Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 52 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Transportery leków i ich regulacja w stanach patologicznych wątroby

  Konkurs: HARMONIA 7 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Marek Droździk

  Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim

 2. Systemowa integracja i dezintegracja w Unii Europejskiej będąca następstwem instytucjonalnych odpowiedzi na kryzys stref...

  Konkurs: HARMONIA 7 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Dariusz Adamski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

 3. Pomiędzy Polską a Irlandią. Polityczna i publiczna partycypacja polskich migrantów w przestrzeni transnarodowej.

  Konkurs: HARMONIA 7 , panel: HS5

  Kierownik: dr Magdalena Lesińska

  Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Badań nad Migracjami

 4. Układy hiperboliczne w fizyce i biologii

  Konkurs: HARMONIA 7 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Piotr Gwiazda

  Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

 5. Ekwiwalencja międzyjęzykowa w leksykalnych bazach danych

  Konkurs: HARMONIA 7 , panel: HS2

  Kierownik: dr inż. Maciej Piasecki

  Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania, Wydział Informatyki i Zarządzania

 6. Kontakty handlowe regionu Murcji (Hiszpania) ze światem śródziemnomorskim w starożytności na podstawie źródeł archeologi...

  Konkurs: HARMONIA 7 , panel: HS3

  Kierownik: prof. dr hab. Iwona Modrzewska-Pianetti

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny, Wydział Historyczny

 7. Innowacyjne membrany polimerowe zawierające reaktywne ciecze jonowe (RILs) i polimeryzowalne ciecze jonowe (PILs)

  Konkurs: HARMONIA 7 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Wojciech Kujawski

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Chemii

 8. Badania nuklidów z wykorzystaniem wiązek radioaktywnych w laboratorium CERN-ISOLDE

  Konkurs: HARMONIA 7 , panel: ST2

  Kierownik: prof. dr hab. czł. koresp. PAN Marek Pfützner

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 9. Regulacja na poziomie transkrypcji wywołanych padaczką zaburzeń w okołodobowej ekspresji genów w hipokampie myszy

  Konkurs: HARMONIA 7 , panel: NZ3

  Kierownik: dr hab. Katarzyna Łukasiuk

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 10. Wpływ koordynacji sieciowej na przewagę konkurencyjną łańcuchów dostaw

  Konkurs: HARMONIA 7 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Artur Świerczek

  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Zarządzania

 11. Liderzy polityczni w europejskich samorządach lokalnych

  Konkurs: HARMONIA 7 , panel: HS5

  Kierownik: dr Adam Gendźwiłł

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

 12. Wprowadzenie odwracalnej kontroli aktywności i selektywności enzymu poprzez modyfikację ścieżki dostępu do centrum aktyw...

  Konkurs: HARMONIA 7 , panel: NZ1

  Kierownik: dr Artur Góra

  Politechnika Śląska, Centrum Biotechnologii

 13. Wpływ globalnego ocieplenia i eutrofizacji na emisję metanu i jego znaczenie w sieci troficznej jezior

  Konkurs: HARMONIA 7 , panel: NZ8

  Kierownik: dr hab. Sławomir Cerbin

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 14. Aktywne ruchy Browna funkcjonalnych mikroczasteczek w plynach zlozonych w objetosci w ograniczonej geometrii.

  Konkurs: HARMONIA 7 , panel: ST3

  Kierownik: dr hab. Anna Maciolek

  Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

 15. Nowe rozwiązania analityczne w onkologii: od badań podstawowych do szybkiej diagnostyki śródoperacyjnej

  Konkurs: HARMONIA 7 , panel: ST4

  Kierownik: dr hab. Barbara Bojko

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Wydział Farmaceutyczny

 16. EthAn: Analiza Etosu

  Konkurs: HARMONIA 7 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Katarzyna Budzyńska

  Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

 17. Udział Polski w naukowym rozwoju nowego teleskopu rentgenowskiego ATHENA

  Konkurs: HARMONIA 7 , panel: ST9

  Kierownik: dr hab. Agata Różańska

  Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk

 18. Pomiar elektrycznego momentu dipolowego neutronu w Instytucie Paula Scherrera

  Konkurs: HARMONIA 7 , panel: ST2

  Kierownik: prof. dr hab. Kazimierz Bodek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 19. Zróżnicowanie immunologicznej reaktywności endolizyn jako czynnik determinujący różnice ich przeciwbakteryjnej skuteczno...

  Konkurs: HARMONIA 7 , panel: NZ6

  Kierownik: dr hab. Krystyna Dąbrowska

  Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk

 20. Naprawa DNA w hematopoetycznych komórkach macierzystych: jaka jest rola jądrowej formy oksygenazy hemowej-1?

  Konkurs: HARMONIA 7 , panel: NZ3

  Kierownik: prof. dr hab. Alicja Józkowicz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 21. Badanie dyfrakcji i natury spinu protonu w oddziaływaniach protonów i ciężkich jonów w eksperymencie STAR na akcelerator...

  Konkurs: HARMONIA 7 , panel: ST2

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Mariusz Przybycień

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

 22. Poszukiwanie nowych struktur wiodących dla ligandów receptora serotoninowego 5-HT7 o zwiększonej stabilności metaboliczn...

  Konkurs: HARMONIA 7 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Sabina Podlewska

  Instytut Farmakologii PAN

 23. Badanie rozszerzeń Modelu Standardowego z uwzględnieniem efektów nowej fizyki aż do skali Plancka w świetle aktualnych d...

  Konkurs: HARMONIA 7 , panel: ST2

  Kierownik: prof. dr hab. Jan Kalinowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 24. Rola receptorów Fas/FasL w patogenezie zapalenia w układzie nerwowym wywołanego zakażeniem herpeswirusem typu 1 i 2

  Konkurs: HARMONIA 7 , panel: NZ6

  Kierownik: dr hab. Małgorzata Krzyżowska

  Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o.

 25. Bezkolorowa droga poza Model Standardowy

  Konkurs: HARMONIA 7 , panel: ST2

  Kierownik: prof. zw. dr hab. czł. rzecz. PAN Stefan Pokorski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 26. Przekrój przez wieki: kościół pw. Panny Marii w Deir -al Surian - zintegrowana analiza architektury, malarstwa i inskryp...

  Konkurs: HARMONIA 7 , panel: HS3

  Kierownik: dr Dobrochna Zielińska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 27. Odlewy na osnowie szkieł metalicznych o sterowanym stopniu krystaliczności i podwyższonej plastyczności

  Konkurs: HARMONIA 7 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Witold Krajewski

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Odlewnictwa

 28. Opracowanie metodyki analitycznej do badania metabolizmu nanocząstek ZnO i TiO2 w roślinach jadalnych - sałacie i rzodki...

  Konkurs: HARMONIA 7 , panel: ST4

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Maciej Jarosz

  Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

 29. Polski udział w misji kosmicznej NASA Interstellar Boundary Explorer (IBEX): skąd pochodzi Ciepła Bryza i jaki ma związe...

  Konkurs: HARMONIA 7 , panel: ST9

  Kierownik: dr hab. Maciej Bzowski

  Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk

 30. Badanie procesów elektrosłabych z udziałem ciężkich kwarków oraz udział w obsłudze detektora LHCb

  Konkurs: HARMONIA 7 , panel: ST2

  Kierownik: prof. dr hab. Mariusz Witek

  Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

 31. Korespondencja Jana Kapistrana z Polakami w latach 1451-1456: studia i edycja źródłowa

  Konkurs: HARMONIA 7 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Paweł Kras

  Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN

 32. Charakterystyka funkcjonalna i potencjał terapeutyczny mutacji typu GOF (gain of function) białka C2 układu dopełniacza....

  Konkurs: HARMONIA 7 , panel: NZ6

  Kierownik: dr hab. Marcin Okrój

  Gdański Uniwersytet Medyczny, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

 33. Przyswajanie złożoności językowej w nauczaniu/uczeniu się języków obcych

  Konkurs: HARMONIA 7 , panel: HS2

  Kierownik: prof.dr hab. Urszula Paprocka-Piotrowska

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Humanistycznych

 34. Populistyczne komunikowanie polityczne: przekazy polityczne, relacje medialne i reakcje społeczne

  Konkurs: HARMONIA 7 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Agnieszka Stępińska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

 35. Mechanizmy inkorporacji i usuwania rybonukleotydów w komórkach E.coli

  Konkurs: HARMONIA 7 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Karolina Makieła-Dzbeńska

  Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk

 36. Geometryczna i miarowa teoria grup

  Konkurs: HARMONIA 7 , panel: ST1

  Kierownik: dr Damian Osajda

  Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

 37. Badanie zderzeń ciężkich jonów w eksperymencie ATLAS przy energiach LHC

  Konkurs: HARMONIA 7 , panel: ST2

  Kierownik: dr hab. Adam Trzupek

  Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN

 38. Zmienność genetyczna i epigenetyczna w naturalnych populacjach modelowej trawy Brachypodium distachyon, a adaptacja do z...

  Konkurs: HARMONIA 7 , panel: NZ2

  Kierownik: prof. dr hab. Robert Hasterok

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 39. Mechanizmy leżące u podstaw ewolucji genomów roślinnych, dywersyfikacji i specjacji.

  Konkurs: HARMONIA 7 , panel: NZ2

  Kierownik: dr inż. Karolina Susek

  Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk

 40. Eksperyment COMPASS - badanie trójwymiarowej i spinowej struktury nukleonu

  Konkurs: HARMONIA 7 , panel: ST2

  Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Sandacz

  Narodowe Centrum Badań Jądrowych

 41. Kluczowe związki odpowiedzialne za zapach i smak wybranych warzyw z rodziny kapustowatych. Tworzenie i przemiany w proce...

  Konkurs: HARMONIA 7 , panel: NZ9

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Henryk Jeleń

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu

 42. Badanie elastycznych i miękkich dyfrakcyjnych oddziaływań proton-proton z użyciem komponenty ALFA detektora ATLAS przy L...

  Konkurs: HARMONIA 7 , panel: ST2

  Kierownik: prof. dr hab. Janusz Chwastowski

  Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

 43. Badania nad zastosowaniem nowej klasy adsorbentów w chromatografii.

  Konkurs: HARMONIA 7 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Krzysztof Kaczmarski

  Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Wydział Chemiczny, Wydział Chemiczny

 44. Fagi rozpoznające powierzchniowe wielocukry bakteryjne jako swoje receptory selekcjonują populację bakterii oporną na fa...

  Konkurs: HARMONIA 7 , panel: NZ6

  Kierownik: prof. dr hab. Zuzanna Drulis-Kawa

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych

 45. Badanie zderzeń proton-proton, hadron-jądro oraz jądro-jądro przy relatywistycznych energiach w ramach eksperymentu NA61...

  Konkurs: HARMONIA 7 , panel: ST2

  Kierownik: prof. dr hab. Roman Płaneta

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 46. Badanie ciemnej materii i czarnych dziur za pomocą misji kosmicznej Gaia.

  Konkurs: HARMONIA 7 , panel: ST9

  Kierownik: dr hab. Łukasz Wyrzykowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, Obserwatorium Astronomiczne, Wydział Fizyki, Obserwatorium Astronomiczne

 47. Funkcja roślinnych metabolitów wtórnych w promocji wzrostu indukowanej przez endofity grzybowe.

  Konkurs: HARMONIA 7 , panel: NZ1

  Kierownik: dr hab. Paweł Bednarek

  Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

 48. Protokół wirtualnych badań przesiewowych oparty o automatycznie generowane modele farmakoforowe na bazie wyodrębnionych ...

  Konkurs: HARMONIA 7 , panel: NZ2

  Kierownik: mgr Stefan Mordalski

  Instytut Farmakologii PAN

 49. Filozofia kultury Ernsta Cassirera

  Konkurs: HARMONIA 7 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Przemysław Parszutowicz

  Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii

 50. Enzymy drogi zapasowej (ratunkowej) komórki jako cel terapii przeciw organizmom chorobotwórczym pozbawionym możliwości s...

  Konkurs: HARMONIA 7 , panel: NZ1

  Kierownik: prof. dr hab. Maria Bzowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki