Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 24 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Określenie mechanizmów molekularnych leżących u podstaw procesu chorobowego w Solanum lycopersicum L. podczas infekcji w...

  Konkurs: SONATA 11 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Przemysław Wieczorek

  Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

 2. Badanie interakcji roślina-wirus-satelitarny RNA w układzie Nicotiana benthamiana - wirus karlowatości orzecha ziemnego ...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. Aleksandra Obrępalska-Stęplowska

  Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

 3. Wpływ satelitarnych i wirusowych RNA na regulację ekspresji genów i modyfikacje potranslacyjne u Nicotiana benthamiana...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. Aleksandra Obrępalska-Stęplowska

  Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

 4. Infekcyjne kopie wirusa czarnej pierścieniowej plamistości pomidora (Tomato black ring virus, TBRV) sprzężone z białkiem...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Aleksandra Zarzyńska-Nowak

  Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

 5. Dynamika ewolucyjna wirusa czarnej pierścieniowej plamistości pomidora (Tomato black ring virus, TBRV) i jego adaptacja ...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ8

  Kierownik: dr hab. Beata Hasiów-Jaroszewska

  Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

 6. Genetyczne zróżnicowanie oraz diagnostyka polskich izolatów wirusa czarnej pierścieniowej plamistości pomidora ( Tomato ...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr Natalia Rymelska

  Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

 7. Występowanie i charakterystyka fitoplazm na wybranych roslinach rolniczych.

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr Agnieszka Zwolińska

  Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

 8. "Ocena ryzyka narażenia zdrowia konsumentów na pozostałości pestycydów w żywności poddanej obróbce technologicznej"...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr Magdalena Jankowska

  Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

 9. Rola parazytoidów z rodziny Dryinidae w ograniczaniu liczebności piewików (Cicadomorpha i Fulgoromorpha) szkodników rośl...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ9

  Kierownik: dr inż. Tomasz Klejdysz

  Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

 10. Przenoszenie wirusa czarnej pierścieniowej plamistości pomidora (Tomato black ring virus, TBRV) przez nasiona pomidora, ...

  Konkurs: OPUS 6 , panel: NZ9

  Kierownik: prof. dr hab. Henryk Pospieszny

  Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

 11. Analiza molekularna nowych, nekrotycznych izolatów wirusa mozaiki ogórka i presji selekcyjnej kształtującej populację wi...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. Natasza Borodynko

  Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

 12. Rola zmienności genetycznej regionu 3'-UTR nici RNA1 wirusa nekrozy pomidora (tomato torrado virus) w procesie replikacj...

  Konkurs: SONATA 11 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Marta Budziszewska

  Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

 13. Poszukiwanie naturalnych wektorów owadzich oraz żywicieli roślinnych fitoplazmy "Candidatus Phytoplasma asteris" w infek...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr Agnieszka Zwolińska

  Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

 14. Wpływ bakterii na oddziaływanie roślina-owad w układzie Triticum aestivum - Oulema melanopus

  Konkurs: OPUS 12 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. Aleksandra Obrępalska-Stęplowska

  Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

 15. Systemiczna odporność nabyta (Systemic Acquired Resistance, SAR) roślin przeciwko wirusom: nowe induktory oraz biologicz...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ9

  Kierownik: prof. dr hab. Henryk Pospieszny

  Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

 16. Zróżnicowanie biologiczne i genetyczne polskich izolatów wirusa Y ziemniaka z pomidora oraz analiza presji selekcyjnej k...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr Julia Minicka

  Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

 17. Identyfikacja białek i reakcji obronnych indukowanych w kukurydzy (Zea mays) w wyniku infekcji nicieniem Meloidogyne are...

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr inż. Arnika Przybylska

  Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

 18. Poszukiwanie czynników wirulencji oraz supresorów PTGS kodowanych przez wirusa nekrozy pomidora (ToTV)

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr Przemysław Wieczorek

  Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

 19. Molekularna ewolucja wirusa mozaiki pepino (Pepino mosaic virus) i jej wpływ na wirulencję wirusa.

  Konkurs: SONATA 1 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. Beata Hasiów-Jaroszewska

  Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

 20. Badania nad poznaniem mechanizmu obronnego pszenicy (Triticum aestivum) w odpowiedzi na żerowanie Oulema spp. - szkodnik...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. Aleksandra Obrępalska-Stęplowska

  Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

 21. Diagnostyka oraz analiza molekularna izolatów wirusa pasiastej mozaiki jęczmienia (Barley stripe mosaic virus, BSMV)

  Konkurs: ETIUDA 3 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr Aleksandra Zarzyńska-Nowak

  Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

 22. Subwirusowe cząsteczki RNA nepowirusów - mechanizmy ich powstawania i rola w patogenezie.

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. Beata Hasiów-Jaroszewska

  Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

 23. Wpływ satelitarnego RNA kukumowirusów na transmisję wirusa w obrębie rośliny i przenoszenie go przez owady

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr inż. Barbara Wrzesińska

  Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

 24. Wpływ wybranych regionów/motywów w genomie wirusa czarnej pierścieniowej plamistości pomidora oraz zmiany gospodarzy w t...

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr inż. Daria Budzyńska

  Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy