Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 24 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Strategia adaptacji Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w okresie społeczno-gospodarczej destabilizacji.

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS4

  Kierownik: prof. dr hab. Janusz Teczke

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych

 2. Zastosowanie analitycznego procesu hierarchicznego do oceny istotności materialnych i niematerialnych wyznaczników jakoś...

  Konkurs: SONATA 6 , panel: HS4

  Kierownik: dr Remigiusz Gawlik

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych

 3. Regionalizm w teorii i praktyce gospodarczej państw Azji Wschodniej.

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Karolina Klecha-Tylec

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych

 4. Zastosowanie metody interaktywnego rządzenia w kształtowaniu polityki społecznej państwa

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS5

  Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Hausner

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych

 5. Podejście neoweberowskie w zarządzaniu publicznym - w kierunku budowy paradygmatu

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS4

  Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Hausner

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych

 6. Zachowania polskich przedsiębiorstw w procesie internacjonalizacji w świetle szkoły przedsiębiorczości międzynarodowej...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Krzysztof Adam Wach

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych

 7. Transfer wiedzy i dyfuzja innowacji, jako źródło konkurencyjności przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Kazimierz Zieliński

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych

 8. Ekonomiczne i przestrzenne skutki wprowadzenia podatku od wartości nieruchomości w Polsce na przykładzie Krakowskiego Ob...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr Michał Sebastian Głuszak

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych

 9. Charakterystyka przedsiębiorcy a decyzje inwestycyjne na polskim rynku kapitałowym

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS4

  Kierownik: dr Rafał Morawczyński

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych

 10. Efektywność inwestycji rozwojowych małych i średnich przedsiębiorstw

  Konkurs: SONATA 4 , panel: HS4

  Kierownik: dr Urban Pauli

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych

 11. Analiza zagadnienia ryzyka systemowego na przykładzie wybranych krajów Unii Europejskiej w dobie kryzysu finansowego: Im...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Jagoda Anna Kaszowska

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych

 12. Konsolidacja teorii współzarządzania publicznego w badaniach nad polityką publiczną. Perspektywa krytyczna.

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS4

  Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Hausner

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych

 13. Ekspatriacja jako mechanizm transferu wiedzy w oddziałach zagranicznych przedsiębiorstw międzynarodowych

  Konkurs: SONATA 4 , panel: HS4

  Kierownik: dr Joanna Purgał-Popiela

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych

 14. Związki między przyczynami wahań realnych kursów walutowych a skutecznością mechanizmu dostosowań kursowych do wstrząsów...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS4

  Kierownik: dr Marek Andrzej Dąbrowski

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych

 15. Zarządzanie kapitałem ludzkim w szpitalach.

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS4

  Kierownik: dr Beata Irma Buchelt

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych

 16. Uwarunkowania adaptacji pracowniczej w międzynarodowym środowisku pracy

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Iwona Anna Kubica

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych

 17. Model doboru metod w procesie rozwiązywania problemów zarządzania

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS4

  Kierownik: dr Marek Szarucki

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych

 18. Instytucje muzealne z perspektywy ekonomiki kultury

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Monika Murzyn-Kupisz

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych

 19. Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania i implikacje działalności artystów w przestrzeni miast postsocjalistycznych

  Konkurs: SONATA BIS 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Monika Murzyn-Kupisz

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych

 20. Mierzenie społecznej wartości dodanej

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Jakub Michał Głowacki

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych

 21. Zależności przyczynowe między nominalnymi kursami walutowymi a podstawowymi zmiennymi makroekonomicznymi w europejskich ...

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS4

  Kierownik: dr Marek Andrzej Dąbrowski

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych

 22. Stabilność zadłużenia publicznego w warunkach uczestnictwa w unii walutowej

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS4

  Kierownik: dr Piotr Leszek Stanek

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych

 23. Procesy liberalizacji handlu zagranicznego a zmiany jego wielkości i struktury na przykładzie państw Bałkanów Zachodnich...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: HS4

  Kierownik: dr Łukasz Klimczak

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych

 24. Otoczenie społeczno-gospodarcze w regionie a rodzaje działalności innowacyjnej przedsiębiorstw.

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Judyta Lubacha-Sember

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych