Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 363 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Detrytyczne minerały ciężkie z epikontynentalnych skał węglanowych triasu i późnej kredy ze Śląska Opolskiego, jako źród...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST10

  Kierownik: dr Monika Kowal-Linka

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 2. Charakterystyka neuropiliny-1 (NRP1) jako celu działania antyangiogennego leków immunomodulujących u chorych na szpiczak...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ6

  Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Giannopoulos

  Uniwersytet Medyczny w Lublinie, II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym

 3. Novae. Obóz legionowy i miasto późnoantyczne - kontynuacja badań. Baraki I kohorty legionu VIII Augusta i Legionu I Ital...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS3

  Kierownik: prof. dr hab. Piotr Karol Dyczek

  Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej

 4. Poznawcza regulacja procesów związanych z antyspołecznymi cechami osobowości: rola inteligencji, pamięci roboczej i kont...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Marcin Zajenkowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 5. Dynamika i optyczna kontrola spinu w układach sprzężonych nanostruktur

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST3

  Kierownik: prof. dr hab. Paweł Machnikowski

  Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki

 6. Procesy konwersji w górę w szkłach i układach szklano-ceramicznych domieszkowanych lantanowcami podczas wzbudzenia diodą...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST7

  Kierownik: prof. dr hab. Wojciech Andrzej Pisarski

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

 7. Zarządzanie środkami pieniężnymi w małych i średnich przedsiębiorstwach realizujących pełen cykl operacyjny

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS4

  Kierownik: dr Grzegorz Marek Michalski

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów

 8. Nowe białka wiążące reszty 5-hydroksymetylocytozyny

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ1

  Kierownik: prof. dr hab. Matthias Bochtler

  Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

 9. Czynniki sukcesu i porażki projektów badawczych. Studium przypadków Polski ("nowa" Unia) i Francji ("stara" Unia)._x000D...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS4

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Dorota Kuchta

  Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania

 10. Nanowłókna i nanorurki węglowe - porównanie obu nanoform węgla na odpowiedź biologiczną w warunkach in vitro

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Marta Teresa Błażewicz

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

 11. Kultura jakości w polskich uczelniach wyższych

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS4

  Kierownik: prof. dr hab. Łukasz Anna Sułkowski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

 12. Ocena roli czynnika transkrypcyjnego CREB w mechanizmach działania leków przeciwdepresyjnych: badania na nowych, genetyc...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Grzegorz Kreiner

  Instytut Farmakologii PAN

 13. Wieloskalowe modelowanie materiałów z zastosowaniem ich wirtualnej reprezentacji na nowoczesnych architekturach komputer...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Maciej Pietrzyk

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

 14. Czy białka adhezyjne Fusobacterium nucleatum zwiększają prooksydatywną aktywność jonów żelaza i miedzi?

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Małgorzata Janina Jeżowska-Bojczuk

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

 15. Rola genów TaCKX w regulacji procesów rozwoju roślin pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum L.)

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ9

  Kierownik: prof. dr hab. Anna Nadolska-Orczyk

  Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

 16. Wpływ satelitarnych i wirusowych RNA na regulację ekspresji genów i modyfikacje potranslacyjne u Nicotiana benthamiana...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. Aleksandra Julia Obrępalska-Stęplowska

  Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

 17. Rola obwodowych receptorów kanabinoidowych CB2 w terapii choroby zwyrodnieniowej stawów

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. Katarzyna Maria Starowicz-Bubak

  INSTYTUT FARMAKOLOGII PAN

 18. "Kantiana wileńskie" (część druga projektu: recepcja filozofii Immanuela Kanta w filozofii polskiej w początkach XIX wie...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Tomasz Aleksander Kupś

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Humanistyczny

 19. Wpływ lokalnych struktur rynku bankowego na finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS4

  Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Jerzy Jackowicz

  Akademia Leona Koźmińskiego

 20. Globalne analizy genów plazmidowych z Lactococcus lactis w odniesieniu do ich funkcji oraz wpływu na ekspresję genów chr...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ9

  Kierownik: prof. dr hab. Jacek Bardowski

  Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

 21. System finansowania samorządu terytorialnego a kreowanie i utrwalanie iluzji fiskalnych. Komplementarność metod jakościo...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Beata Guziejewska

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

 22. Etnografia przekładu literackiego. Literatura polska i niderlandzka w wydawnictwie Suhrkamp (1960-2000)

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Paweł Zajas

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Anglistyki

 23. Opracowanie metodologii ratingów rynków nieruchomości

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. inż. Małgorzata Beata Renigier-Biłozor

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa

 24. Sfera konsumpcji jako jedna z sił napędowych zmian innowacyjnych w schumpeterowskiej ekonomii ewolucyjnej - ujęcie aksjo...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS4

  Kierownik: dr Beata Maria Ciałowicz

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Finansów

 25. Wpływ struktury chemicznej pochodnych kumaryn na ich efekty ośrodkowe ocenianie w badaniach behawioralnych i biochemiczn...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Barbara Budzyńska

  Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej

 26. Poszukiwanie niekonwencjonalnego nadprzewodnictwa w d-elektronowych związkach 1:2:2 na bazie Sc, Y, La, Th i Lu.

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST3

  Kierownik: dr hab. Adam Piotr Pikul

  Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN

 27. Sprawując władzę czy kontrolę? Krótko- i długoterminowe efekty kontroli osobistej i kontroli nad innymi

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS6

  Kierownik: dr Aleksandra Katarzyna Cisłak-Wójcik

  Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, Wydział Psychologii

 28. Modelowanie dystrybucji usług w gospodarce sieciowej

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Zbigniew Pastuszak

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Ekonomiczny

 29. Idee wędrowne na słowiańskich Bałkanach (XVIII-XXw.)

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Grażyna Szwat-Gyłybow

  Instytut Slawistyki PAN

 30. Analiza polskiej polityki europejskiej w latach 2004 - 2014. Założenia, aktorzy, wyzwania i oceny.

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Zbigniew Czachór

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

 31. Chaos, fraktale i dynamika konforemna III

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. Michał Rams

  Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

 32. Jony molekularne w pułapkach

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST2

  Kierownik: dr inż. Łukasz Kłosowski

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 33. Poszukiwanie biomarkerów umożliwiających wczesną ocenę rodzaju i stopnia nasilenia infekcji. Badania nad odpowiedzią ost...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ6

  Kierownik: prof. dr hab. Małgorzata Marta Pomorska-Mól

  Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy

 34. Molekularna filogeneza wyższych taksonów roztoczy z rzędu Prostigmata (Actinotrichida)

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ8

  Kierownik: prof. dr hab. Jacek Cezary Dabert

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 35. Kapitał zagraniczny w sektorach bankowych krajów Europy Środkowej i Wschodniej - znaczenie dla stabilności finansowej i ...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS4

  Kierownik: prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Zarządzania i Finansów

 36. Zarządzanie portfelem inwestycyjnym dla niegaussowskich rozkładów zwrotów

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS4

  Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Palczewski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 37. Wyjaśnienie mechanizmu termoluminescencji i optycznie stymulowanej luminescencji Lu2O3:Tb,M1 (M1=V, Nb, Ta) i Lu2O3:Tb,M...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Eugeniusz Zych

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

 38. Krytyczne wydanie tekstu łacińskiego z XII wiecznego kodeksu "Perykopy Ewangeliczne" Archiwum Diecezji Płockiej

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS3

  Kierownik: ks. dr hab. Leszek Misiarczyk

  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych

 39. Fizyka procesu zapłonu wymuszonego i samozapłonu w przepływach turbulentnych

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Artur Tomasz Tyliszczak

  Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki

 40. Czarne słońce polskich i francuskich romantyków

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Piotr Michał Śniedziewski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

 41. Badanie ekotoksyczności oraz wstępna ocena skuteczności działania nowych, różnie podstawionych układów aminofosfonowych ...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. Jarosław Aleksander Lewkowski

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii

 42. Nowa metoda szacowania ryzyka blokowania membran - powiązanie kinetyki nukleacji z rozkładem czasu przebywania

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Marian Leon Turek

  Politechnika Śląska, Wydział Chemiczny

 43. Zaburzenie szlak sygnałowy IGF/insulina w mięśniach transgenicznych zwierząt nosicieli genu SOD1 G93A , a metabolizm żel...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Jędrzej Antosiewicz

  Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej

 44. Geometria rozmaitości Calabi-Yau i wiązek Grassmanna

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Sławomir Cynk

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki

 45. Zaburzenie funkcji cząsteczek mikroRNA odpowiadających za dojrzewanie prekursorów oligodendrocytów jako przyczyna upośle...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ6

  Kierownik: dr hab. Przemysław Andrzej Lewkowicz

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski

 46. Nowy poziom dokładności obliczeń nieadiabatycznych dla cząsteczki wodoru z użyciem funkcji Kołosa-Wolniewicza

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST4

  Kierownik: prof. dr hab. Jacek Komasa

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

 47. Konstrukcja szczepionek odpornościowych opartych na żywych szczepach Salmonella enterica Typhimurium zawierających rekom...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ6

  Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Piekarowicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 48. Analiza genetycznych predyspozycji do klinicznego mastitis na podstawie sekwencji całych genomów 32 krów

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ9

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Joanna Szyda

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

 49. Zagadnienia rozstrzygalności w teorii automatów na strukturach nieskończonych

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST6

  Kierownik: prof. dr hab. Damian Tadeusz Niwiński

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 50. Wpływ warunków wychowu larw na niereprodukcyjny podział pracy u robotnic pszczoły miodnej (Apis mellifera L.)

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Karolina Kuszewska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi