Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 142 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Zastosowanie mono- i multiwarstw modyfikowanych nanocząstek złotych do konstrukcji czujników

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST4

  Kierownik: dr Agnieszka Więckowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 2. Struktura i Gęstości Elektronowe Substancji Farmaceutycznych w Ciele Stałym.

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: ST4

  Kierownik: mgr Maura Dagmara Malińska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 3. Zrozumieć proces rozpoznawania molekularnego używając parametrów termodynamicznych i strukturalnych

  Konkurs: SONATA 11 , panel: ST4

  Kierownik: mgr Maura Dagmara Malińska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 4. Synteza i badania biologiczne nowych hybrydowych pochodnych takryny i melatoniny jako potencjalnych inhibitorów cholinoe...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST5

  Kierownik: dr Anna Zawadzka

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 5. Inżynieria krystaliczna i fizykochemia klatratów i hydratów gazów i cieczy

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST4

  Kierownik: prof. dr hab. Michał Ksawery Cyrański

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 6. Weryfikacja i kwantyfikacja ilościowego charakteru syntonów na podstawie serii kokryształów kwasów dihydroksybenzoesowyc...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST4

  Kierownik: dr Anna Agnieszka Hoser

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 7. Zaawansowane badania w katalizie elektrochemicznej: wyjaśnienie mechanizmów zwiększonej aktywności z wykorzystaniem różn...

  Konkurs: MAESTRO 2 , panel: ST4

  Kierownik: prof. dr hab. Paweł Józef Kulesza

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Chemii

 8. Opracowanie nowych cztero- i pięciowymiarowych eksperymentów NMR służących przypisaniu sygnałów i ustaleniu struktury tr...

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: ST4

  Kierownik: mgr Jan Grzegorz Stanek

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 9. Metalomezogeny modyfikowane ugrupowaniami elektronoakceptorowymi i elektronodonorowymi służące do funkcjonalizacji powie...

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: ST5

  Kierownik: mgr. Paulina Krzyczkowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 10. Synteza nowych nanostruktur hybrydowych złożonych z pochodnych fulerenu C60 funkcjonalizowanych aromatycznymi tiolami i ...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: ST5

  Kierownik: dr Piotr Piotrowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 11. Nanomateriały hybrydowe na bazie chemicznie modyfikowanego grafenu i fulerenów C60/C70/M3N@C80 lub ich pochodnych do bud...

  Konkurs: SONATA 11 , panel: ST5

  Kierownik: dr Piotr Piotrowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 12. Wykorzystanie elektrochemicznych metod prądowych dla elektrod jonoselektywnych do wywoływania i badania wybranych proces...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: ST4

  Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Andrzej Maksymiuk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 13. Synteza i właściwości półprzewodnikowe pochodnych diketopirolopirolu (DPP).

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Monika Dagmara Góra

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 14. Nowe wysokowymiarowe techniki spektroskopii NMR wyznaczania struktury trojwymiarowej kwasow nukleinowych.

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: ST4

  Kierownik: mgr Saurabh Kumar Saxena

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 15. Badanie mechanizmu powstawania składników wtórnego aerozolu organicznego w reakcji ozonolizy mono oraz seskwiterpenów...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST4

  Kierownik: dr hab. Tomasz Gierczak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 16. MMCT-XRAY: Komunikacja centrów metalicznych w wybranych mostkowych kompleksach metali przejściowych o mieszanej walencyj...

  Konkurs: SONATA 11 , panel: ST4

  Kierownik: dr inż. Radosław Janusz Kamiński

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 17. Określenie wpływu modyfikacji 5' końca RNA oraz sekwencji nukleotydowej i aminokwasowej na energię oddziaływań elektrost...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST4

  Kierownik: mgr Urszula Anna Budniak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 18. Nowe podejście do wielocentrowych całek w bazie orbitali Slatera

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST4

  Kierownik: mgr inż. Michał Andrzej Lesiuk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 19. Bimodalna detekcja biologicznie istotnych związków z zastosowaniem koniugatów aptamerów i klasterów złota.

  Konkurs: SONATA BIS 6 , panel: ST4

  Kierownik: dr Agnieszka Więckowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 20. Struktury chiralne zbudowane z niechiralnych molekuł

  Konkurs: MAESTRO 8 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Ewa Górecka

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 21. Czynniki warunkujące efektywny transport leków antynowotworowych przez błony komórkowe na przykładzie oddziaływania antr...

  Konkurs: SONATA 12 , panel: ST4

  Kierownik: dr Dorota Matyszewska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 22. Zapętlone białka - wstęp do nanomedycyny

  Konkurs: ETIUDA 5 , panel: NZ1

  Kierownik: mgr Paweł Andrzej Dąbrowski-Tumański

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 23. Badanie wpływu gangliozydów, insuliny i jonów cynku na oddziaływania amyliny z błonami biomimetycznymi

  Konkurs: SONATA 13 , panel: ST4

  Kierownik: dr Joanna Gabriela Juhaniewicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 24. Ag@SiO2 - nowy materiał do konstrukcji optycznych sensorów chemicznych

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Andrzej Kudelski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 25. Procesy zachodzące w warstwie powierzchniowej jonoselektywnych membran poliakrylanowych - wpływ na parametry analityczne...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST4

  Kierownik: Prof. dr hab. Agata Joanna Michalska-Maksymiuk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 26. Nowe spojrzenie na oddziaływania dokujące pomiędzy tioflawiną T a nieprawidłowo zwiniętymi białkami

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST4

  Kierownik: mgr Viktoria Babenko

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 27. Badanie procesów wiązania ligandów oraz aktywacji receptorów GPCR formylowych, opioidowych i kanabinoidowych

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ1

  Kierownik: prof. dr hab. Sławomir Hubert Filipek

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 28. Wpływ mikrootoczenia na proces peroksydacji lipidów oraz na aktywność antyoksydantów fenolowych - badania kinetyczne i t...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST4

  Kierownik: dr hab. Grzegorz Robert Litwinienko

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 29. Egzotyczne konformacje beta-kartkowe w chiralnych superstrukturach fibryli peptydowych

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST4

  Kierownik: dr hab. Wojciech Dzwolak

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Chemii

 30. Projektowanie, przygotowanie i charakterystyka fizykochemiczna nowych materiałów (foto)elektrochemicznych do redukcji dw...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST4

  Kierownik: prof. dr hab. Paweł Józef Kulesza

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Chemii

 31. Nowe analogi N-heterocyklicznych karbenów w rutenowych katalizatorach metatezy - projektowanie, modelowanie, synteza, an...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST5

  Kierownik: dr Bartosz Trzaskowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 32. Jawnie skorelowana metoda rachunku zaburzeń o adaptowanej symetrii

  Konkurs: SONATA 3 , panel: ST4

  Kierownik: dr Michał Bartosz Przybytek

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 33. Badanie mechanizmu synergistycznego działania fenoli i polifenoli w procesie peroksydacji modelowych układów lipidowych....

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: ST4

  Kierownik: mgr Ewelina van Wenum

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 34. Badania chemiczne i biologiczne procesów biotransformacji selenu w roślinach selenolubnych i bakteriach probiotycznych p...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST4

  Kierownik: prof. dr hab. Ewa Joanna Bulska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 35. Projektowanie zintegrowanych układów nowej generacji do immobilizacji biomolekuł

  Konkurs: SONATA 4 , panel: ST5

  Kierownik: dr Barbara Kowalewska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 36. Ciekłokrystaliczne elastomery o nowych funkcjonalnościach

  Konkurs: HARMONIA 4 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Damian Stanisław Pociecha

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 37. Funkcjonalne lipidowe mezofazy w projektowaniu nowych nośników leków

  Konkurs: SONATA 5 , panel: ST5

  Kierownik: dr Ewa Nazaruk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 38. Mechanizmy elektrokatalitycznego utleniania małych cząsteczek organicznych na powierzchni nanostopów zawierających platy...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: ST4

  Kierownik: dr hab. Adam Lewera

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 39. Scenariusze analitycznego wykorzystania procesów powierzchniowych w jonoczułych fluorymetrycznych mikrosferach polimerow...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: ST4

  Kierownik: dr Emilia Stelmach

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 40. Nanostruktury metali szlachetnych oraz półprzewodników do katalizy, fotowoltaiki, oraz układów plazmonowych

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST5

  Kierownik: dr inż. Damian Kowalski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 41. Strukturalne i dynamiczne aspekty oddzialywan elektrostatycznych proteaszy HIV-1.

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: ST4

  Kierownik: mgr Prashant Kumar

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 42. Nowe wydajne metody giętkiego dokowania molekularnego białek.

  Konkurs: MAESTRO 6 , panel: ST6

  Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Koliński

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 43. Attosekundy w biologii, chemii i fizyce: nowe eksperymentalne i teoretyczne oblicze

  Konkurs: SYMFONIA 4 , panel: ST4

  Kierownik: prof. dr hab. Robert Moszyński

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 44. Aktywne nanomateriały plazmoniczne na bazie ciekłych kryształów.

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Maciej Bagiński

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 45. Inżynieria Krystaliczna alkoholi i amin

  Konkurs: SONATA BIS 6 , panel: ST4

  Kierownik: dr Łukasz Mirosław Dobrzycki

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 46. Modelowanie wiązania allosterycznego i sprzężenia między miejscem allosterycznym i ortosterycznym w receptorze CB1

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: NZ1

  Kierownik: mgr Jakub Jakub Jakowiecki

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 47. Nanostrukturalne ciekłokrystaliczne lipidowe nośniki chemioterapeutyków oraz emiterów promieniowania korpuskularnego do ...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: ST4

  Kierownik: dr Ewa Nazaruk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 48. Synteza i charakterystyka nowego typu nanorezonatorów srebrnych do ramanowskiej analizy powierzchni

  Konkurs: OPUS 6 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Andrzej Kudelski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 49. Charakterystyka elektrochemiczna termodynamicznych i kinetycznych aspektów procesu absorpcji wodoru w dwu- i trójskładni...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST4

  Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Aleksander Czerwiński

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 50. Nanocząstki złota i srebra funkcjonalizowane rodnikami nitroksylowymi i ich zastosowanie w otrzymywaniu nowych hybrydowy...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST5

  Kierownik: dr Elżbieta Megiel

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii