Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 482 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Analiza mutacyjna genów DIAPH2 i DIAPH3 w przerzutującym, płaskonabłonkowym raku krtani.

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ2

  Kierownik: dr hab. Maciej Witold Giefing

  Instytut Genetyki Człowieka PAN

 2. OLIGOSTENOTERMICZNE I TROGLOBIONTYCZNE RISSOOIDEA (MOLLUSCA: GASTROPODA) BUŁGARII - SPECJACJA, FILOGEOGRAFIA I FILOGENEZ...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ8

  Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Fryderyk Falniowski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 3. Zaburzenia różnych stadiów neurogenezy jako wyznaczniki zróżnicowanej podatności mózgu na napady epileptyczne. Modyfikac...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ2

  Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Jan Janeczko

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 4. Olimp - ideał, doskonałość, absolut

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS2

  Kierownik: prof. dr hab. Maria Elżbieta Korytowska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki

 5. Próba ustalenia nowych markerów diagnostycznych w prewencji powikłań naczyniowych u pacjentów ze zwężeniem tętnicy szyjn...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Miłosz Piotr Kawa

  Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim

 6. Kompleksowa charakterystyka elektrochemiczna i spektroelektrochemiczna pochodnych karbazolu i ich elektropolimerów jako ...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Mieczysław Łapkowski

  Politechnika Śląska, Wydział Chemiczny

 7. Przekształcenie naturalnych disacharydów w pochodne kwasów uronowych i ich zastosowanie w syntezie glikozydów steroidowy...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Jacek Jan Młynarski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

 8. Detekcja sztucznych powierzchni nieprzepuszczalnych z zastosowaniem obrazów satelitarnych zawierających pokrywę śnieżną...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST10

  Kierownik: dr Andrzej Kotarba

  Centrum Badań Kosmicznych PAN

 9. FACE2FACE: Bentos versus zooplankton-dwa oblicza arktycznych fiordów w dobie zachodzących zmian środowiskowych

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST10

  Kierownik: prof. dr hab. Jan Marcin Węsławski

  Instytut Oceanologii PAN

 10. Metodyka oceny jakości obsługi pacjenta w zintegrowanej opiece zdrowotnej

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Iga Rudawska

  Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

 11. "Wpływ stopnia uporządkowania płaszczyzn grafenowych nano- i mikronapełniaczy węglowych na strukturę i właściwości kompo...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Henryk Galina

  Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN

 12. Schyłek neolitu w północnej części Wyżyny Lubelskiej

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Piotr Włodarczak

  Instytut Archeologii i Etnologii PAN

 13. Sowietyzacja języka Niemców rosyjskich w latach 20. i 30. XX wieku

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS2

  Kierownik: prof. dr hab. Jolanta Mędelska-Guz

  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Humanistyczny

 14. Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych - Komentarz

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS5

  Kierownik: prof. dr hab. Zdzisław Kędzia

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji

 15. Analiza efektywności operacyjnej przedsiębiorstw osiąganej w procesie prywatyzacji

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS4

  Kierownik: dr Wiktor Andrzej Patena

  Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu, Wydział Nauk Społecznych i Informatyki

 16. Udział mikro RNA w miogenicznym różnicowaniu zarodkowych komórek macierzystych

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ1

  Kierownik: dr hab. Maria Anna Ciemerych-Litwinienko

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 17. Włókna alginianowe modyfikowane nanostrukturami węgla jako prekursor do otrzymywania włóknistych materiałów węglowych...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Grzegorz Michał Szparaga

  Politechnika Łódzka, Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów

 18. Cele i mechanizmy działania ateńskiego ostracyzmu

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Marek Węcowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 19. Determinanty zdolności do absorpcji innowacji w gospodarce turystycznej w zakresie odnawialnych źródeł energii

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS4

  Kierownik: dr Łukasz Stefan Nawrot

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Gospodarki Międzynarodowej

 20. Procesy kwantowe w ultrakrótkich impulsach laserowych

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST2

  Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Zdzisław Kamiński

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 21. Wielomodalne, nieradialne i modulowane oscylacje gwiazd RR Lutni i Cefeid

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST9

  Kierownik: dr Radosław Smolec

  Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk

 22. Grafenowe układy memrystywne - badania podstawowe w nanoskali

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Zbigniew Andrzej Klusek

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

 23. Rola adhezyn i sekrecjonowanych proteaz Candida albicans w powstawaniu neutrofilowych sieci zewnątrzkomórkowych (NET) - ...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ1

  Kierownik: dr hab. Maria Rąpała-Kozik

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Wydział Biochemii Biofizyki i Biotechnologii

 24. Nanostrukturalne układy tlenkowe na osnowie mezoporowatych nośników krzemianowych jako katalizatory wybranych procesów ś...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Lucjan Chmielarz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

 25. Molekularne mechanizmy neurotoksyczności tetrabromibisfenolu A

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Wiesław Łazarewicz

  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk

 26. Teoria literatury i estetyka psychologiczna w świetle "Wykładów ze stylistyki [i] historii literatury" Kazimierza Wóycic...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS2

  Kierownik: dr Maciej Adamski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologiczny

 27. Adaptacja kukurydzy do chłodu na wczesnym etapie rozwoju w ujęciu morfofizjologicznym i molekularnym

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ9

  Kierownik: Prof. dr hab. Paweł Mieczysław Sowiński

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 28. Społeczne zamykanie (się) przestrzeni. Wpływ wykluczenia społecznego na postrzeganie i poznawczą schematyzację przestrze...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS6

  Kierownik: dr Marcjanna Nóżka

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 29. Nowe kryształy luminescencyjne otrzymane metodą Micro-Pulling-Down do pomiarów dawek promieniowania jonizującego: badani...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. inż. Barbara Marczewska

  Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN

 30. Analiza konsumpcyjnej teorii cyklu życia: struktura wydatków polskich gospodarstw domowych przed i po przejściu na emery...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS4

  Kierownik: dr Michał Myck

  Fundacja Centrum Analiz Ekonomicznych, CenEA

 31. Cykle redoksowe z udziałem makrocyklicznych kompleksów metali w aktywacji małych cząsteczek (O2, NO) w układach homogeni...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Grażyna Stochel

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

 32. Badanie centralnych oddziaływań dyfrakcyjnych i ultraperyferycznych w eksperymencie ALICE przy Wielkim Zderzaczu Hadronó...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST2

  Kierownik: prof. dr hab. Jan Mikołaj Figiel

  Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN

 33. Państwo zakonu krzyżackiego w Prusach. Gospodarka i kultura

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS3

  Kierownik: prof. dr hab. Sławomir Jóźwiak

  Towarzystwo Naukowe w Toruniu

 34. Rola białek FAM69 w układzie nerwowym._x000D_ Analiza nowej rodziny o potencjalnej funkcji kinaz białkowych.

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ3

  Kierownik: dr hab. Krzysztof Piotr Pawłowski

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Rolnictwa i Biologii

 35. Inwestowanie w malarstwo na rynku finansowym

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS4

  Kierownik: dr Anna Maria Lucińska

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

 36. Sto lat przekładu dla dzieci i młodzieży w Polsce. Strategie tłumaczy i wydawców na przykładzie polskich tłumaczeń franc...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS2

  Kierownik: dr Natalia Anna Paprocka

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologiczny

 37. Wpływ czynników środowiskowych na dzieje osadnictwa na stanowisku Tell el-Retaba

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Sławomir Roman Rzepka

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 38. Przemiany roślinności lądowej na pograniczu triasu i jury na terenie Polski w aspekcie teorii globalnego wymierania.

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ8

  Kierownik: dr hab. Maria Krystyna Barbacka-Bóka

  Instytut Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Nauk

 39. Wpływ estradiolu na uwalnianie wazotocyny argininowej i izotocyny u samic babki byczej (Neogobius melanostomus)

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ9

  Kierownik: dr inż. Hanna Kalamarz-Kubiak

  Instytut Oceanologii PAN

 40. Włoska myśl hermeneutyczna w II połowie XX wieku (antologia tekstów z opracowaniem naukowym)

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Andrzej Jarosław Zawadzki

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki

 41. Ekpresja selenobiałek i genów regulowanych przez czynnik transkrypcyjny NRF2 w etiologii i przebiegu raka pęcherza moczo...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ5

  Kierownik: dr hab. Edyta Wiesława Reszka

  Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr. med. Jerzego Nofera

 42. Określanie zdolności szczepów Staphylococcus aureus do wytwarzania enterotoksyn w środowisku żywności.

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ9

  Kierownik: prof. dr hab. Jacek Piotr Bania

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej

 43. Innowacyjne metody nieliniowego stochastycznego modelowania szeregów czasowych generowanych przez układy złożone i ich z...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST10

  Kierownik: prof. dr hab. Zbigniew Edward Czechowski

  Instytut Geofizyki PAN

 44. Metody formalizacji i kryteria racjonalności wnioskowań zawodnych

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Anna Wójtowicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 45. Preferencje siedliskowe pontokaspijskich gatunków kiełży (Crustacea, Amphipoda), inwazyjnych w wodach Europy

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ8

  Kierownik: dr hab. Jarosław Daniel Kobak

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 46. Estetyka i polityka północnoamerykańskich pamiętników kobiecych (od 1990 r. do współczesności) w perspektywie wielokultu...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Agnieszka Maria Rzepa

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Anglistyki

 47. Abrewiatury łacińskie w literackich rękopisach średnioangielskich: ewolucja form i funkcji

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS2

  Kierownik: dr Justyna Joanna Rogos

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Anglistyki

 48. Nowe metody otrzymywania eksfoliowanego grafitu i jego transformacja w grafen

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. inż. Andrzej Huczko

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 49. Poszukiwanie nowych biomarkerów przydatnych w różnicowaniu zmian torbielowatych trzustki z użyciem sekwencjonowania DNA ...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Agnieszka Paziewska

  Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

 50. Badania i rozwój procedur optymalizacji wielokryterialnej nowoczesnych przekształtników AC-DC w szczególności dla system...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST7

  Kierownik: prof. dr hab. czł. koresp. PAN Marian Piotr Kaźmierkowski

  Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny