Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 524 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Rola homocysteiny w patogenezie zakrzepicy

  Konkurs: OPUS 5 , panel: NZ5

  Kierownik: prof. dr hab. Hieronim Jakubowski

  Instytut Chemii Bioorganicznej PAN

 2. System koniugacyjny gwary kurpiowskiej

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS2

  Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Jan Rubach

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Neofilologii

 3. Radiowęglowe datowanie schyłku III i poczatku II tys. p.n.e. w północnej Mezopotamii

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Rafał Jan Koliński

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny

 4. Model budowy geologicznej, regionalne poziomy stratotypowe i klimat plejstocenu środkowego i młodszego w południowej czę...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: ST10

  Kierownik: prof. dr hab. Leszek Eugeniusz Marks

  Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

 5. Poszukiwanie markerów genetycznych i epigenetycznych związanych z predyspozycją psów do rozwoju otyłości

  Konkurs: OPUS 5 , panel: NZ2

  Kierownik: prof. dr hab. Marek Zbigniew Świtoński

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

 6. Dynamika wiązania białka heterochromatynowego 1 (HP1) i jej znaczenie dla replikacji DNA.

  Konkurs: OPUS 5 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Tytus Stefan Bernas

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 7. Rola układów sygnałowych proteomu krwi wrotnej w regulacji składowych niszy premetastatycznej uczestniczących w powstawa...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Marek Jerzy Sierżęga

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum

 8. Algorytmy sterowania wielofazowym systemem wytwarzania energii w układach zdolnych do pracy w przypadku awarii

  Konkurs: OPUS 5 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. inż. Mariusz Malinowski

  Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny

 9. Porównanie metod biomonitoringu aktywnego i pasywnego z użyciem mchu Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt. w bioindykacji s...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Grzegorz Paweł Kosior

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych

 10. 5-Hydroksymetylocytozyna (szósta zasada DNA) i jej pochodna 5-hydroksymetylouracyl - nowe biomarkery kancerogenezy?_x000...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: NZ5

  Kierownik: prof. dr hab. Ryszard Oliński

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

 11. Badanie możliwości otrzymywania cienkowarstwowych powłok optycznych o zwiększonej twardości na bazie tlenków tytanu i ha...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Danuta Krystyna Kaczmarek

  Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki

 12. Teoretyczne badania mechanizmu biotransformacji w cytostatycznych kompleksach platyny (II)

  Konkurs: OPUS 5 , panel: ST4

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Szczepan Roszak

  Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny

 13. Mechanizm unikania kontroli układu immunologicznego na modelu herpeswirusa koi (CyHV-3).

  Konkurs: OPUS 5 , panel: NZ6

  Kierownik: prof. dr hab. Michał Marek Reichert

  Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy

 14. Plejstoceńskie osady aluwialne i glacifluwialne: porównanie cech litologicznych, próba weryfikacji dotychczasowych model...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: ST10

  Kierownik: prof. dr hab. Tomasz Zieliński

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 15. Wypracowanie standardów metodologicznych dla badań nad użyciem słowników internetowych

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Robert Adam Lew

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Anglistyki

 16. Wpływ treningu wytrzymałościowego na cechy skurczu jednostek ruchowych w relacji do zmian w ekspresji białek mięśniowych...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. Jan Stefan Celichowski

  Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji

 17. Szaleńcy, kłamcy, prostytutki. Pozycja aktorów w rzymskim prawie publicznym i prywatnym od republiki do dominatu

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS5

  Kierownik: prof. dr hab. Jan Zabłocki

  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Prawa i Administracji

 18. Rozkład niesteroidowych leków przeciwzapalnych przez wybrane szczepy bakterii

  Konkurs: OPUS 5 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. Danuta Barbara Wojcieszyńska

  Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 19. Wpływ wielkich imprez na rozwój regionalny i lokalny: mechanizm i jego składowe

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Marek W. Kozak

  Uniwersytet Warszawski, Instytut Ameryk i Europy

 20. Metodologia komputerowego wspomagania twórczości organizacyjnej

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS4

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Celina Maria Olszak

  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Ekonomii

 21. Biochemiczna i fizjologiczna charakterystyka ludzkiej proteazy HtrA3

  Konkurs: OPUS 5 , panel: NZ1

  Kierownik: prof. dr hab. Barbara Lipińska

  Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii

 22. Cywilno-prawna ochrona nieprofesjonalnych inwestorów korzystających z usług inwestycyjnych (maklerskich) na rynku kapita...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Tomasz Sójka

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji

 23. Asocjacja i chiralne sortowanie jako czynniki kontrolujące dynamiczną chemię inherentnie chiralnych kawitandów i kapsuł...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Agnieszka Szumna

  Instytut Chemii Organicznej PAN

 24. Roztocze - starożytna terra incognita? (Mikroregion osadniczy w rejonie Ulowa na Roztoczu Środkowym w pradziejach i jego...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS3

  Kierownik: dr Barbara Wiktoria Niezabitowska-Wiśniewska

  UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE, Wydział Humanistyczny

 25. Akceptacja agresji w życiu społecznym i politycznym. Rola struktur poznawczych, indywidualnej agresywnościi i czynników ...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS6

  Kierownik: prof. dr hab. Krystyna Skarżyńska

  Instytut Psychologii PAN

 26. Historia wystaw sztuki kobiet w Polsce.

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Agata Jakubowska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Historyczny

 27. Widma typu GPS w magnetarach i pulsarach - wpływ własności ośrodka międzygwiazdowego na promieniowanie radiowe_x000D_...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: ST9

  Kierownik: dr hab. Jarosław Sławomir Kijak

  Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Fizyki i Astronomii

 28. Myśl polityczna Stronnictwa Narodowego (1928-1939)

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS5

  Kierownik: dr Aneta Sylwia Dawidowicz

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Politologii

 29. Modularne chiralne katalizatory zawierające motywy bipirydyny i fenantroliny. Synteza i zastosowanie w reakcjach enancjo...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Jacek Mikołaj Skarżewski

  Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny

 30. Mokradła Pamiru Wschodniego:występowanie, charakterystyka przyrodnicza i stan zachowania._x000D_

  Konkurs: OPUS 5 , panel: ST10

  Kierownik: dr hab. Małgorzata Bożena Suska-Malawska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 31. Dojrzałość przedsiębiorstwa w zakresie internacjonalizacji a przewaga konkurencyjna (podejście sieciowe)

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS4

  Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Fonfara

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Gospodarki Międzynarodowej

 32. STRUKTURA i DYNAMIKA ZAADSORBOWANYCH WARSTW POLIMEROWYCH

  Konkurs: OPUS 5 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Andrzej Jan Sikorski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 33. Potencjał reprodukcyjny oraz ekspresja witelogenin u Spodoptera exigua z linii selekcjonowanej w kierunku odporności na ...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. Maria Jadwiga Augustyniak

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 34. Znaczenie egzogennych sideroforów w funkcjonowaniu komórek korzeni sosny zwyczajnej

  Konkurs: OPUS 5 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Joanna Mucha

  Instytut Dendrologii PAN

 35. Statyka i stateczność metalowych, prostokątnych płyt warstwowych z trapezowo pofałdowanymi rdzeniami

  Konkurs: OPUS 5 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Ewa Magdalena Magnucka-Blandzi

  Politechnika Poznańska, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania

 36. Opracowanie bioaktywnych i biodegradowalnych powłok kompozytowych o osnowie polimerowej w celu poprawy właściwości osteo...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Tomasz Krzysztof Moskalewicz

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

 37. Kreatywność mieszkańców Lomé w sytuacji wzrastającego ubóstwa

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS3

  Kierownik: ks. dr hab. Jacek Jan Pawlik

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Teologii

 38. Charakterystyka hydrolaz ściany komórkowej patogennej bakterii Listeria monocytogenes oraz ich udział w formowaniu biofi...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: NZ6

  Kierownik: dr hab. Magdalena Anna Popowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 39. Rola i mechanizm działania GraL, małego regulatorowego RNA (sRNA) z Escherichia coli.

  Konkurs: OPUS 5 , panel: NZ1

  Kierownik: dr hab. Katarzyna Potrykus

  Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii

 40. Biologia rozrodu ryb jesiotrowatych-zastosowanie manipulacji genomowych do analizy systemu determinacji płci sterleta Ac...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. inż. Dorota Katarzyna Fopp-Bayat

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk o Środowisku

 41. Rozwój jakobianowych algorytmów planowania ruchu robotów

  Konkurs: OPUS 5 , panel: ST7

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Krzysztof Antoni Tchoń

  Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki

 42. Elektroprzędzenie dwuskładnikowych nanowłókien - polimer syntetyczny-biopolimer z wykorzystaniem alternatywnych, niedena...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Paweł Łukasz Sajkiewicz

  Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

 43. Taksonomia i mikroweolucja ostnic (Poaceae: Stipa)

  Konkurs: OPUS 5 , panel: NZ8

  Kierownik: dr hab. Marcin Nobis

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 44. Indukcja dla formuł ograniczonych i jej relatywizacje

  Konkurs: OPUS 5 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. Leszek Aleksander Kołodziejczyk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 45. Zastosowanie modelu poziomów analizy w badaniach nad twierdzeniami współczesnego teizmu naturalistycznego na temat relac...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS1

  Kierownik: dr Piotr Bylica

  Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Humanistyczny

 46. Wpływ białka HSPA2, należącego do rodziny białek szoku termicznego HSPA (HSP70), na modulowanie wrażliwości komórek nied...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: NZ5

  Kierownik: dr hab. Dorota Tadeusz Ścieglińska

  Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Sklodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach

 47. Stany podstawowe w pobliżu kwantowego punktu krytycznego

  Konkurs: OPUS 5 , panel: ST3

  Kierownik: dr hab. Bogdan Damski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 48. Kształtowanie struktury nano- i ultradrobnoziarnistej w stopach CuCr i CuFe z wykorzystaniem nowych metod dużych odkszta...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Kinga Bernarda Rodak

  Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii

 49. Regionalizm w badaniach literackich: tradycja i nowe orientacje

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS2

  Kierownik: prof. dr hab. Małgorzata Mikołajczak

  Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Humanistyczny

 50. Osobliwości rozwiązań i profile asymptotyczne w modelach nielokalnych

  Konkurs: OPUS 5 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Grzegorz Karch

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki