Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 192 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Macedońskie Porecze w 80 lat po badaniach Józefa Obrębskiego. Antropologiczne studium ciągłości i zmiany

  Konkurs: SONATA 1 , panel: HS3

  Kierownik: dr Bożena Karolina Bielenin-Lenczowska

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 2. Prezbiterzy na późnoantycznym Zachodzie

  Konkurs: SONATA BIS 3 , panel: HS3

  Kierownik: dr Robert Krzysztof Wiśniewski

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 3. In medio castrorum. Statuaryczno-epigraficzny pejzaż centralnej części rzymskiego obozu w Novae

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS3

  Kierownik: prof. dr hab. Tadeusz Sarnowski

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 4. Rodzina i reprodukcja w kontekście rozwoju genetyki i nowych technologii medycznych. Perspektywa antropologiczna

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS3

  Kierownik: dr Magdalena Radkowska-Walkowicz

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 5. Ostraka z Marei, czyli jak w V w. zbudowano wielką bazylikę

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Tomasz Derda

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 6. Religia we współczesnej Rosji - Kościół Ostatniego Testamentu (Wissarionowcy) jako przykład lokalnego nowego ruchu relig...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Joanna Wiktoria Urbańczyk

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 7. Sprawczość rzeczy. Nowe spojrzenie na sztukę europejską od XIV do XVI wieku

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Grażyna Jurkowlaniec

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 8. Przekrój przez wieki: kościół pw. Panny Marii w Deir -al Surian - zintegrowana analiza architektury, malarstwa i inskryp...

  Konkurs: HARMONIA 7 , panel: HS3

  Kierownik: dr Dobrochna Zielińska

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 9. Krajobraz osadniczy oazy Serachs w okresie sasanidzkim (III - VII w. n.e.)

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS3

  Kierownik: prof. Barbara Kaim

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 10. "Wolne przestrzenie". Marginesy swobody w realnym socjalizmie: między adaptacją a eksperymentami.

  Konkurs: BEETHOVEN 1 , panel: HS3

  Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Kochanowski

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 11. Teorie antropologiczne wobec życia religijno-społecznego wyznawców prawosławia w społecznościach lokalnych Europy wschod...

  Konkurs: SONATA 2 , panel: HS3

  Kierownik: dr Magdalena Lubańska

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 12. Religijność rodzin ateńskich w starożytności

  Konkurs: FUGA 1 , panel: HS3

  Kierownik: dr Przemysław Łukasz Siekierka

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 13. Społeczne i polityczne uwarunkowania zachowań obywatela w miejscach publicznych Aten okresu klasycznego

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Rafał Matuszewski

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 14. Obraz pracowni artysty w polskim malarstwie, krytyce artystycznej i literaturze XIX i początku XX wieku

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Agnieszka Bagińska

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 15. Rola środowiska w procesie urbanizacji w Syrii w późnym chalkolicie: analiza masowych pochówków z Tell Madżnuna

  Konkurs: HARMONIA 5 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Arkadiusz Sołtysiak

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 16. Wzorce migracji ludzi w Iranie od chalkolitu do czasów wielkich imperiów

  Konkurs: HARMONIA 8 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Arkadiusz Sołtysiak

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 17. Mortuary Ritual and Society in Parthian Babylonia

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Maciej Antoni Grabowski

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 18. Andrzej Frycz Modrzewski. Późny humanizm a reformacja w Rzeczypospolitej XVI w.

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS3

  Kierownik: dr Maciej Ptaszyński

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 19. Dlaczego oni nie chcą dla mnie pracować? Praca i wzorce konsumpcji jako czynniki kształtujące relacje między mieszkańcam...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS3

  Kierownik: dr Amanda Anna Krzyworzeka

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 20. Gotycka katedra w Krakowie i architektura europejska około roku 1300

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS2

  Kierownik: dr Jakub Adamski

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 21. Muzyka w Polsce okupowanej 1939-1945

  Konkurs: SONATA 5 , panel: HS2

  Kierownik: dr Katarzyna Naliwajek-Mazurek

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 22. Ideologiczne aspekty rzymskiej inżynierii wojskowej

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Anna Zawadzka

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 23. Importy prowincjonalnorzymskie w Polsce środkowej.

  Konkurs: FUGA 3 , panel: HS3

  Kierownik: dr Ireneusz Jakubczyk

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 24. Na granicy trzech światów: dzieje osadnictwa pogranicza Polski i Białorusi od schyłku wczesnej epoki żelaza po okres węd...

  Konkurs: FUGA 3 , panel: HS3

  Kierownik: dr Vadzim Beliavets

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 25. Ruchy przebudzenia religijnego w XIX-wiecznej Skandynawii : luteranizm ludowy i jego znaczenie w procesie modernizacji

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Grażyna Szelągowska

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 26. Historia gender jako przedmiot wiedzy: teoretyczne ramy i praktyka badawcza polskich studiów nad przeszłości kobiet na t...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS3

  Kierownik: dr Dobrochna Natalia Kałwa

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 27. Armakuna: rytualne funkcje inkaskich "łaźni" na przykładzie zespołu ceremonialnego Chachabamba (Sanktuarium Historyczne ...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: HS3

  Kierownik: lic. Dominika Sieczkowska

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 28. The Origin and Development of Funerary Portrait Relief in Roman Syria. Study of Cultural Interactions in the Roman East ...

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Łukasz Sokołowski

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 29. Kolekcja rycin Jana Ponętowskiego w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Magdalena Izabela Herman

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 30. Family variation in historic Europe: patterns, causes, and implications for European developmental inequalities, 1700-19...

  Konkurs: POLONEZ 3 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Mikołaj Paweł Szołtysek

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 31. Sztuka, rynek sztuki i towarzyskość. Transfery artystyczne między Polską a Francją w XVIII wieku

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Konrad Niemira

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 32. Rzymski fort Apsaros - miejsce w lokalnym środowisku i rola w systemie kontroli granic Imperium Romanum.

  Konkurs: HARMONIA 9 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Radosław Jan Karasiewicz-Szczypiorski

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 33. Adopcja jako proces, doświadczenie i instytucja. Perspektywa antropologiczna

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS3

  Kierownik: dr Ewa Małgorzata Maciejewska-Mroczek

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 34. Rezydencja jako autoprezentacja miejskich elit. Architektura i dekoracja Domu Orfeusza w Nea Paphos, antycznej stolicy C...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Monika Izabela Rekowska

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 35. Początki kultu relikwii

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS3

  Kierownik: dr Robert Krzysztof Wiśniewski

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 36. Język federalizmu w greckich państwach związkowych w starożytności

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Jacek Rzepka

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 37. Nowe technologie reprodukcyjne - perspektywa childhood studies

  Konkurs: SONATA BIS 2 , panel: HS3

  Kierownik: dr Magdalena Radkowska-Walkowicz

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 38. Kultura religijna wobec zmian społecznych. Studium porównawcze społeczności lokalnych (Polska-Ukraina)

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS3

  Kierownik: prof. dr hab. Hanna Magdalena Zowczak

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 39. Ekologia a osadnictwo w warunkach wysokogórskiego stepu andyjskiego. Analiza rozwoju urbanistyki andyskiej na stanowisku...

  Konkurs: HARMONIA 1 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Mariusz Ziółkowski

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 40. Funkcja satelitarnych stanowisk w sąsiedztwie Machu Picchu: zespoły Inkaraqay, Chachabamba oraz wysokogórskie jeziora po...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Mariusz Ziółkowski

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 41. Etnografia odbioru przekazu medialnego a wiedza potoczna

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Anna Malewska-Szałygin

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 42. Początki Polski w pamięci historycznej późnego średniowiecza na ziemiach polskich

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS3

  Kierownik: dr Piotr Jan Węcowski

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 43. Przedmiotowość, czasowość, powszedniość, teatralność. Michael Fried i sztuka po modernizmie

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Krzysztof Pijarski

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 44. "Francuski wiek" i obrazy rokoka w świetle nowoczesnej krytyki i sztuki. Wizje, rewizje, interpretacje.

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS2

  Kierownik: dr Agnieszka Rosales Rodriguez

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 45. Ewaluacja i inwentaryzacja prekolumbijskiego dziedzictwa zagrożonego za pomocą technik tradycyjnych i nieinwazyjnych_x00...

  Konkurs: HARMONIA 2 , panel: HS3

  Kierownik: dr Miłosz Paweł Giersz

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 46. Konstrukcja prawna "rzeczowych" umocnień wierzytelności w prawie papirusów

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS3

  Kierownik: prof. dr hab. Jose Luis Alonso-Rodriguez

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 47. Epigraphic patterns w kulcie świętych w Azji Mniejszej okresu późnego Cesarstwa/wczesnego średniowiecza

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Paweł Eugeniusz Nowakowski

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 48. Zmienność diety w populacjach bliskowschodnich od neolitu do współczesności: zastosowanie analizy stabilnych izotopów wę...

  Konkurs: HARMONIA 3 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Arkadiusz Sołtysiak

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 49. Edycja krytyczna dzieł wszystkich Brunona z Kwerfurtu

  Konkurs: FUGA 2 , panel: HS3

  Kierownik: dr Miłosz Sosnowski

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 50. Pieniądz Republiki Rzymskiej w Europie Środkowej

  Konkurs: SONATA 5 , panel: HS3

  Kierownik: dr Arkadiusz Dymowski

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny