Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 192 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Geostrategiczne aspekty brytyjsko - amerykańskich stosunków obronnych w latach 1958-1968

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Maciej Krzysztof Stanecki

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 2. Relacje polsko-żydowskie i ukraińsko-żydowskie w kontekście współczesnych pielgrzymek chasydzkich do Polski i na Ukrainę...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Magdalena Zatorska

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 3. "Celui dont le nom est béni pour l'éternité": Une étude des dédicaces sans théonymes à Palmyre. ("Ten, którego imię jest...

  Konkurs: ETIUDA 2 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Aleksandra Danuta Kubiak-Schneider

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 4. Manuskrypty z jaskiń Mardzong w Nepalu: Analiza kolekcji, badania papieru i datowanie

  Konkurs: SONATA BIS 4 , panel: HS3

  Kierownik: dr Agnieszka Ilona Helman-Ważny

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 5. Dziecko z ADHD - etnografia zaburzenia z wykorzystaniem perspektywy childhood studies

  Konkurs: FUGA 4 , panel: HS3

  Kierownik: dr Anna Dominika Witeska-Młynarczyk

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 6. Kontakty handlowe regionu Murcji (Hiszpania) ze światem śródziemnomorskim w starożytności na podstawie źródeł archeologi...

  Konkurs: HARMONIA 7 , panel: HS3

  Kierownik: prof. dr hab. Iwona Maria Modrzewska-Pianetti

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 7. Tożsamość w niciach ukryta? Dokumentacja i analiza technologiczno-ikonograficzna prekolumbijskich tkanin z Castillo de H...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: HS3

  Kierownik: lic. Aleksandra Laszczka

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 8. "Szlachetny materiał" jako materialno-fantastyczny budulec nowoczesności i państwa w amazońskim mieście (Requena, Peru)...

  Konkurs: FUGA 5 , panel: HS3

  Kierownik: dr Łukasz Krokoszyński

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 9. Stronnictwo Zygmunta III Wazy w Wielkim Księstwie Litewskim w latach 1603-1621

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Karol Żojdź

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 10. Biologiczny standard życia w Polsce 1800-1950: przemiany wysokości i masy ciała.

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Michał Andrzej Kopczyński

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 11. Toro Muerto - wieloaspektowa analiza unikatowego południowoamerykańskiego kompleksu sztuki naskalnej.

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Janusz Zbigniew Wołoszyn

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 12. Transcaucasia and the Roman Empire – Roman Objectives on the Empire's Fringes, and the Impact of Imperial Neighborhood, ...

  Konkurs: POLONEZ 3 , panel: HS3

  Kierownik: prof / dr Michael Alexander Speidel

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 13. Etnografia monomiasta. Wymiary aktywizmu i zaangażowania obywatelskiego w mieście Kramatorsk (Ukraina).

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Justyna Anna Szymańska

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 14. Beczki jako źródło do badań nad proweniencją wyrobów drewnianych z terenu państwa Zakonu Krzyżackiego. Techniki produkcj...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Maciej Paweł Miścicki

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 15. Rola prezbiterów i diakonów we wspólnotach monastycznych poźnoantycznej Galii

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Jerzy Filip Szafranowski

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 16. Transformacja społeczeństwa Królestwa Polskiego w raportach dyplomatów niemieckich i austro-węgierskich 1890-1914

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Piotr Paweł Szlanta

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 17. Ekonomie królewskie w Wielkim Księstwie Litewskim w latach 1780-1795

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Stanisław Andrzej Zawadzki

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 18. Kształtowanie etyki seksualnej w Polsce od XI do XIII w. pod wpływem recepcji zachodnioeuropejskich wzorców chrystianiza...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Karolina Morawska

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 19. Novae. Rzymski obóz i późnoantyczne miasto - kontynuacja badań. Fortyfikacje

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS3

  Kierownik: prof. dr hab. Tadeusz Sarnowski

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 20. Annona militaris i pastus militum. System dostaw śródziemnomorskiego wina i oliwy do legionowych garnizonów w rzymskich ...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS3

  Kierownik: prof. dr hab. Tadeusz Sarnowski

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 21. Zdrowie w opiniach dzieci - ujęcie childhood studies

  Konkurs: OPUS 8 , panel: HS3

  Kierownik: dr Magdalena Radkowska-Walkowicz

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 22. Badania struktur osadniczych przy rzymskim obozie legionowym w Novae (Mezja Dolna) przy użyciu niedestrukcyjnych metod p...

  Konkurs: SONATA 1 , panel: HS3

  Kierownik: dr Agnieszka Ewa Tomas

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 23. Cele i mechanizmy działania ateńskiego ostracyzmu

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Marek Węcowski

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 24. Familia artists (rodzina artystyczna). Działalność dolnośląskich rodzin rzeźbiarskich w XVIII w., cz. 1

  Konkurs: SONATA 4 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Jakub Jagiełło

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 25. Oświeceniowa koncepcja muzeum na przykładzie donacji Stanisława Kostki Potockiego dla Królewskiego Uniwersytetu Warszaws...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Jolanta Czerzniewska

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 26. Rekonstrukcja procesu powstawania środkowoazjatyckich osad typu miejskiego w okresie wczesnomuzułmańskim.

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Monika Dorota Różańska

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 27. Społeczności osadzone w mobilności: uchodźcy, migranci i turyści w Indiach. Ku niesedentarystycznej antropologii

  Konkurs: FUGA 5 , panel: HS3

  Kierownik: dr Natalia Bloch

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 28. Imagines Maiestatis: Monety barbarzyńskie, elity władzy i narodziny Europy

  Konkurs: BEETHOVEN 1 , panel: HS3

  Kierownik: prof. dr hab. Aleksander Bursche

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 29. Dolna Galilea w okresie żelaza. Kontynuacja i zmiany w osadnictwie i kulturze południowej Fenicji/północnej Palestyny na...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS3

  Kierownik: dr Mariusz Burdajewicz

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 30. Archiwum diapozytywów Instytutu Historii Sztuki UW: kontekst historyczny i ideowy.

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Magdalena Wróblewska

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 31. Cmentarze i kult przodków jako element dyskursu tożsamościowego mieszkańców Mazur i ich potomków po 1945 roku, na przykł...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Mateusz Olgierd Braun

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 32. Późnośredniowieczne żelazne narzędzia rzemieślnicze z obszaru Polski. Archeologiczne studium źródłoznawcze

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Przemysław Jan Michalik

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 33. Dieta mieszkańców wczesnośredniowiecznego Kalisza w świetle wyników badań izotopów stabilnych węgla i azotu a problem st...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Rafał Andrzej Fetner

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 34. Przedstawienia strojów prywatnych w sztuce Egipskiej Okresu Późnego (XXV-XXI Dynastia)

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Aleksandra Eugenia Hallmann-Mikolajczak

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 35. Gotyk śląski w okresie rozkwitu. Miejska architektura sakralna lat około 1300-1450

  Konkurs: SONATA 5 , panel: HS2

  Kierownik: dr Jakub Adamski

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 36. Bizantyńska epistolografia widziana przez pryzmat niepublikowanych listów z wiedeńskiej kolekcji papirusów (IV-VIII w.) ...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Konstantinos Balamosev

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 37. Panoramy pasyjne w kulturze późnego średniowiecza

  Konkurs: SONATA 7 , panel: HS2

  Kierownik: dr Kamil Jerzy Kopania

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 38. Malarskie przedstawienia 'Volto Santo' w świetle studiów przestrzennych

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Ika Matyjaszkiewicz

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 39. Mazowsze Zachodnie w okresie przedrzymskim jako obszar dynamicznych przemian osadniczych i kulturowych

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Beata Agnieszka Jurkiewicz

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 40. Mnisi i wspólnoty monastyczne we wschodnim Śródziemnomorzu (IV–VIII w.)

  Konkurs: MAESTRO 7 , panel: HS3

  Kierownik: prof. dr hab. Ewa Maria Wipszycka-Bravo

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 41. Handel zamorski Zanzibaru w latach 1837-1888: uczestnicy, organizacja oraz otoczenie instytucjonalne, społeczne i kultur...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Marek Pawełczak

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 42. Szmul Zygielbojm (1895–1943). Biografia wojenna

  Konkurs: FUGA 5 , panel: HS3

  Kierownik: dr Michał Trębacz

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 43. Historia zasiedlenia jaskiń Doliny Sąspowskiej od paleolitu po nowożytność w świetle niepublikowanych źródeł z badań wyk...

  Konkurs: SONATA BIS 6 , panel: HS3

  Kierownik: dr Małgorzata Anna Kot

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 44. Birth control cultures in Poland (1945-1989)

  Konkurs: POLONEZ 2 , panel: HS3

  Kierownik: dr Agata Ignaciuk

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 45. Galindzka nekropola. Cmentarzysko z okresu wpływów rzymskich i okresu wędrówek ludów w Miętkich, na zachodnich Mazurach...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS3

  Kierownik: prof. dr hab. Wojciech Jerzy Nowakowski

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 46. "Tapeta akustyczna" w przestrzeni publicznej - od "musique d'ameublement" do audiomarketingu.

  Konkurs: SONATA 12 , panel: HS2

  Kierownik: dr Sylwia Makomaska

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 47. Nowe spojrzenie na znaleziska złotych monet rzymskich z Indii: ich kontekst i funkcja w pierwszych pięciu wiekach naszej...

  Konkurs: SONATINA 1 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Emilia Michalina Smagur

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 48. Kryzys Imperium w III wieku: przyczyny i odbicie w źródłach antycznych

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS3

  Kierownik: prof. dr hab. Adam Ziółkowski

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 49. Monumentalność w Tak'alik Ab'aj. Geneza antropogenicznych gleb w okresie preklasycznym na stanowisku archeologicznym w p...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Michał Piotr Gilewski

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 50. Mumie kultury Nazca. Analiza struktury społecznej i poziomu życia.

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Dagmara Maria Socha

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny