Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 52 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Ultrasonograficzna diagnostyka osteoporozy - ocena gęstości kości gąbczastej w szyjce kości udowej poprzez wyznaczanie w...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. Jerzy Litniewski

  Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

 2. Modelowanie i pomiar wzrostu temperatury we wzorcach tkanek miękkich i próbkach tkanek in vitro poprzez analizę wsteczni...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. Barbara Jadwiga Gambin

  Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

 3. Mechanizmy determinujące los komórki w odpowiedzi na stress. Analiza eksperymentalna i teoretyczna

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ2

  Kierownik: dr hab. Tomasz Lipniacki

  Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

 4. Wpływ ruchów brownowskich oraz powierzchni międzyfazowych na dynamikę zawiesin_x000D_

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. Eligiusz Wajnryb

  Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

 5. Wieloskalowe modelowanie materiałów niejednorodnych: opis ewolucji mikrostruktury i efekty skali

  Konkurs: OPUS 5 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Katarzyna Kowalczyk-Gajewska

  Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

 6. Opracowanie nowej metody badania dynamicznej twardości oraz wybranych właściwości mechanicznych materiałów jednorodnych ...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Joanna Barbara Radziejewska

  Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

 7. Hydrodynamika płynów złożonych

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST3

  Kierownik: dr hab. Maria Lidia Ekiel-Jeżewska

  Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

 8. Ultrasonografia parametryczne - wykorzystanie metody apertury syntetycznej do obrazowania tłumienia w strukturach tkanko...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. Jerzy Litniewski

  Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

 9. Modelowanie współpracy agentów z wykorzystaniem logiki wielowartościowej i równoległego przetwarzania informacji

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST6

  Kierownik: prof.dr hab.inż. Adam Borkowski

  Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

 10. Dynamika mikro i nano obiektów zawieszonych w płynie_x000D_

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. Tomasz Aleksander Kowalewski

  Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

 11. Powstawanie niejednorodności przestrzennych na błonie komórkowej i ich znaczenie w przekaźnictwie sygnału

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: NZ2

  Kierownik: mgr Marek Kochańczyk

  Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

 12. Półaktywne tłumienie drgań z wykorzystaniem struktur warstwowych z inteligentnym rdzeniem

  Konkurs: SONATA 6 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Bartłomiej Dyniewicz

  Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

 13. Opracowanie i ocena efektywności nowych algorytmów identyfikacji i modelowania tłumienia konstrukcyjnego na poziomie lok...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Łukasz Michał Jankowski

  Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

 14. Nowy model kontaktu ciał opisywanych modelami wyższego rzędu i jego implementacja numeryczna

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Maciej Jakub Lewandowski

  Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

 15. Określenie dynamicznych właściwości materiałów magnetoreologicznych: eksperyment - modelowanie - identyfikacja - weryfik...

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Leszek Józef Frąś

  Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

 16. Wpływ warunków sieciowania na strukturę i właściwości dwuskładnikowych nanowłókien PCL/żelatyna formowanych z wykorzysta...

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Judyta Tamara Dulnik

  Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

 17. Mikrohydrodynamika miękkiej materii

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. Maria Lidia Ekiel-Jeżewska

  Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

 18. Zbadanie właściwości termomechanicznych Gumo Metalu - nowego stopu tytanu o wysokich właściwościach sprężysto-plastyczny...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Elżbieta Alicja Pieczyska

  Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

 19. Mikromechanika Materii Programowalnej

  Konkurs: SONATA 2 , panel: ST8

  Kierownik: dr Jakub Arkadiusz Lengiewicz

  Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

 20. Numeryczne modelowanie procesów metalurgii proszków metodą elementów dyskretnych

  Konkurs: ETIUDA 2 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Szymon Nosewicz

  Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

 21. Podstawy adaptacyjnej absorpcji udaru (AIA - Adaptive Impact Absorption) oraz studium wykonalności jej zastosowania do r...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. Jan Karol Holnicki-Szulc

  Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

 22. Badanie właściwości i generowanie za pomocą implantacji jonowej cienkich warstw na stopie z pamięcią kształtu NiTi o str...

  Konkurs: SONATA 5 , panel: ST8

  Kierownik: dr Neonila Levintant-Zayonts

  Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

 23. Ocena zmian nowotworowych na podstawie parametrycznej dyskryminacji własności statystycznych roaproszenia ultradźwięków ...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST7

  Kierownik: prof. dr hab. inż. czł. koresp. PAN Andrzej Nowicki

  Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

 24. Synteza nanostruktur węglowych laserem impulsowym

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. Zygmunt Szymański

  Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

 25. Dynamika fosforylacji białek STAT1, STAT3 i STAT5 w liniach komórkowych nowotworu piersi - systematyczna analiza teorety...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ2

  Kierownik: dr Michał Komorowski

  Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

 26. Stateczność i nieliniowa dynamika tłumionej elektromagnetycznie rury przenoszącej płyn

  Konkurs: SONATA 9 , panel: ST8

  Kierownik: dr Tomasz Filip Szmidt

  Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

 27. Hydrożelowe nanowłókna do zastosowań biomedycznych

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Sylwia Kalina Pawłowska

  Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

 28. Identyfikacja profili zmian parametrów sprężystych w materiałach gradientowych metodą ultradźwiękowych powierzchniowych ...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Piotr Marian Kiełczyński

  Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

 29. Matematyczny model degradacji poliestrów alifatycznych jako narzędzie do przedklinicznej oceny biodegradowalnych implant...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Wojciech Święszkowski

  Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

 30. Międzykomórkowa i wewnątrzkomórkowa sygnalizacja w nieswoistej odpowiedzi immunologicznej: analiza eksperymentalna i mat...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ2

  Kierownik: dr hab. Tomasz Lipniacki

  Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

 31. Nieswoista odpowiedź immunologiczna na infekcję wirusową RSV, rola wirusowych białek niestrukturalnych. Analiza doświadc...

  Konkurs: HARMONIA 6 , panel: NZ6

  Kierownik: dr hab. Tomasz Lipniacki

  Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

 32. Zbadanie właściwości termomechanicznych i emisji akustycznej poliuretanu i kompozytu z pamięcią kształtu

  Konkurs: HARMONIA 1 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Elżbieta Alicja Pieczyska

  Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

 33. Numeryczne modelowanie procesów metalurgii proszków materiałów kompozytowych metodą elementów dyskretnych

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Szymon Nosewicz

  Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

 34. Super-twarde pokrycia osadzane impulsem laserowym

  Konkurs: SONATA 3 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Tomasz Piotr Mościcki

  Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

 35. Elektroprzędzenie dwuskładnikowych nanowłókien - polimer syntetyczny-biopolimer z wykorzystaniem alternatywnych, niedena...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Paweł Łukasz Sajkiewicz

  Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

 36. MUSINT - Wieloskalowe numeryczne modelowanie procesów spiekania

  Konkurs: OPUS 6 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Jerzy Rojek

  Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

 37. Gradientowy model konstytutywny opisujący plastyczność kryształów metali z uwzględnieniem efektu skali i ewolucji mikros...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. czł. koresp. PAN Henryk Marian Petryk

  Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

 38. Stochastyczne zmiany fenotypu dzielących się bakterii

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: NZ2

  Kierownik: dr Joanna Danuta Jaruszewicz-Błońska

  Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

 39. Wspomaganie trombolizy przy pomocy streamingu ultradźwiękowego

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Wojciech Secomski

  Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

 40. Wieloskalowe modelowanie oddziaływań kontaktowych: sprzężenia elastohydrodynamiczne w skali mikro

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Stanisław Stupkiewicz

  Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

 41. Adaptacyjne Kompozytowe Absorbery Hałasu

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Łukasz Jerzy Nowak

  Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

 42. Modelowanie ewolucji mikrostruktur martenzytycznych w stopach z pamięcią kształtu metodą pola fazowego w zakresie skończ...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Stanisław Stupkiewicz

  Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

 43. Badania adhezji pomiędzy cząstkami ceramiki a metalem w kompozytach ceramiczno-metalowych

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Dariusz Marek Jarząbek

  Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

 44. Analiza właściwości mechanicznych i procesu wytwarzania wstępnie sprężonych kompozytów FRP

  Konkurs: SONATA 4 , panel: ST8

  Kierownik: dr Anita Magdalena Orłowska

  Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

 45. Wpływ zmian mikrostrukturalnych wywołanych obciążeniami zmęczeniowymi na lepko-plastyczne właściwości wybranych materiał...

  Konkurs: SONATA 4 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Wojciech Moćko

  Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

 46. Regulacja kaskady RAF/MEK/ERK przez izoformy RAF_x000D_

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: NZ2

  Kierownik: mgr Paweł Zygmunt Kocieniewski

  Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

 47. Badania wpływu ograniczenia przestrzeni w geometrii quasi jednowymiarowej na przebieg przemian fazowych przy wykorzystan...

  Konkurs: SONATA 7 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Arkadiusz Dominik Gradys

  Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

 48. Badanie oddziaływań hydrodynamicznych kropel w złożonych strukturach mikroprzepływowych. Opracowanie podstaw algorytmów ...

  Konkurs: SONATA BIS 4 , panel: ST8

  Kierownik: dr Piotr Michał Korczyk

  Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

 49. Wpływ resztkowych naprężeń cieplnych na proces pękania i wybrane właściwości mechaniczne kompozytów metalowo-ceramicznyc...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Michał Albin Basista

  Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

 50. Opracowanie podstaw nowej, interdyscyplinarnej metody monitorowania rozwoju uszkodzenia w materiałach na podstawie badań...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Zbigniew Ludwik Kowalewski

  Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN