Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 482 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Olimp - ideał, doskonałość, absolut

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS2

  Kierownik: prof. dr hab. Maria Elżbieta Korytowska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki

 2. Zaburzenia różnych stadiów neurogenezy jako wyznaczniki zróżnicowanej podatności mózgu na napady epileptyczne. Modyfikac...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ2

  Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Jan Janeczko

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 3. Twórczość Maksymiliana Gierymskiego a sztuka polskich monachijczyków w latach 1867-1900 - badania interdyscyplinarne....

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS2

  Kierownik: dr Aleksandra Katarzyna Krypczyk

  Muzeum Narodowe w Krakowie

 4. Projektowanie oraz synteza katalizatorów o właściwościach specjalnych, w tym chiralnych, rozpuszczalnych w wodzie i immo...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST5

  Kierownik: dr Oleh Demchuk

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Chemii

 5. Pomiar podobieństwa rozkładów umieralności

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS4

  Kierownik: dr Magdalena Muszyńska

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych

 6. Rola receptorów Toll-podobnych (TLR) w reakcji nadwrażliwości kontaktowej (CHS) Th-1 zależnej.

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ6

  Kierownik: prof. dr hab. Marian Szczepanik

  Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum, Collegium Medicum

 7. Ofiary ze zwierząt w kalendarzu kultowym w nowobabilońskim Sippar (koniec VII - początek V w. przed Chr.)

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS3

  Kierownik: prof. dr hab. Stefan Zawadzki

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny

 8. Modelowanie promieniowania UV Słońca docierającego do powierzchni ziemi dla oceny skuteczności helioterapii antyłuszczyc...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST10

  Kierownik: prof. dr hab. Janusz Wojciech Krzyścin

  Instytut Geofizyki PAN

 9. Obraz oddziaływań molekularnych w układach zawierąjacych cząsteczki o właściwościach anestetycznych - od izolowanego mon...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST4

  Kierownik: dr hab. Bogusława Ewa Czarnik-Matusewicz

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

 10. Badanie wytypowanych parametrów immunologicznych, biochemicznych i hematologicznych oraz struktury i funkcji wybranych n...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Ewa Maria Skopińska-Różewska

  Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego

 11. Rola białek FAM69 w układzie nerwowym._x000D_ Analiza nowej rodziny o potencjalnej funkcji kinaz białkowych.

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ3

  Kierownik: dr hab. Krzysztof Piotr Pawłowski

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Rolnictwa i Biologii

 12. Fizjologiczne i toksykologiczne aspekty aktywacji receptora węglowodorów aromatycznych (AhR) w regulacji funkcji komórek...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. Renata Elżbieta Ciereszko

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Biologii i Biotechnologii

 13. Modelowanie optymalnych dynamicznych systemów instytucjonalnej równowagi dla zrównoważonego rozwoju

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS4

  Kierownik: prof. dr hab. Bogusław Fiedor

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Centrum Doskonałości dla Zrównoważonego Rozwoju

 14. Kultura wizualna w Polsce: języki, pojęcia, metaobrazy

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS2

  Kierownik: dr Iwona Kurz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 15. Badanie potrzeb informacyjnych środowiska heterogenicznego w systemie zrównoważonego miejskiego transportu towarowego

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS4

  Kierownik: dr Stanisław Iwan

  Akademia Morska w Szczecinie, Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu

 16. Grafenowe układy memrystywne - badania podstawowe w nanoskali

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Zbigniew Andrzej Klusek

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

 17. Oddziaływanie auksyn, brassinosteroidów i cytokinin na glony z rodzaju Scenedesmus traktowane ołowiem

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ8

  Kierownik: dr hab. Andrzej Bajguz

  Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno-Chemiczny

 18. Materiały o specjalnych własnościach, wytwarzane z wykorzystaniem indukowanej odkształceniem nanostruktury wielowarstwow...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Janusz Majta

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

 19. Badanie wpływu rozkładu pułapek elektronowych na wydajność transferu energii sieć-jon w kryształach scyntylacyjnych (Lu,...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Winicjusz Antoni Drozdowski

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 20. Nowe metody otrzymywania eksfoliowanego grafitu i jego transformacja w grafen

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. inż. Andrzej Huczko

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 21. Nowa strategia konstrukcji proleków przeciwgrzybowych na bazie peptydów penetrujących

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Sławomir Piotr Milewski

  Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

 22. Przenośny system e-nos do określania pochodzenia surowcowego destylatów rolniczych

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST4

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik

  Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

 23. Ciągi pokrywające zbiory i achromatyczne kolorowania grafów

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Zbigniew Bogdan Lonc

  Politechnika Warszawska, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

 24. Poszukiwanie endogennych czynników modyfikujących macierz zewnątrzkomórkową mózgu po udarze.

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Dorota Zofia Nowicka

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 25. W czyim interesie? - polityka niemiecka PRL w latach 1944/45 - 1989/90.

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Wanda Barbara Jarząbek

  Instytut Studiów Politycznych PAN

 26. Krytyka literacka i eseistyka okresu Drugiej Wojny Światowej

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS2

  Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Święch

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Humanistyczny

 27. Wpływ bioaktywnych składników owoców mini kiwi (Actinidia arguta) na profil transkryptomiczny i miRNA oraz metabolizm li...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ9

  Kierownik: prof. dr hab. Hanna Joanna Leontowicz

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 28. Rola układu endokanabinoidowego w patogenezie depresji i w mechanizmie działania leków przeciwdepresyjnych.

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Małgorzata Maria Filip

  Uniwersytet Jagielloński- Collegium Medicum, Collegium Medicum, Wydział Farmaceutyczny

 29. Dyfuzja w układach hamiltonowskich.

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST1

  Kierownik: dr Maciej Jerzy Capiński

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Matematyki Stosowanej

 30. Analiza nowych białek oddziałujących z U7 snRNA i poszukiwanie nowych funkcji cząsteczki U7 snRNP

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ2

  Kierownik: dr Katarzyna Dorota Raczyńska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 31. Poznanie supresorowej roli białka adaptorowego LAT w rozwoju ostrej białaczki limfoblastycznej typu T (T-ALL)

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ5

  Kierownik: dr hab. Arkadiusz Miążek

  Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN

 32. Nieprzemienna probabilistyka i analiza harmoniczna z zastosowaniami

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST1

  Kierownik: prof. zw. dr hab. Marek Bożejko

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

 33. Badanie efektu gigantycznego magnetoopru w funkcji grubości przekładki w wielowarstwowych nanodrutach otrzymywanych meto...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Małgorzata Kąc

  Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN

 34. Efekt rozmiarowy w spektralno rozdzielczych nieliniowych badaniach optycznych koloidalnych roztworów półprzewodnikowych ...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST5

  Kierownik: dr inż. Marcin Wojciech Nyk

  Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny

 35. Zastosowanie inżynierii metabolicznej drożdży do konstruowania ulepszonych producentów etanolu

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ1

  Kierownik: prof. dr hab. Andriy Sybirnyy

  Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Biologiczno-Rolniczy

 36. Stratygrafia izotopowa paleolitycznych warstw kulturowych jaskiń Nietoperzowej i Ciemnej

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS3

  Kierownik: dr Magdalena Krajcarz

  INSTYTUT NAUK GEOLOGICZNYCH PAN

 37. Estetyka traumy: afektywna percepcja a reprezentacja Holokaustu w miejscach pamięci

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS2

  Kierownik: dr Dorota Golańska

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych

 38. Ocena form występowania wybranych pierwiastków śladowych w pyle całkowitym (TSP), pyle zawieszonym (PM10) i we frakcji r...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST10

  Kierownik: dr inż. Elwira Małgorzata Zajusz-Zubek

  Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

 39. Badania produkcji wodoru z substancji ciekłych za pomocą plazmy wyładowania mikrofalowego

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Mariusz Jasiński

  Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN

 40. Znaczenie sirtuin i kinazy białkowej AMPK w insulinooporności podocytów

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Dorota Rogacka

  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN

 41. Badania i rozwój procedur optymalizacji wielokryterialnej nowoczesnych przekształtników AC-DC w szczególności dla system...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST7

  Kierownik: prof. dr hab. czł. koresp. PAN Marian Piotr Kaźmierkowski

  Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny

 42. Funkcjonalna dekompozycja procesu dostępu leksykalnego - badania przy użyciu potencjałów EEG związanych ze zdarzeniem...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Jakub Szewczyk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 43. Nowe modele statystyczne w analizie częstości występowania powodzi i charakterystyk kształtu fal wezbraniowych.

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST10

  Kierownik: dr hab. inż. prof. PAN Krzysztof Kochanek

  Instytut Geofizyki PAN

 44. Kompleksowa charakterystyka elektrochemiczna i spektroelektrochemiczna pochodnych karbazolu i ich elektropolimerów jako ...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Mieczysław Łapkowski

  Politechnika Śląska, Wydział Chemiczny

 45. Przestrzenne uwarunkowania zmian w górnoreglowych ekosystemach świerkowych w świetle struktury depozycji zanieczyszczeń ...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST10

  Kierownik: dr Marek Błaś

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

 46. Oddziaływanie elektron-elektron w kryształach zawierających jony metali przejściowych: zależność poprawki wymienno-korel...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST3

  Kierownik: prof. dr hab. Piotr Bogusławski

  INSTYTUT FIZYKI PAN

 47. Sandhi w wymowie języka drugiego

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Geoffrey Schwartz

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Anglistyki

 48. Atlas historyczny miast polskich, t.IV, Śląsk, z.16, Bytom

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Antoni Kazimierz Barciak

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych

 49. Badania empiryczne nad rozwojem rynku obligacji przedsiębiorstw w Europie Środkowej i Wschodniej

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Oskar Kowalewski

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Gospodarki Światowej

 50. Analiza konsumpcyjnej teorii cyklu życia: struktura wydatków polskich gospodarstw domowych przed i po przejściu na emery...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS4

  Kierownik: dr Michał Myck

  Fundacja Centrum Analiz Ekonomicznych, CenEA