Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 524 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Kondycja kosmopolityczna. Poza wspólnotę i społeczeństwo otwarte.

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS1

  Kierownik: dr Dorota Drałus

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych

 2. Zagadka Sfinksa: kulturowe reprezentacje starości

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Hanna Serkowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Neofilologii

 3. Doświadczenie procesu transformacji w Polsce. Porównanie socjologiczne na podstawie analizy biograficznej.

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Kaja Kaźmierska

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

 4. Wycena, aspekty sprawiedliwości i preferencje względem odnawialnych źródeł energii i ich lokalizacji w Polsce i Niemczec...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS4

  Kierownik: dr Anna Małgorzata Bartczak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 5. Optymalne strategie inwestycyjne i dywidendowe

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Zbigniew Palmowski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

 6. Metafora jako mechanizm rozumienia języka prawnego i prawniczego oraz doświadczania prawa na przykładzie polskiego język...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Sylwia Magdalena Wojtczak

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji

 7. Hermeneutyka. Od sztuki interpretacji do teorii i filozofii rozumienia

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS1

  Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Przyłębski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych

 8. Organ przedstawicielski jako uczestnik procesu lokalnego współrządzenia. Przykład Anglii, Finlandii, Polski i Słowenii...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS5

  Kierownik: dr Katarzyna Radzik-Maruszak

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Politologii

 9. Endogenne steroidy kardiotoniczne w przewlekłej chorobie nerek

  Konkurs: OPUS 5 , panel: NZ5

  Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Jan Więcek

  Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Lekarski w Katowicach

 10. Mechanizmy kształtowania i ewolucji indywidualnej przestrzeni informacyjnej w naukach humanistycznych

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Mirosław Górny

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Neofilologii

 11. Idee i tożsamość w chińskiej polityce zagranicznej

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Dominik Marek Mierzejewski

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych

 12. Sezonowość zatrudnienia i bezrobocia w Polsce i krajach Unii Europejskiej

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Jerzy Waldemar Rembeza

  Politechnika Koszalińska, Wydział Nauk Ekonomicznych

 13. Skutki impaktu meteorytowego w nieskonsolidowane osady - przykład deszczu meteorytów żelaznych "Morasko", Polska

  Konkurs: OPUS 5 , panel: ST10

  Kierownik: dr Witold Szczuciński

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 14. Wykonanie wyroku sądu administracyjnego

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS5

  Kierownik: dr Wojciech Piątek

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji

 15. Polska i ukraińska proza kobieca okresu międzywojennego - perspektywa (środkowo)europejska

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS2

  Kierownik: prof. dr hab. Grażyna Borkowska

  Instytut Badań Literackich PAN

 16. Wpływ wielkich imprez na rozwój regionalny i lokalny: mechanizm i jego składowe

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Marek W. Kozak

  Uniwersytet Warszawski, Instytut Ameryk i Europy

 17. Dynamika i splątanie w kwantowych zjawiskach krytycznych

  Konkurs: OPUS 5 , panel: ST3

  Kierownik: prof. dr hab. Jacek Dziarmaga

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 18. Sprawczość rzeczy. Nowe spojrzenie na sztukę europejską od XIV do XVI wieku

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Grażyna Jurkowlaniec

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 19. Pomiędzy Południowym Egiptem a Kanaanem. Rozwój i upadek, położonej na szlaku handlowym osady z IV-III tys. p.n.e. w Tel...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS3

  Kierownik: dr Mariusz Jucha

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 20. Finansowanie federalnych kampanii wyborczych a przyszłość demokracji w Stanach Zjednoczonych Ameryki

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Paweł Laidler

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 21. Szaleńcy, kłamcy, prostytutki. Pozycja aktorów w rzymskim prawie publicznym i prywatnym od republiki do dominatu

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS5

  Kierownik: prof. dr hab. Jan Zabłocki

  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Prawa i Administracji

 22. Ewolucja w nowych warunkach środowiska - powtarzalność adaptacji i rola systemu kojarzeń

  Konkurs: OPUS 5 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Zofia Prokop

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii

 23. Kreatywność mieszkańców Lomé w sytuacji wzrastającego ubóstwa

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS3

  Kierownik: ks. dr hab. Jacek Jan Pawlik

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Teologii

 24. Korowe podłoże poznawczej reinterpretacji afektywnej. Badania mechanizmów kontroli emocjonalnej przy użyciu neuroobrazow...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS6

  Kierownik: dr Mirosław Wyczesany

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Wydział Filozoficzny

 25. M-rodzice i m-dzieci. "Bezprzewodowa" socjalizacja i uczenie się w kulturze cyfrowej.

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Lucyna Elżbieta Kopciewicz

  Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych

 26. Procesy neuroplastyczne towarzyszące wszczepieniu balonu żołądkowego u osób otyłych: efekty współtowarzyszącej cukrzycy ...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Stefan Gaździński

  Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej

 27. Wpływ strumienia wakancji oraz efektów Kirkendalla i Frenkla na proces dyfuzji

  Konkurs: OPUS 5 , panel: ST8

  Kierownik: dr Bartłomiej Mieczysław Wierzba

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

 28. Nowe, hybrydowe, organiczno-nieorganiczne kompozyty do zastosowań w fotodiodach czułych w zakresie światła widzialnego i...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Jacek Paweł Ulański

  Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny

 29. Wybrane greckie teksty religijne z okresu poklasycznego

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS1

  Kierownik: prof. dr hab. Michał Jerzy Wojciechowski

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Teologii

 30. Badania nad "Zarysami Pyrrońskimi" Sekstusa Empiryka

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Zbigniew Nerczuk

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Humanistyczny

 31. Birla mandir - współczesne hinduistyczne kompleksy świątynne jako przykład modernizacji przez powrót do tradycji

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS1

  Kierownik: prof. dr hab. Marta Eliza Kudelska

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Wydział Filozoficzny

 32. Wizualność taktyczna: recepcja refleksji Michela de Certeau nad codziennością we współczesnej kulturze

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS2

  Kierownik: dr Katarzyna Maria Thiel-Jańczuk

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych

 33. Szalony bieg. Kolej i ciemna nowoczesność (Monografia i antologia tekstów literackich)

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS2

  Kierownik: prof. dr hab. Wojciech Tomasik

  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Humanistyczny

 34. Andrzej Frycz Modrzewski. Późny humanizm a reformacja w Rzeczypospolitej XVI w.

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS3

  Kierownik: dr Maciej Ptaszyński

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 35. Historia Herulów

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS3

  Kierownik: prof. UAM, dr hab. Jan Teofil Prostko-Prostyński

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny

 36. Geografia historyczna Kościoła w Polsce. Atlas historyczny metropolii przemyskiej (archidiecezja przemyska, diecezja rze...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Henryk Antoni Gapski

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Humanistycznych

 37. Przemiany kulturowo-osadnicze w dorzeczu rzeki Wiszni w epoce brązu i we wczesnej epoce żelaza w kontekście zmian prahis...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS3

  Kierownik: prof. dr hab. Sylwester Mirosław Czopek

  Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Socjologiczno-Historyczny

 38. Dlaczego oni nie chcą dla mnie pracować? Praca i wzorce konsumpcji jako czynniki kształtujące relacje między mieszkańcam...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS3

  Kierownik: dr Amanda Anna Krzyworzeka

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 39. Decyzje finansowe w spółkach giełdowych na nieefektywnym rynku kapitałowym

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Adam Szyszka

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Gospodarki Światowej

 40. Proces wzrostu MSP. Integracja podejścia zasobowego i opartego na kosztach transakcyjnych

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Marta Maria Gancarczyk

  Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University, Wydział Nauk Społecznych i Informatyki

 41. Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw w dobie kryzysu gospodarczego - uwarunkowania, trendy i modele

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Maciej Zastempowski

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

 42. Integracja na rynku trzody chlewnej warunkiem rozwoju produkcji żywca wieprzowego w Polsce_x000D_

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. inż. Elżbieta Jadwiga Szymańska

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 43. Implementacja zasad francuskiego prawa handlowego w Księstwie Warszawskim, konstytucyjnym Królestwie Polskim i Rzeczypos...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS5

  Kierownik: dr Anna Maria Klimaszewska

  Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji

 44. Ochrona uzasadnionych oczekiwań w międzynarodowym prawie inwestycyjnym

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS5

  Kierownik: dr Marcin Mikołaj Kałduński

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Prawa i Administracji

 45. Model dopuszczalnej ingerencji w prawa i wolności jednostki w procesie karnym

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Jerzy Skorupka

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

 46. Neofobia pokarmowa u dzikich szczurów wędrownych (Rattus norvegicus) z populacji o zróżnicowanej presji środowiskowej....

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS6

  Kierownik: dr Rafał Stryjek

  Instytut Psychologii PAN

 47. Analiza struktury i funkcji chromidów występujących w bakteriach z rodzaju Paracoccus (Alphaproteobacteria).

  Konkurs: OPUS 5 , panel: NZ1

  Kierownik: prof. dr hab. Dariusz Bartosik

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 48. Funkcjonalna charakterystyka genów MIR zaangażowanych w proces somatycznej embriogenezy u Arabidopsis thaliana

  Konkurs: OPUS 5 , panel: NZ2

  Kierownik: prof. dr hab Małgorzata Danuta Gaj

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 49. Znaczenie polimerazy poli(ADP-rybozy) i sirtuin w regulacji śmierci komórek. Nowe punkty uchwytu w terapii choroby Alzhe...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: NZ3

  Kierownik: prof. dr hab. Joanna Benigna Strosznajder

  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN

 50. Oreksynowy mechanizm aktywacji neuronów listka ciała kolankowatego bocznego wzgórza - oscylatora zegara biologicznego ss...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: NZ4

  Kierownik: prof. dr hab. Marian Henryk Lewandowski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi