Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 12 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Wskazówki społeczne kształtujące emocjonalne, fizjologiczne i behawioralne reakcje na wykluczenie: zaangażowanie, inform...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS6

  Kierownik: dr Joanna Maria Rajchert

  Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych

 2. Milieux de memoire w Europie Środkowo-Wschodniej - przykład Polski

  Konkurs: SONATA 5 , panel: HS6

  Kierownik: dr Zuzanna Bogumił

  Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych

 3. Rola kapitału kulturowego młodych mieszkańców wsi we współczesnych procesach przemian obszarów wiejskich w Polsce

  Konkurs: SONATA 6 , panel: HS6

  Kierownik: dr Ilona Marzena Matysiak

  Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych

 4. Motywacyjne podłoże tożsamości w warunkach afirmacji i zagrożenia

  Konkurs: SONATA 8 , panel: HS6

  Kierownik: dr Anna Maria Batory

  Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych

 5. Inteligencja a sukcesy życiowe dwóch pokoleń. Longitudinalne badania "Warsaw Study" po transformacji społeczno-polityczn...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS6

  Kierownik: prof. dr hab. Anna Firkowska-Mankiewicz

  Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych

 6. Rola emocji o genezie automatycznej i refleksyjnej w przetwarzaniu heurystycznym i systematycznym na różnych poziomach z...

  Konkurs: SONATA 4 , panel: HS6

  Kierownik: dr Kamil Konrad Imbir

  Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych

 7. Od wroga ludu do świętego męczennika - analiza odchodów 100-lecia Rewolucji 1917 roku i 80-lecia Wielkiego Terroru w Ros...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS6

  Kierownik: dr Zuzanna Bogumił

  Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych

 8. Skuteczność przeciwdziałania zniekształceniom pamięci w kontekście różnych paradygmatów badawczych

  Konkurs: SONATA 1 , panel: HS6

  Kierownik: dr Joanna Kamilla Ulatowska

  Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych

 9. Funkcja samokontroli i gotowości do agresji w związku odrzucenia z zachowaniem agresywnym

  Konkurs: SONATA 1 , panel: HS6

  Kierownik: dr Joanna Maria Rajchert

  Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych

 10. Fizjologiczne korelaty przetwarzania słów emocjonalnych związanych z automatycznym bądź refleksyjnym systemem wartościow...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS6

  Kierownik: dr Kamil Konrad Imbir

  Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych

 11. Rewolucja konsumpcyjna w Polsce

  Konkurs: SONATA 8 , panel: HS6

  Kierownik: dr Joanna Marta Zalewska

  Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych

 12. Czy wroga percepcja rzeczywistości może być zmieniona? Psychologiczne czynniki redukujące wrogie atrybucje

  Konkurs: SONATA 13 , panel: HS6

  Kierownik: dr Anna Maria Zajenkowska

  Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych