Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 363 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Mikrosolenoidowe systemy bioanalityczne do badań kinetycznych oraz oznaczania aktywności enzymów

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST4

  Kierownik: prof. dr hab. Robert Koncki

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 2. Czynniki sukcesu i porażki projektów badawczych. Studium przypadków Polski ("nowa" Unia) i Francji ("stara" Unia)._x000D...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. inż. Dorota Kuchta

  POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wydział Informatyki i Zarządzania

 3. Poszukiwanie mechanizmów indukujących polimorfizm liczby kopii dużych fragmentów genomu oraz związków tego zjawiska z tw...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ2

  Kierownik: prof. dr hab. Marek Marian Figlerowicz

  Instytut Chemii Bioorganicznej PAN

 4. Porównanie zależności funkcjonalnej pomiędzy szlakiem AMPK kontrolującym homeostazę energetyczną a kompleksem remodelują...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ2

  Kierownik: dr Tomasz Jacek Sarnowski

  Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

 5. Efekty nieliniowe i resumacyjne w chromodynamice kwantowej w obszarze bardzo wysokich energii

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST2

  Kierownik: prof. dr hab. Michał Paweł Praszałowicz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 6. Charakterystyka strukturalna i biofizyczna wysoce zachowanej domeny haczyka cynkowego białka Rad50 - Badania nad stabiln...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ1

  Kierownik: dr hab. Artur Krężel

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii

 7. Genom modelowego gatunku tasiemca Hymenolepis diminuta - brakujące ogniwo nowoczesnej parazytologii eksperymentalnej.

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ6

  Kierownik: dr hab. Daniel Młocicki

  Warszawski Uniwersytet Medyczny, I Wydział Lekarski

 8. Kwantowe Struktury ZnO/ZnMgO i CdZnO/ZnO dla wysokowydajnych optycznie pompowanych emiterów światła niebieskiego i zielo...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST7

  Kierownik: dr Henryk Teisseyre

  INSTYTUT FIZYKI PAN

 9. Porównanie wpływu treningów o charakterze wytrzymałościowym i wytrzymałościowo-siłowym na stopień dysfunkcji śródbłonka ...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Jarosław Mirosław Walkowiak

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Lekarski I

 10. Rola genów TaCKX w regulacji procesów rozwoju roślin pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum L.)

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ9

  Kierownik: prof. dr hab. Anna Nadolska-Orczyk

  Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

 11. Fotoaktywne nanomateriały hybrydowe otrzymane na bazie minerałów o budowie warstwowej

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST10

  Kierownik: dr inż. Jakub Matusik

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

 12. Krystalograficzne i mechaniczne uwarunkowania formowania się niestabilności plastycznego płynięcia w metalach o sieci rs...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Henryk Zdzisław Paul

  Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN

 13. Novae. Obóz legionowy i miasto późnoantyczne - kontynuacja badań. Baraki I kohorty legionu VIII Augusta i Legionu I Ital...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Piotr Karol Dyczek

  Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej

 14. Zbadanie właściwości termomechanicznych Gumo Metalu - nowego stopu tytanu o wysokich właściwościach sprężysto-plastyczny...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Elżbieta Alicja Pieczyska

  Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

 15. Analiza czynników prowadzących do uzyskania stanu stacjonarnego w stopach miedzi poddanych skręcaniu pod wysokim ciśnien...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Paweł Zięba

  Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN

 16. Analiza zależności na poziomie metabolomu, miRNomu i transkryptomu w raku nerki człowieka: poszukiwanie regulatorów meta...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ5

  Kierownik: dr hab. Agnieszka Piekiełko-Witkowska

  CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO

 17. Depolonizacja Ziem Zabranych (1864-1914). Koncepcje-mechanizmy decyzyjne-realizacja.

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS3

  Kierownik: prof. dr hab. Stanisław Andrzej Wiech

  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Humanistyczny

 18. Czy białka adhezyjne Fusobacterium nucleatum zwiększają prooksydatywną aktywność jonów żelaza i miedzi?

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Małgorzata Janina Jeżowska-Bojczuk

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

 19. Identyfikacja różnych typów pyłów atmosferycznych wraz z oceną ich oddziaływań

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST10

  Kierownik: dr hab. inż. Katarzyna Juda-Rezler

  Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska

 20. Biosynteza seleno-modyfikowanych nukleozydów w pętli antykodonu transferowych kwasów rybonukleinowych. Ewaluacja enzymat...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Barbara Czesława Nawrot

  Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk

 21. Wpływ lokalnych struktur rynku bankowego na finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Krzysztof Jerzy Jackowicz

  Akademia Leona Koźmińskiego

 22. Znaczenie gospodarki żelazowej dla odpowiedzi immunologicznej i remodelingu mięśnia sercowego u chorych z zapaleniem mię...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ5

  Kierownik: dr hab. Ewa Anita Jankowska

  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Nauk o Zdrowiu

 23. Szlaki hutnicze cynku i ołowiu - poligon doświadczalny dla badań zachowania pierwiastków potencjalnie toksycznych w stru...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST10

