Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 16 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Świadomość konstytucyjna jako remedium na kryzys dyskursu i deficyt demokracji w Unii Europejskiej

  Konkurs: DAINA 1 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Bartosz Wojciechowski

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Prawa i Administracji

 2. Narzędzia CRISPR do badania rozwoju zarodkowego danio pręgowanego

  Konkurs: DAINA 1 , panel: NZ2

  Kierownik: prof. dr hab. Matthias Bochtler

  Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

 3. Kognitywny mechanizm dla zapewnienia świadomości otoczenia radiowego w sieciach przyszłości

  Konkurs: DAINA 1 , panel: ST7

  Kierownik: prof. dr hab. inż. czł. koresp. PAN Hanna Bogucka

  Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji

 4. Terahertzowe wzbudzenia plazmowe w jednowymiarowych tranzystorach GaN/AlGaN

  Konkurs: DAINA 1 , panel: ST7

  Kierownik: dr Maciej Sakowicz

  Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk

 5. CEEYouth: Badanie porównawcze młodych migrantów z Polski i Litwy w kontekście Brexitu

  Konkurs: DAINA 1 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Izabela Grabowska-Lusińska

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

 6. Systemy długodystansowej sygnalizacji elektrycznej u roślin - adaptacja do zmiany środowiska z wodnego na lądowe

  Konkurs: DAINA 1 , panel: NZ1

  Kierownik: prof. dr hab. Kazimierz Trębacz

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Biologii i Biotechnologii, Wydział Biologii i Biotechnologii

 7. Wpływ odkształcenia na właściwości tlenków przewodzących protonowo

  Konkurs: DAINA 1 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Maria Gazda

  Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

 8. Muzyka czasu przemian: wyraz wolności w polskiej i litewskiej muzyce przed i po 1989 roku

  Konkurs: DAINA 1 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Małgorzata Janicka-Słysz

  Wydział Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej, Wydział Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej

 9. Percepcja żubra i pierwotnego lasu w XVIII i XIX wieku: wspólne kulturowe i przyrodnicze dziedzictwo Polski i Litwy

  Konkurs: DAINA 1 , panel: HS3

  Kierownik: dr Tomasz Samojlik

  Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk

 10. Elastyczność relacji pracodawca-pracownik a nierówności na rynku pracy

  Konkurs: DAINA 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Joanna Tyrowicz

  Fundacja Adeptów i Miłośników Ekonomii (FAME)

 11. Polsko-litewskie polowanie na galaktyczne czarne dziury

  Konkurs: DAINA 1 , panel: ST9

  Kierownik: dr hab. Łukasz Wyrzykowski

  Wydział Fizyki, Obserwatorium Astronomiczne, Wydział Fizyki, Obserwatorium Astronomiczne

 12. Zdolności finansowe państw jagiellońskich w XVI wieku na tle prównawczym

  Konkurs: DAINA 1 , panel: HS3

  Kierownik: dr Piotr Guzowski

  Wydział Historyczno-Socjologiczny, Wydział Historyczno-Socjologiczny

 13. Wpływ reform rynku dóbr i rynku pracy na aktywność gospodarczą w krajach UE

  Konkurs: DAINA 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Piotr Ciżkowicz

  Kolegium Analiz Ekonomicznych, Kolegium Analiz Ekonomicznych

 14. Zastosowanie analizy genomicznej dla zbadania mechanizmów lekooporności, wirulencji i transmisji szczepów Mycobacterium ...

  Konkurs: DAINA 1 , panel: NZ6

  Kierownik: dr Tomasz Jagielski

  Wydział Biologii, Wydział Biologii

 15. Wpływ deglacjacji i transportu gatunków borealnych na śmieciach plastikowych na zmiany bentosowego ekosystemu Arktyki

  Konkurs: DAINA 1 , panel: NZ8

  Kierownik: prof. dr hab. Jan Węsławski

  Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

 16. Ichnologiczne i sedymentologiczne świadectwa poźnoglacjalnych i holoceńskich zmian środowiskowych we wschodniej części e...

  Konkurs: DAINA 1 , panel: ST10

  Kierownik: prof. dr hab. czł. koresp. PAN Alfred Uchman

  Wydział Geografii i Geologii, Wydział Geografii i Geologii