Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 3 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Przemiany społeczno-przestrzenne wielkich osiedli mieszkaniowych w wybranych miastach Polski na przełomie XX i XXI wieku...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr Katarzyna Gorczyca

  Instytut Rozwoju Miast

 2. Zróżnicowanie procesów rozwojowych małych i średnich miast i jego wpływ na rozwój policentryczny systemu osadniczego Pol...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr inż. Grażyna Korzeniak

  Instytut Rozwoju Miast

 3. Procesy relokacji i ekspansji przestrzennej przedsiębiorstw w obszarach metropolitalnych

  Konkurs: SONATA 3 , panel: HS4

  Kierownik: dr Magdalena Dej

  Instytut Rozwoju Miast