  Kierownik: dr hab. Aleksandra Lidia Gawęda

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk o Ziemi

 24. Wpływ parametrów plazmy na właściwości powłok optycznych wytwarzanych metodą GIMS_x000D_

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Maciej Gazicki-Lipman

  Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny

 25. Systemy toksyna-antytoksyna jako regulatory ekspresji genów u gronkowców

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ1

  Kierownik: dr Benedykt Władyka

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 26. Endogeniczny wybór portfela kredytów hipotecznych w równowadze ogólnej

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS4

  Kierownik: dr Marcin Kolasa

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych

 27. Rozlegle skondensowane pirolowe układy aromatyczne. Metody syntezy i materiały funkcjonalne_x000D_

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Marcin Łukasz Stępień

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

 28. Analiza wpływu zróżnicowania genomicznego na fenotyp - badania bliźniąt jednojajowych

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Małgorzata Aleksandra Rydzanicz

  Warszawski Uniwersytet Medyczny, I Wydział Lekarski

 29. Efektywność interwencji państwowych w sektorze bankowym w Polsce i pozostałych krajach EŚW na bazie doświadczeń kryzysu ...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS4

  Kierownik: dr Aneta Hryckiewicz-Gontarczyk

  Akademia Leona Koźmińskiego

 30. Epistemologia doświadczenia religijnego w XX-wiecznej filozofii rosyjskiej i żydowskiej

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Janusz Dobieszewski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 31. Historia rozwoju pojęcia "wola" od V do XIII wieku.

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Jan Jerzy Kiełbasa

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Wydział Filozoficzny

 32. Czarne słońce polskich i francuskich romantyków

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Piotr Michał Śniedziewski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

 33. Kształcenie obywatela na scenach jezuickich w Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Programy teatralne w archiwach wileńskich...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS2

  Kierownik: prof. dr hab. Jan Okoń

  Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie

 34. Od programu pomocowego do embarga strategicznego. Społeczność międzynarodowa wobec dążeń krajów Środkowej i Wschodniej E...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Sławomir Michał Łotysz

  Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN

 35. Wrażliwość systemów emerytalnych i ich reform

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS4

  Kierownik: dr Krzysztof Makarski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 36. Analiza procesów dostosowawczych w ekonomii z własnością prywatną typu Debreu

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS4

  Kierownik: dr Agnieszka Maria Lipieta

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Finansów

 37. Charakteryzacja sieci oddziaływań białkowych jakie tworzą komponenty kompleksu replikacyjnego Escherichia coli w różnych...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ2

  Kierownik: dr Monika Katarzyna Glinkowska

  Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii

 38. Poznanie sieci genów regulujących rozwój serca u danio pręgowanego przy użyciu genomiki

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ2

  Kierownik: dr Cecilia Lanny Winata

  Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

 39. Rola białka Arhgef5 w rozwoju synapsy nerwowo-mięśniowej

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Paweł Niewiadomski

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 40. Nowe aspekty regulacji apoptozy indukowanej stresem termicznym.

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ3

  Kierownik: dr hab. Wiesława Elżbieta Widłak

  Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach

 41. Ekspresja genów dla aromatazy i receptorów estrogenowych w tkankach jądra u mężczyzn z prawidłową i uszkodzoną spermatog...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ4

  Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Kula

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski

 42. Identyfikacja wirusów oraz ocena zmian ultrastrukturalnych towarzyszących obecności wirusa w tkance mięśnia sercowego u ...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ4

  Kierownik: prof. dr hab. Robert Julian Gil

  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN

 43. Wyjaśnienie mechanizmu działania małocząsteczkowych inhibitorów kinaz w łagodzeniu patomechanizmu dystrofii miotonicznej...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Marzena Wojciechowska

  Instytut Chemii Bioorganicznej PAN

 44. Znaczenie stresu oksydacyjnego w syntezie regulatorów śródbłonka naczyń krwionośnych u pacjentów z wrodzonym obrzękiem n...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ6

  Kierownik: prof. dr hab. Krystyna Maria Obtułowicz

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum

 45. Nowe inhibitory podjednostki katalitycznej telomerazy.

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. inż. Maciej Bagiński

  Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

 46. Badania nad działaniem na wybrane czynniki etiologiczne bakteriozy pszczoły miodnej ekstraktów roślinnych oraz nad zależ...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Valery Isidorov

  Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno-Chemiczny

 47. Półsyntetyczne analogi antybiotyku przeciwgrzybowego z grupy makrolidów polienowych o polepszonej selektywnej toksycznoś...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Maria Jolanta Milewska

  Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

 48. Analiza dermatofitów pod kątem: identyfikacji polimorfizmów DNA przydatnych w molekularnej diagnostyce, epidemiologii i ...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. Paweł Stączek

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 49. Ewolucyjne podejście do badania genomów

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ8

  Kierownik: dr hab. Szymon Kaczanowski

  Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

 50. Wykorzystanie ukierunkowanego sekwencjonowania DNA następnej generacji do analizy genetycznych podstaw wrodzonej i nabyt...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. inż. Maria Siwek-Gapińska

  Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt