dr hab. Hanna Elżbieta Jańska

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii

 43. Zwiększenie odporności na kruche pękanie kompozytów termoplastycznych - hybrydyzacja i selektywna modyfikacja interfazy ...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Andrzej Błędzki

  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

 44. Suplementacja karnityną a funkcja mięśnia szkieletowego w starzeniu

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. Robert Antoni Olek

  Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku, Wydział Wychowania Fizycznego, Wydział Wychowania Fizycznego

 45. Autopercepcja kobiet uchodźczyń w Polsce w kontekście stereotypów i tradycyjnych ról płciowych oraz ich wpływ na tożsamo...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: HS3

  Kierownik: dr Katarzyna Emilia Kość-Ryżko

  Instytut Archeologii i Etnologii PAN

 46. Globalny kryzys finansowy a ewolucja teorii optymalnych obszarów walutowych w kontekście przystąpienia krajów Europy Śro...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: HS4

  Kierownik: prof. dr hab. Dariusz Rosati

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Gospodarki Światowej, Kolegium Gospodarki Światowej

 47. Modułowy detektor słomkowy do rejestracji śladów cząstek naładowanych w Spektrometrze Przednim eksperymentu PANDA

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST2

  Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Smyrski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 48. Nowe selektywne ligandy jonotropowych receptorów kwasu glutaminowego AMPA/KA

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Ewa Monika Szymańska

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum

 49. Opis turbulencji jako pola stochastycznego i modelowanie oparte na grupach symetrii

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Marta Wacławczyk

  Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN

 50. Wartość rynkowa i wyniki finansowe przedsiębiorstwa a sukcesja stanowiska prezesa

  Konkurs: OPUS 8 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Katarzyna Ewa Byrka-Kita

  Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania