Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 26 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Zajmowanie stanowiska: Ruch ekspresywny i postawa afektywna. Debaty polityczne w niemieckim Bundestagu i polskim Sejmie.

  Konkurs: BEETHOVEN CLASSIC 3 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Maciej Karpiński

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Neofilologii

 2. Porządek i geometria

  Konkurs: BEETHOVEN CLASSIC 3 , panel: ST1

  Kierownik: dr Piotr Micek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki

 3. Przegląd nieba rentgenowskiego za pomocą eROSITA: akrecja w Galaktykach Aktywnych w erze danych masowych

  Konkurs: BEETHOVEN CLASSIC 3 , panel: ST9

  Kierownik: dr Alex Markowitz

  Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk

 4. Masywne układy podwójne jako doskonałe laboratorium do studiowania formowania sie i ewolucji gwiazd oraz pomiaru kosmicz...

  Konkurs: BEETHOVEN CLASSIC 3 , panel: ST9

  Kierownik: prof. dr hab. Grzegorz Pietrzyński

  Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk

 5. System Celów Tożsamościowych: Ja Dążeniowe w Interakcji i Kontekście

  Konkurs: BEETHOVEN CLASSIC 3 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Katarzyna Byrka

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie, II Wydział Psychologii

 6. Development of electrophoretic co-deposition of bioactive and antibacterial ceramics with biodegradable polymers to prod...

  Konkurs: BEETHOVEN CLASSIC 3 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. inż. Tomasz Moskalewicz

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

 7. Analiza wrażliwości dla operatorów nielokalnych z zastosowaniami do procesów skokowych

  Konkurs: BEETHOVEN CLASSIC 3 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Bogdan

  Politechnika Wrocławska, Wydział Matematyki

 8. Asjut - ośrodek starożytnego handlu

  Konkurs: BEETHOVEN CLASSIC 3 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Teodozja Rzeuska

  Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk

 9. Fuzja kapsuł typu rdzeń-powłoka służących jako modelowe nanoreaktory

  Konkurs: BEETHOVEN CLASSIC 3 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Szczepan Zapotoczny

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

 10. Pomiary przekrojów czynnych w procesach fragmentacji niezbędne do interpretacji oddziaływań promieniowania kosmicznego w...

  Konkurs: BEETHOVEN CLASSIC 3 , panel: ST2

  Kierownik: dr hab. Seweryn Kowalski

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

 11. Zastosowanie i skutki humoru w reklamie - próba wyjaśnienia różnic międzykulturowych

  Konkurs: BEETHOVEN CLASSIC 3 , panel: HS4

  Kierownik: dr Małgorzata Karpińska-Krakowiak

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych

 12. Warunki materialne i dobrobyt w starszym wieku w Niemczech i Polsce: instytucjonalne i regionalne zróżnicowanie w źródła...

  Konkurs: BEETHOVEN CLASSIC 3 , panel: HS4

  Kierownik: dr Michał Myck

  Fundacja Centrum Analiz Ekonomicznych, CenEA

 13. Więcej niż baterie Li-jonowe: nowatorskie i wydajne materiały elektrodowe do magazynowania jonów sodu

  Konkurs: BEETHOVEN CLASSIC 3 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. inż. Monika Wilamowska-Zawłocka

  Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

 14. Efekty kontekstu w pamięci osób starszych

  Konkurs: BEETHOVEN CLASSIC 3 , panel: HS6

  Kierownik: dr Maciej Hanczakowski

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie, Wydział Psychologii

 15. Polska "sztuka ludowa" i Holokaust: polsko-niemieckie negocjacje pamięci sprawców, ofiar i świadków

  Konkurs: BEETHOVEN CLASSIC 3 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. prof. UJ Roma Sendyka

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki

 16. Sterowalne polem elektrycznym materiały szkieletowe złożone z podjednostek aromatycznych

  Konkurs: BEETHOVEN CLASSIC 3 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Marcin Stępień

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

 17. Optyczna detekcja i kontrola przepływu ciepła w nanoskali

  Konkurs: BEETHOVEN CLASSIC 3 , panel: ST3

  Kierownik: prof. dr hab. Sebastian Maćkowski

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 18. Obserwacje korony słonecznej teleskopem LOFAR podczas przejścia sondy Parker Solar Probe przez peryhelium

  Konkurs: BEETHOVEN CLASSIC 3 , panel: ST9

  Kierownik: dr Bartosz Dąbrowski

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa

 19. Łączenie eksploracji tekstów i modelowania wielowymiarowych szeregów czasowych

  Konkurs: BEETHOVEN CLASSIC 3 , panel: HS4

  Kierownik: dr Anna Staszewska-Bystrova

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

 20. Efekty regulacji o raportowaniu niefinansowym dla praktyk zarządzania zasobami ludzkimi i ładu korporacyjnego w Niemczec...

  Konkurs: BEETHOVEN CLASSIC 3 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Maria Aluchna

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Zarządzania i Finansów

 21. Wpływ nieinwazyjnej stymulacji brzuszno-przyśrodkowej kory przedczołowej na tendencyjność uwagową i przetwarzanie nagród...

  Konkurs: BEETHOVEN CLASSIC 3 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Mirosław Wyczesany

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 22. Charakteryzacja in-situ dynamiki wzrostu warstw metodą MOVPE i mechanizmów dyfuzji w półprzewodnikach azotkowych i ich w...

  Konkurs: BEETHOVEN CLASSIC 3 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Michał Leszczyński

  Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk

 23. Geometria i topologia grup Artina

  Konkurs: BEETHOVEN CLASSIC 3 , panel: ST1

  Kierownik: dr Damian Osajda

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

 24. Pisarki z kolekcji Varnhagena - listy, dzieła, relacje

  Konkurs: BEETHOVEN CLASSIC 3 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Jadwiga Kita-Huber

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filologiczny

 25. Wartości i wynik ekonomiczny: sformalizowany model wieloagentowy

  Konkurs: BEETHOVEN CLASSIC 3 , panel: HS4

  Kierownik: dr Marcin Czupryna

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa

 26. Uczulanie luminoforów domieszkowanych lantanowcami poprzez jony metali przejścowych dla termometrów o wysokiej jasności...

  Konkurs: BEETHOVEN CLASSIC 3 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. inż. Łukasz Marciniak

  Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk